Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 04/07/2020 03:45 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Ý nghĩa việc thống nhất Phật giáo và sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981

      Sau khi thống nhất đất nước, thực hiện chủ trương chung, các tổ chức, đoàn thể trên toàn quốc đã tiến hành hợp nhất, thống nhất để thực hiện tinh thần đại đoàn kết, vì mục tiêu thống nhất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

             Trong xu hướng chung đó, các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện để thống nhất và hình thành tổ chức tôn giáo chung trên phạm vi toàn quốc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cũng được ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đất nước Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng cũng bị chia cắt. Việc thành lập tổ chức Phật giáo chung trên toàn quốc là mong ước cao nhất của chức sắc, tín đồ Phật tử Việt Nam ở cả ba miền đất nước.

Qua hơn một năm thực hiện công tác vận động thống nhất, từ ngày 04 đến ngày 07/11/1981, tại Thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo đang hoạt động tại Việt Nam lúc đó. Tại Đại hội thống nhất Phật giáo này, tất cả các đại biểu tham đự Đại hội đã biểu quyết tán thành việc thành lập GHPGVN và thông qua Hiến chương đầu tiên của Giáo hội. Ngay tại phần Lời nói đầu, Hiến chương GHPGVN khẳng định: “Trong gần hai ngàn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, hòa mình cùng dân tộc, đạo Phật đã trở thành một tôn giáo của dân tộc. Với truyền thống yêu nước, suốt chiều dài dựng nước và giữ nước từ ngàn xưa cho đến ngày nay, Phật giáo Việt Nam bao giờ cũng là thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam đã thực hiện từ lâu nhưng chưa được trọn vẹn. Kể từ năm 1981, trong bối cảnh dân tộc đã được độc lập, Tổ quốc đã thống nhất, Phật giáo Việt Nam có đầy đủ cơ duyên thực hiện nguyện vọng thống nhất ấy. Sự thống nhất Phật giáo Việt Nam xây dựng trên nguyên tắc: Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. Đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì các truyền thống Hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chính pháp”. Thực hiện sứ mệnh hộ quốc an dân, gắn bó đạo – đời, mang giáo lý Phật giáo để phục vụ lợi ích của con người, Hiến chương của GHPGVN cũng nêu rõ: “Lý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp chung, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý Đức Phật, nhằm phục vụ Dân tộc, Tổ quốc và nhân loại chúng sinh là lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Giáo hội duy nhất đại diện cho tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo đúng luật Phật và luật pháp Nhà nước quy định”.

Qua 30 năm thực hiện đường hướng hoạt động ấy, năm 2011, GHPGVN tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Đó là một chặng đường hoạt động, phát triển của GHPGVN với những bước đi gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Nhìn lại chặng đường 30 năm hoạt động kể từ khi GHPGVN ra đời, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận. Với đường hướng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” và tinh thần “hộ quốc an dân”, một lần nữa chúng ta thấy ý nghĩa to lớn của việc thống nhất Phật giáo và sự ra đời của ngôi nhà chung GHPGVN.

- Việc thống nhất các tổ chức hệ phái Phật giáo ở trong nước năm 1981 để xây dựng ngôi nhà chung GHPGVN, đã chấm dứt thời kỳ các tổ chức Phật giáo manh mún, tranh giành sự ảnh hưởng, đồng thời nâng cao vị thế của Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc và với Phật giáo trên thế giới.

- Thống nhất, thành lập tổ chức chung của Phật giáo Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Phật giáo. Việt Nam là một trong số hiếm các quốc gia trên thế giới mà hoạt động của Phật giáo có hình thức tổ chức giáo hội chung, duy nhất.

- Việc thành lập tổ chức Phật giáo chung, duy nhất vừa có vai trò đoàn kết thống nhất trong chức sắc, đồng bào tín đồ Phật tử, vừa là cơ sở chống lại sự lợi dụng tôn giáo của các phần tử xấu chống phá, gây chia rẽ trong Phật giáo Việt Nam.

- GHPGVN ra đời đã tập hợp, đoàn kết chức sắc, tín đồ Phật tử trong ngôi nhà chung Giáo hội để thực hiện thành công đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển đất nước.

- Việc ra đời tổ chức GHPGVN đã tạo nên cầu nối, một kênh quan trọng để các chức sắc Phật giáo người Việt và các hội Phật tử người Việt Nam ở nước ngoài hướng về, cùng đoàn kết với đồng bào Phật giáo ở trong nước chung tay xây dựng đất nước Việt Nam XHCN.

- Sự ra đời của ngôi nhà chung GHPGVN tạo nên sự thống nhất trong công tác lãnh đạo của trung ương Giáo hội, công tác hành chính đạo của hệ thống Giáo hội các cấp, công tác hướng dẫn tăng ni, tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động tu học và sinh hoạt tôn giáo theo đúng chính pháp của Đức Phật, Hiến chương của GHPGVN và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Việc thành lập GHPGVN đã khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta với tôn giáo nói chung và tổ chức GHPGVN nói riêng. Từ đó tạo cơ sở cho việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho nhân dân.

Mặc dù không thể phủ nhận được thành tựu to lớn của GHPGVN qua 30 thành lập, phát triển cũng như sự đóng góp với đất nước và dân tộc, nhưng GHPGVN cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức trong điều kiện mới. Điều đó đặt ra cho GHPGVN vừa phải luôn đổi mới mình để thích nghi với điều kiện xã hội, vừa phải phát huy những giá trị tốt đẹp, ưu việt của tôn giáo đối với xã hội và đất nước, để thực hiện thành công đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”./.

 

Yên Sơn

 

Ý nghĩa việc thống nhất Phật giáo và sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981Trong xu hướng chung đó, các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện để thống nhất và hình thành tổ chức tôn giáo chung trên phạm vi toàn quốc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cũng được ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Dấu ấn văn hóa Phật giáo trong đời sống cư dân các bộ tộc Lào
Chủ nghĩa khủng bố Islam giáo cực đoan thời hậu Bin laden
Vấn đề tôn giáo từ Đại hội đến Đại hội của Đảng trong thời kỳ đổi mới
Nho - Phật trong quan điểm trị nước của Đức vua Trần Nhân Tông
Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước
Tìm hiểu về các Vương cung thánh đường ở Việt Nam
Các tôn hiệu của Đức Phật Thích ca mâu ni
Nội dung cơ bản về tôn giáo trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Thế giới tâm linh
Đại lão Hoà thượng Kim Cương Tử với Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2001)
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh sơn Tỉnh Dòng Việt Nam tổ chức thánh lễ Truyền chức Linh mục
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn