Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/02/2020 10:43 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Chính sách, pháp luật của Nhà nước Mexico đối với tôn giáo

Mexico là quốc gia Bắc Mỹ với khoảng 119 triệu dân. Các tôn giáo ở Mexico có Công giáo, Tin lành, Do thái giáo, Phật giáo, Hồi giáo. Trong đó, Công giáo là tôn giáo lớn nhất ở Mexico, tín đồ Công giáo chiếm khoảng 84% dân số cả nước, trở thành quốc gia có số tín đồ Công giáo lớn thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau Brazil. 

Cũng như ở nhiều nước trên thế giới, có nhiều hệ phái Ki-tô khác ở Mexico, như Baptist, Mennonite, Mormon… Giáo hội Công giáo Mexico có: 93 giáo phận, gần 7.000 giáo xứ, 166 giám mục (trong đó 122 giám mục đương chức), hơn 16.000 linh mục và hơn 36.000 nam nữ tu sỹ, 257 bệnh viện, khoảng 1.600 phòng khám, gần 400 ngôi nhà cho người già, người tàn tật và trại trẻ mồ côi. Công giáo do các giáo sĩ Tây Ban Nha truyền vào năm 1519, đến thế kỷ XIX, Giáo hội Công giáo Mexico sở hữu nhiều đất đai và kiểm soát hầu hết các trường học, bệnh viện và các cơ sở hoạt động từ thiện.

Năm 1833 với quy định thế tục hóa giáo dục, Chính phủ Mexico đã trưng dụng một phần đất của Giáo hội. Năm 1857, Hiến pháp Mexico được thông qua không công nhận quyền sở hữu đất đai của các tổ chức tôn giáo và bãi bỏ hầu hết các đặc quyền của giáo hội, tài sản tôn giáo bị tịch thu. Trong quá trình ban hành và thực thi Hiến pháp năm 1857, nhiều xung đột liên quan tôn giáo đã xảy ra, nhất là giai đoạn giữa năm 1857 và 1860.

Hiến pháp năm 1917 cấm các giáo hội tham gia vào giáo dục tiểu học và trung học (Điều 3); cấm thành lập các dòng tu (Điều 5); yêu cầu tất cả các hoạt động tôn giáo phải được diễn ra trong cơ sở tôn giáo (Điều 24); Nhà nước sở hữu tất cả đất đai của các cơ sở tôn giáo (Điều 27); Chính phủ cho phép các hoạt động tôn giáo nhưng không công nhận pháp nhân tôn giáo; cơ quan lập pháp nhà nước có thể xác định số lượng tối đa của hàng giáo sĩ hoạt động trong phạm vi của mình (Điều 130). Việc thực thi các quy định của Hiến pháp 1917 của Chính quyền Liên bang và các Tiểu bang tiếp tục tạo ra căng thẳng, xung đột trong quan hệ giữa chính quyền và tổ chức tôn giáo.

Hiến pháp năm 1992 sửa đổi Hiến pháp 1917, tái khẳng định tính thế tục của Nhà nước Mexico và sự chia tách giữa Nhà nước và Giáo hội (Điều 40), đồng thời thực hiện nhiều cải cách liên quan tôn giáo. Hiến pháp 1917 sửa đổi năm 1992 quy định rõ công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không được phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Điều 130 Hiến pháp sửa đổi năm 1992 quy định: Các tổ chức, nhóm tôn giáo phải đăng ký để có tư cách pháp nhân; Chính quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo; Chức sắc tôn giáo có quyền bầu cử nhưng không được ứng cử, không được có các hoạt động nhằm mục đích chính trị; Các hoạt động tôn giáo phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội; không được tổ chức các hoạt động mang tính chính trị tại cơ sở tôn giáo; Sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở tôn giáo phải được sự chấp thuận trước của chính quyền. Song song với những cải cách liên quan đến tôn giáo được Hiến pháp sửa đổi năm 1992 thông qua, Nhà nước Mexico và Tòa thánh Vatican thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.

Thể chế hóa quy định của Hiến pháp 1917 sửa đổi 1992, Luật về “Các tổ chức tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo công cộng” được Quốc hội Mexico thông qua ngày 15/7/1992 gồm 5 chương và 36 điều. Luật về “Các tổ chức tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo công cộng” sửa đổi năm 2011 gồm 5 chương và 50 điều đã quy định như sau:

Việc đăng ký đối với các tổ chức tôn giáo là không bắt buộc. Tuy nhiên để có tư cách pháp nhân và thêm quyền lợi, các tổ chức hoặc nhóm tôn giáo cần phải đăng ký hoạt động với Bộ Nội vụ với điều kiện: (1) đã hoạt động công khai liên tục ít nhất 05 năm trong lãnh thổ Mexico, (2) được dân chúng địa phương chấp nhận (3) có văn bản của người đại diện nơi đăng ký trong đó kê khai bất động sản họ đang sử dụng, tên của người đại diện là người Mexico và danh sách Ban Lãnh đạo và danh sách giáo sĩ; kèm theo là Điều lệ, giấy tờ chứng minh Người đại diện, Ban lãnh đạo và các giáo sĩ đều trên 18 tuổi. Sau khi được cấp đăng ký, tổ chức tôn giáo được quyền thuê, mua đất đai, trụ sở để làm cơ sở thờ tự. Đến nay đã có 7.976 tổ chức và nhóm tôn giáo ở Mexico đã được đăng ký tại Bộ Nội vụ, Trong số các hội, nhóm tôn giáo được đăng ký trong thời gian gần đây, các tổ chức, hệ phái Tin lành có tỷ lệ tăng cao nhất.

Việc tuyên truyền giáo lý, các hoạt động tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động tôn giáo ngoài cơ sở tôn giáo phải được sự chấp thuận của Bộ Nội vụ Mexico.

Về đất đai của các tổ chức tôn giáo: Tất cả các cơ sở của các tổ chức tôn giáo có trước năm 1992 là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước; các tổ chức tôn giáo khi sử dụng các cơ sở tôn giáo này sẽ không phải đóng thuế. Đối với các cở sở tôn giáo có sau năm 1992, sau khi đăng ký với Bộ Nội vụ sẽ thuộc quyền sở hữu của giáo hội và giáo hội phải đóng thuế.

Các tổ chức tôn giáo được giảng dạy về tôn giáo trong các nhà trường tư nhân do các tổ chức tôn giáo đó lập ra không phải xin phép. Trường hợp muốn thành lập cơ sở y tế, giáo dục thì  phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc phong chức, phong phẩm (kể cả trường hợp Vatican phong chức Giám mục cho Giáo hội Công giáo Mexico); chia tách hoặc lập mới các tổ chức tôn giáo trực thuộc; đào tạo chức sắc các tôn giáo là công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo và các tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo hoặc đăng ký với cơ quan chức năng của Nhà nước đối với các hoạt động này.

Để đảm bảo các hoạt động tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật, Nhà nước Mexico đưa ra chế tài với các hình thức xử phạt hành chính: cảnh cáo, phạt tiền, đình chỉ hoạt động tôn giáo và tước giấy phép hoạt động tôn giáo, trong trường hợp tước giấy phép hoạt động tôn giáo, tài sản của giáo hội (bao gồm cả nhà, đất, cơ sở thờ tự) thuộc về Nhà nước.

Về tổ chức bộ máy chuyên trách về tôn giáo, Bộ Nội vụ (Tổng Vụ Dân số, Nhập cư và Tôn giáo) là cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cao nhất ở Mexico. Bộ máy của  Tổng Vụ Dân số, Nhập cư và Tôn giáo (Bộ Nội vụ) hiện có khoảng 60 nhân viên, được chia thành nhiều đơn vị, để theo dõi, giải quyết nhiều mảng công việc riêng biệt, như đăng ký tổ chức tôn giáo, giải quyết xung đột liên quan tôn giáo, giáo sĩ tôn giáo,… Mỗi bang đều có Văn phòng trực thuộc Thống đốc Bang, không trực tiếp quản lý các hoạt động tôn giáo, chỉ hỗ trợ Bộ Nội vụ trong việc cung cấp thông tin tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo ở các tiểu bang.

Ngoài cơ quan chuyên trách về tôn giáo, Nhà nước Mexico thiết lập một hội đồng quốc gia để thúc đẩy khoan dung tôn giáo, ngăn chặn sự phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, hội đồng này là cơ quan tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo liên quan đến phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo và hòa giải các xung đột liên quan đến tôn giáo./.

Phương Hoa – Quang An

Chính sách, pháp luật của Nhà nước Mexico đối với tôn giáoCũng như ở nhiều nước trên thế giới, có nhiều hệ phái Ki-tô khác ở Mexico, như Baptist, Mennonite, Mormon… Giáo hội Công giáo Mexico có: 93 giáo phận, gần 7.000 giáo xứ, 166 giám mục (trong đó 122 giám mục đương chức), hơn 16.000 linh mục và hơn 36.000 nam
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Niên Trường Hầu Nguyễn Hữu Niên: Vị cai đội Hoàng Sa người tỉnh Thừa Thiên Huế
Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam chính là bác bỏ những luận điệu sai trái
Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa theo ghi chép của các giáo sĩ phương Tây
Vài nét về vai trò của văn hóa Phật giáo trong nền văn hóa Việt Nam
Tác dụng xã hội của Phật giáo Khmer nhìn từ góc độ tôn giáo học
Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tác động mạnh đến giới trẻ Anh
Nguồn gốc Lễ Mother’s Day và Father’s Day (Ngày của Mẹ, Ngày của Cha)
Tòa thánh Cao đài Ngọc Minh (Bạc Liêu) truyền thống xưa và nay
Tìm hiểu Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc ở Việt Nam
Chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước phát huy vai trò chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn