Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 12/12/2019 07:26 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Bến Tre: 20 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài (1995-2015)

Bến Tre là một trong các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích 2.360 km2, dân số gần 1,3 triệu người với 09 tôn giáo, với số lượng tín đồ 223.920 người, chiếm 17,8% dân số của tỉnh.

Đạo Cao Đài ở Bến Tre có 6 hệ phái: Tây Ninh, Tiên Thiên, Ban Chỉnh đạo, Chơn Lý, Việt Nam (Bình Đức) và Cao Đài Chiếu Minh Tam thanh Vô vi, trong đó đạo Cao Đài Ban Chỉnh đạo và Cao Đài Tiên Thiên có Trung ương Tòa thánh. Trong đó, Cao Đài Ban Chỉnh đạo có 01 Tòa thánh, 56 thánh thất, 04 nhà tu với 01 Hội thánh, 01 Ban Đại diện, 56 Họ đạo, có: 579 chức sắc, 670 chức việc và 19.060 tín đồ; Cao Đài Tiên Thiên có 01 Tòa thánh, 29 thánh tịnh, với 01 Hội thánh, 01 Ban đại diện, 29 Họ đạo, có 619 chức sắc, 508 chức việc, 17.370 tín đồ; Cao Đài Tây Ninh có 26 thánh thất, 10 Điện thờ Phật Mẫu với 01 Ban đại diện, 27 Họ đạo, 37 cơ sở thờ tự, có 120 chức sắc, 824 chức việc, 14.014 tín đồ; Cao Đài Chơn lý có 01 Thánh thất với 01 Ban Cai quản, 146 chức sắc và 365 tín đồ; Cao Đài Việt Nam (Bình Đức) có 01 thánh thất với 01 Bàn Cai quản, 76 chức sắc, 15 chức việc và 190 tín đồ; Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô vi có 01 Nhà đàn với 01 Ban quản lý và 70 tín đồ.

Từ năm 1995 đến nay, các hệ phái và tổ chức Cao Đài ở địa phương được công nhận tư cách pháp nhân hoạt động theo Hiến chương, đường hướng hành đạo tiến bộ, gắn bó với dân tộc theo phương châm “nước vinh,đạo sáng” xây dựng tổ chức giáo hội 02 cấp.

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền, công tác quản lý nhà nước về đạo Cao Đài tại tỉnh Bến Tre tạo được sự phấn khởi và tin tưởng vào chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài yên tâm tu hành thuần túy tôn giáo. Các hệ phái và tổ chức Cao Đài đã tập trung xây dựng tổ chức giáo hội, củng cố các Ban Cai quản, Ban Trị sự các thánh thất, thánh tịnh, nhà đàn ở địa phương, đến nay đã cơ bản hoàn chỉnh và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

Về phong chức, phong phẩm: hướng dẫn 02 Hội thánh Cao Đài xây dựng luật công cử, thực hiện phong chức, phong phẩm theo quy định của giáo luật, quy định pháp luật Nhà nước. Đến nay các hệ phái tổ chức Cao Đài ở địa phương cơ bản có chức sắc để hành đạo.

Về công tác hướng dẫn hoạt động đào tạo của Cao Đài: hướng dẫn cho các phái Cao Đài xây dựng tài liệu và làm các thủ tục để mở các lớp hạnh đường ngắn ngày để đào tạo, bồi dưỡng chức sắc được 51 lớp với 3.060 chức sắc, chức việc tham gia. Hiện nay, Cao Đài Tiên Thiên đang tiến hành các thủ  tục xin thành lập Học viện Cao Đài tại Tòa thánh Châu Minh xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Về công tác hướng dẫn tổ chức hội nghị, đại hội: Tổ chức Đại hội các cấp đến nay Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Cao Đài Tây Ninh đã qua 4 kỳ Đại hội. Năm 2015, Cao Đài Tiên Thiên, Cao Đài Việt Nam, Cao Đài Chơn Lý đã tổ chức đại hội cơ sở và Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn phái thành công. Cao Đài Tiên Thiên qua 05 kỳ Đại hội đã có nhiều kết quả tạo không khí đoàn kết trong Hội thánh, xây dựng Tổ đình Châu Minh to đẹp trở thành cơ sở thờ tự gắn với văn hóa tâm linh, du lịch của nhân dân địa phương. Các lễ hội như lễ Vía Đức Chí Tôn, lễ Thượng Ngươn, Trung Ngươn, Hạ Ngươn, lễ Kỷ niệm các vị tiền bối… được các hệ phái và tổ chức Cao Đài ở địa phương tổ chức đầy đủ, trang trọng thu hút được đông đảo chức sắc, tín đồ tham gia.

Về công tác khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạo Cao Đài: Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cá nhân tổ chức đạo Cao Đài đối với công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, trong 20 năm qua Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương đã tặng cho tổ chức, cá nhân đạo Cao Đài 63 bằng khen, giấy khen và 06 kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Về công tác đối với chức sắc Cao Đài: Công tác xây dựng và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc trong đạo Cao Đài luôn được các cấp, các ngành quan tâm, hàng năm lãnh đạo tỉnh đều tổ chức gặp mặt và tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà chúc mừng nhân các dịp lễ, tết; Các cấp, các ngành thường xuyên gặp gỡ đội ngũ chức sắc, chức việc trong đạo Cao Đài để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ, giải quyết các vướng mắc và hỗ trợ họ trong hoạt động; Tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên đối với chức sắc, chức việc bị ốm đau,…Qua đây, họ thấy được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và Mặt trận các cấp, chức sắc, chức việc Cao Đài ở địa phương trong thời gian qua hoạt động luôn gắn bó cùng chính quyền địa phương.

        Công tác về đất đai, tài sản, sửa chữa cơ sở thờ tự: hướng dẫn các tổ chức tôn giáo kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; sửa chữa và xây dựng mới nhiều công trình tôn giáo của đạo Cao Đài, đặc biệt Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã xây dựng tái thiết ngôi Tổ đình Tòa thánh Châu Minh với khoảng trên 36 tỷ đồng với quy mô lớn tạo được không khí phấn khởi trong chức sắc tín đồ. Chính quyền địa phương đã công nhận 90/127 cơ sở thờ tự văn hóa, văn minh.

Về hoạt động giao lưu hành đạo của các hệ phái tổ chức Cao Đài: Các hệ phái tổ chức Cao Đài  ở Bến Tre có hai Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh và Cao Đài Tiên Thiên đã tham gia đăng cai tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo giao lưu hành đạo của các hệ phái tổ chức Cao Đài và trở thành nòng cốt trong hoạt động giao lưu giữa Các Hội thánh và tổ chức Cao Đài hiện nay. Đặc biệt, Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo là cơ quan chủ quản của Tạp chí Cao Đài đến nay xuất bản được 20 số được đông đảo độc giả Cao Đài đón nhận và đánh giá cao.

Về hoạt động từ thiện: hướng dẫn tạo điều kiện cho các tổ chức Cao Đài tham gia các hoạt động từ thiện, y tế theo qui định của pháp luật. Hiện nay, đạo Cao Đài ở Bến Tre có 01 Chi hội bệnh nhân nghèo, 08 phòng thuốc nam khám chữa bệnh miễn phí cho chức sắc, tín đồ và người dân.

Có thể nói, công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài tại tỉnh Bến Tre trong 20 năm (1995-2015) đã từng bước đi vào ổn định, hướng dẫn các Hội thánh và tổ chức Cao Đài hoạt động theo Hiến chương, đường hướng hành đạo và chính sách pháp luật đáp ứng nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của quần chúng tín đồ, quy tụ được đông đảo chức sắc, tín đồ tham gia sinh hoạt tôn giáo, tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh. Các cấp các ngành ở địa phương đã có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất; hướng dẫn các hệ phái tổ chức Cao Đài hoạt động đúng chính sách pháp luật, công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài đi vào nề nếp, ổn định làm cho chức sắc, tín đồ phấn khởi tin tưởng vào chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

Công Đoàn

Bến Tre: 20 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài (1995-2015)Đạo Cao Đài ở Bến Tre có 6 hệ phái: Tây Ninh, Tiên Thiên, Ban Chỉnh đạo, Chơn Lý, Việt Nam (Bình Đức) và Cao Đài Chiếu Minh Tam thanh Vô vi, trong đó đạo Cao Đài Ban Chỉnh đạo và Cao Đài Tiên Thiên có Trung ương Tòa thánh. Trong đó, Cao Đài Ban Chỉnh đạo có
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Tương lai của Phật giáo vùng Mekong luôn khó đoán
Donald Trump và cái bẫy cuộc chiến tôn giáo của IS
Tiền Giang: 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành
Quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới của một số học giả trên thế giới
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Công giáo ở Việt Nam
Vua Phật - bản hùng ca hun đúc ý chí tự lực, tự cường
Xung đột sắc tộc, tôn giáo trong mối quan hệ quốc tế
Phật giáo với việc ngăn ngừa chiến tranh và xây dựng thế giới hòa bình an lạc
Xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Sự xung đột giữa các nền văn minh phương Tây
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn