Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/02/2020 11:41 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Công cuộc cải tổ Vatican của Giáo hoàng Francis

Ngày 13/3/2013 Mật nghị Hồng y đã bỏ phiếu bầu Hồng y Jorge Mario Bergoglio làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo, lấy hiệu là Francis. Giáo hoàng Francis sinh ngày 17/12/1936, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina thuộc châu Mỹ La Tinh; gia nhập Dòng Tên năm 1958, thụ phong linh mục năm 1969; là Tổng Giám mục Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina và được tấn phong Hồng y năm 2001.

Việc Giáo hoàng Francis lên ngôi đánh dấu mấy sự kiện: Là Giáo hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu trong lịch sử 1.300 năm của Giáo hội Công giáo; là vị Giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ Latinh, nơi có 41% dân số Công giáo; là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên làm Giáo hoàng, một dòng tu áp dụng phương pháp hội nhập văn hóa trong truyền giáo sớm nhất của Giáo hội Công giáo.

Kể từ khi nhận chức, Giáo hoàng Francis đã chiếm được sự quan tâm của nhiều người, được bình chọn là nhân vật tiêu biểu năm 2013 và tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ trong năm đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng với những tuyên bố và hành động cụ thể. Theo chúng tôi, Giáo hoàng đang thực hiện một sự cải tổ lớn không chỉ ở phương diện bộ máy tổ chức, mà sâu xa hơn là làm thay đổi cách thức của giáo hội trong công cuộc truyền giáo; đồng thời mở ra một hướng quan hệ mới cho giáo hội trong xu thế phát triển của thế giới. Công cuộc cải tổ giáo hội được thực hiện đồng thời trên 3 lĩnh vực cơ bản sau:

1. Cải cách bộ máy hành chính Vatican

Vatican vừa là Tòa thánh vừa là quốc gia có chủ quyền theo công ước quốc tế, Giáo hoàng vừa là người đứng đầu nhà nước Vatican, vừa là người đứng đấu Giáo hội Công giáo Roma. Năm 1988, Giáo hoàng Gioan Phaolo II ban hành Hiến chế Pastor Bonus (mục tử nhân lành) về các cơ quan trung ương Tòa thánh, theo đó  cơ cấu tổ chức của Vatican gồm 9 bộ, 12 Hội đồng Tòa thánh và các văn phòng đặc trách về từng lĩnh vực cụ thể. Đứng đầu các cơ quan Tòa thánh thông thường là các Hồng y, Tổng giám mục người châu Âu và làm việc tại Vatican. Trong thời gia vừa qua bộ máy hành chính của Vatican được đánh giá là "hoạt động kém hiệu quả", đặc biệt để xảy ra một loạt các vấn đề gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò và vị trí của giáo hội như: lạm dụng tình dục của giáo sĩ, sự rò rỉ bí mật của Vatican và bê bối tài chính vào năm ngoái đã hé lộ ra những cuộc đấu đá nội bộ của các quan chức Vatican. Để cải tổ bộ máy hành chính của Vatican Giáo hoàng đã thành lập hội đồng cố vấn gồm 8 Hồng y (do Hồng y Rodriguez Maradiaga đứng đầu) giúp Giáo hoàng trong việc điều hành giáo hội và nghiên cứu một dự án xem xét lại Hiến chế Pastor Bonus. Giáo hoàng cùng hội đồng Hồng y cố vấn đã có nhiều phiên làm việc để xem xét toàn diện giáo triều Roma, duyệt qua các bộ của Tòa thánh với mục đích tiến hành việc cải tổ sâu rộng, để đi tới một Tông hiến mới thay thế Hiến chế Pastor Bonus, cụ thể:

Thay đổi người đứng đầu Quốc vụ khanh Tòa thánh, ngày 15.10.2013 Hồng y Tarcisio Bertone đã chính thức thôi giữ chức Quốc vụ Khanh Tòa và được thay thế bằng một nhân vận được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm ngoại giao, đó là Tổng Giám mục Pietro Parolin (vừa được phong Hồng y tháng 2.2014). Sự từ chức của Hồng y Tarcisio Bertone (người được coi như có quyền lực thứ hai sau Giáo hoàng tại Vatican) được xem như kết thúc giai đoạn sóng gió và "đau buồn của giáo triều”. Đồng thời Quốc vụ khanh Tòa thánh - tổ chức đầy quyền uy này cũng sẽ kết thúc vai trò "cai trị siêu quyền lực trong giáo triều", giờ đây chỉ như một văn phòng thực hiện đúng chứng năng, như Hồng y Rodriguez Maradiaga nói "Ngài và bảy Hồng y còn lại hiện đã ghi chép lại tất cả những gì chúng tôi quan sát thấy nơi Văn phòng Quốc vụ khanh. Chúng tôi nhấn mạnh Quốc vụ khanh thực chất là thư ký của Đức Thánh Cha. Ngài không phải là thủ tướng hay tổng trấn" ([1]) .

Thành lập Bộ kinh tế (ngày 24.2.2014) và bổ nhiệm Hồng y George Pell (thành viên trong 8 hồng cố vấn), người Úc đứng đầu, được xem như "siêu bộ" của Tòa thánh "sẽ đảm nhiệm việc thanh lý và giám sát kinh tế của mọi phòng sở của Vatican" ([2]). Bộ kinh tế gồm 15 thành viên, trong đó có 8 vị giáo sĩ từ các lục địa khác nhau và 7 giáo dân là chuyên viên tài chính quốc tế. Bộ có nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh tế, tăng cường sự minh bạch trong các hoạt động kinh tế và quản trị của Tòa thánh nhằm đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực tài chính phù hợp để giúp các chương trình, nhất là chương trình cho người nghèo; soạn thảo ngân sách Tòa thánh cũng như phải áp dụng các tiêu chuẩn tài chính quốc tế trong công việc điều hành Bộ kinh tế. Bộ Kinh tế độc lập hoàn toàn với Phủ Quốc vụ khanh, người đứng đầu sẽ trình các vấn đề trực tiếp lên Giáo hoàng, không có nhiệm vụ báo cáo việc kế toán tài chính cho Quốc vụ khanh và phải được sự duyệt xét của Quốc vụ khanh mới được thực hiện như trước đây. Văn phòng này còn có quyền áp đặt luật lệ tài chính lên Phủ Quốc vụ khanh và thanh lý sổ sách của Phủ này.

Về nhân sự: Thay đổi ban tư vấn của Bộ Giám mục, là cơ quan phụ trách tuyển chọn, bổ nhiệm các giám mục trên thế giới. Bổ nhiệm Hồng y Marc Ouellet người Canada đứng đầu Bộ Giám mục thay Hồng y Raymond Burke người Mỹ được coi là có đường lối bảo thủ và ít quan tâm đến giám mục các giáo hội địa phương. Cho Hồng y Mauro Piacenza nhân vật có đường lối cứng rắn thôi giữ chức người đứng đầu Hội đồng Giám mục Italia. Cách chức Giám mục Franz - Peter Tebarts - Van Elst người Đức (ngày 26.3.2014) và thuyên chuyển vĩnh viễn khỏi giáo phận Limburg bên Đức do chi 31 triệu Euro để trùng tu Tòa Giám mục và 01 trung tâm mục vụ của giáo phận. Chủ lễ tấn phong 19 Hồng y (ngày 22.2.2014), trong đó chỉ có 4 vị ở Vatican, 2 vị ở châu Âu, còn lại là các Hồng y đến từ các giáo hội non trẻ thuộc châu Phi, châu Mỹ và châu Á.

Để cụ thể chương trình mục vụ của giáo hội trong năm 2014 với chủ đề Phúc âm hóa gia đình, Giáo hoàng đã chủ trì một Hội nghị Hồng y bất thường bàn về vấn đề gia đình vào ngày 20.2.2014. Trọng tâm của hội nghị về vấn đề củng cố đức tin, ly dị và tái hôn trong gia đình. Giáo hoàng đang có ý tưởng chọn 01 cặp gia đình đứng đầu Hội đồng gia đình Tòa thánh và thành lập Thánh bộ đặc trách giáo dân (Bộ giáo dân) thay cho Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân, như một sự khẳng định tầm quan trọng của giáo dân trong giáo hội. Giáo hoàng cũng hướng đến việc ngày càng có nhiều giáo dân cùng nhận trách nhiệm lãnh đạo giáo hội, làm giảm đi "hội chứng quyền lực nơi giáo sĩ".

2. Đổi mới giáo hội trong hoạt động truyền giáo

Cùng với sự sắp xếp lại những vị trí cơ bản trong bộ máy hành chính của giáo hội, Giáo hoàng đã bắt tay vào việc tái thiết đường hướng mục vụ của giáo hội bằng việc "Tân phúc âm hóa", mà đối tượng là người nghèo như lời tuyên bố của Ông khi tiếp các nhà báo ngày 16.3.2013 “Tôi mong muốn giáo hội nghèo, vì người nghèo”. Giáo hoàng đề cao việc xây dựng đời sống đức tin nơi mỗi con người, sự cần thiết phải đi ra ngoài giáo hội để gặp gỡ mọi người và cần có một dự án mục vụ đặt trọng tâm vào Chúa Giêsu. Giáo hoàng mong muốn giáo hội cần có những hành động thiết thực, cụ thể như Ông đã làm sau khi được bầu: Đi thăm người di cư, rửa chân cho các tù nhân tại một nhà tù ở Ý đúng 01 tháng sau khi được bầu Giáo hoàng;  kêu gọi người Công giáo đi ra các “vùng ven của thế giới” và quan tâm nâng đỡ những người đau khổ, những người đã từ bỏ giáo hội; tham dự Đại hội Giới trẻ thế giới tại Rio Braxin, trong đại hội Giáo hoàng kêu gọi đổi mới giáo hội bằng cuộc dấn thân mới; mới đây nhất là việc cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại một trung tâm chăm sóc người già, khuyết tật ở Rôma, tại đây Giáo hoàng đã rửa chân cho 12 người, trong đó có 01 người Hồi giáo.

Ngày 5.7.2013, Giáo hoàng đã công bố thông điệp "Ánh sáng Đức tin" một thông điệp mà Giáo hoàng Benedict XVI khởi xướng, trong đó kêu gọi mọi người hãy hành động để thay đổi cơ cấu bất công của nền kinh tế thế giới. Ngày 26.11.2013 công bố Tông huấn "Niềm vui Tin mừng" kêu gọi toàn thể giáo hội bước vào thời kỳ loan báo Tin mừng mới với lòng nhiệt thành và năng động, đặt trọng tâm vào người nghèo, người đau khổ và giáo hội phải mở cửa ra cho tất cả mọi người, như có nhà nghiên cứu đã nói "Ngài sẽ không thay đổi các giáo huấn giáo hội trong thời gian ngắn. Nhưng Ngài đã soạn bản Tông huấn dài này để đưa giáo hội vào trong thế giới và mở cửa Giáo hội cho các tội nhân không kỳ thị bất cứ ai" ([3])

Cụ thể hóa chương trình canh tân của Giáo hoàng, một hội nghị Tân phúc âm hóa khu vực châu Á được tổ chức đầu tiên tại Philippin từ ngày 16 - 18.10.2013. Trọng tâm của hội nghị bàn về việc quan tâm đến người nghèo, người chịu ảnh hưởng của thảm họa thiên tai, chứ không phải các cơ sở vật chất của giáo hội. Trong bài phát biểu tại hội nghị Tân Chủ tịch HĐGM Philippin nói "Tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm đến những người cần giúp đỡ chứ không phải bản thân mình", "Nếu lúc xẩy ra thảm họa mà các giám mục vẫn nghĩ tòa nhà của tôi, nhà thờ của tôi, giáo phận của tôi... thì không giống Đức Kitô" ([4]).

Để thực hiện việc Tân phúc âm hóa cả chiều rộng lẫn chiều sâu thì cần có những cố gắng vượt bậc trong việc "hội nhập văn hóa", hay quan tâm đến các nền văn hóa ngoài Kitô giáo đã được Giáo hoàng xem như những bước đi căn bản trong truyền giáo. Xuất thân từ châu Mỹ La tinh, nơi có đa dạng các nền văn hóa, là tu sĩ dòng Tên có truyền thống hội nhập văn hóa trong truyền giáo, Giáo hoàng quan tâm đến việc tôn trọng các nền văn hóa khác và chủ động hội nhập quá trình truyền giáo  "Đối với ngài, Giáo hội chưa bao giờ là châu Âu và châu Âu không phải là giáo hội" ([5])

Giáo hoàng tiếp tục quan tâm đến giáo hội châu Mỹ La tinh, là khu vực có đông tín đồ Công giáo nhất hiện nay trên thế giới và là nơi ông đã từng phục vụ, đặc biệt là giới trẻ. Phát biểu trước 45 hồng y, giám mục và chuyên gia cố vấn thuộc Ủy ban Tòa thánh về châu Mỹ La Tinh trong cuộc họp kéo dài 3 ngày từ 25 - 28.2.2014, Giáo hoàng nói "Giáo hội tại Mỹ châu La tinh không thể đánh mất kho tàng giới trẻ, với tất cả những tiềm năng của họ, để giúp xã hội tăng trưởng, với những khát vọng cao cả là hợp thành một đại gia đình những người anh chị em được hòa giải trong tình thương" ([6])

Có thể nói, với hướng đi canh tân, thích nghi trong mục vụ Giáo hoang đã và đang cổ vũ tinh thần phục vụ người nghèo, đồng hành với dân tộc của người Công giáo ở các nước.

3. Mở ra một đường hướng ngoại giao mới

Cùng với việc cải tổ bộ máy hành chính của giáo hội, canh tân, hội nhập trong đường hướng mục vụ, giáo hoàng đặt sự quan tâm đến một đường hướng ngoại giao mới, đó là đặt trọng tâm vào châu Á và châu Mỹ La tinh. Chính sự phát triển của Công giáo ở các khu vực này đã góp phần tạo nên “gia sản lớn” của Giáo hội Công giáo "tại châu Á Thế kỷ 21, Công giáo tăng từ 1,2 % lên 3% trong tổng số dân châu Á, riêng Ấn Độ từ gần 2 triệu lên đến 17 triệu người; Philippin số người rửa tội trong năm 2012 nhiều hơn cả Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Ba Lan cộng lại; tại Hàn Quốc Công giáo tăng khoảng 70% trong thập niên qua lên hơn 5 triệu người, chiếm 10% dân số" ([7]) . Ngày nay tại các giáo hội châu Âu, bắc Mỹ đều có sự hiện diện của các linh mục đến từ Châu Á. Châu Âu và châu Mỹ La tinh là 2 châu lục mà số tín đồ Công giáo tăng nhanh, đức tin Công giáo còn đậm, nhưng quan hệ giữa Tòa thánh Vatican và một số nước tại châu Á vẫn còn là vấn đề cần quan tâm của giáo hội.

Để củng cố và mở ra một hướng ngoại giao mới, Giáo hoàng Francis sẽ có những lựa chọn các chuyến thăm trong ưu tiên và có ý định riêng. Trong năm 2014, Giáo hoàng thăm các nước: Israel, Palestine, Gioocđani vào cuối tháng 5, thăm Hàn Quốc vào tháng 8.2014. Năm 2015 thăm các nước châu Á: Nhật Bản, Sri Lanka và Philippin. Với một Giáo hoàng được bầu lên từ một thế giới đang phát triển thì việc thăm các nước ở 2 khu vực này là điểm cần phải đến. Giới nghiên cứu cho rằng điểm nhấn trong đường lối ngoại giao của Giáo hoàng là thúc đẩy quan hệ với những nước chưa đặt quan hệ, đối với khu vực châu Á là Việt Nam và Trung Quốc.

- Quan tâm đến quan hệ Việt Nam - Vatican: Quan hệ giữa Vatican và Việt Nam đang theo chiều hướng phát triển, thông qua những vòng làm việc của tổ công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican. Về phần mình Giáo hoàng rất quan tâm đến Việt Nam nói chung và Công giáo ở Việt Nam nói riêng. Điều đó được thể hiện qua những lời phát biểu chân tình trong các cuộc gặp với các phái đoàn lãnh đạo Việt Nam sang thăm. Trong cuộc gặp với Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Giáo hoàng đã nói "Việt Nam lúc nào cũng ở trong trái tim tôi"; hay gần đây nhất là cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhân chuyến đi làm việc tại Italia, Giáo hoàng đã phát biểu:

 Dân tộc Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi. Từ lúc còn trẻ, ở Buenos Aires, tôi luôn theo dõi cuộc đấu tranh anh hùng, bất khuất, chịu nhiều hy sinh gian khổ của nhân dân Việt Nam chống lại các cường quốc xâm lược để giành độc lập, tự do. Tôi ngưỡng mộ sự vĩ đại dân tộc Việt Nam và Việt Nam đã ở trong trái tim tôi từ khi đó.

 Nhà thờ Công giáo không phải làm chính trị mà luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Việt Nam để phát triển đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Giáo hội Việt Nam đồng hành cùng đất nước, dân tộc Việt Nam trên con đường phát triển; đóng góp vào công việc chung của đất nước.

Thời gian gần đây, từ trước khi làm Giáo hoàng, tôi cũng đã theo sát tình hình phát triển tích cực của quan hệ Tòa thánh và Nhà nước Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục con đường tốt đẹp này.

Giáo hoàng cũng đã nói với Chủ tịch Quốc hội về người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt, phải là người yêu nước và phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc.

Với tinh thần đó, thiết nghĩ Giáo hoàng Francis vừa tiếp bước những lời chỉ dẫn của Giáo hoàng Benedict XVI đối với Công giáo ở Việt Nam "Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt" ([8]), vừa tạo ra một đường lối ngoại giao cởi mở, đặt trọng tâm vào sự phát triển chung, trong đó nhấn mạnh đến vai trò và vị trí của người Công giáo ở mối quốc gia.

- Quan hệ Vatican - Trung Quốc: Trong nhiều thập kỷ qua, người ta đã chứng kiến mối quan hệ trầm lặng giữa Vatican với Bắc Kinh, sau những căng thẳng khi Vatican bắt đầu phạt vạ tuyệt thông đối với các giám mục được chính quyền ủng hộ tấn phong nhưng không có sự cho phép của Tòa thánh. Vatican bác bỏ thẩm quyền của Hội Công giáo yêu nước của Nhà nước Trung Quốc trên giáo hội và quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Sau khi được bầu, Giáo hoàng đã có những cử chỉ quan tâm đến việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, như: Viết thư cho Chủ tịch Trung Quôc Tập Cận Bình khi ông đắc cử; cầu nguyện cho các nạn nhân động đất ở miền tây Trung Quốc vào tháng 4 và cho Giáo hội Trung Quốc nhân ngày cầu nguyện thế giới vào tháng 5/2013. Một số tiên đoán các quan chức Tòa thánh và Giáo hoàng có thể sẽ thăm Trung Quốc vào năm 2015, nhưng đó chỉ là tiên đoán còn có trở thành hiện thực hay không còn nhiều vấn đề đặt ra. Việc cải thiện mối quan hệ là vấn đề mà cả hai bên quan tâm, Giáo hoàng không thể không quan tâm đến một đất nước có dân số đông nhất thế giới và có tầm ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế như Trung Quốc. Ngược lại Trung Quốc biết được sức mạnh "mềm" của Vatican không chỉ với tín đồ Công giáo trong nước mà còn với thế giới và các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, với những thăng trầm của nhiều thập niên cả hai bên đều biết rất rõ mỗi bên có nguyên tắc riêng cần duy trì và những khó khăn phải đối mặt, nên mong muốn mở ra quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc còn là vấn đề lâu dài.

Một vài phân tích mà chúng tôi đề cập trên chưa thể nói hết được những thay đổi của Vatican sau hơn 01 năm Giáo hoàng lên ngôi, nhưng là những vấn đề căn bản cho thấy Giáo hoàng đã và đang quyết tâm cải tổ Giáo hội Công giáo một cách sâu, rộng trên các phương diện đối nội, đội ngoại, cũng như đường hướng mục vụ. Việc cải tổ một bộ máy, thay đổi phương thức truyền giáo khó có thể thực hiện được trong một vài năm, thập chí là cả thập kỷ, tuy nhiên với vai trò và vị trí của người đứng đầu giáo hội thì những tuyên bố và hành động của Giáo hoàng sẽ có tác động lớn và mở ra một thời kỳ mới của giáo hội trên bình diện tôn giáo cũng như quan hệ đối ngoại./.

Ths. Phương Liên

[1] . UBĐKCG TP Hồ Chí Minh, Công giáo và Dân tộc, số 1946 tháng 2 năm 2014, tr 20.

[2] . UBĐKCG TP Hồ Chí Minh, Công giáo và Dân tộc, số 1947 tháng 2 năm 2014, tr 26

[3] . UBĐKCG TP Hồ Chí Minh, Công giáo và Dân tộc, số 1937 - 1938 tháng 12 năm 2013, tr 47

[4]. UBĐKCG TP Hồ Chí Minh, Công giáo và Dân tộc, số 1930 tháng 10 năm 2013, tr 26

[5].  UBĐKCG TP Hồ Chí Minh, Công giáo và Dân tộc, số 1937 - 1938 tháng 12 năm 2013, tr 46

[6]. UBĐKCG TP Hồ Chí Minh, Công giáo và Dân tộc, số 1947 tháng 2 năm 2014, tr 26

[7]. UBĐKCG TP Hồ Chí Minh, Công giáo và Dân tộc, số 1949 tháng 3 năm 2014, tr 23

[8].  Huấn từ của Giáo hoàng tại buổi tiếp đoàn Giám mục Việt Nam đi Ad Limina (2009).

Công cuộc cải tổ Vatican của Giáo hoàng FrancisViệc Giáo hoàng Francis lên ngôi đánh dấu mấy sự kiện: Là Giáo hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu trong lịch sử 1.300 năm của Giáo hội Công giáo là vị Giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ Latinh, nơi có 41% dân số Công giáo là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên làm
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Vài nét về tự viện Gunzetroinei của Phật giáo Nga ở Saint-Peterburg
Lễ Hằng Thuận: Nghi thức cưới trong chùa
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn nói về sư tử ở chùa
Phật giáo Thanh Hóa: Dấu ấn 30 năm xây dựng và phát triển
“Nhà nước Islam giáo - IS”: hiện tại và những vấn đề lịch sử
Kết quả nghiên cứu: Công chúng Mỹ cho rằng ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống ở Mỹ đang giảm đi
Một số đóng góp của tín ngưỡng, tôn giáo đối với văn hóa
Dẹp “bát nháo” ở di tích: Mới nhìn thấy ngọn mà chưa thấy gốc
Những đặc điểm chính trong truyền giáo của Đạo Cao Đài
Vai trò của lãnh đạo trường lớp Phật giáo trong công tác giáo dục đào tạo Tăng ni
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn