Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 03/07/2020 09:50 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Một số kết quả sau 05 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với đạo Cao Đài (2014-2019) của tỉnh Tiền Giang

Đạo Cao Đài có ở 11/11 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Tiền Giang, bao gồm 5 hệ phái chính: Cao Đài Tiên Thiên, Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Chơn Lý và Cao Đài Việt Nam (Bình Đức). Ngoài ra còn còn có 06 tổ chức độc lập trong đó gồm 01 Cao Đài Việt Nam (Lương Hòa Lạc), 04 Cao Đài Thống nhất và 01 nhà đàn Pháp môn Chiếu Minh tam thanh vô vi.

Hệ phái Cao Đài du nhập vào Tiền Giang và hình thành sớm nhất là Cao Đài Tây Ninh năm 1928 và hệ phái Cao Đài đến Tiền Giang muộn nhất là Cao Đài Việt Nam (Bình Đức) năm 1961.

Tiền Giang có trên 50 ngàn tín đồ đạo Cao Đài (chiếm gần 3% dân số tỉnh), 109 cơ sở thờ tự, trong đó có: 48 cơ sở Cao Đài Tây Ninh, 23 cơ sở thuộc 23 họ đạo được công nhận của Cao Đài Tiên Thiên, 11 cơ sở Cao Đài Ban Chỉnh Đạo, 07 cơ sở Cao Đài Chơn Lý (05 của họ đạo, 01 Tòa thánh và 01 Vạn Linh đài trực thuộc Hội thánh), 04 cơ sở của Cao Đài Việt Nam (Bình Đức) (03 của họ đạo và 01 Thiên tòa Hoàng đạo), 01 Nhà đàn pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi; 08 cơ sở của các tổ chức Cao Đài độc lập (Cao Đài Việt Nam (Lương Hòa Lạc), Cao Đài Thống Nhất, Thiên Đạo Hoàn Nguyên) và 07 cơ sở Cao Đài khác, có 02 tổ chức Trung ương đạo và 03 Ban Đại diện Hội thánh, số cơ sở thờ tự được công nhận và tái công nhận cơ sở thờ tự văn hóa đến nay là 52/109, 91/109 cơ sở được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các hệ phái Cao Đài tại Tiền Giang sinh hoạt cơ bản ổn định, có sự phát triển về tín đồ, chức sắc, chức việc, cơ sở thờ tự được xây dựng mới, tu bổ khang trang. Tổ chức giáo hội được củng cố từ cấp Trung ương đến họ đạo, trình độ văn hóa, dân trí cũng nâng cao, họ còn quan tâm cho con em học tập đến các bậc đại học và sau đại học.

Một số kết quả đạt được của tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với đạo Cao Đài trong tình hình mới 5 năm (2014-2019) như sau:

Công nhận 01 tổ chức Cao Đài độc lập, 01 tổ chức Cao Đài trực thuộc Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, 01 Ban trị sự trực thuộc Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên.

Phong phẩm 477 vị (Ban Chỉnh đạo 26, Chơn Lý 108, Tây Ninh 60, Tiên Thiên 158, Việt Nam (Bình Đức) 103, Cao Đài nhỏ lẻ 22), bổ nhiệm 558 vị (Ban Chỉnh đạo 138, Chơn Lý 30, Tây Ninh 80, Tiên Thiên 246, Việt Nam (Bình Đức) 43, Cao Đài nhỏ lẻ 21), cách chức 06 (02 Cao Đài Chơn Lý, 04 Cao Đài Tây Ninh), bãi nhiệm 03 (Cao Đài Tây Ninh).

 

Tạo điều kiện và hướng dẫn các hệ phái Cao Đài mở 16 lớp Giáo lý hạnh đường (Tiên Thiên 08, Việt Nam (Bình Đức) 08).

Phối hợp các ngành xét thành lập 01 cơ sở bảo trợ xã hội của họ đạo Cao Đài Tây Ninh nuôi dưỡng 30 người già nêu đơn. Hoạt động từ thiện xã hội, khám chữa bệnh bốc thuốc, tặng quà…từ năm 2014 đến nay của 6 hệ phái Cao Đài lớn tại Tiền Giang được trên 34 tỷ đồng (Tiên Thiên trên 23 tỷ, Tây Ninh trên 6 tỷ, Ban Chỉnh đạo trên 2 tỷ , Chơn Lý gần 2,5 tỷ,  Việt Nam (Bình Đức) 500 triệu)

Đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26 trường hợp; cấp giấy phép xây dựng các công trình tôn giáo cho các họ đạo 22 trường hợp.

Công tác vận động chức sắc, chức việc cốt cán trong Cao  được các cấp ngành quan tâm, tạo điều kiện để hàng ngũ chức sắc đóng góp khả năng, trí tuệ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, động viên họ vận động tín đồ tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, giữ vững an ninh, chính trị để phát triển kinh tế, xã hội. Kết quả có 19 chức sắc tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp; gần 1.000 chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp.

Công tác tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản luật khác được 03 cuộc cho trên 300 lượt chức sắc, chức việc và phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai 1 cuộc có 95 chức sắc, chức việc Cao Đài.

Khen thưởng: 5 năm qua đã đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng 12 bằng khen cho tập thể và cá nhân tại các kỳ Đại hội toàn phái và nhiều giấy khen của các cấp ngành cho hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo.

Có thể nói, 5 năm qua (2014-2019) đạo Cao Đài tại tỉnh Tiền Giang đã không ngừng phát triển về nhiều mặt, xây dựng được sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đạo; chức sắc, tín đồ phấn khởi trước chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, vận động nhau vừa làm tròn nghĩa vụ công dân, vừa làm tròn  bổn phận người đạo hữu, tổ chức sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tuân thủ quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương đã góp phần quan trọng cùng chính quyền sở tại thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày một nâng lên, thấy được nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài nên có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ngành trong việc tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết nhu cầu tinh thần của người dân, được các tổ chức và cá nhân đạo Cao Đài ngày một tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Hữu Đức

Một số kết quả sau 05 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với đạo Cao Đài (2014-2019) của tỉnh Tiền GiangHệ phái Cao Đài du nhập vào Tiền Giang và hình thành sớm nhất là Cao Đài Tây Ninh năm 1928 và hệ phái Cao Đài đến Tiền Giang muộn nhất là Cao Đài Việt Nam (Bình Đức) năm 1961. Tiền Giang có trên 50 ngàn tín đồ đạo Cao Đài (chiếm gần 3% dân số tỉnh),
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Tập quán mai táng của người Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Lễ hội Đập trống Ma - Coong và Đua thuyền trên sông Kiến Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
An Giang: Khởi công xây dựng Thánh thất họ đạo xã Hội An
Trường Chuyên biệt Thanh Tâm: Mái ấm tình thương cho trẻ em khuyết tật
Nhiều hoạt động “Vui Tết Độc lập” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Góp phần giữ bình yên cho làng Chăm
Núp bóng trung tâm ngoại ngữ để truyền đạo trái phép
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo năm 2019
Hà Giang: Tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và lễ cúng tổ tiên năm 2019
Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Tọa đàm “Kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy quản lý nhà nước về tôn giáo”
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh sơn Tỉnh Dòng Việt Nam tổ chức thánh lễ Truyền chức Linh mục
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn