Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 30/10/2020 09:21 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên hướng đến Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ VI (2020 – 2025)

Theo kế hoạch Đại hội Đại biểu Nhơn sanh lần thứ VI (2020 – 2025) của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên sẽ được tổ chức long trọng vào ngày 29 và 30/10/2020 (nhằm 13,14/9 năm Canh tý) tại tổ đình Tòa thánh Châu minh, ấp Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Hiến chương của Cao Đài Tiên Thiên thì 05 năm một lần, Hội thánh tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhằm tổng kết việc hành đạo của Hội thánh trong một nhiệm kỳ và hoạch định chương trình hành đạo nhiệm kỳ mới. Đại hội Đại biểu Nhơn sanh  lần thứ VI là sự kiện quan trọng của toàn thể chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài Tiên Thiên đánh dấu sự phát triển của Hội thánh sau 25 năm được Nhà nước công nhận (năm 1995), một nét son lịch sử của một tôn giáo nội sinh gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Hiến chương Cao Đài Tiên Thiên ra đời, cũng là một bước khởi đầu cho nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thực hiện sinh hoạt tôn giáo theo cơ chế tổ chức hình thành từ quyền Vạn linh thay quyền Chí Tôn, có tính dân chủ tập trung, phù hợp đường hướng hành đạo mới và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Theo dự kiến, tham dự Đại hội sẽ có khoảng trên 1.000 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Nhơn sanh lần thứ VI (2020 – 2025), với thành phần đại biểu tham dự gồm chức sắc phẩm Lễ sanh và tương đương được Hội thánh bổ nhiệm, đang hành đạo và chức việc, tín đồ tiêu biểu ở các Họ đạo do Đại hội Nhơn sanh cơ sở công cử hoặc Ban Cai quản Họ đạo giới thiệu. Tính đến thời điểm này, hầu hết các Ban cai quản Họ đạo thuộc Cao Đài Tiên Thiên của 16 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở.

Đến nay, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã trãi qua 05 kỳ Đại hội, từng bước củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức hành đạo, với khoảng 2.933 chức sắc;  76.594 tín đồ, phạm vi hoạt động ở 16 tỉnh, thành phố; 12 Ban Đại diện tỉnh, thành phố, bổ nhiệm hai Đại diện tỉnh (do có ít họ đạo nên không cử Ban đại diện) còn lại hai Họ đạo ở hai tỉnh không cử Đại diện, Ban Cai quản trực tiếp đạo sự với Hội thánh. Công nhận 125 Ban Cai quản và 116 Ban Trị sự trên 132 Thánh tịnh, cơ sở đạo; chức sắc nam, nữ được Hội thánh bổ nhiệm hành đạo từ Tòa thánh đến Họ đạo và chức việc nam, nữ hành đạo tại cơ sở, hoạt động tôn giáo ngày càng ổn định, đi vào nề nếp.

Trong 05 năm qua chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài Tiên Thiên đã có nhiều cố gắng làm tốt việc đạo, hoạt động của Họ đạo cơ sở từng bước đi vào nề nếp, hàng chục Thánh tịnh xây dựng, sửa chữa khang trang. Hội thánh đã tổ chức thành công nhiều lễ hội tôn giáo như kỷ niệm 90 Khai đạo Cao Đài, Lễ khánh thành Tổ Đình Tòa thánh, khánh thành Định Ngươn Đường Nữ, khánh thành Tòa Nội chính lần 2, di dời và khánh thành Bửu tháp Đức Hộ pháp Huệ Đức, Bửu tháp Anh lớn Thượng Sanh Đại Đức Chơn Pháp tại Nội ô Tòa thánh thu hút hàng nghìn tín đồ từ khắp các tỉnh, thành về tham dự. Hai ngày Đại lễ truyền thống hàng năm của Cao Đài Tiên Thiên là Đại lễ Đức Chí Tôn (ngày mồng 9 tháng Giêng) và Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung (ngày 15 tháng Tám) luôn có hàng vạn tín đồ và du khách thập phương trong nước về thăm quan, chiêm ngưỡng và cúng viếng.

Trong nhiệm kỳ Hội thánh tiến hành trùng tu, xây dựng, sữa chữa từ Tòa Thánh đến Thánh tịnh cơ sở. Đặc biệt, hàng rào bảo nội ô Tòa thánh được xây mới và sân đền Thánh được lát gạch mới đã tôn tạo cho cảnh quan khu vực Nội ô Tòa thánh ngày trở nên khang trang, sạch đẹp với tổng kinh phí: 58.346.545.000 đồng…..

Hội thánh đã mở mở được 47 khóa Hạnh Đường cho toàn đạo học tập có 4.356 vị học viên là chức sắc, chức việc, đạo hữu nam-nữ tham dự; Hội thảo “Thân thế - sự nghiệp hành đạo ba vị Giáo Tông Cao Đài Tiên Thiên” và được Nhà xuất bản Tôn giáo cấp phép (in 2000 quyển), phối hợp Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long hội thảo khoa học: “Cuộc đời và sự nghiệp Đức Giáo Tông Phan Văn Tòng” dự kiến in 1.500 quyển; Kết hợp Tổ chức Liên giao mở 03 khóa Hạnh Đường tại Hội thánh chung cho chức việc và Lễ sanh, có 1.027 học viên tham dự; Phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức 03 lớp “An ninh Quốc phòng toàn dân” có 615 chức sắc tham dự; In  ấn - xuất bản 2000 quyển Hiến chương, Luật công cử, Qui chế hành đạo, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, đem lại niềm tin cho chức sắc, tín đồ ngày càng phấn khởi, việc hành đạo theo Hiến chương càng được phát huy tin tưởng.    

Ngoài việc thực hiện tu hành thuần túy tôn giáo theo đúng tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo, chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài Tiên Thiên luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Qua tổng hợp các mặt công tác từ thiện xã hội từ các Ban Đại Diện tỉnh - thành phố, các Ban Cai quản và Ban Trị sự nhiệm kỳ qua, Cao Đài Tiên Thiên có 24 phòng chẩn trị Y học cổ truyền từ thiện, có 05 bếp cơm – cháo - nước uống tại các bệnh viện cấp huyện và các hình thức từ thiện khác như: cấp quan tài cho người nghèo, xây dựng cầu đường, quỹ học bổng, quỹ học sinh nghèo, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, cứu trợ thiên tai, bão lụt ; xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường,... Theo thống kê của Hội thánh, trong năm 2020, Hội thánh và các cơ sở Họ đạo địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội với tổng số tiền gần 69 tỷ đồng.

Những thành quả đã được ở nhiệm kỳ V là nhờ sự cố gắng, quyết tâm hành đạo của chức sắc nam - nữ lưỡng đài và sự lãnh đạo của Thượng hội, Ban Thường trực Hội thánh. Các cấp đạo chung tay nỗ lực, góp sức, đoàn kết, gắn bó để hoàn thành cơ bản dự án chương trình hành đạo 05 năm và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ V đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực như đã nêu trên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như đời sống, kinh tế của chức sắc, tín đồ còn nhiều khó khăn, kinh phí hoạt động, sinh hoạt của chức sắc, chức việc phải tự cung, tự cấp. Năng lực lãnh đạo chưa nâng cao, việc bổ nhiệm chức sắc hành đạo tại Họ đạo cơ sở chưa được thuận lợi, chức sắc tham gia Thường trực Hội thánh đa số tuổi cao, sức khỏe yếu.

Chỉ còn hơn 02 tuần nữa đến Đại hội Đại biểu Nhơn sanh lần thứ VI (2020 – 2025), hy vọng  trong nhiệm kỳ mới, Hội thánh sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ hoạt động theo đúng Hiến chương, đường hướng hành đạo và chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, tích cực phát huy những giá trị đạo đức tôn giáo, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, cùng với nhân dân tỉnh Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới theo chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo; nước vinh, đạo sáng”./.

Các đại biểu và chức sắc Cao Đài Tiên Thiên

Viet Doan

Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên hướng đến Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ VI (2020 – 2025)Căn cứ Hiến chương của Cao Đài Tiên Thiên thì 05 năm một lần, Hội thánh tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhằm tổng kết việc hành đạo của Hội thánh trong một nhiệm kỳ và hoạch định chương trình hành đạo nhiệm kỳ mới. Đại hội Đại biểu Nhơn sanh
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi cứu trợ đồng bào lũ lụt tại miền Trung
COVID-19: Ngăn chặn dịch xâm nhập là rất quan trọng tại thời điểm này
Đồng bào tôn giáo tích cực hoạt động từ thiện - xã hội
Những cột mốc tâm linh chủ quyền của Tổ quốc ở Trường Sa
Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Bưu điện tỉnh
Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tôn giáo năm 2020
Công tác tôn giáo góp phần vào sự phát triển
Tọa đàm khoa học “Di sản Phật giáo thời Lý với Thăng Long – Hà Nội”
Khánh thành Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Dòng Thánh Tâm Huế mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Dòng và truyền chức Linh mục và Phó tế
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn