Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 09/08/2020 04:15 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Quan điểm đường lối của Đảng về tôn giáo và những vấn đề tôn giáo hiện nay

Công trình của PGS, TS Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn lầm khoa học xã hội Việt Nam) nêu ra và phân tích những quan điểm, đường lối của Đảng về tôn giáo; phác họa nên bức tranh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra kinh nghiệm giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam từ cái nhìn so sánh với một số nước; trên cơ sở đó, tác giả phân tích những vấn đề đặt ra và đề xuất một số khuyến nghị đối với công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về tín ngưỡng, tôn giáo. Tác giả trình bày những điểm nổi bật, đổi mới trong quá trình nhận thức của Đảng về vấn đề tôn giáo, công tác tôn giáo và chính sách tôn giáo qua các cương lĩnh, văn kiện, nghị quyết của Đảng từ thời kì đổi mới cho đến nay. Diễn tiến và ảnh hưởng của tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Một số vấn đề tín ngưỡng hiện nay thể hiện trong Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó thấy vai trò của tín ngưỡng trước và sau đổi mới.

Chương 2: Tình hình và đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam, giúp độc giả hình dung bức tranh về tình hình, đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Từ đó tác giả đã chỉ ra đặc điểm của tôn giáo Việt Nam hiện nay có những thay đổi cơ bản về bộ mặt, niềm tin tôn giáo, củng cố, phát triển của các tôn giáo. Các tôn giáo ngày càng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc nhưng tôn giáo ở Việt Nam còn ẩn chứa cả yếu tố tiêu cực, diễn biến phức tạp.

Chương 3: Kinh nghiệm giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, cái nhìn đối sánh với một số nước. Lịch sử thế giới đương đại cho thấy, không một quốc gia nào trên thế giới không đối diện với tôn giáo. Mỗi nước tùy vào hoàn cảnh lịch sử, điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội mà có phương cách giải quyết vấn đề tôn giáo khác nhau. Kinh nghiệm giải quyết vấn đề tôn giáo vì vậy rất đa dạng. Qua thực tiễn nghiên cứu, tác giả chọn Trung Quốc, một nước có nhiều điểm tương đồng về thể chế chính trị và đặc điểm tôn giáo với Việt Nam để nghiên cứu, đồng thời mở rộng nghiên cứu ra một số nước Thái Lan, Singapore để có cái nhìn đối sánh.

Chương 4: Những vấn đề đặt ra, vấn đề đa dạng tôn giáo ở Việt Nam là sự kiện “cấm đạo” của nhà Nguyễn thế kỷ XIX và sự kiện năm 1963 tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Hai sự kiện trái chiều trên là bài học phản diện về khoan dung tôn giáo, đoàn kết và đa dạng tôn giáo ở Việt Nam.

Tác giả bàn về những quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về đa dạng tôn giáo. Vấn đề đặt ra với đa dạng tôn giáo ở Việt Nam như về không gian tôn giáo, những phức tạp nảy sinh, các loại hình tôn giáo trong thời gian tới; Vấn đề công nhận các tổ chức Tin lành; về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tôn giáo. Phần cuối là những khuyến nghị về nhận thức tôn giáo, quản lí tôn giáo, hoàn thiện chính sách pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng.

Cuốn sách có độ dày 342 trang, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cấp phép xuất bản năm 2012.

Thanh Long

Quan điểm đường lối của Đảng về tôn giáo và những vấn đề tôn giáo hiện nayChương 1: Những vấn đề lí luận chung về tín ngưỡng, tôn giáo . Tác giả trình bày những điểm nổi bật, đổi mới trong quá trình nhận thức của Đảng về vấn đề tôn giáo, công tác tôn giáo và chính sách tôn giáo qua các cương lĩnh, văn kiện, nghị quyết của Đảng từ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền
Các tôn giáo trên thế giới
Nghiên cứu Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam
Giới thiệu sách “Luật pháp và Tôn giáo”
Lịch sử Hội thánh Tin lành Việt Nam (1911-1965)
Bước đầu tìm hiểu về mối quan hệ Nhà nước và Giáo hội
Lịch Sử Thiên Chúa Giáo
Những nét văn hóa Đạo Phật
Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
Từ điển tôn giáo và các thể nghiệm siêu Việt
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng 65 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ, Ngày truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 – 02/8/2020)
Độc đáo Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì đen vùng cao Bát Xát
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn