Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 30/10/2020 09:15 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hội thảo khoa học “Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của đạo Cao Đài từ khi thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo”
TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ (phải) và ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì Hội thảo

Ngày 24/7/2019, tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của đạo Cao Đài từ khi thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo”.

Tham dự Hội thảo, đại biểu chính quyền có: TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo Vụ Cao Đài, Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; bà Nguyễn Đài Thy, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Tây Ninh; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ các tỉnh Bến Tre, Bình Định, Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long tham dự.

Đại biểu các Hội thánh Cao Đài đến dự Hội thảo có: Đầu sư Nguyễn Thành Tám,  Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh; Đầu sư Trần Đức Tăng, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo; Hiến pháp Lữ Minh Châu, Trưởng cơ quan Hiệp Thiên Đài, Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo; Chánh Phối sư Trần Văn Huynh, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y; Chánh Phối sư Huỳnh Thanh Phong, Phó Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên; Giáo sư Nguyễn Hồng Văn, Ủy viên Ban Thường trực Hội thánh Truyền giáo Cao Đài cùng 90 đại biểu là chức sắc các Hội thánh Cao Đài nêu trên đến tham dự Hội thảo. TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì Hội thảo.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Luật tín ngưỡng, tôn giáo bước đầu đã tạo hành lang pháp lý vững chắc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên phạm vi cả nước; nhiều quy định mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã mang đến thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong việc tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ bản các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đồng thuận, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; yên tâm, phấn khởi trong việc sống đạo và giữ đạo; tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo.

Việt Nam là đất nước đa dạng tôn giáo, mỗi tôn giáo có những đặc điểm, cách thức hoạt động tôn giáo và cơ cấu tổ chức khác nhau, trong khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có thể điều chỉnh các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng một cách chung nhất. Do vậy, khi áp dụng Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành vào từng tôn giáo cụ thể sẽ có những điểm phù hợp và chưa phù hợp. Đạo Cao Đài là tôn giáo nội sinh, chức sắc, chức việc đa số là những người cao tuổi, việc tiếp cận và hiểu một số khái niệm trong Luật còn khó khăn, việc áp dụng Luật trong một số vấn đề còn lúng túng như: vấn đề đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành; lý lịch tư pháp;  sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; pháp nhân phi thương mại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc,…

Mục đích của Hội thảo nhằm thảo luận một số vấn đề thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo của đạo Cao Đài và thống nhất một số giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước. Đây là hội thảo có sự tham gia của các đại biểu làm công tác quản lý nhà nước về đạo Cao Đài và đại biểu là chức sắc thuộc các tổ chức tôn giáo của một số Hội thánh Cao Đài.

Các tham luận của đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá và đề ra giải pháp cụ thể về một số nội dung: hoạt động phong phẩm, suy cử chức sắc của đạo Cao Đài; thuận lợi và khó khăn trong việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tôn giáo của Hội thánh Cao Đài Bạch Y và Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo; một số kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên; hoạt động giáo dục, đào tạo của Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài; phân biệt chức việc theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo với chức việc theo quan niệm của đạo Cao Đài; giải pháp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Ban Nghi lễ, Cơ sở đạo, Tổ Nghi lễ,…) đối với các nhóm tín đồ chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Họ đạo) của đạo Cao Đài; xác định tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc đối với các tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập hiện nay; hoạt động quan hệ quốc tế của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh; các Hội thánh Cao Đài thực hiện việc sửa đổi Hiến chương theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo,... Đa số các tham luận đã tiếp cận vấn đề một cách khoa học góp phần làm rõ được chủ đề của Hội thảo đề ra.

Hội thảo khoa học “Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của đạo Cao Đài từ khi thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo” đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh và ghi nhận: Hội thảo là diễn đàn khoa học cởi mở giúp đại biểu có thể tiếp cận thông tin và trao đổi phương pháp hữu hiệu trong quá trình thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời giúp cho các đại biểu nhận thức đúng đắn, rõ ràng các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo để tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Hội thảo cũng góp phần tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức tôn giáo để cùng phát huy những thuận lợi và hạn chế những khó khăn trong thực tiễn thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm gia tăng sự hiểu biết, gắn bó trong công việc với nhau. Các ý kiến của các đại biểu giúp cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo./.

Một số hình ảnh:

TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu chào mừng Hội thảo

Diệu Minh

Hội thảo khoa học “Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của đạo Cao Đài từ khi thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo”Tham dự Hội thảo, đại biểu chính quyền có: TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo Vụ Cao Đài, Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ đại diện lãnh đạo Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ủy
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc tại Tây Ninh
Ban Tôn giáo Chính phủ trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Cao Đài
Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử Voffice
Công đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
Ban Tôn giáo Chính phủ sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Tổng hội lần thứ 290 Dòng Đa Minh Thế giới
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thăm Họ đạo Cao Đài Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ thăm huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Giao ban công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên quý II/2019
Hoạt động Về nguồn năm 2019 tại tỉnh Hà Giang của Ban Tôn giáo Chính phủ
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn