Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/02/2020 08:17 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Phong trào đoàn kết, liên tôn giáo ở Hàn Quốc

Có lẽ sự biến đổi nổi bật nhất trong lịch sử tôn giáo của thế kỷ 20 chính là sự phát triển hoạt động đối thoại liên tôn giáo, kèm theo là sự phát triển học thuyết đa nguyên tôn giáo.

Năm 1893, Hội nghị Quốc tế về Tôn giáo lần đầu tiên nhấn mạnh sự cần thiết của hoạt động đối thoại liên tôn giáo. Trong hội nghị đó, có khoảng 6.000 chức sắc, tín đồ các tôn giáo và nhiều học giả, nhà nghiên cứu tôn giáo tham dự đã đi đến một thống nhất cần xây dựng mối quan hệ thân hữu giữa các tôn giáo trên thế giới và chỉ trích tính chất riêng biệt, cục bộ của các tôn giáo đang có.

Sau đó, một số hiệp hội quốc tế về hợp tác liên tôn giáo được tổ chức, trong đó Hiệp hội Tự do Tôn giáo (IARF) là quan trọng nhất. Hiện nay, IARF đã có sự tham gia của 25 quốc gia thành viên. Các nhóm quốc tế khác như IARF đang hành động vì sự “tự do tôn giáo”, một trong các quyền cơ bản nhất của con người.

 

Vào năm 1970, các nhà lãnh đạo tôn giáo danh tiếng từ Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã thành lập Hội nghị Quốc tế về Tôn giáo và Hòa bình (WCRP). Họ cùng nhau chia sẻ mối quan tâm chung về hòa bình thế giới và mục đích chung nhằm giải quyết những khó khăn và thách thức mà nhân loại đang phải đương đầu trong thế kỷ 20. Hiện nay, WCRP là một tổ chức liên tôn giáo lớn nhất trên thế giới, với 27 Chi hội Quốc gia, trong đó bao gồm nhiều người từ các tôn giáo khác cùng hợp tác giải quyết các vấn đề quốc tế như các vấn đề thanh thiếu niên, xung đột và bạo lực về chủng tộc và tôn giáo, giải trừ quân bị.

 

Năm 1976, các đại biểu đến từ 22 quốc gia trong cuộc họp tổ chức tại Singapore đã nhất trí thành lập Hội nghị Tôn giáo Châu Á vì Hòa bình (ACRP). Hội nghị nhằm thúc đẩy hòa bình trong khu vực Châu Á, sự thông cảm cũng như sự hợp tác giữa các thành viên tôn giáo trong khu vực. ACRP đã giải quyết nhiều vấn đề của khu vực Châu Á, trong đó có các vấn đề về nhân quyền, giáo dục, hòa bình, nghèo đói và phi bạo lực.

 

Những hoạt động đối thoại và hợp tác liên tôn giáo trên thế giới và trong khu vực Châu Á có ảnh hưởng tới các tôn giáo ở Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, dưới chế độ thuộc địa của Nhật Bản (1910 - 1945), các nhà lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc cùng hợp tác để nắm giữ vai trò then chốt trong cuộc khởi nghĩa giành độc lập, đặc biệt là trong Phong trào Độc lập Đầu tiên tháng Ba năm 1919.

 

Tiếp đến, cuộc đảo chính vũ trang nổ ra vào năm 1961 tạo cơ hội cho các thành viên của cộng đồng tôn giáo đứng lên đấu tranh đòi quyền dân chủ tại nước Cộng hòa Hàn Quốc. Những chương trình đối thoại của Học viện Ki tô giáo do các tín đồ Tin lành tổ chức gây được sự thu hút đặc biệt. Họ xướng lên phong trào ủng hộ dân chủ nhằm mục đích liên kết ba thành phần: công nhân, sinh viên và trí thức lại với nhau trong hoạt động đối thoại. Lúc bấy giờ, hoạt động này đã gieo những hạt giống đầu tiên cho công việc đối thoại liên tôn tại Nam Hàn Quốc.

 

Vào tháng 10 năm 1965, Đức Giám mục Kang Won-yong, người đứng đầu Học viện Ki tô giáo đã khởi xướng phong trào đối thoại liên tôn giáo ở Nam Hàn Quốc. Tổng Giám mục Paul Ro Ginam của giáo phận Seoul đại diện Công giáo, Thượng tọa Cheongdam đại diện cho Phật giáo, và Tiến sĩ Lee Byeong-ju đại diện cho Khổng giáo tham dự các chương trình đối thoại hướng tới sự thông cảm và hợp tác hữu nghị. Thậm chí, Đức cha Kang được mời tới giảng đạo trong Lễ thánh Misa tại Thánh đường Myeongdong, Thánh đường linh thiêng nhất thời bấy giờ.

 

Các chức sắc, tín đồ Phật giáochùa Haeinsa Hàn Quốc đang thực hiện nghi lễ

cầu nguyện đất nước Hàn Quốc hòa bình, Bắc – Nam sum họp

 

Trong thập kỷ 70, các phong trào theo chủ trương thay đổi xã hội một cách triệt để kết hợp cùng một số hoạt động khác nỗ lực nhằm giành lại nền dân chủ cho xã hội Hàn Quốc. Điều này có nghĩa rằng, nhiều linh mục Công giáo và mục sư Tin lành, đặc biệt những người đang làm việc trên lĩnh vực truyền giáo cho người lao động, tự hình thành mặt trận chung chống lại chế độ độc tài, dẫn đến một hình thức hợp tác liên tôn giáo mới.

 

Trong thập kỷ 80, hoạt động đối thoại và hợp tác liên tôn giáo được xem xét theo một phương diện mới. Năm 1981, Hồng y Giáo chủ Stephen Kim Su-hwan của Tổng giáo phận Seoul và Đức Giám mục Kang Won-yong tham dự đại hội ACRP lần thứ hai được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ đã nhất trí đăng cai tổ chức đại hội nhiệm kỳ tới tại Seoul.

 

Đại hội ACRP lần thứ ba, với sự trợ giúp của sáu tôn giáo chính ở Nam Hàn Quốc được tổ chức tại Seoul vào năm 1986, đã khơi dậy tinh thần hợp tác hữu nghị thừa hưởng từ thập kỷ 60. Những nhà lãnh đạo sáu tôn giáo chính – Phật giáo, Công giáo, Chondogyo, Khổng giáo, Tin lành và Viên Phật giáo – đã chung sức chuẩn bị cho Đại hội và tinh thần này được thể hiện sâu sắc trong sự tái lập Hội nghị Hàn Quốc về Tôn giáo và Hòa bình (KCRP).

 

Hiện nay, KCRP gồm các lãnh đạo và giáo sỹ cấp cao của bảy tôn giáo, trong đó mới bổ sung Hiệp hội Tôn giáo Bản địa Hàn Quốc. KCRP nhằm thúc đẩy sự trao đổi và thông cảm giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau để đạt tới một xã hội tốt đẹp hơn thông qua việc nghiên cứu và thực hiện các sứ mệnh cộng đồng. Hơn nữa, KCRP cũng mong muốn đóng góp vào nền hòa bình thế giới thông qua sự hợp tác cùng các thành viên tôn giáo khác ngoài phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc.

 

KCRP tham gia vào các hoạt động đối thoại liên tôn giáo châu Á và thế giới trong tinh thần đoàn kết với ACRP và WCRP. Trên tinh thần ấy, các nhà lãnh đạo tôn giáo của Nam Hàn Quốc đã tham dự Đại hội Môi trường tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil. Từ năm 1994, chính phủ Hàn Quốc đề nghị KCRP tổ chức Hội nghị chuyên đề các Lãnh đạo Tôn giáo, đây là cuộc đối thoại giữa chính phủ và toàn thể lãnh đạo các cộng đồng tôn giáo được tổ chức hàng năm. Khi xã hội Hàn Quốc đang dần mở cửa thì những vị lãnh đạo tôn giáo được xem như các lãnh đạo quan trọng nhất và điều này cũng cổ vũ cho hoạt động đối thoại liên tôn giáo.

 

Hội đồng lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc là một tổ chức đại diện cho hoạt động đối thoại và hợp tác liên tôn giáo ở Hàn Quốc. Phong trào đổi mới tư tưởng nhân dân, khôi phục tính thuần nhất quốc gia và niềm tin tái thống nhất giữa hai miền Bắc và Nam Hàn do các lãnh đạo tôn giáo của 7 tôn giáo chính tổ chức vào năm 1997. Từ đó, Hội đồng lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc đã đăng cai tổ chức Lễ hội Nghệ thuật Tôn giáo Hàn Quốc hàng năm và Lễ hội âm nhạc tôn giáo từ năm 1990.

 

Miền Nam Hàn Quốc có lịch sử hoạt động hợp tác liên tôn giáo không quá dài, nhưng hiện nay hoạt động này đang phát triển hưởng ứng những nỗ lực vượt lên trên sự chia cắt đất nước để hoàn thành sự hòa giải và hòa hợp nhân dân Hàn Quốc. Trên thực tế, tất cả sức mạnh của các tổ chức tôn giáo cống hiến cho cuộc đấu tranh giành quyền dân chủ vào giai đoạn 1970 - 1980 đều hướng tới phong trào thống nhất đất nước. Ở đó các tôn giáo đương nhiên giữ vai trò chủ đạo trong những nỗ lực vì hòa bình và tái thống nhất Bán đảo Hàn Quốc.

 

Chư tăng chùa Haeinsa (Hàn Quốc) thỉnh bộ Tam tạng kinh Cao Ly ra đại lễ

cầu nguyện đất nước Hàn Quốc hòa bình, Bắc – Nam sum họp

 

Trong Giáo hội Tin lành, từ đầu thập kỷ 80, các mục sư miền Nam Hàn Quốc đã bắt đầu gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo Bắc Hàn tại Viên (Áo) và Helsinki (Phần Lan). Năm 1986, thông qua sự hòa giải của Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC), Hội đồng Giáo hội Quốc gia miền Nam (KNCC) đã gặp gỡ trực tiếp Liên đoàn Ki tô giáo Bắc Hàn. Đối với Giáo hội Công giáo, vào tháng 6 năm 1987, đoàn đại biểu đầu tiên từ Vatican, trong đó có một linh mục Hàn Quốc, tới thăm Bắc Hàn.

 

Những trao đổi và nỗ lực này giúp cho chính phủ Bắc Hàn bớt gay gắt trong các chính sách tôn giáo như việc xây dựng Giáo hội Tin lành Bongsu và Giáo hội Công giáo Jangchung tại Pyongyang vào năm 1988, đó là những công trình tôn giáo đầu tiên được xây dựng kể từ sau chiến tranh Hàn Quốc (1950-1953). Năm 1991, các tín đồ Phật giáo cũng tổ chức mít tinh lần đầu tiên với sự tham gia của đại diện Phật giáo Bắc – Nam Hàn Quốc ở đền Kwaneum ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo Chondogyo từ hai miền Nam - Bắc lần đầu tiên gặp nhau vào tháng 3 năm 1994 tại Bắc Kinh.

 

Mùa hè năm 1995, trận lũ lớn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với Bắc Hàn Quốc. Chính phủ Bắc Hàn chính thức đề nghị hội đồng quốc tế gửi đồ ăn cứu trợ trên phạm vi rộng, và các tổ chức tôn giáo tại Nam Hàn nỗ lực hết mình giúp đỡ các nạn nhân của cơn lũ. Điều này giúp cho người dân Nam Hàn hiểu biết hơn về sự cần thiết hỗ trợ người dân cùng tôn giáo ở Bắc Hàn. Từ 1996-2002, các hội đoàn tôn giáo Nam Hàn Quốc cũng gửi hơn 30 triệu đô la tới Bắc Hàn.

 

Ở Bắc Hàn Quốc, có 4 tổ chức tôn giáo cấp quốc gia: Phật giáo, Công giáo, Chondogyo và đạo Tin lành. Hội đồng những người mê đạo (KCR) là một tổ chức bảo trợ của bốn hiệp hội trên. Gần đây, Bắc Hàn Quốc đã quyết định xây dựng Giáo hội Chính thống giáo.

 

Từ năm 1998, các tôn giáo ở Nam Hàn Quốc đã sử dụng từ thân thiện hơn “tôn giáo láng giềng” khi đề cập đến các “tôn giáo khác”. Điều này mang lại sự thân thiện cho hoạt động đối thoại liên tôn giáo. KCRP đã tổ chức các chương trình thuyết giáo để hỗ trợ việc giáo dục giới trẻ cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo có hiểu biết hơn về các tôn giáo láng giềng. Trại Hòa Bình với Tôn giáo và Lễ hội Văn hóa với Niềm tin tôn giáo cho giới trẻ là những chương trình thường niên rất quan trọng, được xây dựng nhằm mang lại sự biến đổi sâu sắc hơn trong thái độ của các thành viên đối với tôn giáo.

 

Trong những năm gần đây, các nhà thờ Ki tô giáo và các chùa Phật giáo đã cùng nhau chào mừng ngày lễ trọng của tôn giáo mình và tôn giáo láng giếng, như lễ Giáng sinh và lễ Phật Đản. Ví dụ, một số giáo xứ Công giáo cho treo các băng rôn “Chào mừng ngày lễ Phật Đản” trên các cổng nhà thờ và tương tự như vậy, các băng rôn chào mừng Giáng sinh và Phục sinh được treo tại các chùa thờ Phật. Điều này thể hiện tinh thần đối thoại liên tôn giáo và chung sống hòa bình đang lan rộng trong cộng đồng giáo sỹ và tín đồ tại đất nước Hàn Quốc.

 

Trong những năm trước, các tín đồ Công giáo, các ni cô Phật giáo và Viên Phật giáo thường xuyên trao đổi và thành lập đội hợp xướng, tổ chức những buổi hòa nhạc liên tôn giáo. Điều này cho thấy các tín đồ nữ cảm nhận sự cần thiết của tính hài hòa tôn giáo mạnh mẽ hơn những đồng đạo nam của họ.

 

Trong những năm tới, hoạt động đối thoại liên tôn giáo ở Nam Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục được phát triển với sự tham gia tích cực của bảy tôn giáo chính, xa hơn là tư tưởng thống nhất các giáo hội Ki tô giáo toàn thế giới. Điều này dẫn tới sự chú trọng của đất nước Hàn Quốc tới sự tái thống nhất hai miền Nam Bắc thông qua những nỗ lực chung vì hòa bình và hòa giải, trong đó đoàn kết tôn giáo được coi là một phần quan trọng./.

 

Tuyết Lan – Yên Sơn

Phong trào đoàn kết, liên tôn giáo ở Hàn QuốcNăm 1893, Hội nghị Quốc tế về Tôn giáo lần đầu tiên nhấn mạnh sự cần thiết của hoạt động đối thoại liên tôn giáo. Trong hội nghị đó, có khoảng 6.000 chức sắc, tín đồ các tôn giáo và nhiều học giả, nhà nghiên cứu tôn giáo tham dự đã đi đến một thống nhất cần
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Nguồn gốc sự xung đột giữa người Palestine và người Israel
Vài nét về chuyến tông du thứ ba tới nước Đức của Giáo hoàng Benedicto XVI
Một số vấn đề của Islam giáo trong đời sống xã hội hiện đại
Báo L’Osservatore Romano của Tòa thánh Vatian tròn 150 tuổi
Sự du nhập và phát triển của Phật giáo ở Liên bang Nga
Vài nét về Hồi giáo ở Hàn Quốc
Vài nét về Hồi giáo ở Thái Lan
Quan hệ giữa Tòa thánh Vatican với Liên bang Nga: lịch sử và hiện tại
Đôi nét về mâu thuẫn giữa dòng Sunni và Shiite
Vấn đề đa nguyên tôn giáo và tự do tôn giáo trong xã hội Hoa Kỳ
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn