Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 21/11/2019 08:46 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa XIV phải thật sự là người tài đức

Công cuộc đổi mới của đất nước ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử to lớn, làm thay đổi hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề vẫn làm cho Đảng, Nhà nước trăn trở, Nhân dân băn khoăn hay nói đúng hơn là lòng dân chưa thật yên. Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ hiện nay, Việt Nam đang cố gắng để giảm dần khoảng cách với các quốc gia, trước hết là trong khu vực để có thể “Sánh vai với các cường quốc năm châu” trong điều kiện sự phát triển đất nước bằng khoa học, giáo dục còn quá nhiều hạn chế và nguồn nhân lực thua kém nhiều nước nên năng suất lao động rất thấp, tầm nhìn về lợi ích của đất nước còn ngắn... Trong khi đó, nạn tham nhũng, lãng phí, bệnh phô trương đã và đang gây nhức nhối cho xã hội mà nguyên nhân chính là “một bộ phận không nhỏ” lợi dụng chức quyền làm không đúng đường lối, chính sách, pháp luật và làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước để mưu lợi cá nhân, không thượng tôn “Tổ quốc trên hết”. Đó hoàn toàn không phải là những “công bộc” của dân mà vì lợi ích nhóm, cục bộ và họ không xứng đáng là những người đại diện cho dân.

Chúng ta đều hiểu rằng, nhân tố con người luôn quyết định sự thành bại của mọi chủ trương, chính sách; con người có tài năng, đạo đức thì công việc mới hiệu quả; con người không có phẩm chất tốt thì sẽ tham lam, ích kỷ và công việc sẽ bị trì trệ, làm cho đất nước khó phát triển. Vì thế, Nhân dân mong muốn những “công bộc của dân” phải là người có đạo đức, thực sự gương mẫu, biết “dĩ công vi thượng”, “chí công vô tư” và cả xã hội phải kiên quyết chống lại một bộ phận đi ngược lại tinh thần đó là một bộ phận nhỏ chỉ biết “dĩ tư vi thượng” hoặc “chí tư vô công”.

Phát huy những kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ mới này cần phải lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Muốn vậy, yêu cầu:

Một là, các cấp ủy phải tập trung trí tuệ, tranh thủ ý kiến Nhân dân để giới thiệu, chọn lựa, “bầu được các đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đức, tài và thực sự vì dân, vì nước” như ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội) vào ngày 8/3, trước kỳ họp lần thứ XI Quốc hội khóa XIII và “Dân chỉ mong thế thôi và Đảng cũng mong thế. Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử xấu”. Đồng thời phải bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khóa XII sáng ngày 10/3: Vấn đề nhân sự mà Hội nghị Trung ương quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán Phương hướng công tác nhân sự do Đại hội toàn quốc của Đảng thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung. Cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện cho phép; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Hai là, những người được giới thiệu tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp phải tự biết mình là ai, có xứng đáng không? Bởi lẽ, sự phát triển của xã hội ngày nay đã khác xa trước đây nên trình độ của người dân cũng thay đổi rất nhiều. Một đại biểu Quốc hội hay đại biểu HĐND không thể chỉ lấy cái “ghế” trong suốt 5 năm mà không biết mình phải nói gì, làm gì để đóng góp vào cơ quan được dân cử và mang những tiếng nói của cử tri đến các các cơ quan chức năng giải quyết nguyện vọng chính đáng của dân; càng không thể để một đại biểu chỉ biết nghe, đọc tài liệu rồi giơ tay biểu quyết trong các kỳ họp mà dân thường gọi là “Nghị gật”. Những người như vậy nên tự “rút lui” trước để giữ thể diện cho chính mình.

Ba là, chính cử tri phải thể hiện trách nhiệm với lá phiếu của mình để sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú vào Quốc hội và HĐND các cấp; dứt khoát không bầu những người tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, cục bộ, “im lặng là vàng”.… Muốn làm được như vậy, Nhân dân - những cử tri cần cùng nhau có trách nhiệm xem “một bộ phận không nhỏ” ở đâu mà chính tai mắt Nhân dân là rất quan trọng? Và khi đi bầu cử cũng phải công tâm, khách quan chọn những người xứng đáng nhất của dân, tuyệt đối không “tặc lưỡi” để bầu cho xong. Làm như vậy là thiếu trách nhiệm với chính bản thân, với dân, với nước mà không giúp Đảng, Nhà nước loại bỏ được những người không có tài, đức vào bộ máy công quyền. Mọi cử tri cũng nên nhớ lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc cử tri nói trên: “Vừa qua chỉ là một số thắng lợi bước đầu, sắp tới còn gian nan nên không được chủ quan, say sưa, ngủ quên trên vòng nguyệt quế...”.

Bốn là, sau khi trúng cử vào các cơ quan dân cử, nếu trong nhiệm kỳ thấy khả năng không đảm đương được nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao thì nên tự nguyện rút lui, như chức danh: Bộ trưởng, chủ tịch UBND,… Công bộc của dân phải là người trung thực, biết giữ gìn phẩm giá, trọng danh dự. Chỉ khi biết tự trọng thì mới có lòng trọng dân thực sự; trung thực với chính mình mới trung thực với dân, với Đảng, với Nhà nước; biết tự giác giữ gìn danh dự cá nhân thì mới giữ gìn được danh dự của Đảng, Nhà nước. Thực tế có những bộ trưởng, chủ tịch UBND các cấp không có khả năng đảm đương được nhiệm vụ bị dư luận cười chê, lúng túng khi trả lời chất vấn,… nhưng vẫn tại vị đến hết nhiệm kỳ? Nhân dân cần những đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ, vì nước, vì dân; trong đó, những vị lãnh đạo chủ chốt phải là ngọn cờ tiêu biểu; có tính quyết đoán, dám hành động, đủ bản lĩnh, trí tuệ để vượt qua những thách thức về các lĩnh vực.

Theo đó, Quốc hội và HĐND cũng kiên quyết không để người hành động theo tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm và tư tưởng “mũ ni che tai”, “dĩ hòa vi quý” đến hết nhiệm kỳ vì những đại biểu đó không xứng là “công bộc của dân”. Những đại biểu như vậy tại vị sẽ làm mất tư duy sáng tạo, bản lĩnh chiến đấu và cản trở những tài năng, khó có thể tìm được những con người sáng suốt có trí tuệ, bản lĩnh, tố chất văn hóa để thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và hiệu quả quản lý của chính quyền đang là một đòi hỏi của thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay. Để Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng phát triển, đồng thời để lòng dân đồng thuận trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những đại biểu được lựa chọn, nhất là những nhân sự chủ chốt vào bộ máy Nhà nước phải đúng là “công bộc” thực sự của Nhân dân. Người được bầu trước hết phải có cái đức như lời dạy của Bác Hồ: phải vì dân, toàn tâm, toàn ý vì dân, vì lợi ích của Nhân dân, dân tộc. Có đức mới phát huy được những tư duy sáng tạo của người là có tài và phải nêu gương thực hành dân chủ, đoàn kết, nói đi đôi với làm để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống. Mỗi cử tri hãy trân trọng lá phiếu của mình và hiểu rằng nhân tài của nước ta không thiếu, chỉ có điều chọn đại biểu nào để hợp “lòng dân, ý Đảng”. Làm được như vậy, chắc chắn bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ này sẽ thành công tốt đẹp/.

Đặng Tài Tính

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa XIV phải thật sự là người tài đứcTuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề vẫn làm cho Đảng, Nhà nước trăn trở, Nhân dân băn khoăn hay nói đúng hơn là lòng dân chưa thật yên. Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ hiện nay, Việt Nam đang cố gắng để giảm dần khoảng cách với các quốc gia, trước hết là trong khu
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thông điệp của Giáo hoàng về khủng bố và nhập cư
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: Cơ hội thực hiện quyền làm chủ của nhân dân
Cách tính và những biểu tượng đặc trưng của Ngày Lễ Phục sinh
Giáo lý, giáo luật của Giáo hội Công giáo với vấn đề Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Thành tựu 10 năm hoạt động giao lưu hành đạo của Các Hội thánh và tổ chức Cao Đài
Hãy tự làm thanh thản trong tâm
Ảnh hưởng từ Công giáo đến lối sống của người Việt*
Tìm hiểu ăn chay và giữ chay của người Công giáo
Biến tướng lễ hội: Mê tín lấn át văn hóa
Cách nào bài trừ hiệu quả tư tưởng cực đoan của IS?
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn