Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 29/01/2020 12:09 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Nữ phái Minh Chơn Đạo với truyền thống “Phụng đạo, yêu nước”

Cao đài Minh Chơn đạo là một trong những hệ phái Cao đài có nhiều đóng góp cho cách mạng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong những đóng góp to lớn của Cao đài Minh Chơn đạo không thể không đề cập đến những đóng góp của nữ phái, một lực lượng đông đảo góp nên những thành tích rất đáng trân trọng. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Hội thánh Minh Chơn đạo trong đó có nữ phái tiếp tục có những đóng cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững đường hướng hành đạo của Hội thánh, xứng đáng với khẩu hiệu mà Đại hội Đại biểu nữ phái Cao Đài Minh Chơn đạo lần I (1998-2003) đã đề ra: “Giỏi việc nước, giỏi việc đạo, đảm việc nhà”.

Cao đài Minh Chơn đạo hiện có 49 Thánh thất, phân bố chủ yếu ở các tỉnh Cà Mau (23 thánh thất), Bạc Liêu (11 Thánh thất), Sóc Trăng (04 Thánh thất), Kiên Giang (11 Thánh thất); toàn phái có 33.499 tín đồ, trong đó có 19.672 nữ (có 11.053 tín đồ có sớ cầu đạo). Hơn 80 năm qua, nữ phái Minh Chơn đạo đã cùng với Hội thánh không ngừng củng cố và phát triển, đặc biệt là cùng với các hiền huynh, tỷ muội làm nên những chiến tích vẻ vang. Đấu tranh với giặc bảo vệ đạo, bảo vệ quê hương; tăng gia sản xuất, nuôi dạy con thơ, tiễn chồng, tiễn con đi đánh giặc cứu nước. Nhiều tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến và cũng không ít tấm gương điển hình trong thời kỳ đổi mới, đây thực sự là niềm tự hào không chỉ riêng đối với Cao đài Minh Chơn đạo mà còn là niềm tự hào đối với truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ  cứu nước, nữ phái Minh Chơn đạo đã đóng góp nhiều công sức, xương máu của chính mình và những người thân yêu để gìn giữ độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, ngày 15 tháng 7 năm 1976, Cao đài Minh Chơn đạo tổ chức Đại hội nhơn sanh toàn phái và đề ra phương hướng hành đạo trong giai đoạn mới, đó là: “Nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ hành đạo cao cả của mình, là công quả cao nhất để dâng lễ Đức Chí Tôn và Phật-Tiên-Thánh-Thần”. Với đường hướng mới của Hội thánh, nữ phái Minh Chơn đạo tiếp tục phát huy truyền thống “Phụng đạo, Yêu nước” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, để phát triển kinh tế đất nước nói chung, địa phương nói riêng, phụ nữ Minh Chơn đạo đã ra sức học tập, nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, ổn định cuộc sống; thực hành tiết kiệm, tham gia hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện nay, trong toàn phái Cao đài Minh Chơn đạo có 5.679 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” và nhiều gia đình đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, “gia đình hiếu học”; 208 hộ có 02 con học Đại học, 49 hộ có 3 con học Đại học, 23 hộ có 4 con học Đại học; toàn phái có 6.192 hộ, trong đó có 1.862 hộ khá, 3.516 hộ đủ ăn, 814 hộ nghèo… Nữ phái Minh Chơn đạo cũng tích cực tham gia học tập, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, Kiến thức về giới, Kiến thức an ninh quốc phòng, Phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV-AISD…

Trong thành tích chung của hệ phái Minh Chơn đạo đã hàm chứa sự cống hiến, hy sinh cao cả của nữ phái, trong số 1.490 liệt sĩ, có 100 là nữ; 1.808 thương binh, hàng trăm hưu trí, hàng ngàn cựu chiến binh; toàn phái có 119 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 3 mẹ là liệt sĩ, 02 mẹ có 5 con là liệt sỹ; 02 Anh hùng lực lượng vũ trang. Toàn phái Minh Chơn đạo được Nhà nước tặng thưởng 1.715 Huân chương, trong đó Huân chương hạng I, có 662, Huân chương hạng II, có 515 và Huân chương hạng III, có 538; tặng 303 Huy chương, trong đó 180 hạng I, 123 hạng II và hàng ngàn Bằng khen, Giấy khen các loại. Hội thánh Minh Chơn đạo cũng đã xét thăng cấp chức sắc danh dự cho 119 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 02 Anh hùng lực lượng vũ trang.

Phát huy truyền thống tốt đẹp trong kháng chiến, trong thời kỳ đổi mới, chức sắc, chức việc Cao đài Minh Chơn đạo, trong đó có nữ phái đã tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng kinh tế, ổn định trật tự xã hội và làm phong phú đời sống văn hóa của dân tộc. Nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia hoạt động trong các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…. Đồng thời tích cực cùng toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động thi đua lao động sản xuất; tăng cường các hoạt động nhân đạo, từ thiện như khám bệnh miễn phí, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và những người có hoàn cảnh khó khăn…

Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời khuyến khích những hoạt động tôn giáo tiến bộ vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Với chính sách như vậy, trước đây và hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao và trân trọng những thành tích của chức sắc, chức việc, tín đồ Cao Đài Minh Chơn đạo (trong đó có nữ phái) trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Chúng tôi nhận thấy rằng, để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền bối, chức sắc, tín  đồ Minh Chơn đạo cần tiếp tục phát huy truyền thống “Phụng đạo yêu nước” và khắc phục những khó khăn, trở ngại còn tồn tại, đồng tâm hiệp lực hành đạo gắn bó với dân tộc, đoàn kết đạo – đời cùng nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống trong bổn đạo, mang lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, “nước vinh, đạo sáng”, “Giỏi việc nước, giỏi việc đạo, đảm việc nhà”./.

Trần Thanh Liêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hội thánh Minh Chơn đạo Hậu Giang (2003), Báo cáo Tổng kết thành tích nữ phái Cao Đài Minh Chơn đạo, Ngọc Sắc.

2. Hội thánh Minh Chơn đạo Hậu Giang (2003), Báo cáo Tổng kết kết quả hành đạo 5 năm (1998-2003) của nữ phái Cao Đài Minh Chơn đạo, Ngọc Sắc.

3. Hội thánh Minh Chơn đạo (2004), Kỷ yếu Hội thảo các phái, Giáo hội, Tổ chức Cao Đài, Ngọc Sắc.

4. Hội thánh Minh Chơn đạo (2008), Báo cáo tổng kết chương trình hành đạo 5 năm (2003-2008) và phương hướng hành đạo 5 năm (2008-2013) của nữ phái Cao Đài Minh chơn đạo.

5. Bảo thế Đào Hồng Giỏi (2009), Truyền thống nữ phái Minh Chơn đạo theo chiều dài của cơ đạo và những chặng đường lịch sử của đất nước, Tạp chí Cao Đài, (02).

6. Nguyễn Văn Kiệt (2009), Nữ phái Cao Đài Minh Chơn đạo, Giỏi việc nước, giỏi việc đạo, đảm việc nhà, Tạp chí Cao Đài, (02).

7. Phát biểu của Chưởng quản Hiệp Thiên Đài Ngô Tâm Đạo, Hội thánh Minh Chơn đạo trong Hội nghị Đại biểu nữ phái Minh Chơn đạo Hậu Giang lần thứ I.

8. GS. Hương Phương (2009), Tấm gương chị lớn Đầu sư Hương Sang, Tạp chí Cao Đài, (02).

 

Nữ phái Minh Chơn Đạo với truyền thống “Phụng đạo, yêu nước”Trong những đóng góp to lớn của Cao đài Minh Chơn đạo không thể không đề cập đến những đóng góp của nữ phái, một lực lượng đông đảo góp nên những thành tích rất đáng trân trọng. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Hội thánh Minh Chơn
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Lễ hội lên chùa ở Lào
Kiến trúc ấn tượng của các nhà thờ Thiên Chúa giáo
Lịch sử hình thành và lễ hội hành hương La Vang của đạo Công giáo ở Việt Nam
Một tấm gương “tốt đời, đẹp đạo”
Thánh Thất Hỏa Tiến: Phòng khám miễn phí của người nghèo
Phật giáo với đời sống xã hội Hàn Quốc
Albert Einstein và đạo Phật
Chùa Trấn Quốc, danh thắng chốn kinh kỳ
Đại Bi cổ tự
Chiêm bái bộ Kinh quý hiếm ở chùa Sư nữ
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn