Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 29/01/2020 05:43 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Ninh Bình: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TM

Sáng 11/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư7 (Khóa IX) về công tác tôn giáo. Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Tổng kết công tác tôn giáo Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về công tác tôn giáo, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp đã nêu trong Nghị quyết và đã thu được nhiều kết quả, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định chính, sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã đi vào đời sống xã hội, đời sống tôn giáo trên địa bàn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về công tác tôn giáo có nhiều đổi mới, cụ thể, sâu sát hơn. Ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo ở các cấp được bổ sung, kiện toàn, duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo và đồng bào có đạo hoạt động theo quy định của pháp luật.

10 năm qua, các chức sắc, nhà tu hành, quần chúng, tín đồ phấn khởi hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tổ chức quyên góp, cứu trợ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam.

Chức sắc các tôn giáo tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia phong trào hiến giác mạc, xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, tổ chức các hoạt động khuyến học… đã góp phần cùng chính quyền và nhân dân địa phương từng bước giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra.

Những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về công tác tôn giáo đã góp phần quan trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vụ khống của các thế lực thù địch đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn một số nguyên nhân, kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo. Trong đó, tập trung vào các nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết và những bài học kinh nghiệm. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, phát sinh liên quan đến tôn giáo. Công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết liên quan đến tôn giáo góp phần bảo đảm ANTT. ..

Phát biểu tại hội nghị Thượng tướng Tô Lâm, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng tình hình tôn giáo ở Ninh Bình ổn định là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Những kinh nghiệm thực tế của Ninh Bình trong thực hiện Nghị quyết sẽ là cơ sở, căn cứ quan trọng để Trung ương tiếp thu, bổ sung vào báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 25 của BCH Trung ương.

Ông Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Ninh Bình cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong đồng bào có đạo cũng như không có đạo xây dựng, phát triển đất nước. Lực lượng công an cần chủ động phối hợp các cấp ủy đảng nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, giải quyết những phát sinh trong hoạt động tôn giáo….

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, UVDKTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của BCH T.Ư Đảng và các quy định của Nhà nước về công tác tôn giáo. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong công tác tôn giáo, làm cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Chủ động nắm tình hình hoạt động tôn giáo, phòng ngừa, đấu tranh với việc lợi dụng vấn đề tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước song hành với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, chức sắc, tín đồ sinh hoạt bình thường theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương, Điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

Chủ động xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vấn đề phát sinh trong hoạt động tôn giáo; xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai các vi phạm pháp luật và các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, kích động, chia rẽ tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Chú trọng phương pháp vận động quần chúng trong giải quyết các vấn đề tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Tăng cường công tác vận động quần chúng, vận động chức sắc, tín đồ làm tốt việc đời, việc đạo, thu hút đông đảo quần chúng có đạo vào các đoàn thể.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy làm công tác tôn giáo, đảm bảo phù hợp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác tôn giáo trong tình hình mới, nhất là đối với cấp xã.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 40 tập thể, 39 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo.

Theo Mai Lan (baoninhbinh.gov.vn)

Ninh Bình: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáoCùng dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về công
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hội nghị của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và công bố Di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết giáo xứ Thanh Sơn, Giáo phận Lạng Sơn.
Chủ tịch nước cắt băng khánh thành chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc
Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổng kết công tác Phật sự 2014
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh tại Đồng Nai
Thái Nguyên:Khoá Bồi dưỡng kinh nghiệm hoằng pháp khu vực phía Bắc
Bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đóng góp hơn 32 tỉ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn