Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 10/08/2020 12:28 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền
Tác giả: GS.TS. Đỗ Quang Hưng - Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, 567 tr.

Đây là công trình nghiên cứu khá toàn diện về luật pháp tôn giáo ở Việt Nam hiện nay từ pháp lý đến quyền pháp nhân, thể nhân tôn giáo.

Công trình có tính lý luận khái quát, không chỉ quan tâm đến mối quan hệ Nhà nước với Giáo hội mà còn đi sâu vào khía cạnh nhà nước pháp quyền và tôn giáo. Từ đó đưa ra những cơ sở để xác định hai nhóm giải pháp lớn về lý luận chính sách tôn giáo và các chính sách tôn giáo cụ thể, bao quát từ việc hoàn thiện mô hình nhà nước thế tục và luật pháp tôn giáo, điều chỉnh mô hình và thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với tôn giáo. 

Nội dung chủ đích của công trình đề cập tới gồm:

- Nhiệm vụ cơ bản của chính sách tôn giáo nói chung và xây dựng nhà nước pháp quyền về tôn giáo nói riêng là việc thực thi thuyết thế tục hóa, xây dựng mô hình nhà nước thế tục. Đây là vấn đề còn mới  lạ không chỉ với dân chúng mà còn đối với không ít người trong giới chuyên môn và ngay cả với chính giới.

- Bản chất của chính sách tôn giáo phải là một chính sách công. Quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội quyết định phần lớn nội dung, biểu hiện, đường hướng của chính sách tôn giáo. Mối quan hệ giữa Nhà nước - Giáo hội là có tính cốt lõi trong việc hoàn thiện chính sách tôn giáo trên cơ sở quan hệ mật thiết giữa chính sách tôn giáo và thực tiễn đời sống tôn giáo.

Có thể nói, đây là một công trình khoa học có giá trị, có những phát hiện mới, kiến giải sâu sắc và mới về lý luận. Công trình là một đóng góp rất kịp thời và hữu ích, không chỉ đối với việc nâng cao nhận thức trong giới chuyên môn và nhận thức xã hội nói chung mà còn đối với các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách tôn giáo, với những người hoạt động chính trị - xã hội, làm công tác xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam từ Trung ương tới địa phương và cơ sở.

Kết cấu cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền: Mấy vấn đề lý luận

Chương II: Đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay: Những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội 

Chương III: Đổi mới và sự chuyển biến của chính sách tôn giáo

Chương IV: Tôn giáo, chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền

Kết luận

TL

Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyềnCông trình có tính lý luận khái quát, không chỉ quan tâm đến mối quan hệ Nhà nước với Giáo hội mà còn đi sâu vào khía cạnh nhà nước pháp quyền và tôn giáo. Từ đó đưa ra những cơ sở để xác định hai nhóm giải pháp lớn về lý luận chính sách tôn giáo và các chính
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Các tôn giáo trên thế giới
Nghiên cứu Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam
Giới thiệu sách “Luật pháp và Tôn giáo”
Lịch sử Hội thánh Tin lành Việt Nam (1911-1965)
Bước đầu tìm hiểu về mối quan hệ Nhà nước và Giáo hội
Lịch Sử Thiên Chúa Giáo
Những nét văn hóa Đạo Phật
Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
Từ điển tôn giáo và các thể nghiệm siêu Việt
Ở đâu có người Việt, ở đó có chùa
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng 65 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ, Ngày truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 – 02/8/2020)
Độc đáo Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì đen vùng cao Bát Xát
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn