Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 04/07/2020 02:56 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Một báo cáo đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Ngày 15/8/2017, tại Washington, D.C (Hoa Kỳ), Bộ Ngoại giao nước này đã công bố “Báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2016″, đề cập tình hình tự do tôn giáo ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, phần phản ánh về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, báo cáo tiếp tục có nhiều nội dung thể hiện cách đánh giá thiếu khách quan, sai lệch và thiếu thiện chí.

Trong báo cáo, phần về tình hình tôn giáo ở Việt Nam đã ghi nhận Việt Nam tiếp tục có những cải thiện về tự do tôn giáo. Hiến pháp Việt Nam quy định tự do tín ngưỡng và tự do thờ phụng theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng, tháng 11/2016, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực vào tháng 1/2018) nhằm đảm bảo thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trên thực tế. Tuy nhiên, báo cáo vẫn cho rằng: Việt Nam tiếp tục kiểm soát, thậm chí triệt hạ những tổ chức tôn giáo không được sự chấp thuận của Nhà nước, với những điều luật “mơ hồ” cho Nhà nước rộng quyền hơn trong việc kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì đoàn kết dân tộc. Nhiều tôn giáo lớn như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài...đến các nhóm Tin Lành ở vùng sâu, vùng xa đang là đối tượng bị nhà cầm quyền sách nhiễu, cấm đoán; những người truyền đạo là người dân tộc ở Tây Bắc hoặc ở Tây Nguyên, Miền Trung bị nhà cầm quyền đe dọa, buộc phải chối bỏ đức tin. Chính quyền tiếp tục hạn chế các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế của các nhóm tôn giáo được công nhận, dù ít nghiêm trọng hơn năm trước.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao tại Hà Nội ngày 17/8/2017, trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm tôn trọng thực thi trên thực tế. Chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng…Chúng tôi ghi nhận trong báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có một số điều chỉnh sát với tình hình hình thực tế ở Việt Nam. Song, đáng tiếc là trong báo cáo vẫn còn đưa ra thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam”.

Cũng như báo cáo thường niên những năm trước, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đánh giá sai lệch, xuyên tạc thực tế tình hình tôn giáo ở Việt Nam; có lẽ cách đánh giá của họ đã bị chi phối bởi định kiến và sự khác biệt về quan điểm lịch sử, văn hóa đối với vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Để xây dựng báo cáo này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lấy thông tin do các tổ chức NGO quốc tế, tổ chức phản động lưu vong, cá nhân bất mãn, chống đối trong nước cung cấp. Cũng như các lĩnh vực xã hội khác, sự khác biệt trong quan niệm về tín ngưỡng, tôn giáo giữa các quốc gia là điều bình thường. Bộ Ngoại giao Mỹ cần phải nhận thức rõ được điều này và không nên áp đặt mô hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo của họ cho các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Cần khẳng định rằng, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người là chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Nghị quyết Đại hội XII đã khẳng định: “Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái với quy định của pháp luật”. Tinh thần này đã được cụ thể hóa trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam như: Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Luật Hình sự (sửa đổi năm 2017), Luật Tố tụng Hình sự…và được bảo đảm, tôn trọng thực hiện trên thực tế. Điều 24, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”; chỉ nghiêm cấm:“xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Điều này tương thích với các văn bản luật quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết, điển hình như Điều 18, Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị (năm1966) đã nêu: Mọi người có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác.

Với chính sách tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những năm vừa qua,Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Theo thống kê sơ bộ, tính đến năm 2017, cả nước có 41 tổ chức tôn giáo thuộc 15 tôn giáo khác nhau được Nhà nước công nhận và cấp phép hoạt động với khoảng 25 triệu tín đồ, 83 nghìn chức sắc, hơn 133 nghìn chức việc, 28 ngàn cơ sở thờ tự. Các tôn giáo đã có hệ thống đào tạo quy mô trong cả nước, trong đó, Phật giáo với 04 Học viện, 01 trường Cao đẳng và hàng chục trường Trung cấp Phật học, gần 17.000 cơ sở thờ tự; Công giáo có 01 Học viện, hàng chục trường đào tạo và hơn 7000 cơ sở thờ tự; Cao Đài có 01 Học viện, hơn 1200 thánh thất, thánh tịnh; Tin Lành có 01 Trường và 01 Viện Thánh kinh thần học, hơn 500 cơ sở thờ tự và trường đào tạo tín đồ. Một số các tổ chức tôn giáo đã có báo, tạp chí, bản tin riêng; Nhà nước đã cho phép xuất bản kinh sách bằng các tiếng dân tộc như: Xuất bản Kinh thánh bằng tiếng Ba-na, Ê-đê, Gia-rai; xuất bản Kinh Phật bằng tiếng Khmer...vv. Hoạt động hợp tác quốc tế trên lĩnh vực tôn giáo được chú trọng, đẩy mạnh; Chính phủ đã tạo điều kiện cho các tôn giáo được mở rộng quan hệ quốc tế rộng rãi; cho phép nhiều đoàn tôn giáo quốc tế được đến thăm, làm việc tại Việt Nam và nhiều đoàn chức sắc tôn giáo trong nước đi thăm, làm việc, học tập ở nước ngoài. Những năm qua, Việt Nam cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện tôn giáo lớn như: Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) năm 2008 và 2014; Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ XI (năm 2009), Đại lễ 100 năm Tin Lành đến Việt Nam (năm 2011), Diễn đàn Thượng đỉnh Phật giáo ASEAN (năm 2016)...vv. Đại diện các tổ chức tôn giáo Việt Nam đã được tham gia đối thoại, giao lưu trên các diễn đàn lớn: Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)...vv. Đặc biệt, việc đăng ký điểm nhóm Tin Lành đã được Chính phủ hết sức quan tâm, tạo điều kiện phê duyệt. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, ngày càng có nhiều điểm nhóm mới được Nhà nước cấp mới đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Hiện nay, riêng các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước đã có khoảng gần 500 ngàn tín đồ thuộc 31 tổ chức, hệ phái, nhóm Tin Lành, trong đó có hơn 400 ngàn người đang sinh hoạt tại 240 chi hội và 1.300 điểm nhóm đã đăng ký với chính quyền địa phương. Khu vực Tây Bắc hiện có khoảng gần 200 ngàn tín đồ, chủ yếu là người Mông sinh hoạt ở hơn 1.300 điểm nhóm. Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho đồng bào theo đạo Tin Lành được sinh hoạt tôn giáo tại gia đình hoặc tập trung theo điểm nhóm; hiện đã có trên 500 điểm nhóm đăng ký sinh hoạt thuộc 6 tổ chức, hệ phái. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những năm qua, các tín đồ, chức sắc yên tâm, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội…đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Những năm qua, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân ngày càng được tôn trọng, bảo đảm thực hiện trên thực tế, điều nàyđã được cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều chính khách Mỹ đã chứng kiến và ghi nhận. A.Sauvageot, cựu đại tá CIA đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam, là trợ lý đặc biệt của Đại sứ Mỹ tại Thái Lan cho rằng: “Với tư cách là người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam đã lâu, tôi hoàn toàn không đồng ý với bản báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo. Nếu ai hỏi tôi, tự do tín ngưỡng ở Việt Nam là bao nhiêu, theo tôi là 100%, tự do không tín ngưỡng của Việt Nam cũng là 100%. Thí dụ cá nhân tôi, hoàn toàn không theo một tôn giáo nào, nhưng làm việc tại Việt Nam, tôi không bao giờ bị mang tiếng xấu vì điều đó”.Trong cuộc làm việc với Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ tại Mỹ năm 2016, B.Roberts, Mục sư cao cấp của Hội thánh Tin Lành Northwood (Mỹ), cho hay: “Các tôn giáo ở Việt Nam đều đang phát triển. Tôi thấy rằng chính phủ Việt Nam đang tạo điều kiện để người dân được thực hành tôn giáo của mình, tôi nghĩ dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo của các bạn là một bước tích cực và đúng hướng”. Ông C.Searcy, Phó Chủ tịch Quỹ tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ, đã nói: “Được chứng kiến trực tiếp và bằng kinh nghiệm bản thân mình, tôi cho rằng Việt Nam không chỉ có tự do tôn giáo mà các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam ngày càng phát triển”. Đặc biệt, việc Việt Nam trúng cử là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014 - 2016 với số phiếu cao nhất, đồng thời bảo vệ thành công các phiên rà soát Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II là lời khẳng định mạnh mẽ nhất đối với nỗ lực, thành tựu của Việt Nam nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoàn thành tốt vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền LHQ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Cũng như hoạt động bình thường khác của xã hội, sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam đều phải trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, không tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên lợi ích quốc gia, dân tộc. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm và xử lý nghiêm bất kỳ ai lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh chính trị, trật tự xã hội, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân, điều này phù hợp với luật pháp quốc tế và cũng giống như ở các quốc gia khác, hành vi của công dân lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, dù theo đạo hay không theo đạo cũng đều phải bị xử lý theo luật định. Điển hình như ở nước Đức, Điều 9, Hiến pháp nước này đã quy định: Hoạt động của một tổ chức tôn giáo có thể bị giới hạn hay bị cấm nếu như mục đích và hoạt động của tổ chức đó vi phạm các quy định của luật hình sự hay chống lại chế độ xã hội đã được xác định trong Hiến pháp. Vì lẽ đó, chính quyền Đức đã phá bỏ 16 nhà thờ ở Garzweiler (Grevenbroich) để khai thác than non dù Giám mục cho rằng việc khai thác than ảnh hưởng sinh thái và xã hội, bởi việc khai thác là quan trọng hơn vì lợi ích của xã hội. Và ngay tại nước Mỹ, nơi tự cho rằng luôn đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo thì cũng là nơi bị lên án vi phạm quyền này, điển hình là Hội đồng Giám mục Mỹ đã nhiều lần tố giác đạo luật tại một số bang ở Mỹ đe doạ hoặc kỳ thị các tín đồ Kitô, đặc biệt là Công giáo, như luật buộc các tổ chức Công giáo phải trả bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên; đặc biệt, sau sự kiện khủng bố xảy ra ở Mỹ ngày 11/9/2001, hiện tượng “bài Hồi giáo” có xu hướng gia tăng tại Mỹ, điển hình ngày 13/8/2016 tại New York, giáo sĩ Hồi giáo M.Akonjee và trợ lý bị bắn chết sau khi rời nhà thờ. Chính Richard Rorty, triết gia Mỹ nổi tiếng thế giới, đã nói: "Nếu chủ nghĩa phát xít đến Hoa Kỳ, nó sẽ liên kết với sự cố chấp tôn giáo. Tôi thú nhận rằng nếu phải đánh cược nước nào tới đây sẽ bị phát xít hóa, chắc tôi chọn Hoa Kỳ”. Những dẫn chứng trên cho thấy ngay trong nội tại nước Mỹ cũng vẫn diễn ra các vụ việc vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân.

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ ngoại giao và để bạn bè quốc tế đánh giá khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nhà nước Việt Nam luôn hoan nghênh các cá nhân và cộng đồng quốc tế, trong đó có các quan chức Mỹ tới thăm, làm việc tại Việt Nam để cảm nhận và phản ánh đúng đắn thực tế đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Đó cũng là hành động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ phát triển lành mạnh, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai quốc gia.

Đức Quỳnh

Một báo cáo đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt NamTrong báo cáo, phần về tình hình tôn giáo ở Việt Nam đã ghi nhận Việt Nam tiếp tục có những cải thiện về tự do tôn giáo. Hiến pháp Việt Nam quy định tự do tín ngưỡng và tự do thờ phụng theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng, tháng 11/2016, Quốc hội
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Việt Nam thực hiện đầy đủ cam kết thúc đẩy quyền con người
Khác biệt dẫn đến sự ra đời của Tin lành cách đây 500 năm giảm đi nhiều hiện nay
Đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong quá trình bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc
Câu chuyện đốt vàng mã mùa Vu Lan từ góc nhìn Phật giáo
Tín ngưỡng thờ Mẫu trong mối quan hệ với tín ngưỡng, tôn giáo khác
Phật giáo Nam tông Khmer ở Cà Mau và những đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ.
Nhìn nhận khác nhau về tôn giáo hiện nay giữa hai đảng chính trị lớn tại Hoa Kỳ
Về sự phát triển của Kitô giáo ở Châu Phi trong tương quan với các châu lục khác đến năm 2050
Hơn 60 năm người Công giáo thủ đô đồng hành cùng dân tộc
Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh sơn Tỉnh Dòng Việt Nam tổ chức thánh lễ Truyền chức Linh mục
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn