Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 29/01/2020 02:16 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Thành phố Đà Nẵng: Đảm bảo cho tôn giáo hoạt động thuận lợi

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo (QLNNVTG) đã tạo được niềm tin trong chức sắc, đồng bào có đạo vào chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo. Điều dễ thấy từ hiệu quả của công tác này là sự đồng hành, tham gia tích cực của chức sắc, đồng bào có đạo cùng toàn thể nhân dân thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2015), ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố có cuộc trao đổi với Báo Đà Nẵng.

PV: Thưa ông mục tiêu của công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo là gì ?

Ông Ngô Khôi: Mọi hoạt động của xã hội đều được Nhà nước quản lý, điều chỉnh bằng pháp luật. Hoạt động tôn giáo cũng không nằm ngoài công tác QLNN. Mục tiêu của công tác này là đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, quyền theo hay không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào; bảo đảm cho các tôn giáo được Nhà nước công nhận hoạt động bình đẳng theo đúng quy định pháp luật. Phát huy mặt tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với sự phát triển của xã hội. Quản lý Nhà nước về tôn giáo còn đảm bảo mục tiêu gìn giữ đoàn kết giữa đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không có tín ngưỡng, tôn giáo.

PV: Ngành QLNNVTG của thành phố đã thực hiện các mục tiêu này như thế nào, thưa ông ?

Ông Ngô Khôi: Với chức năng là cơ quan tham mưu cho chính quyền các cấp trong công tác QLNNVTG, Ngành QLNNVTG thành phố đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có thể nêu một số điểm nổi bật trong công tác QLNNVTG trên địa bàn thành phố như sau: Đó là việc triển khai và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong hệ thống chính trị các cấp, trong chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo. Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nhằm cụ thể hóa Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 92/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Các văn bản này đã tạo hành lang pháp lý đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của các cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật, phù hợp với tình hình tôn giáo của thành phố.

Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động tôn giáo. Các thủ tục này được niêm yết công khai tại cơ quan Ban Tôn giáo thành phố, UBND các quận, huyện, phường, xã, công khai trên website http://www.noivu.danang.gov.vn. Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm dữ liệu về cơ sở thờ tự tôn giáo phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi. Cho đến nay chưa có trường hợp nào trễ hẹn. Có thể nói công tác QLNNVTG đã tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng theo hiến chương, điều lệ của Giáo hội, đúng quy định pháp luật đáp ứng nhu cầu "no ấm phần xác, thong dong phần hồn" của đồng bào có đạo. Cùng với sự phát triển của thành phố, các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận đều có sự phát triển về số lượng tín đồ cũng như ngày càng nhiều cơ sở thờ tự được, sửa chữa,  xây dựng khang trang. Công tác này đã tạo được sự tin tưởng của chức sắc, đồng bào có đạo đối với Đảng, chính quyền, Mặt trận thành phố qua việc thể hiện trách nhiệm công dân đồng hành với sự phát triển của thành phố.

PV: PV: Thưa ông, nói như vậy trong công tác QLNNVTG có dấu ấn của công tác dân vận ?

Ông Ngô Khôi: Tại Nghị quyết số 25-NQ/TW, khóa IX của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có quan điểm: "Cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh là điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung". Thực hiện quan điểm này Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận thành phố vừa triển khai tuyên truyền gắn liền với vận động chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, đồng thời thực hiện các chủ trương của Thành ủy, chính quyền, Mặt trận thành phố. Đà Nẵng cũng là địa phương đi đầu trong việc tổ chức gặp mặt, đối thoại hàng năm giữa chức sắc các tôn giáo với lãnh đạo thành phố. Qua đó lãnh đạo thành phố xem xét giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức tôn giáo. Đối thoại để tìm ra những điểm tương đồng, đi đến đồng thuận vì sự phát triển của thành phố, vì cuộc sống nhân dân trong đó có sự đồng hành của các tôn giáo.

Hiệu quả của công tác dân vận tôn giáo thể hiện sự đoàn kết của đồng bào có đạo trong khối đại đoàn kết toàn dân thành phố, đồng thuận trong thực hiện các chủ trương lớn của thành phố, thể hiện ở nếp sống “tốt đời, đẹp đạo” trong các phong trào ở khu dân cư. Nổi bật nhất là hoạt động từ thiện-xã hội của các tổ chức tôn giáo đã góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố. Trong việc hưởng ứng thực hiện các chủ trương lớn của thành phố, đặc biệt là công tác đền bù giải tỏa, chỉnh trang đô thị những năm qua đã có 25 cơ sở thờ tự của các tôn giáo di dời hoàn toàn hoặc di dời một phần để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị. Các chức sắc, tín đồ tôn giáo đều đồng tình với chủ trương của thành phố. Chính quyền cũng quan tâm bố trí đất để xây dựng cơ sở thờ tự mới khang trang hơn. Qua tham mưu của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, các cấp chính quyền, lãnh đạo thành phố cũng quan tâm bố trí đất ở khu tái định cư tập trung đông tín đồ tôn giáo để xây dựng thêm cơ sở thờ tự mới đáp ứng nhu cầu sinh  hoạt tôn giáo.

PV: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn

Theo Sơn Trung - Báo Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng: Đảm bảo cho tôn giáo hoạt động thuận lợiNhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2015), ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố có cuộc trao đổi với Báo Đà Nẵng. PV: Thưa ông mục tiêu của công tác quản lý Nhà nước
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Mấy kỷ niệm về những năm gắn bó với công tác tôn giáo
Nghệ An: Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới
Hội thảo khoa học "Vấn đề di sản tôn giáo miền Trung"
Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương thăm các chức sắc tôn giáo nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7
Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương thăm 2 Trường hạ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tập huấn công tác quản lý nhà nước về hoạt động của tôn giáo tại Cần Thơ
Chủ tịch Mặt trân Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) thăm Tòa Giám mục Đà Lạt
Ban Dân vận Huyện ủy huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức tôn giáo
Quảng Bình: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo
Tp Vinh: Nâng cao nhận thức pháp luật cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn