Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 03/04/2020 03:54 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hội đoàn Phật giáo tại thành phố Đà Nẵng

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay có 10 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, trong đó Phật giáo là tổ chức tôn giáo lớn nhất, với 03 hệ phái: Bắc Tông, Nam Tông, Khất sĩ, có 105 cơ sở thờ tự, khoảng 700 chức sắc và hơn 120.000 tín đồ.

Riêng đối với hình thức Hội đoàn Phật giáo, tại thành phố Đà Nẵng, ngoài 60 đơn vị Gia đình phật tử là hình thức Hội đoàn đã có tổ chức chặc chẽ từ trung ương đến cơ sở và đã hoạt động tương đối ổn định, hiện nay có nhiều chùa đã thành lập thêm các Hội đoàn với nhiều tên gọi khác nhau như: Đạo tràng, Nhóm, Ban Từ thiện, Đoàn, Hội, Chúng, Câu Lạc bộ….do Trụ trì chùa, tu sĩ hoặc một số đạo hữu phật tử tự đứng ra thành lập, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

1.  Đặc điểm và tình hình hoạt động

Qua công tác khảo sát, hiện nay tại thành phố Đà Nẵng có 94 Hội đoàn Phật giáo đang hoạt động (không tính các đơn vị Gia đình Phật tử). Cụ thể:

- Quận Hải Châu:            18 Hội đoàn.

- Quận Thanh Khê:         10 Hội đoàn.

- Quận Sơn Trà:              23 Hội đoàn.

- Quận Liên Chiểu:         15 Hội đoàn.

- Quận Ngũ Hành Sơn:   12 Hội đoàn.

- Quận Cẩm Lệ:              06 Hội đoàn.

- Huyện Hòa Vang:        10 Hội đoàn.

Trong đó:

+ Hội đoàn hoạt động sinh hoạt tu học và phục vụ nghi lễ tôn giáo: 66

+ Hội đoàn hoạt động có yếu tố xã hội: 28 tổ chức,

+ Hội đoàn hoạt động ở phạm vi quận, huyện: 68

+ Hội đoàn hoạt động ở phạm vi toàn thành phố: 19

+Tổng số hội viên sinh hoạt: 12.428 người (đây là số liệu theo khai trình, chưa được kiểm chứng thực tế ).

+ Hội đoàn do chức sắc trực tiếp quản lý và điều hành:  80 

+ Hội đoàn do chức sắc quản lý nhưng cư sỹ Phật tử trực tiếp điều hành: 14

+ Có 93 Hội đoàn hoạt động trong cơ sở tôn giáo

+ Có 01 Hội đoàn hoạt động ngoài cơ sở tôn giáo.

 Các Hội đoàn Phật giáo được lập ra đều dựa trên cơ sở tự nguyện của hội viên tham gia, nhằm phục vụ cho các hoạt động của chùa như: nghi lễ, từ thiện xã hội. Đa số Hội đoàn Phật giáo trên địa bàn thành phố không có trang phục thống nhất, chỉ có một số Hội đoàn tự trang bị trang phục có màu sắc riêng như: Đoàn Phật tử Tâm Thiện (chùa Báo Ân), Đạo tràng Bửu Nghiêm(chùa Bửu Nghiêm), Câu lạc bộ Hoa Tình thương…

Việc hình thành các Hội đoàn có nội dung hoạt động thuần túy như đến chùa để tụng kinh, niệm phật không có quy chế hoạt động, chỉ riêng đối với các Hội đoàn có yếu tố xã hội hoặc dưới hình thức Câu Lạc bộ thì mới xây dựng nội quy, quy chế hoạt động. Một số đạo tràng, Câu lạc bộ còn lập wedside điện tử  hoặc sử dụng mạng xã hội Facebook để cập nhật thông tin, công khai hình ảnh hoạt động, kêu gọi quyên góp, ủng hộ. Có Hội đoàn có số lượng hội viên tham gia chỉ khoảng 30 người, nhưng cũng có Hội đoàn có số lượng lên đến gần 2.000 người (Đạo tràng Đại Tâm bi).

Mỗi Hội đoàn thường có một Ban điều hành chung, đa số người thành lập, hoặc điều hành Hội đoàn cho rằng: Hội đoàn lập ra chỉ đơn thuần là phục vụ cho các hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội nên không khai báo, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Kinh phí để hoạt động của các Hội đoàn có yếu tố xã hội trên cơ sở đóng góp tự nguyện của các Hội viên tham gia hoặc kêu gọi sự quyên góp, hỗ trợ từ bên ngoài.

Về phía giáo hội, việc hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức này được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng giao cho Phân ban Cư sĩ phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử. Tuy nhiên cho đến nay, Phân ban Cư sĩ phật tử chưa kiểm soát, hướng dẫn được nội dung hoạt động của các Hội đoàn này.    

2. Công tác hướng dẫn việc đăng ký để quản lý

Thực hiện các quy định về việc đăng ký Hội đoàn tôn giáo tại Điều 12, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, việc cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Hội đoàn tôn giáo (mẫu A8), tại Thông tư số: 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3  năm 2013, Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ. Đồng thời để nắm được số liệu cơ bản và có đủ những thông tin cần thiết về tổ chức, hoạt động của từng Hội đoàn tại các chùa Phật giáo nhằm phục vụ cho công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đăng ký, quản lý theo đúng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo. Trong năm 2014, Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng đã phối hợp với các ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 07 quận huyện tiến hành việc khảo sát toàn diện hoạt động của các hình thức Hội đoàn Phật giáo này ở tất cả 56 xã phường trên địa bàn thành phố, từ bên trong lẫn bên ngoài cơ sở thờ tự.

Để kế hoạch đạt hiệu quả, trước khi khảo sát, Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng đã chủ động làm việc với Thường trực Ban Trị sự, Ban hướng dẫn Phật tử và Phân ban hướng dẫn cư sỹ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng để vận động, giải thích và tranh thủ sự thống nhất chủ trương khảo sát, thống kê hoạt động của Hội đoàn. Đồng thời, xác định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, phương pháp, thời gian, thành phần tham gia khảo sát.

Đến nay, sau khi có kết quả và tổ chức họp lấy ý kiến các ngành và địa phương, Ban Tôn giáo thành phố đã báo cáo và tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố đồng ý việc triển khai công tác hướng dẫn các chùa cơ sở trên địa bàn thực hiện đăng ký theo quy định. Dự kiến trong năm 2015, tất cả các Hội đoàn Phật giáo trên địa bàn thành phố được hướng dẫn đăng ký hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Trong đó, về phân cấp hướng dẫn, đăng ký quản lý: đối với Hội đoàn Phật giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, sẽ do Ban Tôn giáo thành phố xem xét, hướng dẫn việc đăng ký và quản lý; Đối với Hội đoàn Phật giáo có phạm vi hoạt động trong một quận, huyện, sẽ giao UBND quận, huyện  xem xét, hướng dẫn việc đăng ký và quản lý.

 Việc đăng ký thành lập và hoạt động của các Hội đoàn này phải do Trụ trì hoặc Ban Hộ tự (nếu chùa chưa có Trụ trì) đứng tên đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đoàn theo qui định của pháp luật. Ngoài ra, đối với việc cấp giấy chứng nhận Hội đoàn sẽ thực hiện theo thời gian quy định tại Điều 12, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo./.

Ths. Đinh Đức Hiền

Hội đoàn Phật giáo tại thành phố Đà NẵngRiêng đối với hình thức Hội đoàn Phật giáo, tại thành phố Đà Nẵng, ngoài 60 đơn vị Gia đình phật tử là hình thức Hội đoàn đã có tổ chức chặc chẽ từ trung ương đến cơ sở và đã hoạt động tương đối ổn định, hiện nay có nhiều chùa đã thành lập thêm các Hội đoàn
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Vài nét về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) (Phần II)
Hoạt động đối ngoại tôn giáo năm 2014 góp phần khẳng định chính sách của Việt Nam về nhân quyền, tự do tôn giáo
Ý kiến trao đổi: Tôn giáo không phải là vấn đề
Những tín hiệu vui đầu xuân
Biếm họa tiên tri Mohammed: Căn nguyên cơn giận của người Hồi giáo
Vài nét về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) (Phần I)
Trung tâm Nghiên cứu PEW: Thành phần tôn giáo trong Quốc hội Mỹ khóa 114 không có nhiều thay đổi
Một vài suy nghĩ về sự gắn bó giữa việc đạo với việc đời trong tư tưởng Phật giáo
Ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo với Hàn Quốc
Khái quát về Phật giáo Hoa Kỳ
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn