Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 27/01/2020 09:07 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với đồng bào theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên
Đoàn đại biểu Tây Nguyên tham dự kỷ niệm 100 năm Tin lành truyền đến Việt Nam tại TP Đà Nẵng năm 2011

Tây Nguyên là một vùng cao nguyên rộng lớn, nằm ở Tây Nam Trung bộ Việt Nam, gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, diện tích tự nhiên 54.474 km2, chiếm 16,8% diện tích cả nước. Dân số hiện nay gần 5,3 triệu người, trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 36,45%. Tây Nguyên là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, nơi cư trú của 47 dân tộc mang sắc thái đặc trưng của nhiều tộc người, nhiều địa phương trong cả nước hội tụ.

Về tôn giáo, toàn vùng hiện có 6 tôn giáo đang hoạt động bình thường là: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Baha’i và Minh sư đạo. Tổng số tín đồ trên 1.850 ngàn người (chiếm gần 35% dân số). Riêng đạo Tin lành hiện có 30 nhóm, hệ phái đang hoạt động, trong đó tín đồ là người dân tộc thiểu số chiếm 94%. Trong vòng 10 năm trở lại đây, số lượng tín đồ các tôn giáo và nhất là đạo Tin lành tăng lên rất nhanh (khoảng trên 30%). Ngoài ra còn có khoảng 40 ngàn người theo đạo Tin lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc đi định cư vào Tây Nguyên.

Từ trước đến nay, Chính phủ Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Đoàn kết gắn bó đồng bào theo các tôn giáo và không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Mọi công dân theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật; được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ công dân.

Đối với đạo Tin lành, Chính phủ Việt Nam và chính quyền các cấp ở Tây Nguyên vẫn luôn thực hiện nhất quán việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi người dân theo đạo, không phân biệt là người Kinh hay người dân tộc thiểu số. Chính quyền các cấp ở Tây Nguyên luôn tìm các biện pháp tốt nhất để công nhận, hợp pháp hoá, nhằm bảo đảm nhu cầu tín ngưỡng thuần tuý, chính đáng của tín đồ, đồng thời ngăn ngừa những hoạt động, hành vi lợi dụng đạo Tin lành gây phương hại đến sự ổn định chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc.

Cuối năm 2000, đầu năm 2001, trong bối cảnh các tỉnh Tây Nguyên có những diễn biến phức tạp xảy ra các vụ biểu tình, bạo loạn chính trị do FULRO xúi giục, kích động nhưng các tỉnh Tây Nguyên cũng tạo mọi điều kiện: Chấp thuận cho các mục sư tham gia Ban vận động thành lập Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam); cho phép cử các đoàn đại biểu đi dự Đại hội đồng Tổng liên hội lần thứ nhất. Ngay sau khi Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, các tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng liên hội bổ nhiệm Ban đại diện Tin lành 3 tỉnh (Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng) mỗi tỉnh 3 thành viên; tổ chức công bố lời kêu gọi của Ban Trị sự Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và Văn thư của Ban đại diện Tin lành các tỉnh kêu gọi toàn thể mục sư, tín đồ Tin lành không chấp nhận cái gọi là "Tin lành Đêga" và "Nhà nước Đêga"; không tin, không nghe, không làm theo tuyên truyền xuyên tạc của FULRO, không để người thân tham gia vào các hoạt động gây rối chống chính quyền, vượt biên trái phép sang Campuchia; chấp hành quy định của Nhà nước, yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống.

Cùng với việc quan tâm giải quyết các nhu cầu sinh hoạt, thờ phượng của người dân, các địa phương ở Tây Nguyên đã tổ chức thường xuyên các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các chức sắc và tín đồ để phổ biến chính sách, pháp luật, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó hướng dẫn hoạt động tôn giáo theo pháp luật. Nhiều giáo sỹ đã tích cực tham gia, có tiếng nói xác thực với các đoàn báo chí, tổ chức quốc tế đến Tây Nguyên. Thông qua đó góp phần giúp các nước, các tổ chức quốc tế cũng như dư luận trong, ngoài nước hiểu đúng tình hình Tây Nguyên, hiểu đúng thực chất sinh hoạt của đạo Tin lành ở các buôn làng. Những việc làm này tuy mới là bước đầu, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa sinh hoạt tôn giáo của đạo Tin lành đi vào khuôn khổ luật pháp, khẳng định chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhất quán của Chính phủ Việt Nam; giải toả tâm lý của một số người cho rằng Nhà nước cấm đạo Tin lành ở Tây Nguyên; củng cố lòng tin trong đồng bào có đạo.

Với quan điểm, chính sách nhất quán, trước sau như một là tôn trọng và bảo đảm nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đạo Tin lành, ngày 04-02-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành, trong đó nêu rõ những công tác lớn đối với đạo Tin lành ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trường Sơn. Thực hiện Chỉ thị này, các cấp chính quyền ở Tây Nguyên đã khẩn trương triển khai hướng dẫn các mặt công tác một cách nghiêm túc và cho đến nay đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng. Hiện toàn vùng có trên 410 ngàn tín đồ của các hệ phái, trong đó số tín đồ đã được sinh hoạt hợp pháp tại các chi hội và điểm nhóm chiếm 90%. Tỷ lệ tín đồ được sinh hoạt hợp pháp ở các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 78% đến 100%. Tại các chi hội và điểm nhóm, sinh hoạt thờ phượng của người dân được tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi, giáo sỹ và tín đồ rất phấn khởi.

Cùng với việc giúp cho sinh hoạt tôn giáo thuận lợi, chính quyền các cấp ở Tây Nguyên tích cực rà soát, phân loại và tạo điều kiện cho tổ chức hội đồng thành lập các chi hội. Chỉ tính riêng từ sau khi có Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, các tỉnh Tây Nguyên cho phép hội đồng 164 chi hội, đưa số chi hội Tin lành được công nhận chính thức hiện nay lên 196 (trong đó tỉnh Kon Tum 3 chi hội, tỉnh Gia Lai 55 chi hội, tỉnh Đăk Lăk 41 chi hội, tỉnh Đăk Nông 21 chi hội và tỉnh Lâm Đồng 76 chi hội), trong đó gồm 189 chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), 7 chi hội của các hệ phái Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, Bắp tít Việt Nam (Ân điển-Nam Phương) và Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.

Đối với những nơi chưa đủ điều kiện thành lập các chi hội, chính quyền các tỉnh đã tập trung đẩy mạnh việc hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức cho đăng ký sinh hoạt điểm nhóm tại buôn làng một cách hoàn toàn hợp pháp, không còn tình trạng tổ chức nhóm họp tự phát như trước đây. Từ năm 2005 đến nay, theo tinh thần Chỉ thị 01/2005/CT-TTg, các địa phương ở Tây Nguyên đã giải quyết cho 948 điểm nhóm đăng ký sinh hoạt với chính quyền xã, phường, thị trấn với tổng số 200 ngàn tín đồ, trong đó Tin lành Việt Nam (miền Nam) 642 điểm nhóm và các hệ phái khác 306 điểm nhóm. Những nơi đã cho đăng ký sinh hoạt, tình hình hoạt động tôn giáo phấn khởi, chấp hành nghiêm các qui định.

Các nhu cầu tôn giáo hợp pháp, chính đáng của quần chúng đã từng bước được giải quyết cơ bản. Số cơ sở thờ tự, địa điểm sinh hoạt hợp pháp được quan tâm. Đến nay đã có 58 chi hội xây dựng nhà thờ, khoảng 25 chi hội đang làm thủ tục xây dựng theo qui định. Chính quyền các tỉnh tiếp tục xem xét hợp thức hóa về đất đai cho các chi hội có đất xây dựng nhà thờ, nhà nguyện. Hoạt động tôn giáo trong các chi hội ngày càng đi vào ổn định.

Để giải quyết nhu cầu về đội ngũ giáo sỹ, các tỉnh đã chấp thuận để các hội thánh phong chức, phục chức gần 150 mục sư, mục sư nhiệm chức và 180 truyền đạo; giải quyết hàng trăm sinh viên là người dân tộc thiểu số đi học Viện Thánh kinh thần học; cho phép Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) mở các khóa bồi dưỡng hàm thụ thần học để từng bước giải quyết nhu cầu về chức sắc cho các hội thánh cơ sở (7 lớp, với trên 300 học viên). Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép Tổng Liên hội xuất bản 30.000 quyển Kinh thánh song ngữ Việt-Bana, Việt-Giarai, Việt-Êđê... để đáp ứng nhu cầu kinh sách cho đồng bào DTTS theo đạo Tin lành.

 Các sinh hoạt tôn giáo lớn của Tin lành đã được Chính phủ và chính quyền các cấp giải quyết đúng chính sách, pháp luật. Đã quan tâm, tạo điều kiện cho Ban đại diện Tin lành các tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Tin lành đến Gia Lai (2008), 80 năm Tin lành đến Lâm Đồng (2009) và tham dự lễ 100 năm Tin lành truyền đến Việt Nam (2011). Thường xuyên quan tâm giúp đỡ các đoàn đại biểu tham dự các kỳ đại hội, hội đồng cấp trung ương của các hội thánh; cho phép một số mục sư  xuất cảnh có thời hạn thăm thân, du lịch và sinh hoạt tôn giáo ở nước ngoài.

Song song với các vấn đề về bảo đảm nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng của người dân, chính quyền các cấp cũng đang tập trung chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào theo đạo Tin lành nói riêng; trước hết là giải quyết vấn đề đất đai, việc làm, đời sống, xoá đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào; xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, vận động thực hiện tốt đường hướng gắn bó với dân tộc, “phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc”.

Việt Bách

Nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với đồng bào theo đạo Tin lành ở Tây NguyênVề tôn giáo, toàn vùng hiện có 6 tôn giáo đang hoạt động bình thường là: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Baha’i và Minh sư đạo. Tổng số tín đồ trên 1.850 ngàn người (chiếm gần 35% dân số). Riêng đạo Tin lành hiện có 30 nhóm, hệ phái đang hoạt động,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Vương quốc Anh: Công bố kết quả dự án nghiên cứu về tôn giáo và những bất ổn trên toàn cầu
Nhà nghiên cứu văn hóa nói về biến tướng lễ hội
Luật chống người đồng tính gây tranh cãi ở Mỹ
Thấy ở lễ hội
Trục lợi trong lễ hội là tham nhũng tâm linh
Hội đoàn Phật giáo tại thành phố Đà Nẵng
Vài nét về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) (Phần II)
Hoạt động đối ngoại tôn giáo năm 2014 góp phần khẳng định chính sách của Việt Nam về nhân quyền, tự do tôn giáo
Ý kiến trao đổi: Tôn giáo không phải là vấn đề
Những tín hiệu vui đầu xuân
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn