Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/06/2019 07:37 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2019
Nghi lễ lên đồng – Lịch sử và giá trị
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 3/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Lâm Ðồng: Các tôn giáo chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh ngày càng ổn định, phát triển
Các tôn giáo đoàn kết chung tay xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển

5 năm qua, phát huy vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh luôn đồng hành cùng dân tộc; góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Lâm Ðồng ngày càng ổn định, phát triển. 

Thượng tọa Thích Thanh Tân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Ðồng:

Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, với tinh thần “Hộ quốc an dân”, đã sớm gắn bó với vận mệnh của đất nước, trải qua bao thăng trầm và luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt quá trình truyền bá tư tưởng giáo lý Phật giáo. Khi đất nước hùng cường thì Phật giáo hưng thịnh, khi Tổ quốc lâm nguy, Phật giáo sẵn sàng đứng lên tham gia chống giặc ngoại xâm, góp phần giành lại độc lập, thống nhất, tự do cho dân tộc. Trong thời bình, Phật giáo lại cùng toàn dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thông qua hoạt động Phật sự đã thường xuyên tuyên truyền, vận động Phật tử phát huy truyền thống yêu nước thương nòi, trau dồi đạo đức, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hành đạo vì cuộc sống an lành, ấm no và hạnh phúc của mọi người. 

Phật giáo Việt Nam trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc đã được các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam tin tưởng giao phó tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 3 lần tại Việt Nam, tất cả đều thành công rực rỡ, mang lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho bạn bè quốc tế về một Việt Nam luôn đổi mới, thân thiện, hòa bình, đoàn kết và phát triển. Với phương châm “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, trong nhiều năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động các chức sắc, tăng, ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử tu tập giữ gìn đạo hạnh, sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp phát động bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng sâu, vùng xa… với giá trị hàng chục tỉ đồng mỗi năm. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Linh mục Hoàng Văn Chính, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Ðà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Ðồng:

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là một tổ chức xã hội, đại diện phong trào yêu nước của người Công giáo Việt Nam, là tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được thành lập để kế tục sự nghiệp các tổ chức tiền thân phong trào yêu nước của người Công giáo, nhằm mục đích đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình thực hiện theo tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và Huấn từ của Giáo hoàng Bênêđictô XVI “Người Công giáo tốt cũng là Người công dân tốt”. Nhiều năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh luôn nỗ lực dấn thân đồng hành cùng dân tộc. Tổ chức, hướng dẫn, tập hợp động viên người Công giáo tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, nhất là tham gia tích cực và có hiệu quả cao trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nhiều mô hình về tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư; đồng hành thực hiện an toàn giao thông do MTTQ Việt Nam tỉnh phát động. Đồng thời, tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, y tế, dạy nghề, bảo trợ xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự tại địa phương. Chúng tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo bạn nói chung và đồng bào Công giáo trong tỉnh nói riêng. 

Giáo hữu Ngọc Tri Thanh, Trưởng Ban Ðại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Lâm Ðồng:

Trong 5 năm qua, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh luôn hoạt động tuân thủ pháp luật, xây dựng đường hướng hành đạo theo phương châm “Nước vinh, đạo sáng”, tích cực tham gia thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hàng năm. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động, sống tốt đời - đẹp đạo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các khu dân cư trong tỉnh. Nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, luôn đồng hành cùng dân tộc, hoạt động tôn giáo gắn với tuyên truyền, vận động bà con họ đạo luôn đoàn kết, thực hiện tốt giới luật và đạo đức công dân, tham gia tốt hơn trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững.

Mục sư Bùi Phụng, Trưởng ban Ban Ðại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Lâm Ðồng:

Là thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, với tôn chỉ hoạt động “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc”, Ban Đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các mục sư bên cạnh việc giảng đạo thì lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, bồi linh, và các ngày lễ trọng... động viên chức sắc, tín đồ nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự an toàn giao thông… Ban Đại diện và các mục sư trong quá trình giảng đạo đã thường xuyên tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết, chăm lo phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở buôn, làng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Ban Đại diện đã tích cực phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia tuyên truyền, vận động giải quyết các vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ rừng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương./.

Theo danvan.vn

Lâm Ðồng: Các tôn giáo chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh ngày càng ổn định, phát triểnThượng tọa Thích Thanh Tân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Ðồng: Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, với tinh thần “Hộ quốc an dân”, đã sớm gắn bó với vận mệnh của đất nước, trải qua
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Áp dụng kinh nghiệm tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2019 cho các sự kiện quốc tế lớn
Khởi công xây dựng Thánh thất Cao Đài Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Hỗ trợ thông tin tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Lên án việc lợi dụng tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi
Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Lễ hội thành Tuyên 2019
Đại hội Đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024
“Chưa phát hiện cán bộ công chức góp tiền xây dựng chùa để kinh doanh trục lợi”
Lễ hội đền Chiêu Trưng: Nét đẹp văn hóa mời gọi người về
Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019
Tu hội Nhập thể -Tận hiến -Truyền giáo khánh thành tu viện ICM Đà Lạt
Video
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ: Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 kết nối tinh thần Phật giáo
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam
Hình ảnh
Chùa cổ trăm năm tuổi ngoài khơi Hội An
8 quốc gia sở hữu tượng Phật lớn nhất thế giới
Chiêm ngưỡng ngôi đền 600 năm tuổi thờ 8 vị Vua triều Trần
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn