Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 29/05/2020 08:00 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Giới thiệu sách mới: Nhà nước Thế tục
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 3/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: Cơ hội thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân tổ chức ra Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước.

Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định, và quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của bộ máy Nhà nước. Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân. Việc lựa chọn, bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân. Chính vì vậy, Bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong năm 2016.

Nói về bầu cử ĐBQH và HĐND, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao nhiêu xương máu trong cuộc cách mạng đánh thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội".

Theo quy định của pháp luật, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Việc bầu cử phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng nhằm bảo đảm sự khách quan, không thiên vị, để mọi công dân đều có cơ hội ngang nhau khi tham gia bầu cử.

Theo Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14-1-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được ấn định là Chủ nhật, ngày 22-5-2016. Tính đến ngày 18/3, 63 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành việc hiệp thương lần hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo tổng hợp sơ bộ của TTXVN tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cho thấy sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các tỉnh, thành phố đã có 969 người được lập danh sách ứng cử ĐBQH khóa XIV và 7.462 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thành phần người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp vừa bảo đảm cả số lượng, chất lượng, vừa thể hiện cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm: chuyên trách Đảng, chính quyền; mặt trận và các đoàn thể; khối cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; đại biểu lực lượng vũ trang; chức sắc tôn giáo; dân tộc và các thành phần khác.

Những ngày này, trên khắp cả nước, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử khẩn trương và được tiến hành chặt chẽ, bài bản. Nhằm tạo thuận lợi cho đồng bào các tôn giáo thực hiện nghĩa vụ công dân đối với công tác bầu cử, nhiều địa phương đã tiến hành tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu là chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo được nghe giới thiệu về cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của của Quốc hội, HĐND các cấp cũng như tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn của ĐBQH, HĐND các cấp; những quy định, điểm mới của Luật Bầu ĐBQH, HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cơ quan chức năng cũng giải đáp cụ thể, rõ ràng những câu hỏi về các nguyên tắc trong bầu cử, số lượng đại biểu, khu vực bỏ phiếu, điều kiện để cử tri đi bầu cử… giúp chức sắc, nhà tu hành nắm vững, thấu hiểu các quy định của pháp luật trong công tác bầu cử. Nhiều cơ sở tôn giáo tại các địa phương đang tích cực tuyên truyền, phổ biến và vận động bà con tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả vào cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua các buổi giảng đạo, sinh hoạt tôn giáo. Tín đồ các tôn giáo đều bày tỏ mong muốn sẽ bầu chọn được người đại diện xứng đáng, qua đó phản ánh tiếng nói của nhân dân nói chung, của đông đảo tín đồ theo các tôn giáo nói riêng.

Nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và thu được những thành tựu quan trọng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi toàn dân  trong đó có đồng bào theo các tôn giáo phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Ngày cả nước đi bầu cử đang đến gần, mong rằng mọi cử tri sẽ phát huy tinh thần, thái độ và trách nhiệm của một công dân Việt Nam, xứng đáng là một cử tri có trách nhiệm để lựa chọn bầu ra được những đại biểu ưu tú của đất nước, có đủ đức, tài để bầu vào Quốc hội. Đây cũng là thành tố quan trọng bậc nhất để hình thành một Quốc hội mạnh, có hiệu lực và hoạt động có hiệu quả cao để từ đó người dân lại được hưởng những chính sách tốt nhất mà bản thân họ góp phần không nhỏ vào việc hình thành nên những chính sách đó./.

Phương Thủy

Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: Cơ hội thực hiện quyền làm chủ của nhân dânThông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước góp phần thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Quyền bầu cử là
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Cách tính và những biểu tượng đặc trưng của Ngày Lễ Phục sinh
Giáo lý, giáo luật của Giáo hội Công giáo với vấn đề Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Thành tựu 10 năm hoạt động giao lưu hành đạo của Các Hội thánh và tổ chức Cao Đài
Hãy tự làm thanh thản trong tâm
Những đặc điểm chính trong truyền giáo của Đạo Cao Đài
Tín đồ Chính Thống giáo Nga qua các cuộc điều tra xã hội học
Vài suy nghĩ về ngày lễ Vu lan trong Phật giáo với xã hội Việt Nam hôm nay
Bài học từ Ai Cập đối với nền chính trị Hồi giáo
Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân
Hàn Quốc, nơi hội tụ của các tôn giáo
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn