Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 29/05/2020 08:31 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Giới thiệu sách mới: Nhà nước Thế tục
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 3/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Xứng đáng là người đại biểu nhân dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22/5/2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đúng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng kết thúc thắng lợi. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Khi tham gia bầu cử, người dân sẽ thực hiện quyền làm chủ của mình bằng việc lựa chọn, tin tưởng bầu ra người đại biểu thay mặt mình để gánh vác công việc của đất nước, của xã hội. Niềm vui chắc chắn sẽ được nhân lên gấp bội bởi một không khí dân chủ và những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước sau bao nhiêu năm đổi mới. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đang tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng, toàng dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2016-2020. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước có những khó khăn, thách thức và vận hội, thời cơ đan xen. Nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và thu được những thành tựu quan trọng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi toàn dân phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của bộ máy Nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân. Việc lựa chọn, bầu đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong năm 2016.

Người đại biểu nhân dân phải có trình độ học vấn để có thể đảm đương nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng, giao phó. Đây là tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của người đại biểu, bởi nó là nền tảng cho việc nhận thức. Hạn chế về trình độ học vấn sẽ hạn chế về khả năng nhận thức cũng như năng lực hoạt động của người đại biểu. Nói về trình độ học vấn là bao hàm cả trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đó là những kiến thức mà một người đại biểu nhân dân buộc phải có khi tham gia hoạt động của người đại biểu, nếu thiếu nó sẽ rất khó khăn khi giải quyết công việc, đặc biệt khi tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến quốc kế, dân sinh. Người đại biểu nhân dân ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định còn phải là người có hiểu biết rộng rãi các vấn đề cơ bản về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, để vận dụng vào hoạt động của mình. Mặt khác, một tiêu chuẩn không kém phần quan trọng là yêu cầu người đại biểu nhân dân phải có kỹ năng hoạt động tốt, có phong cách tư duy khoa học, phương pháp làm việc nghiêm túc, khác với cách tư duy kiểu giáo điều, duy ý chí. Muốn vậy, phải không ngừng học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt, phải gắn lý luận với thực tiễn, đồng thời phải rèn luyện tác phong làm việc có kế hoạch, sâu sát với thực tiễn. Có như vậy người đại biểu nhân dân mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, mới được quần chúng nhân dân tín nhiệm.

Đồng bào tôn giáo (chiếm khoảng 27% dân số cả nước) giữ một vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là các chức sắc, tín đồ theo tôn giáo, khi được giới thiệu tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này cũng đã phần nào thể hiện trách nhiệm công dân tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng đất nước. Nếu được bầu là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, chức sắc, tín đồ theo đạo không chỉ tu hành chân chính, còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội với phương châm sống tốt đời đẹp đạo.

Vào thời điểm đầu tháng 4 năm 2016, ở nhiều địa phương trong cả nước đã và đang tiếp tục phổ biến tới chức sắc, chức việc của các tôn giáo về nhiệm vụ, quyền hạn của của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cũng như tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; những quy định, điểm mới của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cơ quan chức năng cũng giải đáp cụ thể, rõ ràng những câu hỏi của các chức sắc, tín đồ tôn giáo về các nguyên tắc trong bầu cử, số lượng đại biểu, khu vực bỏ phiếu, điều kiện để cử tri đi bầu cử… Để người có đạo tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm, chức sắc tôn giáo đã nhất trí thông qua các buổi giảng đạo, sinh hoạt tôn giáo, tuyên truyền, phổ biến đến tín đồ, vận động mọi người tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cử tri cả nước nói chung và đồng bào các tôn giáo nói riêng luôn mong đợi và tin tưởng những đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp với trách nhiệm, là người có tâm, có tầm, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tài liệu tham khảo:

  1. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng năm 2016.
  2. Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam,HN 2011.
  3. Phạm Duy Đức (Chủ biên) (2009), Phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Nxb Chính trj Quốc gia (Hà Nội).

Việt Bách

Xứng đáng là người đại biểu nhân dânKhi tham gia bầu cử, người dân sẽ thực hiện quyền làm chủ của mình bằng việc lựa chọn, tin tưởng bầu ra người đại biểu thay mặt mình để gánh vác công việc của đất nước, của xã hội. Niềm vui chắc chắn sẽ được nhân lên gấp bội bởi một không khí dân chủ và những
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Kinh Thánh và sự thông minh của người Do Thái
Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa XIV phải thật sự là người tài đức
Thông điệp của Giáo hoàng về khủng bố và nhập cư
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: Cơ hội thực hiện quyền làm chủ của nhân dân
Cách tính và những biểu tượng đặc trưng của Ngày Lễ Phục sinh
Giáo lý, giáo luật của Giáo hội Công giáo với vấn đề Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Thành tựu 10 năm hoạt động giao lưu hành đạo của Các Hội thánh và tổ chức Cao Đài
Hãy tự làm thanh thản trong tâm
Những đặc điểm chính trong truyền giáo của Đạo Cao Đài
Tín đồ Chính Thống giáo Nga qua các cuộc điều tra xã hội học
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn