Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/10/2019 09:32 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Quảng Bình triển khai Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 92-2012-NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 08/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 (sau đây gọi tắt là Nghị định 92) thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định 92 gồm 5 chương, 14 mục, 46 điều. Việc ban hành Nghị định 92 đã góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Nghị định 22, trong đó có 12 điều được quy định mới so với Nghị định số 22. Nhìn chung, Nghị định 92 đã cụ thể hóa chính sách tôn giáo của Đảng, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tôn giáo.

Nhằm triển khai kịp thời, thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Nghị định 92, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác tôn giáo; tạo sự chuyển biến về nhận thức, chấp hành pháp luật trong hoạt động tôn giáo của chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/01/2013 về tuyên truyền, phổ biến Nghị định 92 trên địa bàn tỉnh; trong đó giao các ngành, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai Nghị định đến các đối tượng có liên quan, và tập trung vào các nội dung tuyên truyền như: căn cứ để xây dựng Nghị định, nhất là những điểm mới của Nghị định so với Nghị định số 22/2005/NĐ-CP…

Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, các ngành, địa phương đã tích cực chủ động thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 10 hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định 92 cho các đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp, các chức việc tôn giáo, với hơn 1.130 lượt người tham dự. Trong đó, Ban Tôn giáo tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức 01 Hội nghị cấp tỉnh quán triệt cho 150 đại biểu là cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt cấp huyện; phối hợp với Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tổ chức được 05 hội nghị quán triệt Nghị định 92 cho các đối tượng có liên quan tại cấp xã, gồm: Bí thư Đảng ủy; Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phụ trách công tác Văn hóa-xã hội; Chủ tịch UBMTTQVN xã, phường, thị trấn; công chức Văn hóa-xã hội, Địa chính-Xây dụng; cán bộ phụ trách công tác tôn giáo xã, phường, thị trấn nơi có đồng bào theo đạo thuộc các địa phương trên địa bàn tỉnh, với hơn 580 đại biểu tham dự. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo Kế hoạch được phân công đã tổ chức 05 hội nghị quán triệt Nghị định 92 cho cán bộ chủ chốt các phòng, ban liên quan của huyện, cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo ở cơ sở và các chức việc tôn giáo, với hơn 550 lượt đại biểu tham dự. Ngoài ra, cùng với chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở địa phương trên cơ sở nhiệm vụ được giao tích cực quán triệt, phổ biến Nghị định 92 đến các đối tượng có liên quan trên địa bàn .v.v.

Qua các lớp tập huấn, quán triệt Nghị định 92 nói trên đã góp phần nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp; bước đầu nâng cao nhận thức đối với các chức việc tôn giáo; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường. Từ đó giúp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tôn giáo, yên tâm thực hành đức tin, kết hợp hài hoà nghĩa vụ giữa việc đạo và đời, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, Nghị định 92 nói riêng…

Trước đó, để kịp thời thống nhất trong công tác chỉ đạo, thực hiện, góp phần đưa các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn ra thuận lợi, đúng pháp luật, Ban Tôn giáo đã chủ động sao gửi Nghị định 92 gửi đến các cơ quan, địa phương có liên quan và các tổ chức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn để tổ chức thực hiện; cử cán bộ tham gia lớp quán triệt Nghị định 92 do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại tỉnh Phú Thọ; mời 10 vị chức sắc tôn giáo tham gia hội nghị quán triệt Nghị định 92 tại thành phố Huế do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức. Dự kiến, thời gian tới Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tổ chức quán triệt Nghị định 92 cho các đại biểu là Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nơi có đồng bào theo đạo và các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói rằng, dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 92 của Chính phủ nói riêng đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, từng bước đưa Nghị định 92 đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc và bà con tín đồ, tạo được sự đồng thuận giữa chính quyền với giáo hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình./

Nguyễn Trung Chính

(Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình)

Quảng Bình triển khai Nghị định số 92/2012/NĐ-CPNghị định 92 gồm 5 chương, 14 mục, 46 điều. Việc ban hành Nghị định 92 đã góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Nghị định 22, trong đó có 12 điều được quy định mới so với Nghị định số 22. Nhìn chung, Nghị định 92 đã cụ thể hóa chính sách tôn
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tham gia đoàn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Hoa Kỳ
Giáo xứ Cai Lậy tổ chức lễ Ngân Khánh linh mục Chánh xứ
Bình Thuận: Hội thánh Phan Rí kỷ niệm 80 năm ngày thành lập
Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước ở Bắc Ninh
Đồng Tháp: Họp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo
Vĩnh Long: Gặp mặt đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo và đại biểu đồng bào người Hoa
Bình Dương: Ban Tôn giáo tỉnh thăm 2 Trường hạ
Tiền Giang: Lễ khai giảng khóa học Hiến chương tu chỉnh lần V, bồi dưỡng trụ trì.
Lễ khánh thành Điện thờ Phật Mẫu họ đạo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Đạo Cao Đài làm từ thiện tại đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn