Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 15/11/2019 10:25 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hỏi đáp pháp luật
Câu 77. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền không thừa nhận người được phong, được bầu trong những trường hợp nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 76. Những trường hợp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 75. Việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử trong tôn giáo được quy định như thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu hỏi 74. Để giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo cần phải thực hiện theo trình tự, thủ tục hành chính như thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 73. Thủ tục hành chính đối với việc thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo được quy định như thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 72. Xin cho biết thủ tục hành chính đối với việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 71. Khi nào cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ chối đề nghị cho thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc?
  ...
» xem tiếp
Câu 70. Xin cho biết hiện nay trình tự, thủ tục thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 69. Pháp luật quy định như thế nào đối với người đi tu?
  ...
» xem tiếp
Câu 68. Việc quản lý đối với trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo được quy định như thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 67. Tổ chức tôn giáo hợp pháp tại Việt Nam có được thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo không? Nếu được thì trình tự thủ tục, thẩm quyền được quy định như thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 67: Thủ tục hành chính đối với việc chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã cần thực hiện theo trình tự nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 66. Thủ tục hành chính đối với việc tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng phải thực hiện theo trình tự thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 65. Xin cho biết thủ tục hành chính đối với việc tiếp nhận đăng ký người vào tu được thực hiện như thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 64. Xin cho biết việc tổ chức các lễ hội: Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước, cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 63. Người nước ngoài có được theo học tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo ở Việt Nam không? Nếu được thì trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền được quy định như thế nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 62. Xin cho biết khi sử dụng các biểu mẫu hành chính được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo các địa phương có được chỉnh sửa các biểu mẫu hành chính này không?
  ...
» xem tiếp
Câu 61. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị đình chỉ khi nào?
  ...
» xem tiếp
Câu 60. Khi nào cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ chối cấp đăng ký?
  ...
» xem tiếp
Câu 59. Xin cho biết hiện nay ở nước ta có bao nhiêu tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận về tổ chức?
  ...
» xem tiếp
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn