Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/02/2020 06:19 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Ban Tôn giáo Chính phủ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Hà Giang

Chiều 27/6, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ do Trưởng ban Vũ Chiến Thắng làm trưởng đoàn làm việc tại UBND tỉnh Hà Giang về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hà Giang là tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, có 277,556 km đường biên giới với Trung Quốc. Toàn tỉnh có 10 huyện và 01 thành phố, trong đó có 06 huyện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a. Dân số của tỉnh tính đến 31/12/2016 là trên 820 ngàn người, gồm 19 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ lớn nhất 32,77%.

Từ năm 2016 đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 03 tôn giáo được Nhà nước công nhận đang hoạt động là Phật giáo, Công giáo, Tin Lành. Về tín ngưỡng, toàn tỉnh hiện có 68 cơ sở tín ngưỡng hình thành từ lâu đời, trong đó 11 cơ sở được xếp hạng di tích, 07 cơ sở được đơn vị chuyên môn của ngành văn hóa kiểm kê di tích.

Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong niên độ thanh tra 2016 -2018 cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật và theo chương trình, nội dung đăng ký hàng năm với chính quyền, thuần túy tôn giáo, không có biểu hiện mê tín dị đoan. Chức sắc và tín đồ các tôn giáo đoàn kết, đóng góp tích cực vào các công tác xã hội và việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, với đặc thù dân cư có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt là hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Theo thống kê, từ năm 1991 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận sự xuất hiện của 11 hiện tượng tôn giáo mới, trong đó có những tổ chức bất hợp pháp, hoạt động công khai và diễn biến phức tạp, có sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài như “tổ chức Dương Văn Mình”, “San sư khẻ tọ” (tên gọi khác như đạo “Vàng chứ” trong dân tộc Mông, đạo “Thìn Hùng” trong dân tộc Dao), “Hội thánh Đức Chúa Trời”, “Pháp luân công”… tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội, gây mâu thuẫn trong gia đình, dòng họ, ảnh hưởng đến hoạt động của các tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống và làm phương hại đến chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước.

Trong những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Hà Giang luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc bảo đảm các điều kiện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của người dân và các tổ chức tôn giáo; ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để hoạt động chính trị, kích động, lôi kéo đồng bào các dân tộc đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu vu khống, xuyên tạc sự thật về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Bộ máy thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố, nâng cao cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác. Đội ngũ làm công tác tôn giáo đã linh hoạt vận dụng các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong công việc.

Theo báo cáo thanh tra, giai đoạn 2016 – 2018, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận và giải quyết đúng quy định 16 hồ sơ đề nghị của các tổ chức tôn giáo về hoạt động tôn giáo; ban hành quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Trong số 68 cơ sở tín ngưỡng, 19 cơ sở tôn giáo, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo cho 05 cơ sở, gồm 03 cơ sở của Công giáo và 02 cơ sở của Phật giáo.

Hàng năm, các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh đều đăng ký hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định. Các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh ngoài chương trình đã đăng ký với chính quyền đều xin phép cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Không có đơn thư khiếu kiện, điểm nóng về tôn giáo xảy ra trên địa bàn giai đoạn 2016 -2018. Tuy có một số đơn liên quan đến tôn giáo, nhưng nội dung là đề nghị giải quyết mâu thuẫn gia đình, dòng họ trong việc tin, theo đạo và vấn đề ứng xử với người theo hoặc không theo đạo. Các đơn thư kể trên đều được các cấp, ngành phối hợp, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Các cấp, ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tôn giáo của tỉnh Hà Giang. Ông nhấn mạnh, việc nắm vững và vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo là rất quan trọng, giúp bảo đảm các quyền lợi chính đáng của cá nhân và tổ chức tôn giáo được thực hiện đầy đủ, đồng thời là căn cứ để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Việc tuyên truyền, quán triệt, cập nhật Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và các luật khác có liên quan cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và chức sắc, tín đồ các tôn giáo cần phải là ưu tiên trong công tác tôn giáo hàng năm của tỉnh.

Trưởng ban Vũ Chiến Thắng cũng lưu ý các cấp chính quyền trong tỉnh một số vấn đề, như: tiếp tục rà soát, thực hiện bộ thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo; vấn đề cấp giấy đăng ký cho điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; việc xử lý công trình tôn giáo tư gia biến thành cơ sở sinh hoạt tôn giáo, tụ tập đông người; rà soát số liệu, thực trạng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đôn đốc việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác đối với các hiện tượng tôn giáo mới; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, đôn đốc việc hậu thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng phát biểu

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh phát biểu

Quang cảnh buổi làm việc

NL

Ban Tôn giáo Chính phủ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Hà GiangTham dự buổi làm việc còn có ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh. Hà Giang là tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, có 277,556 km đường biên giới với Trung Quốc. Toàn tỉnh có 10 huyện và 01 thành
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Đại hội Đoàn Thanh niên Ban Tôn giáo Chính phủ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2021
Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo quý II năm 2019 các tỉnh phía Nam
Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lễ kỉ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng cơ quan truyền thông các tổ chức tôn giáo nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thống nhất nội dung chuyên đề 8 tập bài giảng cho các cơ sở đào tạo tôn giáo
Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc tại Bang Utah, Hoa Kỳ
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Hưng Yên
Chúc mừng cộng đồng Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng Ramadan
Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ cấp tỉnh, huyện của tỉnh Quảng Ngãi
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn