Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/03/2019 10:37 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2019
“Tượng thờ Hindu giáo: Từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt”
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2018
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2018
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hỏi đáp pháp luật
Câu hỏi 19:
Việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử trong tổ chức tôn giáo được thực hiện theo quy định nào?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 18:
Tổ chức tôn giáo có được thành lập hội đoàn, dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác không? Việc đăng ký hội đoàn, dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác được quy định như thế  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 17:
Thế nào là tổ chức tôn giáo cơ sở?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 16:
Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào đối với người đi tu?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 15:
Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nào sẽ bị đình chỉ?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 14:
Những hoạt động tôn giáo chưa đăng ký trong chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm, tổ chức tôn giáo cơ sở cần làm thủ tục gì để được hoạt động và cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền chấp thuận?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 13:
Việc đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở được quy định như thế nào?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 12:
Tổ chức tôn giáo có được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc không? Việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 11:
Tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo có quyền và trách nhiệm khác với  các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận không?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 10:
Thời gian hoạt động tôn giáo ổn định của tổ chức được quy định như thế nào?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 9:
Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền đăng ký hoạt động tôn giáo và trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo được quy định như thế nào?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 8:
Một tổ chức để được công nhận là tổ chức tôn giáo cần phải có các điều kiện gì và tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 7:
Trong hoạt động tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành có quyền gì?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 6:
Tín đồ có trách nhiệm gì khi tham gia hoạt động tôn giáo?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 5:
Tín đồ khi tham gia hoạt động tôn giáo có quyền gì?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 4:
Thế nào là tín đồ, nhà tu hành, chức sắc?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 3:
Cơ sở tôn giáo là gì? Tài sản thuộc các cơ sở tôn giáo được pháp luật quy định như thế nào?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 2:
Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo và không có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau có quyền bình đẳng trước pháp luật không?  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 1:
Thế nào là hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo?  ...
» xem tiếp
Video
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam
Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo(2/8/1955-2/8/2018)
Hành trình về nguồn đong đầy ý nghĩa
Hình ảnh
Trang nghiêm Lễ Tế đàn Xã Tắc cầu Quốc thái dân an
Những tu viện rực rỡ nhất Ấn Độ
Ngôi chùa cổ 1.000 năm tuổi nổi tiếng nhất Triều Tiên
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương
Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vận dụng những kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn