Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 12/12/2019 07:03 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Công tác tôn giáo với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng gặp gỡ Giáo hoàng Francis

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội bao gồm các quan niệm phản ánh một cách hư ảo của thế giới tự nhiên vào đầu óc con người. Đó là sự phản ánh mà thế giới tự nhiên đã trở thành lực lượng siêu tự nhiên đó. 

Tín ngưỡng là sự tôn thờ thần thánh. Sự tôn thờ này có tác dụng điều chỉnh nhận thức, hành vi của con người. Tín ngưỡng hay niềm tin tôn thờ thần thánh là yếu tố quan trọng nhất của một tôn giáo. Mỗi một tôn giáo ra đời đều phải dựa vào niềm tin đó. Và như vậy tín ngưỡng, tôn giáo trở thành một quan hệ xã hội, một lực lượng xã hội chi phối đến đời sống của đại bộ phận người dân. Nói như vậy hầu hết niềm tin, sự tôn thờ của người dân vào thần thánh đều mong muốn được che chở, một sự tốt lành, loại bỏ cái ác để giúp con người hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ, thêm gắn kết cộng đồng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng Ban Tôn giáo Chính phủ nhân dịp kỷ niệm thành lập ngành 02/8/2014

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, hiện có 14 tôn giáo và 38 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, trong đó có các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Baha’i được du nhập vào Việt Nam. Bên cạnh các tôn giáo du nhập, có các tôn giáo nội sinh như đạo Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, … được hình thành và phát triển với nền giáo lý, giáo luật chặt chẽ, với số lượng chức sắc và tín đồ đông đảo khoảng 24,3 triệu tín đồ (chiếm 27% dân số cả nước), 83 ngàn chức sắc, 250 ngàn chức việc, gần 50 cơ sở đào tạo chức sắc, 27 ngàn cơ sở thờ tự.

          Sự đa dạng và phong phú các tôn giáo cộng với truyền thống tín ngưỡng, tôn giáo, từ quá trình hình thành đến phát triển trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử đã có sự chi phối cũng như mức độ ảnh hưởng của từng tôn giáo trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc chúc mừng Ban Tôn giáo Chính phủ nhân dịp kỷ niệm thành lập ngành 02/8/2014

          Trước hết là yếu tố điều kiện tự nhiên, trong đó vị trí địa lý có vai trò quan trọng. Nằm giữa hai nôi văn hóa lớn của nhân loại là văn minh sông Hoàng Hà và sông Hằng nên Việt Nam có sự giao lưu sớm về các mặt với các nền văn minh của thế giới. Bởi vậy, Đạo Phật có nguồn gốc từ Ấn Độ, Nho giáo, Đạo giáo có nguồn gốc từ Trung Quốc đã có mặt sớm ở Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ, bà Preeti Saran

Các yếu tố kinh tế xã hội, chính trị, tiếp thu tôn giáo gắn với tâm lý xã hội và phong tục tập quán địa phương, tục thờ cúng tổ tiên có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống tâm linh của người Việt. Với nền văn minh nông nghiệp lúa nước, hoạt động sản xuất gắn bó chặt chẽ với tự nhiên, nền kinh tế lạc hậu, đời sống kinh tế thấp; cộng với việc trải qua các thời kỳ, các thể chế chính trị khác nhau; do sản xuất nông nghiệp gắn chặt, phụ thuộc vào thiên nhiên, tính cộng đồng, gắn kết gia đình-làng-tổ quốc; tục thờ cúng tổ tiên hòa nhập vào cộng đồng và phong tục tập quán địa phương là những điều kiện tâm lý dẫn đến việc con người tìm đến một sự an ủi tinh thần nơi niềm tin tôn giáo. Chính vì thế mà giữa các tôn giáo có sự đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, cùng chung sống hòa bình trong đại gia đình các dân tộc, có tinh thần yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 

Đoàn chức sắc các tôn giáo thăm đảo Trường Sa năm 2012

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng đồng bào các tôn giáo và công tác tôn giáo, và ngày 02/8/1955, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 566-TTg thành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng phủ - tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay để nghiên cứu kế hoạch thi hành những chủ trương chính sách của Chính phủ về vấn đề tôn giáo và liên hệ với các tổ chức tôn giáo. Giúp Thủ tướng phủ phối hợp với các ngành ở Trung ương theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chính sách của Chính phủ về vấn đề tôn giáo.

Đoàn Phật giáo Ấn Độ thăm Ban Tôn giáo Chính phủ

            Trải qua 60 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Thủ tướng phủ trước kia nay là Ban Tôn giáo Chính phủ đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để phấn đấu trưởng thành và phát triển hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị như; tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách, pháp luật đối với tôn giáo, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, tăng cường hợp tác quốc tế đối ngoại tôn giáo cũng như giúp đỡ các tổ chức tôn giáo mở rộng quan hệ quốc tế, động viên chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành quy định của pháp luật, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Antoine Camiller tháng 9/2014

Có được những thành tựu ấy là nhờ sự cống hiến, tận tụy, am hiểu về phong tục tập quán dân tộc, tôn giáo cũng như về chính sách pháp luật của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo qua các thời kỳ. Để ghi nhận công lao và thành tích của các thế hệ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Nhà nước đã trao tặng Ban Tôn giáo Chính phủ Huân chương hạng nhất năm 2002 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 60 năm qua. Đây là niềm vinh quang của sự nghiệp quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo.

Nhà nước Lào tặng thưởng huân chương cho cán bộ làm công tác tôn giáo Việt Nam

Chặng đường trưởng thành và phát triển của Ban Tôn giáo Chính phủ có thể chia làm 3 giai đoạn như sau:

          Thời kỳ từ năm 1955 – 1975, đây là thời kỳ Ban Tôn giáo Thủ tướng phủ giúp Thủ tướng trong việc thực hiện chủ trương chính sách về tôn giáo, thời kỳ này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh 234/SL-CTN ngày 14/6/1955 về chính sách tôn giáo. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Văn bản gồm 5 chương.

Trên cơ sở thực hiện Sắc lệnh thời kỳ này, Ban Tôn giáo Chính phủ là đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo nhằm huy động tín đồ, chức sắc tôn giáo tham gia công cuộc kiến thiết đất nước sau chiến tranh ở miền Bắc và đấu tranh với Mỹ, chính quyền Sài Gòn, động viên chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, đấu tranh thống nhất đất nước. Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu cho Chính phủ, giúp đỡ để các tổ chức tôn giáo được thành lập như Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc 1955, Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam năm 1958. Đối với tín đồ các tôn giáo ở thời kỳ này, Ban Tôn giáo Chính phủ đã vận dụng Sắc lệnh 234/SL-CTN giúp đỡ họ trong việc xuất bản, sử dụng sách báo tôn giáo, được mở trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, xa hơn nữa là được phép mở trường tư thục dậy theo chương trình giáo dục của Chính phủ. Sự quan tâm của Chính phủ sau đó được thể hiện ở Thông tư 593-TTg ngày 10 -12 -1957 về Chủ trương đối với các trường lớp tôn giáo cũng như trong Thông tư số 60/TTg ngày 11 -6 -1964 của Phủ Thủ tướng.

          Năm 1958, với sự giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Đại hội đại biểu Phật giáo miền Bắc thành lập Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam với mục đích hòa hợp Tăng, Ni, cư sỹ, các nhà nghiên cứu Phật học để: Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, phụng sự Tổ quốc, bảo vệ hòa bình thế giới (tháng 3 năm 1958).

         Năm 1958, Đại hội đồng chính thức thành lập Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc với đường hướng hành đạo “Kính Chúa – yêu nước”.

Thời kỳ từ năm 1975 – 1990: là thời kỳ Ban Tôn giáo của Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về tôn giáo trong điều kiện đất nước mới được thống nhất. Ngày 11 tháng 11 năm 1977, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 197 hay 297/CP về hoạt động tôn giáo, theo đó Ban Tôn giáo của Chính phủ thực hiện việc tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và làm đầu mối giúp các tổ chức tôn giáo thống nhất về tổ chức và xây dựng Hiến chương, đường hướng hành đạo theo phương châm “Tốt đời đẹp đạo”, gắn bó với dân tộc. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động tôn giáo trong điều kiện đất nước thống nhất.

Năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 85/HĐBT thành lập Ban Tôn giáo của Chính phủ ngày 27/3/1985, với chức năng, nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tham mưu giúp Nhà nước ban hành luật pháp và chính sách cụ thể đối với tôn giáo, nghiên cứu kế hoạch và hướng dẫn thi hành luật pháp và chính sách đó. Đồng thời hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành chính sách, luật pháp Nhà nước đối với tôn giáo ở các cấp, các ngành và các tổ chức tôn giáo. Theo Nghị định này thì Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đã mở rộng quan hệ quốc tế với các cơ quan phụ trách công tác tôn giáo của Chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa trong công tác vận động các tôn giáo trên thế giới đấu tranh cho hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng tiếp Vua sư Tép Vông, Giáo hội Phật giáo Campuchia

Thời kỳ từ năm 1990 đến nay, đất nước vào giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ tập trung vào nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng và Nhà nước hoàn thiện hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với tôn giáo, như Chỉ thị số 37/CT-TW ngày 02/7/1998 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới. Đồng thời tham mưu cho Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 69/NĐ ngày 21/3/1991 quy định về các hoạt động tôn giáo và sau này là Nghị định số 26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 về các hoạt động tôn giáo. Đặc biệt là việc góp phần tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 về công tác tôn giáo.

Cùng với nhiệm vụ trên, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 18/6/2004. Nghị định 22/NĐ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh và gần đây nhất là Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định 22 NĐ-CP và nhiều văn bản quan trọng khác về tôn giáo vừa tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo vừa tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo.

Thời kỳ này, một số tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân như: 9 Hội thánh Cao đài, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam và một số hệ phái Tin lành khác, Ban Đại diện Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh, đạo Ba’hai, Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo, Minh lý đạo tam tông miếu, ... nâng tổng số thành 38 tổ chức, hệ phái thuộc 14 tôn giáo được cấp đăng ký sinh hoạt hoặc công nhận về mặt tổ chức.

Nữ phái Cao đài Minh Chơn đạo thăm Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2013

Về tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được hình thành từ những năm 50 của thế kỷ XX theo Nghị định 566/TTg ngày 02/8/1955 của Thủ tướng Chính phủ với tư cách là một đơn vị trong Ban Nội chính của Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng phủ. Do yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Ban Tôn giáo đã từng bước được kiện toàn theo Thông tư số 60/TTg, ngày 11/6/1964 của Phủ Thủ tướng và được đổi thành Ban Tôn giáo Phủ Thủ tướng. Đến ngày 27/3/1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 85/HĐBT thành lập Ban Tôn giáo của Chính phủ.

Ngày 04/6/1993 Chính phủ ban hành Nghị định số 37/NĐ-CP quy định “Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tôn giáo của Chính phủ”. Ngày 01/12/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 235/1998/QĐ-TTg “Về sửa đổi bổ sung một số tổ chức thuộc Ban Tôn giáo của Chính phủ”. Sau 10 năm thực hiện Nghị định số 37/CP ngày 04/6/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tôn giáo của Chính phủ trên tinh thần Luật tổ chức Chính phủ, ngày 13/8/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2003/NĐ-CP quy định “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo Chính phủ ” với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong phạm vi cả nước, là đầu mối phối hợp với các ngành về công tác tôn giáo về liên hệ với các tổ chức tôn giáo. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước từ tháng 8/2007, Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện việc sát nhập vào Bộ Nội vụ theo Nghị định số 08/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 03/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 134/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ. Ngày, đến nay có Quyết định số 06 quy định mới nhất về chức năng nhiệm vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp đoàn Viện can dự toàn cầu năm 2011

Trải qua 60 năm công tác tôn giáo từ Trung ương đến địa phương từng bước được kiện toàn. Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, với chức năng, nhiệm vụ của mình Ban Tôn giáo Chính phủ là một cơ quan tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật tôn giáo, là cơ quan Quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo đã cùng với cả hệ thống chính trị vận động, gắn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân. Nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các tôn giáo kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước cũng như hướng dẫn Ban Tôn giáo Sở Nội vụ các địa phương giải quyết công việc đạt hiệu quả cao, qua đó nâng cao đời sống dân sinh, dân trí trong đồng bào có đạo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Định hướng các tôn giáo đi vào hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Và tác động để các tôn giáo thêm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tham gia công cuộc xây dựng, phát triển đất nước qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ  tiếp ông Elder Gerrit W.Gong, Lãnh đạo Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê su Ky tô tại 18 nước thuộc khu vực Châu Á tháng 11/2014

Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự Hội nghị nhân quyền tại Hà Nội năm 2012

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, nhân quyền và lao động Thomas Malinowski tháng 10/2014

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Giáo hoàng Francis tháng 10/2014

Ban Tôn giáo Chính phủ đã cùng với bà con tín đồ các tôn giáo góp phần to lớn trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Ban đã phối hợp liên ngành tổ chức các đoàn ra thăm học hỏi kinh nghiệm tại các cơ quan phụ trách về tôn giáo các nước cũng như đón đoàn các nước bạn vào tìm hiểu về đời sống tôn giáo Việt Nam như: các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), châu Á, Mehico, Cămpuchia, Lào, Cu ba, Malaysia, Ấn Độ, Brunei, Nhật Bản, châu Âu, Austrlia, Pháp, Mỹ (phối hợp với IGE mở các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp và đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo), … đồng thời đến thăm, đón chức sắc đứng đầu, có uy tín như Vua sư Tép Vông của Camphuchia sang thăm Việt Nam, hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị tầm cỡ quốc tế như Hội nghị Ni giới thế giới lần thứ XI năm 2009 tại Việt Nam, Đại lễ Veseak Liên Hiệp quốc năm 2008, 2014 với sự tham dự đông đảo của hàng ngàn đại biểu đến từ gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp kiến Giáo hoàng Francis, đón lãnh đạo tôn giáo cấp cao của Vatican. Việt Nam và Vatican đã thúc đẩy quan hệ đến nay trải qua 5 vòng đàm phán, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Năm Thánh 2010 để kỷ niệm 350 năm thiết lập 2 giáo phận đầu tiên, 50 năm thiết lập hàng Giáo phẩm Công giáo Việt Nam, tổ chức Hội nghị toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ 10 vào năm 2012 tại Giáo phận Xuân Lộc, với sự tham gia của 200 Giám mục và đại biểu thuộc Hội đồng Giám mục các nước châu Á, một số châu lục và đại diện Tòa thánh Vatican. Tác động với Tòa thánh Vatican tạo điều kiện để Việt Nam khai thác các tài liệu lịch sử địa giới hành chính liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đồng thời vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo đấu tranh chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hội thảo quốc tế Việt Nam và EU chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tháng 9/2014

          Ban Tôn giáo Chính phủ còn là cầu nối cho sự chung tay góp sức của bà con tín đồ các tôn giáo trong và ngoài nước không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, từ thiện mà còn phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các tôn giáo trong giáo dục nhân cách, phẩm chất đạo đức con người. Hơn nữa là góp tiếng nói quan trọng cho vấn đề dân chủ, nhân quyền, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, hợp tác - phát triển toàn diện với các nước trên thế giới. Và sự kiện mới đây nhất diễn ra từ ngày 7 - 10/7/2015 trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barach Obama, các học giả tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington., lãnh đạo các tôn giáo Hoa Kỳ. Tại đây, Tổng Bí thư đã gửi lời thăm hỏi chức sắc, bà con tín đồ  các tôn giáo ở Hoa Kỳ. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề trong đó có vấn đề dân chủ, nhân quyền. Thay mặt các lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ, Đại sứ tự do tôn giáo đương nhiệm David Saperstein và Đại sứ tự do tôn giáo đầu tiên Robert Seiple nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thu hẹp sự khác biệt, thúc đẩy tình hữu nghị và phát huy các điểm tương đồng trong quan hệ hai nước. Các vị cho biết nhiều đại biểu đã có dịp đến thăm Việt Nam, được chứng kiến sự phát triển của Việt Nam, cũng như đời sống tôn giáo sôi động ở nhiều nơi, người dân được thể hiện đời sống đức tin của mình tại những nơi thờ tự...

Nhân dịp này, các chức sắc tôn giáo Hoa Kỳ đã có thông điệp chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, thông điệp từ Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-xu Ki-tô (LDS) nêu rõ Giáo hội LDS dạy tín đồ của mình làm cha mẹ tốt và công dân tốt; phải tôn trọng, chấp hành và duy trì pháp luật; khuyến khích phát triển lĩnh vực giáo dục, làm việc chuyên cần, đi sâu vào chuyên ngành và chuyên nghiệp, phục vụ giúp đỡ những người xung quanh. Giáo hội LDS và dân tộc Việt Nam có nhiều tương đồng về nhân đức và các giá trị truyền thống.

Thông điệp từ Mục sư Bob Roberts - Hội thánh (Tin lành) Northwood, Texas cho biết: "Hai mươi năm trước, nhà thờ của chúng tôi bắt đầu làm việc với Chính phủ Việt Nam về các dự án nhân đạo. Từ đó tới nay, chúng tôi đã có hơn 2.500 người đến Việt Nam thực hiện 120 dự án khác nhau với tổng số quyên góp hàng triệu USD... Trong hai mươi năm qua đến Việt Nam, tôi đã thấy những thay đổi đáng kể ở Việt Nam về lĩnh vực phát triển kinh tế, gia nhập toàn cầu và xã hội. Tôi cảm ơn cách thức mà chính phủ đã làm để đảm bảo quyền tự do tôn giáo và thể hiện tôn giáo cho tất cả các tôn giáo. Chúng tôi cảm ơn về sự hợp tác của Việt Nam với Viện Liên kết Toàn cầu (IGE)". Sự kiện này là một minh chứng cho thấy Việt Nam khẳng định, đề cao quyền con người trong công cuộc hội nhập, kiết thiết, đổi mới đất nước hiện nay, đồng thời góp phần gìn giữ hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thế giới, giúp con người kết nối và yêu thương nhau hơn./.

Kiều Nga

Tài liệu tham khảo:

1) Tổng hợp các Báo cáo kết quả công tác tôn giáo theo từng năm từ 2004 - 2015

2) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ - Website: www.vietnamplus.vn

Công tác tôn giáo với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nướcTín ngưỡng là sự tôn thờ thần thánh. Sự tôn thờ này có tác dụng điều chỉnh nhận thức, hành vi của con người. Tín ngưỡng hay niềm tin tôn thờ thần thánh là yếu tố quan trọng nhất của một tôn giáo. Mỗi một tôn giáo ra đời đều phải dựa vào niềm tin đó. Và như
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Công tác quản lý nhà nước về trùng tu di sản, di tích, các công trình tôn giáo
Những kỷ niệm khó quên về Ban Tôn giáo Chính phủ
Tiền Giang: 20 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao đài (1995-2015)
Trách nhiệm của Phật giáo Hòa Hảo tham gia giải quyết những vấn đề xung đột của xã hội hiện đại
Lễ hội và những vấn đề đặt ra về quản lý lễ hội
Những tiếng nói thiện chí của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và trong nước về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Báo chí với việc phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp các tôn giáo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước văn minh
Chủ động đề xuất đơn đặt hàng tư vấn
Luật nhân quả: Giàu là do siêng giúp người, nghèo là do bủn xỉn
Quy tắc cần biết khi đến thăm các quốc gia Hồi giáo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn