Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 25/02/2020 10:57 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA SINGAPORE

         Singapore có diện tích 645km2 với dân số khoảng hơn 4 triệu người; là một quốc gia đa sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, trong đó đông nhất là người Hoa với khoảng 76,3%, người Mã Lai chiếm 15%, rồi đến người Ấn Độ chiếm 6,4%. Ngoài ra còn có người châu Âu, Nhật Bản, Arập, Do Thái, Nepal, Phillipines và Myanmar.

       Có 5 tôn giáo lớn là: Kitô giáo (gồm Tin lành và Công giáo) 14,6%, Phật giáo 42,5%, đạo Lão 8,5%, Hồi giáo 14,9%, Ấn Độ giáo 4%, còn lại 0,6% dân số theo các tôn giáo khác và 14,8% dân số không theo tôn giáo, ngoài ra còn có các loại hình tín ngưỡng dân gian. Như vậy 85,2% dân số Singapore theo tôn giáo, các tôn giáo sống trong đoàn kết và hoà hợp.

Singapore là một xã hội di dân. Việc thông qua tín ngưỡng, tôn giáo từ nước gốc đem đến để duy trì một sợi dây liên kết văn hoá là điều rất tự nhiên. Do vậy, quan hệ giữa tôn giáo và sắc tộc ở Singapore khá mật thiết. Theo điều tra có 99,3% người Mã Lai theo Hồi giáo, 57% người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo; trong người Hoa có 38,2% theo Đạo giáo, 34,3% theo Phật giáo. Từ sự thay đổi thành phần tín đồ dẫn đến các giáo lý cơ bản thể hiện có lợi cho sự hài hoà của quan hệ tôn giáo. Ở Singapore, tín đồ Ấn Độ giáo và Phật giáo đều là nông dân hay ngư dân nghèo khổ ven biển Đông Nam vì mưu sinh mà trôi dạt đến đất khách quê người. Họ không quan tâm tới điều tôn giáo mà mình tin theo trước đây đại biểu của lợi ích giai cấp nào, cũng không quan tâm tới lý luận tôn giáo sâu xa, mà tin theo tôn giáo hiện ở thực tiễn. Bởi vậy, họ đều mong sự che chở của Chúa, Phạm Thiên Siva, Sakta là thần; Phật Đà, Bồ Tát cũng được coi là thần. Họ đều vui vẻ tiếp nhận quan niệm bình đẳng, không nói đến đông đảo người Hoa tin Phật; Phật giáo và Ấn Độ giáo đều tin theo thuyết luân hồi, chủ trương quan niệm về “nghiệp”: thiện thì có thiện báo, ác thì có ác báo. Bởi vậy, trong ứng xử với người và vật, tín đồ đều ôm ấp làm việc thiện cho người, đương nhiên cũng bao gồm tinh thần đối với những người mang tín ngưỡng khác.
 
Trong quá trình phát triển nền kinh tế và xã hội ở Singapore, điều kiện tồn tại của tôn giáo truyền thống đã biến đổi làm cho một mặt là tính khoan dung, tính nhân từ tôn giáo và sự coi trọng hoà bình yên ổn được phát triển và mặt khác là sự bất đồng giữa các tôn giáo và các giáo phái về các vấn đề như giáo lý, giới luật, sự tranh chấp về tín đồđược kiềm chế. Do đó, có thể gác lại những khác biệt để tìm thấy cái chung, điều hoà tốt quan hệ. Ở Singapore không chỉ tồn tại các loại tôn giáo mà các hệ phái của các tôn giáo lớn cũng có thể tìm thấy dấu vết của mình ở đây, chẳng hạn hai phái Hồi giáo lớn là Si-ai và Xăn-ni đều có tín đồ. Cả Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa cũng có mặt, các tôn giáo và hệ phái có thể cùng tồn tại hoà bình là nhờ tình hình đất nước Singapore: là một xã hội di dân, là một nước nhỏ đất hẹp, người không đông nhưng là một xã hội hiện đại, kinh tế phát triển, giáo dục tiên tiến. Điều đó làm cho mỗi người dân Singapore, dù là tin theo tôn giáo nào, thuộc về dân tộc nào, về tâm lý, tư tưởng và hành vi đều nhìn thẳng vào hiện thực này. Quan niệm chính trị của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu trước đây về “3S” là: Sinh tồn (Survival), An ninh (Sercurity), Thành công (Success) đã đi sâu vào trong lòng người. Một ý thức lo toan cho nước, cho dân thường có thể du nhập vào quan niệm tôn giáo của các tín đồ yêu nước.
 
Nhiều tôn giáo ở Singapore là tôn giáo tương đối khoan dung, các tôn giáo có thể cùng tồn tại hoà bình lâu dài, các dân tộc có thể hợp tác hữu nghị. Điều đó cũng phản ánh sự nhận thức đúng đắn của Chính phủ Singapore về tôn giáo và vai trò định hướng, điều tiết của chính sách tôn giáo. Kinh nghiệm trong lịch sử đã nhắc nhở những người lãnh đạo đất nước này: ở một nước nhỏ lại đa dạng về sắc tộc và tôn giáo, nhất quyết phải giải quyết tốt vấn đề sắc tộc và tôn giáo. Chính phủ Singapore nhận thức rằng đa dạng về tôn giáo và dân tộc là tình hình cơ bản của Singapore, xử lý vấn đề tôn giáo phù hợp thì nhân dân các dân tộc sẽ đoàn kết, xã hội sẽ ổn định; xử lý không hợp lý thì xã hội sẽ xuất hiện những nhân tố bất ổn định. Singapore cho rằng chỉ có thể thông qua chính sách tôn giáo đúng đắn và tạo ra quan niệm giá trị chung để làm cho khuynh hướng ly tâm đi tới nhất trí. Đồng thời nhận thức được rằng tôn giáo có mặt tích cực của nó, đối với một người nó có vai trò cảm hoá đạo đức; về mặt phát triển sự nghiệp phúc lợi và sự nghiệp giáo dục, giáo hội có thể đóng góp cho xã hội. Do nhận thức được rằng sự hài hoà giữa các tôn giáo không phải tự nhiên mà có, cho nên Chính phủ đã coi trọng công tác tôn giáo, chú ý đến quan hệ tôn giáo, tăng cường hướng dẫn tôn giáo, thông qua việc chế định chính sách và để thực hiện công tác quản lý hoạt động tôn giáo. Chính phủ cũng đã xử lý tốt mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị, kiên trì tách biệt giữa chính trị và tôn giáo là nguyên tắc cơ bản để chế định chính sách tôn giáo ở Singapore vì họ cho rằng một nước đa dạng về tôn giáo, một khi tôn giáo can dự vào chính trị thì mặt khoan dung, hoà bình trong đặc tính văn hoá của nó sẽ bị ức chế, sẽ ảnh hưởng tới cùng tồn tại hoà bình giữa các tôn giáo. Chính phủ đã dựa vào những nhận thức nói trên để định ra chính sách tôn giáo đa dạng ở Singapore, lấy đó để làm quy phạm, chỉ đạo, quản lý hoạt động tôn giáo ở nước này. Nội dung chính của chính sách đó bao gồm 3 mặt:
 
1. Tự do tín ngưỡng tôn giáo, mọi người đều có quyền tôn thờ tôn giáo mà mình tin theo. Hiến pháp có điều khoản bảo đảm tự do tôn giáo của công dân, hàm nghĩa là: các tôn giáo và giáo phái hiện có của Singapore đều được hoạt động tôn giáo theo giáo lý, giáo quy; các dân tộc cũng như mỗi người đều có quyền lựa chọn tự do tín ngưỡng của mình; nguời tin theo bất kỳ tôn giáo nào cũng đều không bị đối xử trong xã hội và trong quá trình đảm nhiệm công tác; các đoàn thể tôn giáo khi sử dụng quyền tự do, không thể vượt qua một giới hạn nhất định để tránh xảy ra cạnh tranh tôn giáo nhằm tranh thủ tín đồ và làm thay đổi tín ngưỡng của người khác, từ đó gây trở ngại cho tự do theo tôn giáo và đoàn kết tôn giáo. Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo còn bao gồm việc Chính phủ Singapore đối xử bình đẳng với các tôn giáo, cho phép các đoàn thể tôn giáo xây dựng tổ chức giáo hội, mở trường học tôn giáo, xuất bản báo chí.
 
2. Duy trì sự hài hoà , dung nhận và tiết chế giữa các tôn giáo. Đây là nội dung quan trọng trong chính sách tôn giáo của Singapore. Sách trắng về duy trì sự hài hoà tôn giáo kiến nghị: để duy trì sự hài hoà về tôn giáo, Chính phủ cần thông qua hình thức lập pháp, xác lập một số nguyên tắc cơ bản, coi đó là những chuẩn tắc mà các tổ chức và tín đồ tôn giáo ở Singapore khi xử lý cac mối quan hệ với các tôn giáo khác, cần cùng nhau tuân thủ. Những chuẩn tắc đó là:
 
a) Nhận rõ Singapore là một xã hội đa dạng về sắc tộc và tôn giáo, cần đặc biệt lưu ý tránh xúc phạm vào tình cảm của tôn giáo khác.
b) Cần nhấn mạnh giá trị đạo đức chung của các tín ngưỡng, tôn giáo.
c) Tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác và tôn trọng quyền của người khác lựa chọn một tôn giáo nào đó.
d) Không khuyến khích và xúi giục tín đồ của tôn giáo mình thù địch hoặc dùng bạo lực đối phó với các tôn giáo khác hoặc đoàn thể tôn giáo khác.
 
3. Kiên trì nguyên tắc tách biệt giữa chính trị và tôn giáo. Đây cũng là nội dung mà chính sách tôn giáo của Singapore đặc biệt nhấn mạnh. Trong Hiến pháp, các luật khác liên quan và trong các bài nói chuyện của các nhà lãnh đạo chính phủ nhiều lần nhấn mạnh “Giữa tôn giáo và chính trị cần có sự khu biệt rạch ròi”, “Các đoàn thể tôn giáo không nên cuốn vào chính trị”.
 
Trong những năm tám mươi, các vụ xung đột tôn giáo xảy ra ở Singapore gần như đều là các vụ tôn giáo can thiệp vào chính trị, gây rối loạn đoàn kết và ổn định xã hội. Tổng thống Wee Kim Wee và Thủ tướng Lý Quang Diệu đã phải kêu gọi: “Hãy trở thành công dân tốt trước khi làm một tín đồ tốt, kiềm chế, xây dựng lòng khoan dung, sự ôn hòa giữa các tôn giáo và tránh xa các hoạt động mang mục đích chính trị”. Chính phủ Singapore đã căn cứ vào Hiến pháp và các quy định của luật pháp hữu quan để áp dụng những biện pháp quyết đoán. Cục diện hài hoà tôn giáo và đoàn kết dân tộc ở Singapre không phải dễ dàng mà có được. Đó là một phần là do tình hình đặc biệt của Singapore làm cho đặc điểm dung nhận, hoà bình, giúp người, yêu mến rộng rãi trong văn hoá tôn giáo ở nước này được phát huy và mở rộng, ý thức lo lắng cho nước cho dân đã làm hình thành nên nhận thức chung của các tín đồ, nhưng quan trọng hơn là Chính phủ Singapore đã có nhận thức đúng đắn về tôn giáo, và trên cơ sở nhận thức đó đã chế định ra chính sách tôn giáo và dựa vào đó để phát huy chức năng hướng dẫn, điều tiết và quản lý của Chính phủ.
 
Tóm lại, có thể thấy rằng ở SingaporeNhà nước ban hành “Đạo luật duy trì sự hoà hợp giữa các tôn giáo” và xây dựng một chính sách hoà hợp giữa các tôn giáo, công dân theo tôn giáo bình đẳng về giá trị, trên cơ sở xây dựng một nhà nước thế tục, đa sắc tộc. Singapore không có cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về tôn giáo. Các vấn đề về tôn giáo đều do Bộ Phát triển Cộng đồng, Thanh nhiên và Thể thao. Như vậy, các vấn đề về tôn giáo chỉ là một Bộ phận trực thuộc Bộ đó (Bộ phận phát triển cộng đồng). Các tổ chức tôn giáo là các cộng đồng theo tín ngưỡng khác nhau. Việc hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu tôn giáo cũng giống như việc hỗ trợ và đáp ứng các nhu cầu khác của công đồng. Ở Singapore còn có Ban Chỉ đạo quốc gia về tôn giáo, thành phần gồm lãnh đạo các tôn giáo, do Bộ Phát triển Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao hỗ trợ và điều phối. Khi cần tham mưu cho Lãnh đạo Nhà nước hay Chính phủ Singapore về vấn đề tôn giáo nào đó, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ được triệu tập để bàn bạc và thống nhất giải quyết. Nhà nước khuyến khích các tôn giáo để chủ động giải quyết những vướng mắc giữa các tôn giáo, tạo mối quan hệ để phát triển, đoàn kết các tôn giáo và các tôn giáo cũng tham gia xây dựng phát triển đất nước. Do tình hình thực tế tôn giáo ở quốc gia này nên Chính phủ Singapore đã có chính sách tôn giáo phù hợp làm cho tôn giáo đoàn kết, hòa hợp, không xảy ra xung đột trong nhiều năm qua./.
 
Thanh An
Ban Tôn giáo Chính phủ
* Bài này có sử dụng tư liệu và tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu và quản lý.
TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA SINGAPORECó 5 tôn giáo lớn là: Kitô giáo (gồm Tin lành và Công giáo) 14,6%, Phật giáo 42,5%, đạo Lão 8,5%, Hồi giáo 14,9%, Ấn Độ giáo 4%, còn lại 0,6% dân số theo các tôn giáo khác và 14,8% dân số không theo tôn giáo, ngoài ra còn có các loại hình tín ngưỡng dân gian.
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA NƯỚC NGA HIỆN NAY
THƯ NGỎ GỬI NHỮNG NGHỊ SĨ MỸ “QUAN TÂM” ĐẾN NHÂN QUYỀN, TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
KHÔNG NGẠC NHIÊN VỀ " BÁO CÁO NHÂN QUYỀN HÀNG NĂM" CỦA MỸ
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn