Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 30/01/2020 02:46 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Báo chí với việc phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp các tôn giáo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước văn minh

Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đang hàng ngày hàng giờ tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tới mỗi con người trên khắp hành tinh.

Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đã và đang là yếu tố động lực quan trọng không thể thiếu được trong xã hội hiện đại, trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc; trong sự giao lưu phát triển kinh tế - văn hóa quốc tế; trong công cuộc bảo vệ hòa bình, vì hạnh phúc, tiến bộ của nhân loại và sự phát triển toàn vẹn của mỗi quốc gia, mỗi khu vực và trên phạm vi toàn thế giới. Trong lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, báo chí là phương tiện truyền thông tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo đến các tổ chức tôn giáo, bà con tín đồ các tôn giáo và đến với mọi người. Báo chí giúp gắn bó giữa Nhà nước và Giáo hội; đoàn kết các tôn giáo; đoàn kết giữa người có tín ngưỡng, tôn giáo và người không có tín ngưỡng, tôn giáo. Báo chí còn là cầu nối hiệu quả trong công tác đối nội và đối ngoại của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, của các tôn giáo, tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước, giúp bà con tín đồ các tôn giáo xích lại gần nhau hơn. Báo chí cũng là phương tiện phản ánh thông tin hai chiều về vấn đề nhân quyền, quyền con người trong tự do tín ngưỡng, tôn giáo và giúp mọi người hiểu biết hơn về toàn cảnh bức tranh đời sống tôn giáo ở Việt Nam và trên thế giới. Quan trọng hơn nữa, trước diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới có nhiều biến động, báo chí đã phát huy giá trị văn hóa tích cực của các tôn giáo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước văn minh và một thế giới hòa bình. Nhằm góp phần chào mừng kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 và là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 – 02/8/2015), trong bài viết này, tác giả xin được giới thiệu những hữu ích của báo chí qua loại hình Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ, đây là loại hình có sự tích hợp giữa công nghệ, Internet, ưu thế của các loại hình báo chí truyền thống và sự đóng góp của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đã tạo ra bước ngoặt cũng như trong cách truyền tin và tiếp nhận thông tin.

            Việt Nam là quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời và là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Hiện nay ở Việt Nam có 14 tôn giáo và 38 tổ chức tôn giáo. Những tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đều gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Kể từ ngày thành lập Trang Thông tin điện tử tiếng Việt (27/9/2010) www.btgcp.gov.vn, sau đó là tiếng Anh (www.religion.vn), dưới sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Ban phụ trách Trang Thông tin điện tử hiện nay là ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Hai trang Thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng Anh đã không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, là trang báo, là tiếng nói chính thức của Đảng bộ, cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ Việt Nam, có những đóng góp xứng đáng cho công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Để truyền tải những thông tin về đời sống tôn giáo trong nước và quốc tế đến với mọi người, kiều bào trong nước và quốc tế, bạn bè thế giới, những cán bộ, công chức viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo không chỉ thực hiện công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực thi pháp luật, … mà họ còn là những phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

            Trước hết với chức năng, nhiệm vụ làm báo của những của phóng viên, biên tập viên công tác tại Trang Thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng Anh Ban Tôn giáo Chính phủ xác định hướng ưu tiên chủ yếu là công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo đến với mọi người, đồng thời chú trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân, của cộng đồng, tiếng nói của người dân, trong đó có chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo giúp người dân, tổ chức tôn giáo cập nhật thông tin và thực hiện các hoạt động tôn giáo trên cơ sở quy định của pháp luật, qua đó tạo sự ổn định, an ninh trật tự xã hội, đồng thời tạo sự đồng thuận trong người dân cả trên phạm vi vi mô và vĩ mô, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề quyền con người trong tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Các phóng viên đã nỗ lực khai thác các phương tiện kỹ thuật và công nghệ truyền thông, khả năng tích hợp đa kỹ năng, đa phương tiện, đa loại hình trong hoạt động nghề nghiệp. Không chỉ có tin, bài phóng sự ảnh phản ánh kịp thời các sự kiện, hoạt động tôn giáo diễn ra trên phạm vi cả nước mà còn trên toàn thế giới, các loại hình video clip ghi hình ảnh, audio ghi âm thanh trực tiếp sống động của chức sắc các tôn giáo, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ của 63 tỉnh thành trên cả nước, tiếng nói của các tổ chức, cá nhân tôn giáo, các nhà khoa học quốc tế nghiên cứu, bình luận về tình hình tôn giáo, phản ánh nét sinh động trong đời sống văn hóa tôn giáo ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Những bài viết nghiên cứu trao đổi về tôn giáo của các giáo sư, tiến sĩ, các nhà quản lý hàng đầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo giúp độc giả am hiểu về đặc điểm, đặc thù của các tôn giáo ở Việt Nam và trên thế giới.

            Hoạt động báo chí nói chung, công tác thông tin tuyền truyền trên hai Trang Thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ nói riêng đã góp phần vào thành công trong các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước ta, trong đó phải kể đến thành công to lớn trong công tác đối nội và đối ngoại mà ở đó có sự nỗ lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước và trên toàn thế giới

Hoạt động báo chí của hai trang Thông tin điện tử là hoạt động xã hội, nói cách khác là nghĩa vụ xã hội của nó đối với cộng đồng, báo chí giúp các tôn giáo phát hiện, nêu ra và khơi dậy các vấn đề xã hội liên quan đến cộng đồng mà còn có khả năng khơi dậy và tập hợp các nguồn lực xã hội tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Báo chí phát hiện các sự kiện và vấn đề xã hội mà cộng đồng quan tâm, kể cả những thân phận con người, những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng cũng như vấn đề môi trường, dịch bệnh. Những hoạt động xã hội trên đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân tôn giáo ở trong và ngoài nước như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với chính quyền tham gia tuyên truyền về việc thực hiện đúng quy định về luật an toàn giao thông, công tác từ thiện xã hội của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam rất tích cực giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ khuyết tật, nhờ các phương tiện báo chí, họ đã được các tổ chức tôn giáo cưu mang và giúp đỡ, các hoạt động tôn giáo gắn với công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo. Đại diện chức sắc các tôn giáo ra thăm Trường sa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử sư trụ trì các chùa ngoài biển đảo, các tôn giáo lên tiếng phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải dương 981 vào khu vực thềm lục địa chủ quyền của Việt Nam, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương sống tốt đời, đẹp đạo trong tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo ở mọi miền đất nước cũng được nhân rộng. Các tổ chức tôn giáo còn chú trọng đào tạo qua việc học tập giáo lý tôn giáo, truyền bá những giá trị đạo đức văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo đến thế hệ trẻ thông qua những lễ hội của các tôn giáo: Lễ Vu lan, lễ Phật đản của Phật giáo truyền đi thông điệp về đạo hiếu trong xã hội hiện đại, Đại hội giới trẻ Công giáo thế giới được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2014 có sự tham gia của giới trẻ Công giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam với vấn đề biến đổi khí hậu, môi trường, Caritas Việt Nam và quốc tế của Công giáo trong các hoạt động từ thiện, các hoạt động bồi linh, thông công, khóa huấn luyện Chấp sự, Thánh Kinh hè dành cho thanh thiếu nhi của đạo Tin lành, lớp hạnh đường dành cho chức sắc, lớp tập huấn đạo sự cho chức việc và các ban lễ đồng nhi của tôn giáo Cao đài đều gắn bó đạo với đời. Như vậy nét văn hóa tôn giáo không chỉ duy trì những giá trị văn hóa truyền thống các tôn giáo mà còn luôn tiếp thu những văn hóa tinh hoa của nhân loại vừa để bảo tồn, phát huy vừa làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc, hướng con người đến các giá trị chân – thiện – mỹ, …. Tất cả các sự kiện, hoạt động xã hội của các tổ chức, cá nhân tôn giáo từ cấp địa phương đến trung ương đều được cơ quan báo chí, trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ phản ánh nhanh chóng kịp thời và chính xác, khi đó các vấn đề xã hội có sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã góp phần tháo gỡ một phần khó khăn cho xã hội, cùng với mọi tầng lớp nhân dân lập nên những kỳ tích trong công cuộc đổi mới đất nước.

            Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan chủ trì trong việc tổ chức các Hội thảo liên quan đến vấn đề Halal nhằm đưa nguồn thực phẩm này do Việt Nam sản xuất vào thị trường người Hồi giáo trong khu vực Châu Á, Trung Đông, .. tạo điều kiện để bà con tín đồ Hồi giáo Việt Nam tham gia phát triển kinh tế chung của đất nước. Những hoạt động đó đều được hai Trang Thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan truyền thông phản ảnh một cách sinh động, tạo nên sự quan hệ mật thiết giữa Nhà nước và Giáo hội, đồng thời giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, trong đó có đời sống tôn giáo phong phú, các giá trị văn hóa tốt đẹp của tôn giáo được hội nhập và lan truyền ra khắp thế giới.

            Tham gia hưởng ứng các sự kiện, hoạt động do tổ chức, cá nhân tôn giáo phát động có cả người dân, các tôn giáo bạn đã giúp mọi người học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, phát huy các mặt tích cực trong đời sống đức tin, giá trị văn hóa tốt đẹp đến với mọi người, tạo sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết liên tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ đất nước, tất cả đều được đội ngũ phóng viên của hai trang Thông tin điện tử, Tạp chí Công tác tôn giáo của Ban, cộng tác viên(chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức ngành quản lý nhà nước về tôn giáo của 63 tỉnh thành trên cả nước), các cơ quan báo chí khai thác, truyền tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

            Những sự kiện, hoạt động tôn giáo diễn ra trong và ngoài nước được cơ quan báo, đài, Trang Thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ   truyền tải đều mang ý nghĩa giáo dục ý thức xã hội, ý thức cộng đồng cho tất cả mọi người dân, tạo sự liên kết xã hội rộng rãi trên cơ sở nhận thức vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi công dân của mỗi người, nâng cao tính tự giác và tinh thần lao động sáng tạo vì lợi ích chung. Đó cũng là hình thức phản ánh thực tế tình hình tự do, tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

            Góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới có sự đóng góp tơ lớn của đội ngũ những người làm báo chí nói chung, đội ngũ phóng viên, biên tập viên Trang Thông tin điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, Tạp chí Công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ nói riêng là lực lượng nỗ lực đóng góp đáng kể vào sự nghiệp báo chí của nước nhà. Đặc biệt có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban là nguồn động viên, khích lệ những người làm báo có thêm bản lĩnh chính trị vững vàng, không quản ngại khó khăn, vất vả cả trong cuộc sống đời thường cũng như trong công tác chuyên môn, công tác báo chí như trau chuốt từng câu chữ ngắn gọn, từ việc rút tít, đặt đầu đề mào đầu cho một tác phẩm, các nguyên tắc và dạng thức rút ngắn tin tức, văn bản đến trách nhiệm, tính khách quan của báo chí và nhà báo, từ đặc trưng ngôn ngữ báo chí đến công nghệ biên tập, ..đều được các phóng viên, biên tập viên chia sẻ làm phong phú thêm kinh nghiệm nghề nghiệp nhà báo. Báo chí với việc phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo sẽ được các thế hệ làm báo tôn vinh và cùng với các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong và ngoài nước nhân rộng và phát huy các bản sắc văn hóa tôn giáo tốt đẹp đến với con người trên khắp hành tinh, cùng chung sống trong truyền thống văn hóa dân tộc. Tiếng chuông nhà thờ, tiếng kinh cầu cùng tiếng trống sân đình hòa vào tiếng mõ trong chùa, quyện cùng hương khói bàn thờ tổ tiên, tất cả sẽ tiếp tục phục vụ đồng bào, dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước văn minh, giàu đẹp và một thế giới hòa bình, thịnh vượng./.

            Một số hình ảnh của phóng viên với công tác tôn giáo:

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ dự lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử tiếng Anh của Ban Tôn giáo Chính phủ

Kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2012 tại Ban Tôn giáo Chính phủ

Tập thể Biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên của Trang thông tin điện tử tiếng Việt, tiếng Anh của Trung tâm Thông tin Ban Tôn giáo Chính phủ nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vì có thành tích xuất sắc trong công tác

Tập thể Biên tập viên, Phóng viên của Tạp chí Công tác tôn giáo

Một nhóm phóng viên của hai Trang thông tin điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Ban Tôn giáo Chính phủ trong buổi làm việc

Các phóng viên, báo, đài, truyền hình đưa tin về việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Phật đản 2015 Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Kiều Nga

Báo chí với việc phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp các tôn giáo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước văn minhBáo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đã và đang là yếu tố động lực quan trọng không thể thiếu được trong xã hội hiện đại, trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc trong sự giao lưu phát triển kinh tế - văn hóa quốc tế trong
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Chủ động đề xuất đơn đặt hàng tư vấn
Luật nhân quả: Giàu là do siêng giúp người, nghèo là do bủn xỉn
Quy tắc cần biết khi đến thăm các quốc gia Hồi giáo
Câu chuyện văn học: Liên quan đến cửa Thiền
Phật giáo Huế với loại hình du lịch tâm linh
Giáo sư nghiên cứu về tôn giáo tại Đại học Indiana: Chu kỳ hạnh phúc con người làm rõ giá trị giáo lý của Đức Phật
Phật giáo Sài Gòn - TP.HCM: Giai đoạn chuyển giao
Thắng cảnh Yên Tử và đôi điều ghi nhận cuộc hành trình về non thiêng Yên Tử của các doanh nhân, phật tử
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo
Chính sách đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta luôn đúng đắn, sáng suốt
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn