Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/10/2020 05:25 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ trong nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc lãnh đạo các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác của Ban, nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao trên các mặt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Thể hiện thông qua một số hoạt động cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

* Công tác tổng kết, đánh giá, xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch công tác dài hạn về tín ngưỡng, tôn giáo

 Trong những năm qua, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu, đề xuất Bộ Nội vụ trình Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:  06 văn bản quy phạm pháp luật (04 văn bản đã ban hành, gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật; Thông tư số 04/2016/TT-BNV về thanh tra chuyên ngành tôn giáo; Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ; 08 đề án công tác lớn, gồm: Đề án chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo, đề án công tác đối với đạo Cao Đài, đạo Tin Lành, đề án đề xuất chính sách tôn giáo giai đoạn 2020 - 2030, đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020, đề án “Tín ngưỡng và quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng ở Việt Nam; đề án “Tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để Kiều bào được tham gia các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trong nước”.

*Công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Tôn giáo Chính phủ đã  tham mưu Thủ tướng Chính phủ 02 lần gặp mặt tuyên dương chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong xây dựng và phát triển đất nước; tổ chức 161 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; giải quyết và thực hiện quản lý nhà nước theo pháp luật đối với hàng trăm Đại hội nhiệm kỳ, hội nghị thường niên và hoạt động tôn giáo cấp toàn đạo của 43 tổ chức tôn giáo trong đó có những hoạt động mang tính quốc tế như Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (Vesak 2019) với 570 đoàn/1.650 đại  biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, 250 kiều bào từ hơn 40 quốc gia và nhiều nguyên thủ của các quốc gia tham dự; Công giáo tổ chức Tổng hội Dòng Đa Minh thế giới với đại biểu đến từ 80 quốc gia, vùng lãnh thổ; đạo Tin lành tổ chức lễ kỷ niệm 500 năm ngày cải chánh Giáo hội với sự tham dự của tổ chức quốc tế Billy Gramham; công nhận 01 pháp nhân tôn giáo, cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho 03 tổ chức và chấp thuận thành lập 05 cơ sở đào tạo tôn giáo; ban hành 7.314 văn bản đi; tiếp nhận và giải quyết 521 đơn thư, tiếp 123 lượt công dân; tổ chức thanh kiểm tra chuyên ngành tôn giáo tại 28 địa phương; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (đưa dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 vào hoạt động,...

Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác thông tin, tuyên truyền và xử lý thông tin được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, đổi mới với việc khôi phục lại hoạt động giao ban cụm; thực hiện chế độ thông tin qua gửi báo cáo tháng, quý, năm tới các bộ, ban, ngành liên quan và địa phương; ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân; duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi thông tin và phối hợp xử lý công tác chuyên môn liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với các bộ, ban, ngành chức năng ở Trung ương như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 68 Trung ương,..

Đối với nhiệm vụ chính trị mới là QLNN về tín ngưỡng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong công tác QLNN về tín ngưỡng đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện.

Các biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo (như dâng sao giải hạn, cúng “oan gia trái chủ”, sử dụng vàng mã, tiền lẻ, hòm công đức một cách thái quá); sự sa sút về đạo hạnh của một bộ phận chức sắc; mâu thuẫn nội bộ tôn giáo gây khiếu kiện, mất an ninh trật tự cũng đã được Ban Tôn giáo Chính phủ kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn chính quyền địa phương và tổ chức tôn giáo xử lý nghiêm theo pháp luật và giáo luật cho kết quả tích cực, bước đầu ổn định dư luận, đáp ứng sự quan tâm, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội.

Cùng với việc chấn chỉnh, xử lý các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, lệch chuẩn, Ban Tôn giáo Chính phủ đã làm tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng cầu đường nông thôn, khoan giếng nước sạch, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, chăm sóc trẻ mồ côi, người neo đơn và khuyết tật với số tiền nhiều tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đại đa số các tổ chức và cá nhân tôn giáo đều tự giác chấp hành và tích cực hợp tác với chính quyền địa phương, quyên góp, ủng hộ quỹ phòng chống dịch hơn 21 tỷ đồng tiền mặt, hàng chục tấn lúa, gạo, hàng ngàn bộ đồ bảo hộ y tế, khẩu trang các loại, nước sát khuẩn, góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Từ sự chủ động trong công tác hướng dẫn, quản lý, thanh kiểm tra, nên các hoạt động vi phạm pháp luật do thiếu thông tin đã giảm đáng kể trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; uy tín của Ban Tôn giáo Chính phủ đối với các tôn giáo, cấp trên, các Bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương ngày càng được nâng cao. Công tác tham mưu và giải quyết công việc của Ban Tôn giáo Chính phủ đến nay không để xảy ra sai sót, khiếu kiện.

* Công tác đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tăng cường và chủ động đối thoại, cung cấp thông tin tới đa dạng các đối tác từ tổ chức, cá nhân tôn giáo đến cơ quan ngoại giao trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; vừa đấu tranh vừa hợp tác, cải thiện các mối quan hệ theo hướng tăng cường hiểu biết, giảm thù địch. Trong 05 năm qua, quan hệ Việt Nam - Va-ti-căng có bước tiến triển mới với việc hai bên thống nhất chủ trương nâng cấp quan hệ từ Đặc phái viên không thường trú lên Đặc phái viên thường trú tại Việt Nam của Tòa thánh Va-ti-căng, góp phần ổn định tình hình Công giáo ở Việt Nam; quan hệ hợp tác với Lào và Cam-pu-chia về công tác tôn giáo tiếp tục được triển khai hiệu quả; duy trì quan hệ đối thoại với Mỹ và một số nước phương Tây để tranh thủ sự ủng hộ trong đấu tranh nhân quyền, với các nước EU để phục vụ ký kết hiệp định thương mại, với khối Ả Rập để tăng cường xuất khẩu hàng hóa, nông sản của Việt Nam vào các quốc gia Hồi giáo,.... Từ năm 2015 - 2019, Ban Tôn giáo Chính phủ đã giải quyết cho 157 đoàn ra với số lượng 634 người, cho phép 255 đoàn nước ngoài vào hoạt động tôn giáo tại Việt Nam với số lượng 1.654 người; tham gia quản lý hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối thoại nhân quyền Việt - Úc, Việt Nam - Hoa Kỳ; tham gia xây dựng và bảo vệ Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ III (UPR) và báo cáo quốc gia về thực thi công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị (ICCPR) tại Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc; xây dựng lập luận, đấu tranh với việc Hoa Kỳ đề xuất đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo (SWL); trả lời các nội dung liên quan đến tôn giáo trong kháng thư 198 và 216 của Thủ tục khiếu nại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc; phối hợp với Liên minh châu Âu, Viện Liên kết toàn cầu tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế về trao đổi học thuật, kinh nghiệm nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

2. Công tác xây dựng Đảng

* Triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các văn kiện của Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành 10 chương trình hành động, 18 kế hoạch, tổ chức 08 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương, triệu tập cấp ủy chi bộ tham dự tất cả các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết do Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức[1]; ban hành 198 công văn hướng dẫn các chi bộ để phổ biến, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Đảng đến toàn đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Kết quả: 100% các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ được cập nhật thông tin và quán triệt thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ và chức năng chuyên môn được giao.

* Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; chỉ đạo xây dựng chuyên mục Nghị quyết Trung ương 4 trên cổng thông tin điện tử của Ban; phối hợp với lãnh đạo Ban đưa các tiêu chí trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (như Chi bộ có chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,...) vào công tác tổ chức cán bộ và đánh giá, xếp loại tổ chức, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hằng năm.

 Đến nay, 100% các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ hằng năm đều đăng ký và thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đấu tranh với các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; kiểm điểm theo quy định của Điều lệ Đảng, bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4, nhất là các vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đơn vị, tổ chức cơ sở đảng, gắn liền với trách nhiệm cá nhân, trước mắt là người đứng đầu theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐUBNV ngày 06/3/2017 và Nghị quyết số số 12-NQ/ĐUBNV ngày 16/4/2019 của Đảng ủy Bộ Nội vụ. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong Nghị quyết.

Việc học tập, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW) được Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều hoạt động thực chất, như: Kế hoạch học tập được ban hành hằng năm, mỗi năm một chuyên đề; mỗi đảng viên một kế hoạch hành động cá nhân; phối hợp với Lãnh đạo Ban tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên”, nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề này đã được tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức tôn giáo và Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các địa phương; chỉ đạo Đoàn Thanh niên sưu tầm và giới thiệu tập tư liệu “Chủ tịch Hồ chí Minh với công tác tôn giáo” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018); tổ chức hội thi Hồ Chí Minh với tôn giáo trong toàn đảng viên, người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019); tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích lịch sử Đá Chông K9 nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) và tham gia các hoạt động về nguồn do Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ đổi mới việc học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác –Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới theo Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/2/2018 của Bộ Chính trị.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên, người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ đã tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao nhất là trong việc tôn trọng, phát huy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; chăm lo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo cho nhân dân; cách ứng xử với chức sắc, chức việc các tôn giáo theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn th tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

* Công tác dân vận

Đảng ủy Ban đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số     25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị 16/2016/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là “Năm dân vận chính quyền” 2019; “Năm dân vận khéo” 2020. Công tác dân vận đã đem lại sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng bộ, cơ quan và được ứng dụng hiệu quả trong công tác QLNN đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

* Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Trong nhiệm kỳ, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Ban Tôn giáo Chính phủ được Đảng ủy quan tâm, tạo điều kiện trong mọi mặt hoạt động và kiện toàn về tổ chức, bầu Ban Chấp hành. Hoạt động của từng tổ chức đoàn thể không ngừng được đổi mới, nâng cao hiệu quả gắn với thi đua hoàn thành tốt vụ nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã có những buổi gặp mặt, trao đổi, chia sẻ thông tin với các tổ chức đoàn thể về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của các đoàn viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động của các tổ chức đoàn thể còn được diễn ra như một kênh  giao lưu văn hóa, thể thao với các tổ chức tôn giáo và các đơn vị bạn, tạo sự gắn kết giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và các tổ chức tôn giáo, giữa công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan với nhau. Một số kết quả nổi bật đạt được trên từng tổ chức đoàn thể như sau:

*  Đối với Công đoàn

Đảng ủy tạo điều kiện và chỉ đạo Công đoàn bảo vệ và bảo đảm tốt nhất trong khả năng có thể đối với quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chế độ nghỉ dưỡng, khám sức khỏe, thăm hỏi động viên khi ốm đau, hiếu, hỉ; chế độ thưởng Tết, tháng lương thứ 13; động viên đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lao động có hệ số thấp từ 2,34 trở xuống; tổ chức Tết thiếu nhi cho con công chức, viên chức, người lao động luôn được Công đoàn quan tâm thực hiện. Bếp ăn tập thể và chất lượng bữa ăn không ngừng được cải thiện. Công đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền về Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin cho đoàn viên; tổ chức in và phát hành sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phục vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Hoạt động nữ công và phong trào nữ công chức, viên chức, người lao động được thực hiện gắn với các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan. Ban Thanh tra Nhân dân được củng cố  02 năm/01 lần; việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Công đoàn cũng được thực hiện nghiêm túc. Nhiều hoạt động tương thân tương ái được thực hiện như: Hiến máu nhân đạo, phát cháo từ thiện tại Bệnh viện Huyết học Trung ương, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Bưu điện; ủng hộ cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo” với số tiền lên đến hơn 300 triệu (từ năm 2017 đến năm 2020).

* Đối với Đoàn Thanh niên

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên đã có nhiều hoạt động thiết thực, như: Tổ chức Lễ ký cam kết “ Không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"” theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII; triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018); Tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước, lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổ chức các buổi sinh hoạt gắn với chuyên môn như: “Thanh niên Ban Tôn giáo Chính phủ với việc triển khai, thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo”; Sưu tầm và giới thiệu tập tư liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tôn giáo” nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 -19/5/2018); Phối hợp với Công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo; Hưởng ứng Tết trồng cây do Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương thực hiện; Phát động phong trào “Ngày thứ bảy xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” nhằm cải tạo, chỉnh trang khuôn viên trụ sở cơ quan; kiện toàn tổ chức Đoàn; Bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp,...

* Đối với Hội Cựu chiến binh cơ quan

Đảng ủy luôn quan tâm, định hướng cho Hội Cựu chiến binh trong một số hoạt động đạt kết quả tốt, như: tổ chức cho hội viên học tập Nghị quyết Đảng; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức gặp mặt và tặng quà cho Hội viên nghỉ hưu theo chế độ; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động về nguồn tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị (thăm Thành cổ Quảng Trị và viếng Nghĩa trang Trường Sơn), nhằm tri ân công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; tổ chức gặp mặt, chia sẻ với công chức, viên chức người lao động có thân nhân là thương binh, liệt sỹ.

 Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội lần thứ VI đề ra. Các tổ chức đảng được kiện toàn, hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả; sự đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp ủy Đảng được tăng cường; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác được phân định rõ hơn; công tác phối hợp ngày càng hiệu quả; phương thức lãnh đạo được đổi mới.

 Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Trên cơ sở đó 100% đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc của cơ quan cũng như nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú. Cấp ủy đảng, bí thư các chi bộ, người đứng đầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt mọi  nhiệm vụ chính trị thường xuyên cũng như đột xuất được giao. Công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ được chú trọng, tổ chức cơ sở đảng và nhân sự lãnh đạo các đơn vị từng bước được củng cố và kiện toàn; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được phát huy. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo thưởng - phạt phân minh. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng Điều lệ của tổ chức và đóng góp cho các hoạt động chung của cơ quan.

 Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ liên tục được Đảng ủy Bộ Nội vụ công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” và được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, trong Đảng bộ đều có 90 - 93% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đơn vị trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh” và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97-98% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên[2], trong đó 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có được những kết quả trên là do: Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ Bộ; sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của Lãnh đạo Ban; Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Đảng ủy, chi bộ chủ động, tích cực và sáng tạo trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên một cách phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn vị. Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết Đảng; Đảng ủy, Lãnh đạo Ban luôn bám sát ý kiến chỉ đạo, chủ trương công tác của cấp trên và tình hình thực tế để xây dựng chương trình công tác của Đảng bộ được phù hợp. Việc triển khai thực hiện được tiến hành trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc tập trung, dân chủ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Từ thực tiễn triển khai công tác đảng tại Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ thấy rằng để làm tốt công tác đảng cần:

Một là, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về vị trí, vai trò của của tổ chức đảng, về công tác đảng và việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh thực sự là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Hai là, duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ với thủ trưởng đơn vị; phát huy dân chủ, sức sáng tạo của tập thể, cá nhân, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đầy đủ vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng.

Ba là, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức, tận tụy, trung thành, trách nhiệm. Ngoài đội ngũ tham gia cấp ủy là lãnh đạo các vụ, đơn vị cần xây dựng đội ngũ là chuyên viên làm nòng cốt, giúp việc công tác đảng.

Bốn là, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ để sinh hoạt đảng được phong phú, thu hút sự quan tâm của đảng viên tham gia.

Năm là, cần phải duy trì thường xuyên và liên tục công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, làm trong sạch đội ngũ, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm nguyên tắc và quy định của Đảng; định hướng để đảng viên và tổ chức đảng đi đúng với chủ trương, đường lối của Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, của Đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phấn đấu đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo lên tầm cao mới.

PVKết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ trong nhiệm kỳ 2015-20201. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị * Công tác tổng kết, đánh giá, xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch công tác dài hạn về tín ngưỡng, tôn giáo  Trong những năm qua, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ban Tôn giáo Chính phủ thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ thăm các tổ chức tôn giáo tỉnh Đăk Lăk
Kiểm tra việc thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Quảng Ninh
Ban Tôn giáo Chính phủ nhận tài trợ cuộc vận động các cơ sở tôn giáo treo cờ Tổ quốc
Hội nghị cộng tác viên và gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Công tác Tôn giáo và Trung tâm Thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ
Thanh tra chuyên ngành tín ngưỡng, tôn giáo tại Nghệ An
Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng kiều bào
Vụ Công tác tôn giáo phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ thăm chúc mừng Tòa soạn Báo Giác Ngộ
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn