Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/02/2020 08:02 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Đối ngoại tôn giáo đóng góp tích cực cho ngoại giao Việt Nam thời kỳ hội nhập
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp thân mật Bộ Trưởng Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia

Trong điều kiện bối cảnh đất nước, khu vực và quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc, ngoại giao Việt Nam có nhiệm vụ phục vụ ổn định chính trị, ưu tiên phát triển kinh tế, đồng thời bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong lịch sử cho thấy, có nhiều cuộc chiến tranh do thương lượng mà đi đến hoà bình, nhiều cuộc mâu thuẫn xung đột sắc tộc, tôn giáo đẫm máu trên thế giới được thương lượng mà đi đến hoà giải. Sau năm 1975 đất nước ta thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cả nước tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước và mở rộng quan hệ quốc tế. Đảng, Nhà nước Việt Nam đã công bố chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước Đông Nam Á với mục tiêu hoà bình và phát triển, đồng thời cũng tuyên bố với thế giới: “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”. Thực tiễn trong những năm gần đây ngoại giao Việt Nam nói chung và đối ngoại tôn giáo nói riêng đã góp phần quan trọng khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong các sinh hoạt của đời sống quan hệ quốc tế và đối ngoại tôn giáo. Việt Nam đã tham gia và chủ trì nhiều hội nghị thế giới và khu vực; một số tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cũng đăng cai tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo về tôn giáo quốc tế lớn để lại dấu ân đậm nét trong lòng bạn bè thế giới. Những sáng kiến của Việt Nam trong việc đóng góp xây dựng thế giới hoà bình, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái của hành tinh được các quốc gia ghi nhận và đánh giá cao, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đa dân tộc phân bố ở nhiều vùng miền trong cả nước, hầu hết các tổ chức tôn giáo đều có xu hướng đồng hành cùng dân tộc, đồng thời là một nhân tố xã hội và văn hoá tích cực góp phần làm cho nền văn hoá Việt Nam phong phú, đa dạng; các tôn giáo dù nội sinh hay ngoại sinh đều luôn chấp hành hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước góp phần quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng sức mạnh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận định về vai trò và những đóng góp của Phật giáo Việt Nam với cách mạng và dân tộc, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát biểu trong buổi tiếp đại biểu dự Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam tại Phủ Chủ tịch “Phật giáo Việt Nam đã gắn chặt với dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Lịch sử đã xác nhận Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo từ bản chất, bản sắc từ trong lĩnh vực thực tiễn hoạt động của mình biểu hiện truyền thống yêu nước gắn bó chặt chẽ với dân tộc với Tổ quốc”. Ở miền Bắc, sau ngày Độc lập 2-9-1945 không lâu, các giám mục và đồng bào Công giáo Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình gửi thư lên Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Dù phải hy sinh xương máu để kiến thiết một nhà nước tự do hạnh phúc hoàn toàn, thì chúng tôi cũng sẵn sàng không ngần ngại”. Nhiều năm qua, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã tăng cường và đẩy mạnh nhiều hoạt động giao lưu với các tổ chức tôn giáo ở các nước trong khu vực và trên thế giới. Hoạt động tôn giáo đã góp phần làm cho bạn bè thế giới và chức sắc tôn giáo đồng đạo khác trên thế giới hiểu rõ hơn về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là cơ sở bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch bên ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam. Theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện nay, trên phạm vi cả nước đã có 13 tôn giáo với 32 tổ chức tôn giáo được công nhận và đăng ký hoạt động, với số lượng tín đồ trên 20 triệu người, chiếm 26 % dân số, có trên 100 ngàn chức sắc, nhà tu hành, hầu hết các tôn giáo ở Việt Nam như: Công giáo, Phật giáo, Tin lành… đều du nhập từ nước ngoài vào; do đó các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam với mức độ khác nhau, trong phạm vi điều kiện hoạt động nhất định đều có mối quan hệ với các tôn giáo đồng đạo trên thế giới, việc hoạt động đó đã phản ánh một bức tranh sinh động đối với hoạt động quốc tế của các tôn giáo và khẳng định những đóng góp tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với thế giới. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế quan hệ đối ngoại của các tôn giáo thể hiện cụ thể trong việc trao đổi đoàn các chức sắc, tín đồ ra nước ngoài học tập, dự hội nghị, hội thảo, tham gia các hội nghị quốc tế tôn giáo thế giới và khu vực. Chỉ tính riêng năm 2010, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã tổ chức cho khoảng 120 lượt với trên 500 chức sắc, nhà tu hành ra nước ngoài dự hội nghị, hội thảo và tham gia các khoá đào tạo về tôn giáo và các hoạt động quốc tế có liên quan đến tôn giáo.

 

 

Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp đoàn Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia

 

Thực tế cho thấy, thời gian qua công tác đối ngoại tôn giáo có đóng góp tích cực trong việc thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở của Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế theo tinh thần “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”. Lực lượng tham gia hoạt động đối ngoại tôn giáo không ngừng được mở rộng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn với địa bàn hoạt động ngày càng đa dạng, đối tác quan hệ trên kênh đối ngoại tôn giáo ngày càng phong phú, góp phần quan trọng đưa hình ảnh Việt Nam ra với thế giới, cụ thể tháng 5/2008, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (VESAK), với sự tham dự của 4.000 đại biểu quốc tế và trong nước từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, đây là lễ hội tôn giáo lớn có uy tín với thế giới; đối ngoại tôn giáo đóng góp tích cực cho cuộc đấu tranh trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực xấu, bày tỏ tình đoàn kết quốc tế với bạn bè thế giới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Những thành tựu của công tác đối ngoại tôn giáo năm 2010 là minh chứng rõ nét cho hoạt động quốc tế của tôn giáo đã tăng về số lượng, phong phú đa dạng về nội dung, hình thức, nhiều đoàn cán bộ và chức sắc các tôn giáo đã tham gia đối thoại về tôn giáo như: Đoàn liên ngành đi Philippin tham dự Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng các nước Phong trào Không liên kết về Đối ngoại tín ngưỡng và hợp tác vì hoà bình và phát triển; Đoàn cán bộ liên ngành và chức sắc tôn giáo đi Tây Ban Nha tham dự Đối thoại “Liên tín ngưỡng ASEM lần thứ VI”; Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo một số địa phương đi nghiên cứu tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo tại Malaysia và Singapore. Bên cạnh đó Việt Nam đã đón và làm việc với nhiều đoàn tôn giáo nước ngoài, nhiều cá nhân và tổ chức tôn giáo, tổ chức quốc tế đến trao đổi và tìm hiểu về chính sách tôn giáo của Việt Nam như: tham dự hội thảo bàn tròn về Tin lành do Viện Ngiên cứu Tôn giáo Việt Nam chủ trì phối hợp với Viện Can dự Toàn cầu (IGE); tiếp tập đoàn truyền thông (WAZ) của Đức vào Việt Nam để tìm hiểu chính sách tôn giáo của Việt Nam; dự Hội thảo tôn giáo và Pháp quyền tại Utah, Hoa Kỳ theo lời mời của trường Đại học BYU,…có thể khẳng định các cuộc làm việc, trao đổi của các đoàn cán bộ, chức sắc các tôn giáo của Việt Nam với các đoàn nước ngoài trên tinh thần hợp tác, thiện chí và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; trong các chuyến thăm của các đoàn nước ngoài vào Việt Nam, nhiều đoàn đã tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành các tổ chức, cá nhân tôn giáo mà đoàn quan tâm. Đây là điều kiện, cơ hội để các đoàn quốc tế được chứng minh thực tiễn đời sống tôn giáo ở Việt Nam và có cái nhìn đầy đủ hơn về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

 

 

Đoàn viện Can dự Toàn cầu làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ tại Hà Nội

 

Hoạt động đối ngoại tôn giáo liên quan đến tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam, được pháp luật bảo hộ. Có thể thấy hoạt động đối ngoại tôn giáo thời gian qua gia tăng cả về số lượng, quy mô, cấp độ như: Quan hệ Việt Nam - Vatican, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam trong đa phương hoá, đa dạng hoá công tác ngoại giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định. Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Thực hiện đường lối này, Đảng, Nhà nước ta chủ trương khép lại quá khứ, hướng đến tương lai, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt, đối xử về thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tôn trọng những ý kiến khác nhau nhưng không trái với lợi ích của đất nước, lợi ích của dân tộc, đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung vì sự ổn định chính trị xã hội; thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động đối ngoại của các tôn giáo đã có những đóng góp nhất định trong việc tập hợp và vận động đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

 

 

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại Brunei

 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo như Nghị quyết số 24/ NQ- TW, ngày 16/10/1990; Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành TW Đảng; Quốc hội khoá 11 đã ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (số 21/2004/ PL- UBTVQH 11) quy định về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Chính phủ ban hành nghị định số 22/2005/ NĐ- CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị  1940/ CT- TTg ngày 31/12/2008 Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo và nhiều văn bản hướng dẫn của Nhà nước và các bộ, ban, ngành liên quan, tiếp tục khẳng định rõ “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào” và quy định “Tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc tôn giáo được mời tổ chức, người nước ngoài vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế…” Các chính sách, pháp luật đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc của Nhà nước Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoại tại Việt Nam, giúp họ yên tâm làm việc, học tập,… đây là việc làm thiết thực vừa thể hiện chính sách đúng đắn vừa góp phần thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở của Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập WTO. Vì thế, ở Việt Nam không có hiện tượng xung đột tôn giáo, đây thực sự là nền tảng để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, trong đó đoàn kết các tôn giáo là nguồn sức mạnh là nhân tố quyết định bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 

Đoàn Tín hữu Tin lành quốc tế thăm và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

 

 

Đoàn Chứng nhân Gieehoova thăm và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

 

Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, diễn biến nhanh, phức tạp. Trong nước, sau nhiều năm phát triển kinh tế thuận lợi; đầu năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế gặp nhiều khó khăn; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, ngoại giao kích động tư tưởng ly khai, bạo loạn và đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình”. Lợi dụng sự nhẹ dạ của một bộ phận nhân dân và tín đồ tôn giáo, số đối tượng xấu bên ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam, đã lợi dụng phương tiện truyền thông và Internet để kích động, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương chính sách tôn giáo của Việt Nam “bóp méo, thổi phồng”, chúng cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, mục đích nhằm đưa Việt Nam trở lại những nước quan tâm đặc biệt về tôn giáo của Hoa Kỳ. Do tính đặc thù, phức tạp, nhậy cảm, hoạt động đối ngoại tôn giáo rất phong phú, đa dạng, để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình phục vụ tích cực cho ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới, hoạt động đối ngoại tôn giáo cần tập trung vào một số nội dung như sau:

 

- Cần quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đối với công tác tôn giáo. Các bộ, ban, ngành chức năng tổ chức nghiên cứu kỹ, nắm chắc chủ trương, đường lối, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác tôn giáo và đối ngoại tôn giáo làm nền tảng cho công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện cho đối ngoại của Việt Nam.

 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; xác định công tác tôn giáo và Đối ngoại tôn giáo ở các bộ, ngành phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý, điều hành linh hoạt, hiệu quả của chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trong tham mưu đề xuất chủ trương với Đảng, Nhà nước về tôn giáo phải “đúng” “trúng”, góp phần làm chuyển biến và hướng các tôn giáo về mục tiêu cách mạng Việt Nam là xây dựng đất nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Quá trình tư tưởng này thể hiện sự đúng đắn của đường lối, quan điểm chỉ đạo công tác tôn giáo của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của của Nhà nước Việt Nam, kiên quyết bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật; các bộ, ngành chức năng cần phối hợp để tuyên truyền về những thành qủa mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều năm qua về thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam làm cơ sở phản bác lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn gắn vấn đề tôn giáo với vấn đề “dân tộc, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá nước ta.

 

- Cơ quan ngoại giao Việt Nam phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở trung ương xây dựng kế hoạch 06 tháng, 01 năm tổ chức gặp mặt các vị lãnh đạo cao cấp trong tổ chức tôn giáo ở Việt Nam và kiều bào tôn giáo ở nước ngoài để thông tin về thành tựu phát triển kinh tế đất nước, thành tựu của ngoại giao Việt Nam và những đóng góp của đối ngoại tôn giáo, là nhịp cầu nối giữa “lòng dân với ý Đảng” để có định hướng chiến lược để phát huy sức mạnh của ngoại giao nhân dân, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

- Nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ chế, các diễn đàn ở khu vực và thế giới chủ động, khôn khéo, cương quyết và linh hoạt trong trao đổi thống nhất giải quyết những vấn đề tôn giáo, nhân quyền, đặc biệt là những vấn đề có tính chất quốc tế, bảo vệ lợi ích đất nước, hạn chế sơ hở để thế lực thù địch bên ngoài vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm “dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo” gây ảnh hưởng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thông qua diễn đàn, hợp tác cần kịp thời thông tin để đối tác hiểu rõ và đầy đủ hơn về chính sách tôn giáo và tình hình tôn giáo tại Việt Nam, tạo sự ủng hộ của cộng đồng thế giới.

 

- Tăng cường công tác tổng hợp nghiên cứu về các vấn đề hợp tác liên quan đến tôn giáo, nhân quyền để có đối sách chủ động trong đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về tôn giáo; xác định rõ “đối tác” và “đối tượng” để có đối sách ngoại giao cho phù hợp, nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu tổng hợp để góp ý vào việc hoạch định chủ trương, chính sách pháp luật với Đảng, Nhà nước và đề xuất “chiến lược dài hạn” về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

 

- Ban Tôn giáo Chính phủ, cần cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về công tác tôn giáo; kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác tôn giáo; đặc biệt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên trách, xây dựng chế độ hỗ trợ về chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác tôn giáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt.

                                                                 

   Nguyễn Văn Long

    Ảnh: Trí Dũng

Đối ngoại tôn giáo đóng góp tích cực cho ngoại giao Việt Nam thời kỳ hội nhậpTrong lịch sử cho thấy, có nhiều cuộc chiến tranh do thương lượng mà đi đến hoà bình, nhiều cuộc mâu thuẫn xung đột sắc tộc, tôn giáo đẫm máu trên thế giới được thương lượng mà đi đến hoà giải. Sau năm 1975 đất nước ta thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hiếu đạo trong Nho giáo và Phật giáo
Tôn giáo và chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Kiến trúc Phật giáo ở Thái Bình nét đặc trưng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ
Bàn về đối tượng thờ phụng trong các ngôi chùa Việt ở miền Bắc
Những dấu ấn tâm linh Chămpa ở Thăng Long
Cách mạng Tháng Tám với các Giám mục người Việt
Tái cấu hình đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Những thách thức về mặt pháp lý
Thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc
Vu lan bồn và ngày lễ rằm tháng bẩy
Tìm hiểu về tràng hạt trong Phật giáo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn