Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 05/04/2020 02:56 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Sự kiện thống nhất Phật giáo Việt Nam đánh dấu bước trưởng thành và phát triển có ý nghĩa to lớn

Ngày 7/11/2011 tới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG Việt Nam) sẽ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Đây là một dịp để Giáo hội nhìn lại và khẳng định quá trình hình thành và phát triển của mình trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc vì lợi lạc của chúng sinh, vì sự yên bình của đất nước.

30 năm chưa phải là dài trong chặng đường 2000 năm tồn tại của Phật giáo trên đất nước Việt Nam nhưng cũng đủ để GHPG Việt Nam đánh giá và thấy được ý nghĩa cũng như giá trị to lớn của sự kiện thống nhất Phật giáo. Bởi vì, sự kiện quan trọng này đã mở ra một hướng phát triển mới trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, làm sáng tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Phật giáo trong giai đoạn lịch sử mới của đất nước; đồng thời phát huy hơn nữa truyền thống gắn bó hài hòa giữa Phật giáo và dân tộc; duy trì truyền thống tín ngưỡng và phương pháp tu hành của tăng ni, Phật tử theo đúng lời Phật dạy với tinh thần phục vụ đạo pháp không quên dân tộc và phục vụ dân tộc không quên đạo pháp. Giáo hội đã xác định là tổ chức tiêu biểu cho ý chí đoàn kết và phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tăng ni, Phật tử Việt Nam trên cơ sở nhận thức sâu sắc rằng dân tộc có hưng thì đạo pháp mới thịnh.

Trong Báo cáo về quá trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam do Ban Thư ký trình bày trước Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo có nêu: Dân tộc ta đã sớm nhận thức được sức mạnh vạn năng của sự đoàn kết. Phật giáo đồ Việt Nam, phát xuất từ trong lòng dân tộc, lại được rèn luyện trong tinh thần vô ngã, phá chấp nên lại càng ý thức sâu sắc hơn nữa sức mạnh của sự đoàn kết đã thành truyền thống….Mặc dù có nhiều tông phái biệt truyền, nhưng tất cả cũng đều là Trưởng tử Như Lai. Tuy có những danh từ Phật giáo miền Bắc, Phật giáo miền Nam, nhưng đều là con Hồng, cháu Lạc, cũng đều là con cháu một nhà và cũng đều là Phật tử Việt Nam. Những sự giao lưu Nam - Bắc tuy mới bắt đầu từ năm 1975 nhưng đã có những tác động rất mạnh mẽ giữa Phật giáo hai miền và góp phần xây dựng nền tảng thống nhất Phật giáo Việt Nam… Một yếu tố nữa cũng rất quan trọng, đó là địa vị và uy tín của Phật giáo Việt Nam trên diễn đàn quốc tế, tiếng nói của các đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam được trọng thị và chú ý, có những tác động chính trị và tôn giáo to lớn. Phật giáo Việt Nam được thống nhất đã tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và làm tròn nhiệm vụ quốc tế của mình.
 
Trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam, Cố Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Quốc Việt đã nói: Việc thống nhất Phật giáo cả nước là nguyện vọng chính đáng và tha thiết của đông đảo tăng ni và đồng bào Phật tử đã ấp ủ từ lâu, nhưng trước đây chưa thể thực hiện được vì đất nước bị chia cắt, kẻ thù lại tìm mọi cách ngăn cản, gây chia rẽ trong một bộ phận Phật giáo hòng thao túng và lợi dụng. Ngày nay, nhân dân ta đã đuổi hết quân xâm lược, giang sơn gấm vóc của ta đã quy về một mối, Tổ quốc đã hoàn toàn độc lập và thống nhất. Đó là điều kiện thuận lợi để cho tăng ni và đồng bào Phật tử thực hiện trọn vẹn nguyện vọng thống nhất Phật giáo cả nước của mình...
 
Trước khi các tổ chức, hệ phái Phật giáo ở Việt Nam cùng nhau quyết tâm xây dựng ngôi nhà chung của Phật giáo trong cả nước, truyền thống đoàn kết, hòa hợp, gắn bó với dân tộc đã được phát huy với mức độ khác nhau. Mỗi tổ chức, hệ phái đều có tôn chỉ, mục đích riêng nhưng các hoạt động đều hướng về việc xiển dương chánh pháp, phục vụ chúng sinh và vì đất nước. Chẳng hạn, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam ở miền Bắc được thành lập vào tháng 5 năm 1958 với tôn chỉ: Hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh, phụng sự Tổ quốc, bảo vệ hòa bình… Trong suốt nhiều năm khó khăn, gian khổ, Phật giáo luôn sát cánh với dân tộc, hòa mình vào dân tộc. Mọi công việc Phật sự đều vì lợi lạc quần sinh, vì mục đích tối hậu giải thoát và giác ngộ quần sinh. Đó chính là thuyết vô ngã của đạo Phật. Đức Phật luôn khuyên đừng đam mê trong lý luận siêu hình mà phải sống trọn vẹn và tỉnh táo trong hiện tại và thực tại. Vì thế, Giáo hội chủ trương mọi người phải chịu trách nhiệm về hành động của bản thân mình, đề cao mọi hoạt động lành mạnh, tích cực, làm mọi điều thiện, tránh mọi điều ác,… 
 
“Duy tuệ thị nghiệp” thể hiện đạo Phật là đạo của trí tuệ. Do đó, sự nghiệp của toàn thể tăng ni và Phật tử là sự nghiệp của trí tuệ. Tất cả mọi hoạt động phải được thực hiện bằng trí tuệ, không thể bằng sự mê tín. GHPG Việt Nam được thành lập không thể tồn tại những tư tưởng, thái độ không phù hợp, không phân biệt thiện ác, chính tà,…không phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Vì vậy, GHPG Việt Nam đã kiên quyết đẩy lùi những ảnh hưởng của tà giáo, mê tín xâm nhập vào đạo Phật; đồng thời động viên tài năng, trí tuệ trong tăng ni, Phật tử nhằm phát huy tinh thần văn hóa, tư tưởng của Phật giáo; chấn chỉnh nghi lễ, nếp sống thiền môn để xây dựng nền văn hóa Phật giáo, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Theo các vị cao tăng thì truyền thống của Phật giáo Việt Nam là đạo vào đời, cứu đời chứ không phải lánh đời. Bởi lẽ, nếu đạo lánh đời thì đời cũng sẽ bỏ đạo. Chính nhờ có nhận thức đó mà GHPG Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã hoạt động tích cực và có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kinh Pháp cú trích lời Đức Phật: “Lời nói hay mà không làm cũng như hoa đẹp mà không hương, Lời nói hãy đi đôi với việc làm cũng như hoa đẹp có hương”. Thực tế đã chứng minh rằng đối với đạo Phật, đạo và đời không thể tách rời nhau được. Do đó, Phật giáo đã trở thành một thực thể trong tinh thần, tư tưởng và truyền thống của dân tộc và thể hiện trong mọi mặt của đời sống xã hội.
 
Tinh thần chân chính của Phật giáo Việt Nam là bao giờ trong tâm niệm cũng thấy đạo Phật là một thể thống nhất, một khối không thể tách rời ra được như cách đây 25 thế kỷ, Đức Phật đã từng dạy: “Đến bao giờ tứ chúng còn biết hội họp với nhau trong tình đoàn kết, biết bàn bạc thảo luận những công việc Phật sự với nhau trong tinh thần đoàn kết và biết ngưng cuộc hội họp cũng trong tinh thần đoàn kết, thời lúc bấy giờ Phật giáo còn được hưng thịnh không bị suy giảm”.
 
Đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ nên trong suốt dòng lịch sử phát triển đã phân chia thành nhiều tông phái để dễ thích ứng với vô số căn cơ sai khác của chúng sinh. Sự phân chia này cũng xuất phát từ nguyên lý tùy duyên bất biến của Phật giáo. Bất biến là đồng một tính bình đẳng, đồng một vị giải thoát giác ngộ và đồng một mục đích cứu khổ như thế nên dù có trăm sai nghìn khác Phật giáo vẫn luôn chứng tỏ được tinh thần thống nhất bất khả phân ly của mình. Đạo Phật được thiết lập trên nền tảng lục hòa, tứ nhiếp của tình huynh đệ như Đức Phật đã dạy: “Toàn bộ đời sống của tăng chúng dưới sự hướng dẫn của Như Lai được xây dựng trên tình đoàn kết huynh đệ”. Do đó, tăng chúng đã sống theo cách từ bỏ tâm của mình để sống theo tâm của các bậc đồng phạm hạnh khác hay thân tuy khác nhau nhưng tâm giống nhau,… Chính vì vậy, khi thời cơ chín muồi đã đến thì việc thống nhất Phật giáo là lẽ tự nhiên, đáp ứng nguyện vọng thiết tha và chính đáng của tăng ni, Phật tử; đồng thời là một sự kiện quan trọng trong đời sống tôn giáo của những người con Phật.
 
Trong Chương trình hoạt động sau khi GHPG Việt Nam ra đời đã nêu: Phật giáo Việt Nam vốn có lịch sử gắn bó với dân tộc xuyên suốt qua các thời đại. Ngày nay, dân tộc Việt Nam được hoàn toàn độc lập, thống nhất, tiến lên ngang tầm lịch sử nhân loại, Phật giáo Việt Nam có điều kiện khách quan thuận lợi để ứng dụng một cách sáng tạo phương pháp truyền thừa giáo lý Đức Phật vào mục đích phục vụ đời sống xã hội, góp phần xây dựng đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân và đóng góp vào sự nghiệp hòa bình an lạc cho thế giới…Tất cả Phật tử Việt Nam, xuất gia hay tại gia đều có chung nòi giống, chung hoàn cảnh sinh sống, chung nền văn hóa dân tộc, chung nền tín ngưỡng đạo Phật, GHPG Việt Nam có cơ sở vững chắc để thực hiện sự điều hợp các hệ phái Phật giáo Việt Nam, thắt chặt tình đồng đạo trong tăng ni, Phật tử, cùng nhau xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam tốt đẹp để xứng đáng với truyền thống luôn luôn là một thành viên tin cậy trong khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Sau 30 năm hình thành và phát triển, đến nay GHPG Việt Nam đã khẳng định con đường đã chọn là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của mình và đất nước. Chính sự kiện quan trọng đó giúp Giáo hội, tăng ni, Phật tử cả nước có điều kiện mới để làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, khẳng định vị thế và sự đóng góp của mình trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Đến nay, Giáo hội đã thành lập được 57 Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh trực thuộc Trung ương; cả nước hiện có hơn 42.000 chức sắc, nhà tu hành và hơn 16.000 tự viện. Hệ thống đào tạo tăng tài đã phát triển sâu rộng với ba Học viện Phật giáo tại Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, TP. Hồ Chí Minh và một Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP. Cần Thơ và 33 trường trung cấp, 8 lớp cao đẳng Phật học tại nhiều tỉnh, thành phố. Hàng năm, Giáo hội đã quyên góp được hàng trăm tỷ đồng để cứu trợ nạn nhân bị thiên tai, tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo và những hoạt động từ thiện nhân đạo khác.
 
Thực sự, GHPG Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức và hoạt động, góp phần động viên quần chúng tín đồ Phật giáo thực hiện những giá trị đạo đức, bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Những đóng góp của GHPG Việt Nam đã nâng cao vị thế của mình trong nước cũng như trên trường quốc tế, được Phật giáo các nước đánh giá cao. Thành quả của GHPG Việt Nam là sự kết tinh, chắt lọc những nỗ lực, tâm huyết của hơn hai ngàn năm Phật giáo và Dân tộc Việt Nam vì cuộc sống hòa bình, an lạc của con người./.
 
Đặng Thanh An
Sự kiện thống nhất Phật giáo Việt Nam đánh dấu bước trưởng thành và phát triển có ý nghĩa to lớn30 năm chưa phải là dài trong chặng đường 2000 năm tồn tại của Phật giáo trên đất nước Việt Nam nhưng cũng đủ để GHPG Việt Nam đánh giá và thấy được ý nghĩa cũng như giá trị to lớn của sự kiện thống nhất Phật giáo. Bởi vì, sự kiện quan trọng này đã mở ra một
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Giới thiệu tóm tắt về các kỳ Đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Việc biện giải những hiểu lầm về Phật giáo ở Hội Phật giáo Bắc Kỳ
Một số hình thức tôn giáo nguyên thủy phổ biến trong lịch sử và dấu ấn của nó trong tôn giáo hiện đại
Đoàn kết tôn giáo để thực hiện sự nghiệp xây dựng đất nước
Bước đầu tìm hiểu về sự ra đời và phát triển dòng tu đạo Công giáo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc
Lối sống của người Công giáo Việt Nam: Quá trình từ theo đạo, giữ đạo đến sống đạo
Hòa thượng Thích Trí Hải và quá trình vận động chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc giai đoạn 1924-1934
Nguồn gốc và ý nghĩa chiếc áo cà sa của đạo Phật
Tình hình tôn giáo và những yêu cầu đặt ra với công tác tôn giáo vận
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn