Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 25/02/2020 12:19 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Phát huy vai trò chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiêu biểu trong vận động chấp hành pháp luật và đấu tranh với những lợi dụng tôn giáo
Quang cảnh buổi họp tín đồ, Ban Trị sự

Tuân thủ pháp luật và chăm lo việc từ thiện xã hội là hai trong những nhiệm vụ trọng yếu nhất mà người tín đồ Phật giáo Hoà Hảo (PGHH) thuần thành luôn tâm niệm và quyết chí thực hành.

Vì thế cho nên suốt những năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, Ban Đại diện PGHH tỉnh Đồng cùng các chức việc, tín đồ tiêu biểu quyết tâm vận động toàn đạo tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo và các phong trào thi đua yêu nước, vận động tín đồ chấp hành pháp luật, góp phần cùng chính quyền địa phương phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác 

Thực hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, từ các Trị sự viên đến tín đồ PGHH đã sốt sắng tu hành, tích cực lao động sản xuất, rốt ráo làm các việc từ thiện để mong góp phần đem lại hạnh phúc cho đồng bào, vì chính cụ Hồ cũng đã hằng mong ước “Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngày nay, đất nước đã độc lập, kế thừa tư tưởng và tình cảm vĩ đại đó của Người, thiết nghĩ rằng, PGHH phải góp sức để giúp đồng bào ta ai cũng được ấm no, tiến đến giàu sang, hạnh phúc.
 
Đối với người tín đồ PGHH, Đức Huỳnh Giáo chủ dạy: Phải gắng công học Phật Tu Nhân lấy Tứ Ân làm nền tảng gồm: Ân Tổ tiên cha mẹ; Ân Đất nước; Ân Tam bảo; Ân đồng bào và nhân loại. Nội dung chính của bốn Ân này đưa sanh linh từ bờ mê sang bến giác. Bảo vệ quê hương đất nước, làm hết các việc từ thiện tránh những điều độc ác. Trong nhiều năm qua, Ban Đại diện cùng tín đồ PGHH phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ địa phương làm nhiều việc từ thiện xã hội như: Thành lập 24 tổ cưa xẻ gỗ xây dựng nhà tình thương (hàng năm xây dựng hơn 100 căn nhà cho hộ nghèo); vận động lương thực thực phẩm phục vụ 13 bếp ăn từ thiện các bệnh viện trong tỉnh Đồng Tháp (hàng năm trên 2 triệu suất); mua hơn 40 xe chuyển viện cho nhân dân; sưu tầm dược hỗ trợ các phòng thuốc nam hốt miễn phí; vận động giúp người nghèo neo đơn, cơ nhỡ, nắm gạo tình thương hàng tháng; kết hợp Hội Khuyến học giúp các học sinh nghèo hiếu học tiền và tập vở trước ngày khai trường; xây dựng cầu đường nông thôn, rải cát lộ làng; vận động gạo, quà giúp người nghèo vui xuân hàng năm… Quy thành tiền hàng năm khoảng trên 12 tỷ đồng. Đạt được việc làm này là nhờ thấu hiểu giáo pháp Học Phật tu nhân, lấy tứ ân làm nền tảng, bà con tín đồ PGHH an tâm cần kiệm sốt sắn lo làm ăn và lo tu hành chơn chất góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tấm gương tốt đời, đẹp đạo được các cấp biểu dương khen thưởng, con em tín đồ học hành tiến bộ, nhiều em cháu trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt, cán bộ tốt của nhiều ban, ngành, đoàn thể điển hình tiêu biểu như: Ông Mai Văn Đâu, Trị sự viên từ thiện xã hội – Ban Trị sự PGHH xã Định Yên, huyện Lấp Vò và ông Đặng Văn Nhẹ, thành viên Ban Đại diện tỉnh - Trưởng Ban Trị sự PGHH xã Tân Huề, huyện Thanh Bình đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Sở dĩ được như vậy là nhờ bà con tín đồ biết yêu thương đoàn kết, hành đạo đúng theo tôn chỉ giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ và luật pháp nhà nước.
 
Tuy nhiên, trong thực tế còn một số ít người lợi dụng tôn giáo để làm trái luật nước, sai với tám điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ, trái với phương châm đường hướng hành đạo của PGHH là “Vì đạo pháp, vì dân tộc”. Để phân tích rõ hơn, thông qua lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ về Ân đất nước:“Sanh ra ta phải nhờ tổ tiên cha mẹ, sống ta cũng nhờ đất nước quê hương, hưởng những tấc đất ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng giày đạp, rán nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo và làm cho được trở nên cường thạnh, rán cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị, bờ cõi vững lặng thân ta mới yên quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm…”, “Nước mất thì cơ sở đạo bị lấp vùi, nước còn thì nền đạo được phát khai rực rỡ”. Vậy, lo giữ vững sự độc lập của nước nhà tức cũng là lo phát triển nền đạo. Ngược lại để mất ngọn cờ độc lập thì nền đạo sẽ không phát triển được. Mối quan hệ của đạo đối với đất nước là mối quan hệ lệ thuộc nhau, yêu đạo thì phải yêu nước. Thể hiện cụ thể của lòng yêu nước thì rất nhiều nhưng điều quan trọng hơn hết là phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
 
Trị sự viên chức việc PGHH luôn ghi nhớ những giáo huấn của Đức Thầy làm căn cứ để soi rọi những việc làm của mình, những hoạt động đạo sự của đạo khuyến tấn đồng đạo thực hành nghiêm tôn chỉ giáo lý. Đồng thời cũng trên cơ sở giáo huấn của Đức Thầy phân biệt rõ được ai là người tu hành tâm đạo? ai là kẻ giả danh làm hại cho đạo, hại cho đất nước ?. Để tích cực giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo và trọng ân đất nước, Đức Thầy cũng dạy: “Hãy tuỳ tài, tuỳ sức nổ lực hy sinh cho xứ sở thảng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương ta phải rán tránh đừng làm việc gì sơ suất đến đổi làm cho nước nhà đau khổ và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước”. Hầu hết bà con tín đồ PGHH đều tu hành chơn chất, biết vâng lời thầy, biết tôn trọng luật pháp nhà nước; điều này vừa có ích nước vừa lợi nhà và công quả tu hành, vì thế nên sự đóng góp của PGHH được xã hội ghi nhận, chính quyền, Mặt trận đánh giá cao.
 
Để phát huy vai trò chức việc và tín đồ PGHH tiêu biểu trong vận động toàn đạo chấp hành pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những người lợi dụng tôn giáo, giả danh tôn giáo PGHH để làm điều sai quấy, Ban Đại diện tỉnh, Trị sự viên cơ sở cùng Giáo Lý Viên tín đồ tiêu biểu trong những năm qua đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành hữu quan thường xuyên lồng ghép trong các buổi thuyết trình giáo lý và các lớp giáo lý căn bản, thông qua các hoạt động xã hội để thực hiện ngày càng tốt hơn những nội dung như:
 
Thú nhất, thông qua đội ngũ thuyết trình viên, giáo lý viên và Trị sự viên Phật giáo Hoà Hảo thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo đến tín đồ;
 
Thứ hai, về mặt đạo, giải thích những lời dạy của Đức Huỳnh Giáo chủ và tổ chức nhiều buổi thuyết giảng giáo lý đến các Ban Trị sự cơ sở, để các tín đồ bà con đồng đạo hiểu rõ thực hiện cho đúng theo tôn chỉ giáo lý, đường hướng hành đạo và làm sáng danh đạo rạng danh thầy;
 
Thứ ba, biểu dương và động viên những tấm gương trong đạo về hoạt động từ thiện xã hội, về chấp hành pháp luật, đồng thời lên án, phê phán, vạch trần những người giả danh tôn giáo PGHH có những việc làm sai trái, động viên uốn nắn những biểu hiện lệch lạc của tín đồ nhằm giúp tín đồ sống tu đúng và làm công dân tốt;
 
Thứ tư, thông qua các kỳ lễ trọng hoặc nhân các buổi họp mặt đông đảo tín đồ, Ban Trị sự cơ sở mời cán bộ Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đến để thông tin tình hình kinh tế, xã hội và những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo;
 
Thứ năm, tất cả 70 Ban Trị sự PGHH ở cơ sở trong tỉnh đều có cử Trưởng hoặc Phó Ban tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, thị trấn. Do đó, trong mọi hoạt động của mình, PGHH luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ hoạt động nhân đạo từ thiện đến các nội dung, chương trình hoạt động tôn giáo liên quan đến xã hội, đều kịp thời thông tin và thực hiện đầy đủ những hướng dẫn, quy định của pháp luật, đồng thời gặp gỡ với chính quyền và Mặt trận để được trao đổi, hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi, tránh tình trạng “Việc ai nấy làm” hoặc đưa chính quyền và Mặt trận vào hoàn cảnh “việc đã rồi” tạo nên khó khăn trong công tác phối hợp.
 
Trần Thắng
 
Phát huy vai trò chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiêu biểu trong vận động chấp hành pháp luật và đấu tranh với những lợi dụng tôn giáoVì thế cho nên suốt những năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Những đóng góp tích cực của Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đất nước
Các hình thức tôn vinh danh nhân Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở tỉnh Hải Dương
Yếu tố tôn giáo trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ tháng 11 năm 2012
Thử bàn về Ngày khai đạo của đạo Cao đài
Phổ biến pháp luật cho tín đồ, chức sắc các tôn giáo – Từ chủ trương đến thực tiễn
Ảnh hưởng của Công giáo với nền văn hóa Việt Nam
Một số quy định của pháp luật đất đai hiện hành có liên quan đến tôn giáo
Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU VÀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CHÂU Á
Một chặng đường qua sáu kỳ Đại hội
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn