Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 25/09/2020 02:02 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hội nghị triển khai Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt Quy chế làm việc của Ban Tôn giáo Chính phủ

Sáng ngày 13/9, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ và quán triệt Quy chế làm việc của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các Vụ, đơn vị, và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban.

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, ngày 03/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ, theo đó Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan tương đương Tổng cục trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước; thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.  Ban Tôn giáo Chính phủ hiện nay có 14 vụ, đơn vị: Vụ Công giáo; Vụ Phật giáo; Vụ Tin lành; Vụ Cao đài; Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Công tác tôn giáo phía Nam; Văn phòng; Viện Nghiên cứu Chính sách Tôn giáo; Tạp chí Công tác Tôn giáo; Trung tâm Thông tin; Nhà xuất bản Tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ được làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành, địa phương và báo cáo trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Sau khi có Quyết định 32/2018/QĐ-TTg, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã chỉ đạo điều chỉnh lại hệ thống quy chế làm việc nhằm cụ thể hóa những chức năng, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, quy định rõ chức năng, quyền hạn, thái độ, nguyên tắc ứng xử trong cơ quan và các quan hệ phối hợp với bên ngoài nhằm phù hợp với các quy định và tình hình hiện nay trong đó có Quy chế làm việc của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hội nghị đã được nghe bà Trần Thị Minh Nga, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ nêu những nội dung và những điểm mới của Quyết định 32/2018/QĐ-TTg so với Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo Chính phủ, và những nội dung cơ bản của Quy chế làm việc của Ban Tôn giáo Chính phủ do Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ký ban hành.

Bà Trần Thị Minh Nga, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động, các Vụ, đơn vị thuộc Ban nghiêm túc làm việc theo Quy chế làm việc, thực hiện theo tinh thần công tâm, rõ ràng, gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, đảm bảo công khai minh bạch, có kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng tùy tiện trong việc thực hiện Quy chế làm việc và các quy chế khác của cơ quan.

Ông Vũ Chiến Thắng cũng chỉ đạo, với cơ cấu tổ chức như hiện nay cần đẩy mạnh tổ chức hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các vụ, đơn vị, hành chính các cấp trong việc chấp hành quy chế làm việc, đảm bảo sự phối hợp trong đơn vị, ngoài đơn vị và công tác ngoài xã hội trong phạm vi xử lý, giải quyết công việc.

Ông Vũ Chiến Thắng cũng yêu cầu Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung của Quy chế làm việc đến công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, nâng cao kỷ cương kỷ luật, đảm bảo tính hệ thống, liên tục, hiệu quả của công việc nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quyết định 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

DT

Hội nghị triển khai Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt Quy chế làm việc của Ban Tôn giáo Chính phủÔng Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các Vụ, đơn vị, và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban. Ông Vũ Chiến
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Tân Đặc phái viên không thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, kế toán trưởng năm 2018
Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại tỉnh Cà Mau
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Bộ trưởng Bộ Tu sĩ Tòa thánh Vatican
Đoàn Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ thăm Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ tỉnh Cà Mau
Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và thành viên Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2017-2021
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ nhận Huân chương Tự do của Lào trao tặng
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Phật giáo Việt Nam
Hội nghị tập huấn phương pháp xây dựng, triển khai nhiệm vụ khoa học và kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Ninh Thuận: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Chăm cổ Hòa Lai
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn