Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 22/02/2020 08:59 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Tiền Giang: 20 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao đài (1995-2015)
Tam quan thánh thất Long Bình, Gò Công Tây

Tiền Giang là một trong 13 tỉnh, thành phố thuộc miền Tây Nam bộ (đồng bằng sông Cửu Long), có 11 đơn vị hành chính cấp huyện với dân số 1,7 triệu người,  phần lớn người dân sống bằng nghề nông, người có đạo chiếm 14% dân số của tỉnh.

Ở Tiền Giang, 11/11 đơn vị hành chính của tỉnh có đạo Cao đài, gồm 5 hệ phái chính (Tây Ninh, Tiên Thiên, Ban Chỉnh, Chơn Lý, Việt Nam Bình Đức) và  các hệ phái khác, có 108 cơ sở thờ tự,  2.048 chức sắc, 1.689 chức việc, 50.890 tín đồ, trong đó: Cao đài Tây Ninh có 29 họ đạo với 48 cơ sở thờ tự, 119 chức sắc, 1.406 chức việc;  Cao đài Tiên Thiên có 22 họ đạo với 23 cơ sở thờ tự, 576 chức sắc, 80 chức việc;  Cao đài Ban Chỉnh Đạo có 11 họ đạo với 11 cơ sở thờ tự, 155 chức sắc, 91 chức việc; Cao đài Chơn Lý có 4 họ đạo, 1 tòa thánh với 06 cơ sở thờ tự, 559 chức sắc, 14 chức việc;  Cao đài Việt Nam (Bình Đức) có 3 họ đạo, 01 tòa thánh với 04 cơ sở thờ tự, 578 chức sắc, 37 chức việc; 01 nhà đàn thuộc Pháp môn Cao đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi có 24 chức việc; 08 cơ sở của các tổ chức  Cao đài độc lập (Cao đài Việt Nam (Lương Hòa Lạc), Cao đài Thống Nhất, Thiên Đạo Hoàn Nguyên) có 60 chức sắc, 23 chức việc và 07 cơ sở Cao đài khác; có 02 tổ chức Giáo hội Trung ương; 03 Ban Đại diện Hội thánh và 34 cơ sở thờ tự được công nhận và tái công nhận cơ sở thờ tự văn hóa.

Các hệ phái Cao đài tại Tiền Giang từ năm 1995 đến nay sinh hoạt cơ bản ổn định; có sự phát triển về tín đồ, chức sắc, chức việc; cơ sở thờ tự được xây dựng mới, tu bổ khang trang; tổ chức giáo hội được củng cố từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở.

20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền, công tác quản lý nhà nước về đạo Cao đài tại tỉnh Tiền Giang đạt được một số kết quả có thể nêu lên như sau:

Công tác tuyên truyền pháp luật:

Công tác tuyên truyền pháp luật luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, những năm qua đã tổ chức được 11 buổi tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo và nhiểu buổi lồng ghép tuyên truyền trong các lớp học giáo lý của đạo, các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh, các buổi họp tổ nhân dân tự quản…đã giúp cho chức sắc, tín đồ hiểu, ủng hộ và tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo.

        Công tác tổ chức giáo hội, thành lập, chia tách, sáp nhập:

            Các cấp, ngành của tỉnh đã đề xuất: Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận 02 tổ chức tôn giáo cấp Trung ương là Cao đài Chơn Lý và Cao đài Việt Nam (Bình Đức);  Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận 04 tổ chức Cao đài độc lập; thành lập 03 Ban Đại diện Hội thánh; cho thành lập mới 03 tổ chức cơ sở trực thuộc Hội thánh: 02 thuộc Hội thánh Cao đài Tây Ninh và 01 thuộc Hội thánh Cao đài Chơn Lý; nâng 01 Trường quy lên họ đạo.

          Công tác giải quyết hòa giải:

           Những bất đồng quan điểm trong nội bộ đạo diễn biến khá phức tạp, được tổ chức dưới nhiều hình thức, với nhiều đối tượng ở nhiều địa phương tham gia nên việc giải quyết dứt điểm các vụ việc này gặp một số khó khăn nhất định nhưng các ngành, các cấp đã kiên trì phối hợp, tiếp xúc, tuyên truyền, vận động các đối tượng xây dựng sự đoàn kết nội bộ thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Hiến chương của Giáo hội, kết quả hòa giải được 4 vụ việc có tính phức tạp và nhiều vụ việc liên quan khác, tạo được niềm tin trong chức sắc, tín đồ đạo Cao đài.

          Công tác hướng dẫn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng:

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo cấp Trung ương và cơ sở mở 10 lớp giáo lý hạnh đường, lớp sơ cấp bồi dưỡng giáo lý, giáo luật cho chức sắc, chức việc, những người chuyên hoạt động tôn giáo, mỗi lớp có từ 150 - 200 chức sắc, chức việc tham dự.

          Công tác khen thưởng:

           Đại hội cơ sở, Đại hội hết nhiệm kỳ của đạo và dịp tổng kết đạo sự hàng năm, được sự tham mưu của các ngành liên quan, các cấp chính quyền và Mặt trận đã xét khen thưởng những tập thể, cá nhân theo hướng khuyến khích, động viên chức sắc, chức việc đạo Cao Đài phát huy truyền thống hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Hai mươi năm qua, nhiều  cá nhân chức sắc, tín đồ Cao đài được xét công nhận và khen thưởng từ giấy khen, bằng khen đến Huân - Huy chương, tiêu biểu như: Cao Đài Ban Chỉnh Đạo được tặng thưởng 02 Huy chương Kháng chiến hạng Hai, 02 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cao Đài Tây Ninh được tặng thưởng 11 Huy chương, 11 Bằng khen, Giấy khen; Cao Đài Chơn Lý có 02 vị được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Cao Đài Tiên Thiên có 63 vị được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 219 Liệt sĩ, 242 Huân chương, 131 Huy chương, 40 Bằng khen và 54 Giấy khen.

          Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt:

           Để chức sắc đóng góp khả năng, trí tuệ góp phần giữ vững an ninh, chính trị phát triển kinh tế, xã hội; động viên chức sắc vận động tín đồ tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, các cấp ngành đã quan tâm phối hợp thăm hỏi, động viên chức sắc và tổ chức Cao đài nhân các ngày lễ trọng; giới thiệu và tạo điều kiện để chức sắc tham gia vào cơ quan công quyền và đoàn thể các cấp. Đến nay, đã giới thiệu được 21 lượt chức sắc tham gia làm đại biểu Hội đồng Nhân dân; 1.000 lượt chức sắc, chức việc tham gia làm thành viên Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; phát triển được 40 đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh thăm Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh

          Công tác đối với phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

           Chủ động hướng dẫn các tổ chức Cao đài thực hiện việc đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định của pháp luật và luật công cử của Giáo hội. Trong 20 năm qua đã hướng dẫn 3.030 lượt chức sắc, chức việc, tín đồ đăng ký phong phẩm và hướng dẫn đăng ký phong chức 1.749 lượt chức sắc, chức việc.

          Công tác đối với hội nghị, đại hội:

      Trước các kỳ Đại hội cơ sở, Đại hội Nhơn sanh toàn phái của tổ chức Cao đài cấp Trung ương, lãnh đạo tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo các huyện có tổ chức Cao đài chủ động hướng dẫn Ban Cai quản các họ đạo tổ chức Đại hội Nhơn sanh cơ sở đúng với quy định của Hiến Chương, đúng với hướng dẫn của Giáo hội và theo quy định của pháp luật để tổng kết kết thành quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đề ra chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới, đề đạt nguyện vọng của nhơn sanh, góp ý về cách điều hành hoạt động của Trung ương Giáo hội, bầu nhân sự Ban Cai quản nhiệm kỳ mới, cử đại biểu về dự Đại hội Nhơn sanh toàn đạo…nên các văn kiện khi đưa ra Đại hội được Nhơn sanh thống nhất cao.

          Công tác đối với hoạt động từ thiện, y tế:

Hoạt động từ thiện xã hội của các tổ chức Cao đài đảm bảo theo qui định của pháp luật dưới sự hướng dẫn của cơ quan Mặt trận và cơ quan chuyên môn. Phòng thuốc nam từ thiện của các tổ chức cơ sở Cao đài trong tỉnh với đội ngũ lương y đảm trách có kinh nghiệm, được đào tạo qua các Trường Trung cấp và Đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, hoạt động chịu sự quản lý chuyên môn của ngành y tế, chưa để xảy ra những vụ việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, việc khám chữa bệnh được cộng đồng tín nhiệm. Hiện có 08 phòng thuốc nam hoạt động phục vụ cho tín đồ và bệnh nhân nghèo, 03 cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn, 05 bếp cơm từ thiện. Định kỳ quí, năm đều có báo cáo kết quả các hoạt động xã hội đến các cấp ngành theo dõi, giúp đỡ. Hai mươi năm qua, các hệ phái Cao đài tỉnh Tiền Giang đã đóng góp hơn 40 tỉ đồng cho công tác từ thiện xã hội, góp phần tích cực vào các hoạt động xã hội hóa.

Công tác về đất đai, tài sản, sửa chữa cơ sở thờ tự:

           Nhờ có sự phối hợp và thực hiện tốt công tác dân vận: đã có 91/108 cơ sở thờ tự được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; một số họ đạo tự nguyện hiến đất hoặc giao đất lại cho nhà nước để phục vụ lợi ích công cộng như mở rộng Quốc lộ 1A, mở rộng bờ kè kênh rạch…, các trường hợp xây dựng công trình phúc lợi ảnh hưởng đến nơi thờ tự đều được chính quyền tạo điều kiện để tái thiết lại, đông đảo chức sắc, tín đồ đồng thuận. Thời gian qua, các cấp chính quyền đã giải quyết 125 lượt sửa chữa và xây dựng mới công trình tôn giáo của đạo Cao đài.

Có thể nói, 20 năm qua (1995-2015) đạo Cao đài tại tỉnh Tiền Giang đã không ngừng phát triển về nhiều mặt, xây dựng được sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đạo; chức sắc, tín đồ phấn khởi trước chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, vận động nhau vừa làm tròn nghĩa vụ công dân, vừa làm tròn  bổn phận người đạo hữu, tổ chức sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tuân thủ quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương đã góp phần quan trọng cùng chính quyền sở tại thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.

           Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày một nâng lên, thấy được nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao đài nên đã xác định được mục tiêu, bước đi phù hợp, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ngành trong việc tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết nhu cầu tinh thần của người dân, được các tổ chức và cá nhân đạo Cao đài ngày một tin tưởng ở chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là về vấn đề tôn giáo./.

Hữu Đức

Tiền Giang: 20 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao đài (1995-2015)Ở Tiền Giang, 11/11 đơn vị hành chính của tỉnh có đạo Cao đài, gồm 5 hệ phái chính (Tây Ninh, Tiên Thiên, Ban Chỉnh, Chơn Lý, Việt Nam Bình Đức) và  các hệ phái khác, có 108 cơ sở thờ tự,  2.048 chức sắc, 1.689 chức việc, 50.890 tín đồ, trong đó: Cao đài Tây
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Trách nhiệm của Phật giáo Hòa Hảo tham gia giải quyết những vấn đề xung đột của xã hội hiện đại
Lễ hội và những vấn đề đặt ra về quản lý lễ hội
Những tiếng nói thiện chí của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và trong nước về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Báo chí với việc phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp các tôn giáo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước văn minh
Chủ động đề xuất đơn đặt hàng tư vấn
Luật nhân quả: Giàu là do siêng giúp người, nghèo là do bủn xỉn
Quy tắc cần biết khi đến thăm các quốc gia Hồi giáo
Câu chuyện văn học: Liên quan đến cửa Thiền
Phật giáo Huế với loại hình du lịch tâm linh
Giáo sư nghiên cứu về tôn giáo tại Đại học Indiana: Chu kỳ hạnh phúc con người làm rõ giá trị giáo lý của Đức Phật
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn