Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/02/2020 09:13 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam chính là bác bỏ những luận điệu sai trái

Một tin vui, một sự kiện quan trọng được nhân dân Việt Nam đón nhận: Tại Khoá họp 26, chiều ngày 20/6/2014, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) đã thông qua Báo cáo của Việt Nam mà Nhóm làm việc về cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ cập (UPR) đã thông qua vào tháng 02/2014.

Từ ngày 10/6 - 27/6/2014, tại Trụ sở LHQ ở Geneva, Thuỵ Sĩ, HĐNQ LHQ khoá 26 đã họp với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên HĐNQ và các nước thành viên LHQ, Cao uỷ Nhân quyền (CUNQ)  LHQ, đại diện các cơ quan trong hệ thống LHQ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế về quyền con người. Bên cạnh các chủ đề ưu tiên đã được dự kiến trong chương trình làm việc, thảo luận và quyết định một số vấn đề liên quan đến quyền con người được cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm, Khoá 26 đã xem xét thông qua các báo cáo của Nhóm làm việc về cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ cập (UPR) đối với 14 nước, trong đó có Việt Nam. Báo cáo UPR chu kỳ 2 của Việt Nam được cộng đồng quốc tế thừa nhận, hoan nghênh và bạn bè chúc mừng. Kết quả đặc biệt này đã khẳng định chính sách đúng đắn về nhân quyền của Đảng và Nhà nước ta thông qua Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật cũng như được thực thi trên thực tế.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, quản lý và điều hành đất nước, Đảng và Nhà nước ta hiểu rất rõ rằng, nhân quyền vừa là kết quả, thước đo, vừa là động lực cho sự phát triển, ổn định của một quốc gia. Quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế - xã hội, văn hóa; đặc biệt, quyền có việc làm, thu nhập, nhà ở, học tập, được chăm sóc sức khỏe, sống trong môi trường an toàn ngày càng trở thành những quyền cơ bản, thiết thực và có ý nghĩa cao nhất về nhân quyền... Tinh thần này được khẳng định, trở thành điểm nhấn quan trọng trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Theo Hiến pháp mới, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, lập hội, biểu tình; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội;... Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc đều bị nghiêm cấm; các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Người dân trong nước và dư luận quốc tế đặc biệt đánh giá cao những quy định cởi mở, rõ ráng, mang tính quốc tế về quyền con người được thể hiện tập trung thành mục riêng tại Chương II và xuyên suốt toàn bộ Hiến pháp năm 2013. Theo đó, mọi người có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm;... Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo…

Có thể khẳng định rằng Nhà nước Việt Nam trước sau như một thực hiện chính sách nhất quán về bảo đảm và phát huy quyền con người, xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng và phát triển đất nước được quy định trong các Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp thu và vận dụng nhiều nội dung, tinh thần Công ước quốc tế về nhân quyền. Chính sách này không chỉ thể hiện khát vọng tha thiết của toàn thể nhân dân, với truyền thống lịch sử dân tộc mà còn phù hợp với nguyện vọng và các giá trị chung của nhân loại. Vì vậy, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực vượt qua mọi trở ngại nhằm bảo đảm và phát huy quyền con người. Sau gần 30 năm thực hiện chương trình đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực và nổi bật. Tốc độ phát triển kinh tế trung bình hàng năm đạt 6 -7% đã tạo tiền đề triển khai nhiều chương trình, chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và cố gắng để đạt được tất cả các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đúng hạn. Việt Nam cũng là một trong mười nước có mức tăng thu nhập cao nhất trong 40 năm qua theo Báo cáo chỉ số phát triển con người của Chương trình Phát triển LHQ. Có thể nói rằng, chưa bao giờ người dân Việt Nam lại có mức sống cao và được thụ hưởng một cách cơ bản những quyền và tự do của mình trên tất cả các lĩnh vực dân sự, văn hoá, kinh tế, chính trị và xã hội như hiện nay. Trong những năm qua, bất chấp khó khăn về kinh tế, Nhà nước Việt Nam không những không cắt giảm mà còn đẩy mạnh các chính sách đảm bảo cuộc sống của người dân, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em, các dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa,…

Một trong những yếu tố quan trọng là Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm của mình vào hoạt động của HĐNQ. Trong hai ngày 27 - 28/3/2014, tại Trụ sở LHQ ở Geneva, HĐNQ đã tiến hành các phiên thảo luận cuối cùng, thông qua nhiều nghị quyết và quyết định quan trọng của Kỳ họp lần thứ 25. Trên cơ sở quan tâm và thực hiện cam kết của mình đối với việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Đoàn Việt Nam đã chủ động tham gia, tích cực đóng góp vào quá trình thảo luận và thông qua các nghị quyết, quyết định của Kỳ họp này trên tinh thần thúc đẩy việc bảo vệ và mở rộng thụ hưởng các quyền của người dân, tôn trọng Hiến chương LHQ, luật pháp và thực tiễn quốc tế cũng như các đặc thù về kinh tế, truyền thống văn hóa và phát triển của các quốc gia, khu vực. Đoàn Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực với các thành viên trong HĐNQ nói chung và nhất là với các nước bạn bè để thúc đẩy và tăng cường đối thoại với tinh thần xây dựng, hợp tác có hiệu quả, trong đó có hơn 20 bài phát biểu tại các phiên chính thức về nhiều vấn đề khác nhau. Việt Nam cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đối thoại mở, tích cực và xây dựng về chống phân biệt, kỳ thị,… trong khi đảm bảo những giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử, tôn giáo và các đặc thù khác của mỗi quốc gia.

Nhằm đảm bảo và mong muốn làm được nhiều hơn nữa vì quyền con người, Việt Nam luôn học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến có tính xây dựng của cộng đồng quốc tế để khắc phục những hạn chế nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn trong lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam. Tại Khóa họp 26 này, Việt Nam đã chính thức thông báo với các nước về việc chấp nhận 182/227 khuyến nghị (chiếm 80,17%)  tại Khóa họp thông qua Báo cáo UPR chu kỳ 2 của Việt Nam vào tháng 02/2014. Đa số các nước tham gia phiên đối thoại đều hoan nghênh và ghi nhận sự chuẩn bị công phu Báo cáo UPR của Việt Nam với nội dung phong phú, toàn diện, thể hiện rõ trách nhiệm cam kết về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam nhưng không vì thế mà Việt Nam đã thỏa mãn. Thực tế, Việt Nam đã chuẩn bị hết sức nghiêm túc Báo cáo UPR chu kỳ 2 với sự tham gia của tất cả các bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội, các cơ quan của LHQ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cá nhân quan tâm. Tại Hội thảo vào tháng 4/2014, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú LHQ tại Hà Nội đã chúc mừng Chính phủ Việt Nam vì đã trình bày Báo cáo quốc gia và tham gia thảo luận tương tác với các quốc gia thành viên về thành tựu và thách thức tồn tại trong quá trình thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Bà cũng đánh giá Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa, giúp người dân hiểu hơn về đánh giá của Chính phủ về tình hình và những thách thức trong việc thực hiện nhân quyền ở Việt Nam.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số tổ chức và cá nhân vẫn chưa từ bỏ âm mưu sử dụng nhân quyền như một công cụ trong quan hệ hay gây tình hình phức tạp ở Việt Nam. Những nhận xét thiếu khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền, dân chủ, tôn giáo,… ở Việt Nam đã tiếp tục được sử dụng với điệp khúc cũ: Chính quyền Việt Nam đã tùy tiện bắt bớ và giam giữ nhiều cá nhân vì họ đấu tranh ôn hòa cho “Tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền”!? Những nhận xét sai lệch dựa trên những thông tin thiếu khách quan, đầy cảm tính và có sự “nhập nhèm” giữa hành vi phạm tội của một công dân với cái mác của công dân đó. Việc xét xử những công dân này hoàn toàn phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp của các quốc gia khác.

Ở Việt Nam, trên một số trang mạng còn xuất hiện những kẻ tự phong “nhà hoạt động nhân quyền” nhưng thực tế, nhân quyền chỉ là cái vỏ bọc để họ lợi dụng nhằm đánh bóng hình ảnh của họ. Hoạt động “nhân quyền” theo cách của họ là bôi đen, bóp méo, xuyên tạc sự thật theo sự chỉ đạo từ bên ngoài; lợi dụng nhân quyền để kích động mọi người gây rối trật tự, chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật Việt Nam. Những luận điệu vu khống, thái độ thiên kiến về cái gọi là “Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo…” trở nên lạc lõng, lố bịch. Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài về nước và đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đều chứng kiến những thay đổi quan trọng trong đời sống mọi mặt của người dân Việt Nam. Một sự kiện gần đây nhất là Đại lễ Phật đản LHQ - Vesak 2014 được tổ chức tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình vào giữa tháng 5/2014. Hàng chục nghìn tăng ni, Phật tử ở trong nước và gần 1.200 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức, hệ phái Phật giáo, học giả, nhà nghiên cứu đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đều có chung nhận xét rằng: Không thể nói ở Việt Nam không có tự do tôn giáo. Cứ nhìn những gì diễn ra tại Đại lễ Vesak thì rõ. Nếu bị hạn chế tôn giáo thì sao xây dựng được ngôi chùa to đẹp như thế và làm sao có chuyện hàng nghìn tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước phấn khởi tụ họp về đây tham dự Đại lễ. Một số đại biểu cũng có những nhận xét rõ ràng, hoan nghênh sự kiện Vesak 2014. Lãnh đạo của Thiền viện Jhana Grove ở Australia nói: “Tới Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak, tôi cảm nhận được không khí thanh bình, tự do, không có sự cản trở nào đối với việc tiến hành các nghi lễ tôn giáo ở đây”… Vậy mà vẫn còn có những kẻ cố tình “nhào nặn”, bịa đặt ra cái gọi là “Việt Nam đang đánh bóng hình ảnh về nhân quyền, tự do tôn giáo bằng việc tổ chức Đại lễ Vesak”, nhằm “che giấu các hành động đàn áp, hạn chế tôn giáo…”. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được nhân dân và các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cũng như dư luận quốc tế thừa nhận và hoan nghênh nhưng những người thiếu thiện chí đã xuyên tạc trắng trợn rằng: “Hiến pháp mới sửa đổi gạt ra ngoài những quyền lợi quan trọng của người dân”...(?!).  Ngày 30/5 vừa qua, tại Văn phòng của Ban Đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su Ki-tô Việt Nam (thường gọi là Giáo hội Mặc Môn) tại Hà Nội đã diễn ra Lễ đón nhận Quyết định công nhận Ban Đại diện lâm thời. Đến dự có Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; Lãnh đạo Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Ki-tô tại 18 nước thuộc khu vực châu Á;.. đã chứng kiến một trong những hoạt động nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo của người dân theo quy định của pháp luật Việt Nam...

Tất cả đều là sự thật, không thể chối cãi. Có thể khẳng định rằng, nhân quyền, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đang không ngừng được cải thiện, được Nhà nước tôn trọng và bảo đảm bằng Hiến pháp và pháp luật. Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng như ở bất kỳ quốc gia nào, nhân quyền ở Việt Nam luôn có nguyên tắc: được thực hiện trong sự tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, hài hòa lợi ích chung và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Theo Hiến pháp 2013, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân phải thực hiện. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật... Ngoài những nỗ lực để ổn định nền kinh tế và tối đa hóa vai trò làm chủ của người dân trong đời sống xã hội và chính trị, Việt Nam đã quan tâm và đầu tư vào các hoạt động để phục vụ tốt hơn đời sống văn hóa, tôn giáo và niềm tin của người dân.

Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam được đánh giá cao và thông qua tại Geneva lần này là minh chứng thuyết phục đáp trả những luận điệu sai trái, những thái độ thù địch của một vài tổ chức và cá nhân đang cố tình cản trở sự phát triển của đất nước Việt Nam. Sự trân trọng những bước tiến của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người bằng việc thông qua Báo cáo UPR của HĐNQ LHQ còn là sự khích lệ to lớn với toàn thể nhân dân Việt Nam cùng với việc Việt Nam trúng cử với số phiếu cao nhất vào HĐNQ LHQ trong kỳ bầu cử cuối năm 2013 một lần nữa đã khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế vào những cam kết của Việt Nam trong quyết tâm đảm bảo cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam./.

Đặng Thanh An

Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam chính là bác bỏ những luận điệu sai tráiTừ ngày 10/6 - 27/6/2014, tại Trụ sở LHQ ở Geneva, Thuỵ Sĩ, HĐNQ LHQ khoá 26 đã họp với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên HĐNQ và các nước thành viên LHQ, Cao uỷ Nhân quyền (CUNQ)  LHQ, đại diện các cơ quan trong hệ thống LHQ và các tổ chức phi chính
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa theo ghi chép của các giáo sĩ phương Tây
Vài nét về vai trò của văn hóa Phật giáo trong nền văn hóa Việt Nam
Tác dụng xã hội của Phật giáo Khmer nhìn từ góc độ tôn giáo học
Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tác động mạnh đến giới trẻ Anh
Nguồn gốc Lễ Mother’s Day và Father’s Day (Ngày của Mẹ, Ngày của Cha)
Tòa thánh Cao đài Ngọc Minh (Bạc Liêu) truyền thống xưa và nay
Tìm hiểu Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc ở Việt Nam
Chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước phát huy vai trò chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc
Hoạt động quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hiến pháp 2013: Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn