Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 05/12/2019 09:17 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Quảng Bình: Một số kết quả bước đầu từ công tác vận động phụ nữ tôn giáo

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có 2 tôn giáo được công nhận là Công giáo và Phật giáo, với hơn 104.070 tín đồ (Công giáo: 101.070 khẩu, Phật giáo: hơn 3.000 tín đồ phật tử) chiếm hơn 11% dân số toàn tỉnh, phân bổ trên 69 đơn vị hành chính cấp xã và 06 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó, phụ nữ tôn giáo có khoảng 14.000 hội viên, trong đó có 3.164 hội viên nòng cốt.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” . Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tôn giáo, trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã xác định công tác vận động phụ nữ là người có đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Hội và phụ nữ tôn giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác vận động phụ nữ của tỉnh.

Với đặc tính cần cù, chịu khó, chị em hội viên phụ nữ tôn giáo đã có nhiều đóng góp tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để công tác vận động hội viên phụ nữ tôn giáo đi vào chiều sâu, hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác tôn giáo, theo đó, Hội Phụ nữ các cấp đã thực hiện tốt công tác vận động phụ nữ tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo từng đối tượng, ngành nghề, vùng, miền, tổ chức chọn điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm. Kết quả thể hiện: Tỉnh Hội đã chọn phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) là phường có hơn 85% đồng bào theo đạo làm điểm chỉ đạo xây dựng mô hình tập hợp thu hút hội viên phụ nữ tôn giáo và xây dựng hội viên phụ nữ tôn giáo nòng cốt rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng; phân công 01 đồng chí lãnh đạo và một cán bộ Hội phụ trách công tác tôn giáo.

Trong công tác tuyên truyền, vận động, các cấp Hội luôn nhất quán quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác vận động phụ nữ tôn giáo, chú trọng công tác tuyên truyền vận động giúp đồng bào tôn giáo nhận rõ âm mưu của các thế lực thù địch để tự giác và nâng cao cảnh giác đấu tranh “Diễn biến hòa bình”, việc lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Mặt khác, Hội đã quan tâm bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ý thức công dân cho chị em phụ nữ có đạo, tạo ra mối đoàn kết gắn bó trong toàn thể chị em cán bộ, hội viên, phụ nữ; luôn sâu sát nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của phụ nữ tôn giáo, nhất là phụ nữ giáo dân, chú trọng xây dựng hội viên phụ nữ tôn giáo nồng cốt, biết động viên khen thưởng kịp thời giúp chị em phấn đấu vươn lên. Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với các cuộc vận động: “Phụ nữ Quảng Bình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” ; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; duy trì và triển khai các câu lạc bộ "Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan", "Xây dựng gia đình hạnh phúc",…….Điển hình trong các phong trào nói trên là hội viên Hoàng Thị Liệu (xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá), Nguyễn Thị Thuyến (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch)...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động chị em tự nguyện giải phóng mặt bằng, hiến đất, hiến cây, tham gia bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp; mô hình “Một hố rác, một cây xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, phân loại rác và đổ rác đúng nơi quy định, thực hiện “sản xuất thực phẩm sạch”, “tiêu dùng sạch”…được chị em hội viên phụ nữ tôn giáo tích cực hưởng ứng, tiêu biểu như: hội viên các xã Vạn Ninh, Duy Ninh (huyện Quảng Ninh), Châu Hoá (huyện Tuyên Hoá). Quá trình thực hiện các tiêu chí, chị em hội viên đã xây dựng và phát triển tốt các mô hình "Sản xuất thực phẩm sạch", "Tiêu dùng sạch", tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, cây xanh... với hơn 12.000 lượt hội viên tham gia. Nhiều con đường khang trang sạch đẹp mang tên "Đoạn đường phụ nữ tự quản", "Ngõ không lầy lội" đã trở nên quen thuộc với người dân các địa phương...v.v. Vừa tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các bộ luật, nghị định như: Luật Hôn nhân và gia đình; Hòa giải viên giỏi; Phụ nữ và Pháp luật; tìm hiểu Luật Bình đẳng giới…tổ chức lồng ghép tuyên truyền quán triệt các nội dung, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, hội viên, phụ nữ tôn giáo: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các Chỉ thị, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…Quá trình tham gia, nhiều hình thức tuyên truyền và mô hình hiệu quả đã được thực hiện như: hội thi "Phụ nữ với pháp luật", mô hình "Phụ nữ Công giáo nói không với bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội"; trong đó Hội LHPN huyện Tuyên Hoá xây dựng được hai mô hình "Phụ nữ Công giáo nói không với bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội", Hội LHPN huyện Bố Trạch xây dựng được 150 địa chỉ tin cậy vùng giáo với hơn 200 hội viên tham gia. Chị em hội viên cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đề xuất các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em như trợ cấp cho gia đình khó khăn, ốm đau, hoạn nạn; chế độ cho người cao tuổi; bảo hiểm cho trẻ em và người nghèo.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chú trọng các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, tích cực khai thác các nguồn vốn từ các Ngân hàng, Dự án giúp phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp triển khai hơn 60 lớp tập huấn, dạy nghề cho gần 3000 hội viên; khai thác hiệu quả nguồn vốn từ các kênh cho hơn 5000 hội viên vay phát triển sản xuất với tổng số tiền gần 65 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, hội viên phụ nữ tôn giáo đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kịnh doanh, nhiều hội viên có thu nhập hàng trăm triệu đồng; tiêu biểu như chị Phan Thị Ninh, Chi hội thôn Sen (xã Hoà Trạch, huyện Bố Trạch) trồng cao su và nuôi lợn, gà... đạt thu nhập bình quân 20 triệu đồng/tháng. Phong trào "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" cũng đạt nhiều thành quả đáng khích lệ. Hơn 4.600 hội viên đã chung tay giúp đỡ hơn 2.000 hội viên với số tiền trên 4 tỷ đồng, hàng trăm con giống các loại, trên 3.000 ngày công và gần 4.000 kg phân bón... Các tổ tín dụng tiết kiệm, tổ hùn vốn được duy trì và phát triển, động viên chị em tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh phát triển ngành nghề. Nhiều chị em hội viên đã được vay vốn từ 30 đến 70 triệu đồng, tạo thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội tổ chức thăm hỏi các gia đình gặp nạn trong đợt chìm tàu cá của ngư dân thôn Cồn Sẽ (xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn) năm 2013, bão số 10, 11 với số tiền 300 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà, động viên ngư dân phường Quảng Phúc (Thị xã Ba Đồn) ra khơi bám biển. Hội LHPN huyện Quảng Trạch trao quà cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trị giá 40 triệu đồng; Hội Phụ nữ xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) quyên góp được 45 triệu đồng để xây dựng nhà cho hội viên khó khăn và tặng quà cho con em hội viên học giỏi. Các cơ sở hội đã động viên con em nhập ngũ và tặng quà cho tân binh với số tiền 15 triệu đồng. Đặc biệt, Tu viện Mến thánh giá Hướng Phương (huyện Quảng Trạch), ngoài việc chăm lo phần đạo, các nữ tu đã phát triển chăn nuôi, sản xuất, đã tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 80 trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh bất hạnh, sống tốt đời đẹp đạo...

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”, các cấp Hội đã quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vùng giáo, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ hội viên phụ nữ tôn giáo; hằng năm phối hợp với Trung tâm chính trị cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, kỷ năng vận động quần chúng cho cán bộ Hội chủ chốt tôn giáo; có hơn 70 hội viên ưu tú đã được kết nạp Đảng, trở thành nòng cốt trong nhiều phong trào. Ngoài ra, các cấp Hội thành lập câu lạc bộ “Gia đình trẻ”, “Gia đình hạnh phúc”….để thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Thông qua những hoạt động thiết thực đã thu hút hội viên phụ nữ tôn giáo tham gia vào Hội ngày càng tăng. Đến nay, toàn tỉnh có 13.977 hội viên tôn giáo, đạt tỷ lệ 85,8%, trong đó hội viên nồng cốt 3.164 chị.

Trước các vấn đề nảy sinh liên quan đến tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội, đặc biệt là các địa phương có đông đồng bào tôn giáo phối hợp với các ban, ngành từ huyện đến cơ sở bám địa bàn nắm tình hình sự việc, tâm tư nguyện vọng của quần chúng tín đồ nói chung, chị em phụ nử nói riêng; đồng thời trực tiếp làm việc với Hội phụ nữ xã và cán bộ Hội ở các thôn để tuyên truyền, vận động chị em giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo” , không tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, không nghe theo các phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo kích động xúi giục; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội…v.v.

Những kết quả đạt được trong công tác vận động phụ nữ tôn giáo của các cấp Hội đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực rất lớn của cán bộ, hội viên phụ nữ tôn giáo. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể, trong thời gian tới công tác vận động phụ nữ tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ có nhiều sự chuyển biến tích cực hơn nữa, phụ nữ tôn giáo trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau đoàn kết chung sức đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển và giàu đẹp, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trung Chính

Quảng Bình: Một số kết quả bước đầu từ công tác vận động phụ nữ tôn giáoTrong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Hoạt động về thanh tra chuyên ngành tôn giáo tại Kon Tum
Hoạt động của Đoàn công tác liên ngành đánh giá các cơ sở bảo trợ xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh
Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang khai mạc Hội nghị phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer
Tỉnh Quảng Bình chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo
Hội nghị hướng dẫn sinh hoạt đạo Tin lành
Ninh Thuận: Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2014
Ban Tôn giáo thành phố chúc mừng trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Lễ Cảm tạ và Cung hiến nhà nguyện Tin lành
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn