Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 04/07/2020 06:40 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều ngày 18/1, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Chủ trì Hội nghị còn có ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban; ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và các đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương; đại điện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố cùng toàn thể công chức, viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ.

Nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ

Năm 2018, trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung chức năng, quản lý nhà nước về tín ngưỡng cho Ban Tôn giáo Chính phủ và bổ sung, nhiệm vụ quyền hạn cho Ban Tôn giáo Chính phủ “làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương và báo cáo trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về tôn giáo”.

Ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật hành chính được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành 45/45 nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. Trong đó nhiều nội dung công tác lớn được tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả nổi bật như: Tham mưu xây dựng văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật và Nghị định; tham mưu ban hành Kế hoạch số 231-KH/BCSĐ ngày 11/10/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo; tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 1940/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Vatican; về việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019 tại Việt Nam; triển khai các mặt công tác quản lý chặt chẽ hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, Pháp Luân công, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình... tham mưu Chính phủ chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài.

Toàn ngành đoàn kết, nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; tham mưu với chính quyền các cấp giải quyết kiến nghị chính đáng của các tôn giáo đảm bảo đúng chính sách, pháp luật; xử lý, giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp, phát sinh được kịp thời; phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, ổn định tình hình tôn giáo trong cả nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã đạt được trong năm 2018. Công tác tôn giáo của cả hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tốt; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Công tác giải quyết khiếu kiện, khiếu nại về đất đai liên quan đến tôn giáo một số vụ việc tồn tại từ nhiều năm qua đã được quan tâm chỉ đạo, giải quyết có kết quả tốt. Phó Thủ tướng đánh giá cao ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã chủ động làm việc với các tổ chức tôn giáo để thống nhất, trao đổi, đối thoại những vấn đề còn tồn tại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chủ động giải quyết kịp thời. Một năm Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc áp dụng.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ở một số địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa thống nhất; Trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vừa có biểu hiện cứng nhắc, vừa có biểu hiện buông lỏng, chưa kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm với những hành vi sai trái của một số người lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật....

Phương hướng thực hiện năm 2019

Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ là cơ quan nòng cốt và chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu từng cán bộ làm công tác tôn giáo phải không ngừng rèn luyện vững vàng về phẩm chất chính trị, có trình độ, uy tín, phong cách, tác phong công tác tận tụy, gần gũi tạo sự tin yêu trong mỗi chức sắc tôn giáo; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Với phương châm, hành động của Chính phủ trong năm 2019 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cần tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Nâng cao chất lượng thực hiện công tác nghiệp vụ tôn giáo trong tình hình mới. Chủ động phối hợp thống nhất giữa các bộ, ngành và địa phương trong tham mưu đề xuất Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề tôn giáo phức tạp. Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo, chủ động hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tham gia các cơ chế diễn đàn tôn giáo thế giới và khu vực phù hợp với đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta. Chủ động, kiên trì giải quyết những vấn đề tôn giáo có tính chất quốc tế hiệu quả, bảo vệ lợi ích Quốc gia, hạn chế sơ hở để thế lực bên ngoài lợi dụng xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu bế mạc Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các ý kiến đại biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu cán bộ toàn ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục đoàn kết, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần quan trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo tóm tắt kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Việt Bách

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáoÔng Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình . Chủ trì Hội nghị còn có ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Sơ kết 01 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Chức sắc Công giáo thăm và chúc Tết Ban Tôn giáo Chính phủ
Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Đoàn Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam
Tòa Giám mục Hưng Hóa thăm và chúc Tết Ban Tôn giáo Chính phủ
Đoàn Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam chúc mừng Ban Tôn giáo Chính phủ nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Bế mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam – Campuchia
Đoàn Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) chúc Tết Ban Tôn giáo Chính phủ
Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 tại tỉnh Hà Nam
Đoàn Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam chào thăm Ban Tôn giáo Chính phủ
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh sơn Tỉnh Dòng Việt Nam tổ chức thánh lễ Truyền chức Linh mục
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn