Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 27/10/2020 07:38 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Giới thiệu sách “ Văn bản Pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo”

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc Việt Nam trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, văn minh, hiện đại, giàu mạnh.

Để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với tôn giáo, Hiến pháp nước Việt Nam mới ngay từ những năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã xác định rõ quyền này. Trong những năm qua, một số văn bản pháp luật tiếp tục cụ thể hoá tư tưởng của Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tôn giáo đã được ban hành như: Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo…

Để bạn đọc trong nước cũng như bạn đọc quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thêm điều kiện hiểu rõ hơn sự quan tâm đầy đủ của Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện chủ trương, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với người dân, Ban Tôn giáo Chính phủ đã biên soạn cuốn sách “Văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo”. Cuốn sách cũng đáp ứng yêu cầu của các quý độc giả quan tâm muốn theo dõi và nghiên cứu về chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.

Cuốn sách giới thiệu đầy đủ và chi tiết các văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo sau:

1 - Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (trích điều 24)

2 - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

3 -  Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính Phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

4 - Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 04 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.

5 - Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến tôn giáo.

6 - Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

7 - Quyết định số 1119/-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo.

            Cuốn sách do Nhà Xuất bản Tôn giáo tái bản quý II năm 2014.

            Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ xin trân trọng giới thiệu cùng các quý bạn đọc.

Dương Huyền

Giới thiệu sách “ Văn bản Pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo”Để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với tôn giáo, Hiến pháp nước Việt Nam mới ngay từ những năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Mác, Ăngghen, Lê nin bàn về tôn giáo
Tìm hiểu Kinh Thánh
Giới thiệu sách: Văn hóa Tín ngưỡng và thực hành Tôn giáo người Việt
Giới thiệu sách: Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam
Giới Thiệu Bản Dịch Kinh Thánh Việt Ngữ 2011
Giới thiệu sách - Nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đền chùa, miếu phủ
Mục sư Hoàng Trọng Thừa - vị Hội trưởng đầu tiên của Hội thánh Tin lành Việt Nam
Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam
GTS: Đạo Cao đài - Hai khía cạnh Lịch sử và Tôn giáo
Di sản văn hóa Chăm
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn