Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 24/01/2020 11:25 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
“Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ”

Vừa qua, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với bộ, ngành hữu quan và Liên minh châu Âu tổ chức Hội thảo quốc tế “Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - những kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ”.

Hội thảo là cơ hội chia sẻ thông tin về tình hình tôn giáo Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời trao đổi học thuật và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự Hội thảo có trên 70 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành và cơ quan nghiên cứu ở Trung ương, Ban Tôn giáo một số địa phương và tổ chức tôn giáo (Phật giáo, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tin lành, Baha’i) cùng 5 quan sát viên của EU tại Hà Nội.
 
Tham luận của đại diện một số cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương, một số học giả các cơ quan nghiên cứu và đại diện một số tôn giáo, đã nói đến sự chuyển biến trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với tín ngưỡng và tôn giáo; sự đa dạng tôn giáo và quyền tự do tôn giáo trên thế giới, vấn đề đảm bảo quyền con người trên lĩnh vực tôn giáo trong xu thế hội nhập quốc tế, kết quả thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ …
 
Chuyên gia của EU, Tiến sĩ T. Jeremy Gunn (quốc tịch Mỹ) đã trình bày 2 tham luận: “Khung pháp lý quốc tế bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” và “Kinh nghiệm của EU và Mỹ đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”.
 
 Hội thảo đã tập trung vào việc trao đổi, chia sẻ 3 nhóm vấn đề chính: Tôn giáo trong thế giới đương đại; Việc bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo bằng pháp luật và Kinh nghiệm thực tiễn việc bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã đi đến thống nhất cao về quan điểm và nhận định về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo. Các nhận định và quan điểm này hoàn toàn phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo hiện nay, cụ thể như:
 
- Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo là một hoạt động bình thường của con người; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người.
 
- Đa dạng tôn giáo là một thực tiễn phổ biến trên thế giới hiện nay. Để bảo đảm sự hòa hợp tôn giáo, cần tôn trọng sự khác biệt và khoan dung lẫn nhau, nhà nước cần bảo đảm sự bình đẳng của các tôn giáo trước pháp luật.
 
- Trên thế giới hiện nay không có mô hình quản lý Nhà nước về tôn giáo nào là hoàn hảo, không nên áp dụng một cách máy móc, cứng nhắc, hay áp đặt mô hình quản lý tôn giáo của nước này vào nước khác.
 
- Tự do tín ngưỡng, tôn giáo có thể bị giới hạn khi giới hạn đó là cần thiết để “bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác” như quy định tại Điều 18 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.
 
Hội thảo đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Nhà nước Việt Nam trong việc ban hành và thực hiện chính sách bảo đảm và tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân: 
 
- Về mặt pháp lý, Việt Nam không ngừng nỗ lực xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm bảo đảm sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, phù hợp với luật pháp quốc tế về tín ngưỡng, tôn giáo.
 
- Về mặt thực tiễn, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, quyền bình đẳng của các tôn giáo trước pháp luật ở Việt Nam trong thời gian qua đã tạo nên một bức tranh tôn giáo mới, sinh động, phong phú và đa dạng hơn. 
 
Bên cạnh những nhận định, đánh giá chung, có nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, cởi mở, đa dạng, có giá trị về học thuật cũng như thực tiễn tại Hội thảo như: Việc hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là vấn đề lâu dài Nhà nước Việt Nam đã và đang thực hiện. Không nên đánh đồng tất cả những thay đổi khác với truyền thống là không tích cực, vì ở những nơi có trình độ dân trí thấp, như Tây Bắc và Tây Nguyên tồn tại một số thói quen truyền thống không lành mạnh, thậm chí là hủ tục. Do đó, việc theo tôn giáo mới nào đó dẫn đến sự từ bỏ những thói quen này không hẳn là không tốt. Cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy định pháp luật đối với vấn đề công nhận tôn giáo để phân biệt và có hình thức thừa nhận thích hợp đối với tôn giáo, tổ chức tôn giáo và tư cách pháp nhân về mặt tổ chức của tôn giáo. Cần nhận diện và có hình thức quản lý phù hợp đối với các tôn giáo để tránh tình trạng phải đối phó với các hoạt động tự phát, hoạt động ngầm, thậm chí là hoạt động chống đối. Để bảo đảm tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cần minh bạch. Trong trường hợp xung đột về văn hóa trong quá trình truyền giáo hoặc có đức tin chưa được chấp nhận trong xã hội, chính quyền và tổ chức tôn giáo đó cần đối thoại, trao đổi để tìm giải pháp hợp lý nhằm hạn chế căng thẳng và phát huy những mặt tích cực...
 
Trả lời phỏng vấn các báo, đài Trung ương và Hà Nội, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã nêu bật những thành tựu về tôn giáo trong thời gian qua, và cho rằng kết quả đạt được về lĩnh vực tôn giáo là rất lớn và quan trọng, có thể sánh ngang với thành tựu đạt được trong các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế - xã hội, sau hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 
    
Kết hợp với việc làm tốt công tác thông tin, truyền thông, Hội thảo đã góp phần thể hiện thiện chí đối thoại cởi mở về lĩnh vực tôn giáo với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, qua đó góp phần thực hiện chủ trương tích cực và chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta về lĩnh vực tôn giáo.
 
Nguyễn Đức Vinh
“Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ”Hội thảo là cơ hội chia sẻ thông tin về tình hình tôn giáo Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời trao đổi học thuật và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự Hội thảo có trên 70 đại biểu là
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Việt Nam đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân
Hoạt động của Đặc phải viên không thường trú của Vatican ở Việt Nam năm 2011
Islam giáo trong các biến cố chính trị -xã hội ở Syria
Chuyến thăm của Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út tại Việt Nam góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác về tôn giáo giữa hai nước
Toàn cảnh quan hệ Nga – Vatican
Vài nét về Trung Đông và diễn biến trong thế giới Hồi giáo
Vấn đề Islam giáo trong đời sống chính trị - xã hội Pakistan
Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Hồi giáo
Bắc nhịp cầu sang các nước Hồi giáo
Sơ lược tìm hiểu về Thần đạo ở Nhật Bản
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn