Ngày 26/10/2020 05:22 AM
Thống kê truy cập
Lượt truy cập
18723816
Khách online 203
Sơ đồ Website

1.Giới thiệu hệ thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo

1.1.Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo Sở Nội vụ các địa phương

1.1.1.Cơ cấu tổ chức

1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1.2.Văn bản của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo

1.2.1.Văn bản chỉ đạo điều hành của Trưởng Ban

1.2.2.Lấy ý kiến nhân dân

2.Các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tôn giáo

3.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

4.Công tác tôn giáo

5.Nghiên cứu khoa học và trao đổi ý kiến

5.1.Công tác nghiên cứu khoa học của Ban Tôn giáo Chính phủ

5.2.Tin, bài nghiên cứu và trao đổi ý kiến của độc giả

5.3.Giới thiệu các ấn phẩm kinh sách

5.4.Đề tài nghiên cứu khoa học

6.Hỏi đáp pháp luật

7.Hoạt động quan hệ quốc tế

8.Đời sống văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo

8.1.Giới thiệu các tổ chức tôn giáo đã được công nhận

8.2.Đời sống tín ngưỡng tôn giáo

9.Tin tức, sự kiện

9.1.Tin hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ

9.2.Tin trong nước

9.3.Tin quốc tế

9.4.Video

9.5.Audio

9.6.Thư viện ảnh     

10.Hồ sơ sự kiện

10.1.Về “Hội thánh đức chúa trời mẹ”

10.2.Luật tín ngưỡng, tôn giáo

10.3.Luật An Ninh mạng

10.4.Dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

11.Công tác cải cách hành chính

12.Thông tin khác

12.1.Dự Án, Đấu Thầu mua sắm công

12.2.Báo cáo thống kê

Tin mới


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn