Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/02/2020 10:45 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kiên Giang: Một số kết quả hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2009 – 2014 và Đại hội Đại biểu lần thứ V, Nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Châu Thành được thành lập sớm nhất trong tỉnh (năm 1969) tại Chùa Klang Ông, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đã trải qua 4 kỳ đại hội, đến nay là lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019. 

Theo chương trình, Kế hoạch của Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, tiếp sau Thành hội Rạch Giá, Huyện hội Gò Quao và Huyện hội Hòn Đất, sáng ngày 07/10/2014, tại Chùa Klang Ông, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự có 43 đại biểu chính thức (trong đó có 30 sư sãi, 13 Achar, Ban Quản trị và Phật tử tiêu biểu) của 13 chùa trong toàn huyện. Khách mời 40 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành của huyện Châu Thành; Huyện hội của các huyện lân cận.

Tại lễ khai mạc Đại hội, Hòa thượng Danh Nhuôn, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2009-2014, phát biểu nhấn mạnh: “Đạo Phật đi vào cuộc sống với tất cả tâm niệm vô ngã vị tha, đem tất cả tài năng và trí năng phụng sự thế gian, phụng sự con người. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh nói chung, Huyện hội Châu Thành nói riêng luôn đồng hành cùng dân tộc, mãi mãi từ nghìn xưa cho đến ngày nay.

Đất nước ta nói chung, huyện Châu Thành nói riêng, đang bước vào thời kỳ hội nhập thế giới. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện nhà cũng phải thích nghi với xu thế của đất nước. Do vậy, trong nhiệm kỳ V (2014-2019), Huyện hội cần phải đổi mới hơn nữa công tác của Hội để hướng dẫn chư tăng, Phật tử đồng hành cùng nhân dân trong huyện với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Châu Thành là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer (11.103 người, đứng thứ 2 sau huyện Gò Quao), đồng bào dân tộc Khmer sinh sống xen kẽ với người Kinh, Hoa tập trung ở 8/10 xã, thị trấn. Tuyệt đại đa số người Khmer theo đạo Phật, hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. Người Khmer có câu “Sống gửi thân vào chùa, chết vào chùa gửi cốt”, ngôi chùa không chỉ là nơi tu hành, thờ phụng, mà còn là nơi dạy chữ, dạy nghệ thuật, là điểm gặp gỡ, sinh hoạt vui chơi của quần chúng vào các kỳ lễ hội, nơi bảo tồn nghệ thuật, lưu giữ và phổ biến kinh điển, giáo lý,… của dân tộc Khmer. Toàn huyện có 13 ngôi chùa hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer và 01 Tháp 4 sư liệt sĩ được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội đã phát huy vai trò đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa đạo và đời, vận động sư sãi, Phật tử tích cực tham gia sản suất, công tác từ thiện xã hội, học tập chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, sư sãi và đồng bào Phật tử không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Với chức năng, nhiệm vụ được xác định trong Điều lệ Hội, Huyện hội và cấp chi hội cơ sở nổ lực phấn đấu phát huy những điều kiện thuận lợi, khắc phục những khó khăn trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, như đã làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giới sư sãi và đồng bào Phật tử. Tham gia tích cực các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy”, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động đồng bào Phật tử Khmer xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, dần loại bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan; xây dựng tủ sách pháp luật tại các chùa (5/13 chùa có tủ sách, mỗi tủ sách có hơn 50 đầu sách) để sư sãi, Phật tử nghiên cứu học tập.

Phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, Huyện hội đã tác động đến các sư sãi, Phật tử có nhiều chuyển biến tiến bộ về mọi mặt, như cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ gìn, chấp hành kỷ cương, giới luật của người xuất gia, từ đó làm tăng thêm lòng tin của Phật tử. Các lễ hội trong chùa được thực hiện đúng theo nguyên tắc nghi lễ Phật giáo, phong tục cổ truyền của dân tộc Khmer và quy định của pháp luật như: nhập hạ, ra hạ, ChôlChnămThmây, Sen Đôl – Ta, ÓkOmBók, KaThina (dâng y cà sa)… Quan tâm đặc biệt đến việc dạy và học, thường xuyên động viên sư sãi và con em dân tộc tích cực học tập. Hàng năm đào tạo được từ 70-80 tăng sinh có trình độ Phật học cơ bản, cử 8 tăng sinh học Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, tại tỉnh Sóc Trăng. Việc dạy và học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 5 trong nhiệm kỳ được 286 lớp, với 6.941 lượt học sinh theo học. Ngoài ra, Huyện hội quan tâm công tác tu bổ chùa chiền, lò hỏa táng, tham gia hưởng ứng tích cực công tác an sinh xã hội, quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhất là ngôn ngữ, chữ viết, các phong tục truyền thống,…

Nhiệm kỳ mới này, để tiếp tục cũng cố tổ chức Hội, nhất là về nhân sự có đủ trình độ, khả năng, tích cực đóng góp cho các mặt hoạt động của Hội, Đại hội đã hiệp thương thống nhất đề cử Ban Chấp hành Huyện hội gồm 15 ủy viên là các sư sãi, Achar, Ban Quản trị và Phật tử tiêu biểu thuộc 13 chùa, Ban Chấp hành suy cử Ban Thường trực gồm 5 vị, Hòa thượng Danh Nhuôn tiếp tục được Đại hội suy cử giữ chức Chủ tịch Hội. Đồng thời chọn cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 43 vị (đại biểu chính thức 39 vị, dự khuyết 4 vị). Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2014-2019 với một số nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động thiết thực.

Để khuyến khích, động viên tinh thần các vị sư sãi, Phật tử tiêu biểu, Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã quyết định tặng Bằng tán dương công đức cho 5 tập thể, 4 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích tốt trong việc đóng góp cho hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2009-2014; Huyện hội Châu Thành cũng đã tặng quà cho 01 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 03 Bà mẹ và đại diện gia đình của 4 sư liệt sĩ.

Văn Xem

Kiên Giang: Một số kết quả hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2009 – 2014 và Đại hội Đại biểu lần thứ V, Nhiệm kỳ 2014 - 2019Theo chương trình, Kế hoạch của Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, tiếp sau Thành hội Rạch Giá, Huyện hội Gò Quao và Huyện hội Hòn Đất, sáng ngày 07/10/2014, tại Chùa Klang Ông, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện khai mạc Đại hội Đại
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014.
Đồng Tháp: Họp mặt sinh viên có đạo và dân tộc thiểu số
Nghệ An: Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho tăng, ni, Phật tử
Khai mạc Hội đồng Bồi linh Mục sư, Truyền đạo miền Bắc năm 2014
Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương làm việc tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu
Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương thăm và chúc thọ các chức sắc tôn giáo cao tuổi tiêu biểu
Khởi công động thổ xây Nhà bán trú cho học sinh vùng cao tại Điện Biên
Quảng Nam: Hội thánh Tin lành Tiên Phước tổ chức thông công Ban Lão niên các Hội thánh
Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh tại tỉnh Tây Ninh khai giảng lớp tập huấn đạo sự cho chức việc
Vĩnh Phúc: Câu lạc bộ Thanh Thiếu niên Phật tử chùa Tích Sơn tổ chức chương trình đạp xe vì môi trường
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn