Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/09/2020 11:54 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Độc giả Trần Thanh Thảo, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh hỏi:

Năm 2013, gia đình tôi được sự cho phép của chính quyền xã Ngãi Xuyên để xây dựng nhà thờ họ tên là Trần - Nguyễn (Hiếu Nghĩa Gia) tại thửa đất 245, tờ bản đồ số 4, ấp Cầu Hanh, xã Ngãi Xuyên. Nhà thờ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu trong dòng họ đến dâng hương, tưởng nhớ nhân những ngày Giỗ và những ngày kỷ niệm. Mọi hoạt động tín ngưỡng của nhà thờ Trần - Nguyễn (Hiếu Nghĩa Gia) được đăng trên Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/nhahieunghia để gia quyến Chi họ Trần - Nguyễn sinh sống ở nơi xa tiện bề theo dõi.

Vậy, tôi xin được hỏi, nhà thờ họ Trần – Nguyễn (Hiếu Nghĩa Gia) có được coi là cơ sở tín ngưỡng hay không? Hoạt động tại đây từ trước đến nay có được xem là hoạt động tín ngưỡng không? Nếu được thì gia đình tôi phải làm những thủ tục gì, trình cơ quan nào để đăng ký?

Bà Trần Thị Minh Thu, Phó Vụ trưởng vụ Tín ngưỡng và Các tôn giáo khác, thành viên Hội đồng Biên tập trang Thông tin Điện tử, Ban Tôn giáo Chính phủ trả lời:

- Theo quy định của Khoản 2, Khoản 4 Điều 2 Luật tín ngưỡng, tôn giáo thì nhà thờ dòng họ Trần - Nguyễn là cơ sở tín ngưỡng. Các hoạt động thờ cúng tại đây được coi là hoạt động tín ngưỡng.

- Việc bầu, cử người đại diện hoặc thành lập Ban quản lý nhà thờ dòng họ không phải thực hiện theo khoản 3 Điều 11 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Hoạt động tín ngưỡng tại nhà thờ dòng họ Trần - Nguyễn không phải đăng ký như các cơ sở tín ngưỡng khác theo quy định tại Điều 12 Luật tín ngưỡng, tôn giáo./.

BBT

Độc giả Trần Thanh Thảo, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh hỏi:Vậy, tôi xin được hỏi, nhà thờ họ Trần – Nguyễn (Hiếu Nghĩa Gia) có được coi là cơ sở tín ngưỡng hay không? Hoạt động tại đây từ trước đến nay có được xem là hoạt động tín ngưỡng không? Nếu được thì gia đình tôi phải làm những thủ tục gì, trình cơ quan nào
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Câu 68: Hoạt động tôn giáo là gì?
Câu 60: Tổ chức tôn giáo có được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo không? Để được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo cần phải đáp ứng các điều kiện gì?
Câu 59: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có quyền cách chức, bãi nhiệm chức việc không? Việc cách chức, bãi nhiệm được thực hiện như thế nào?
Câu 58: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có quyền cách chức, bãi nhiệm, chức sắc, chức việc không? Việc cách chức, bãi nhiệm được thực hiện như thế nào?
Câu 57: Việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích được Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào?
Câu 56: Việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành được Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào?
Câu 55: Việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc quy định tại các điều 19,22,29 và 38 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như thế nào?
Câu 54: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gì sau khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc?
Câu 53: Việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc trong tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào?
Câu 48: Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cần có văn bản gì?
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Ninh Thuận: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Chăm cổ Hòa Lai
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn