Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 05/12/2019 09:16 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Ban Tôn giáo Chính phủ với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Trong công cuộc đối mới của đất nước ta hiện nay, công tác này ngày càng có vai trò quan trọng về nhiều mặt.

Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng ta khẳng định: “ Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm theo pháp luật trong cơ quan và trong xã hội”

Trong những năm qua nhiều Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đã có cố gắng tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và đã thu được những kết quả tốt đẹp, đáp ứng được phần nào yêu cầu của việc tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương về tín ngưỡng, tôn giáo luôn nhận thức sâu sắc và đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo.

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ- CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Chương trình công tác năm 2014,  Ban Tôn giáo Chính phủ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch  tuyên truyền, phổ biến pháp  luật cho cán bộ, công chức và chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong  cả nước.

Trong năm 2014, Ban Tôn giáo Chính phủ  đã tổ chức 04  Hội  nghị triển khai nội dung Hiến pháp và tìm hiểu về Luật Đất đai năm 2013, Luật Lưu trữ, và tình hình về Biển đảo cho toàn thể cán bộ, công chức thuộc Ban. Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức 02 hội thảo về xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” mùng 09/11/2014, tổ chức thực hiện tuyên truyền ý nghĩa của “ Ngày Pháp luật Việt Nam” tới toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan.

Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo Chính phủ còn chú trọng việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 900 cán bộ, công chức làm công tác liên quan đến tôn giáo ở các địa phương trên cả nước. Phối hợp với các địa phương  tổ chức 15 lớp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 1.200 chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và 1800 chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Tin Lành; phát gần 4000 bộ tài liệu cho các đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng và  lớp tuyên truyền, phổ biến.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền mang tính chất chuyên đề, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng thường xuyên chỉ đạo Trang Thông tin điện tử và Tạp chí công tác Tôn giáo của Ban xây dựng chuyên mục Hỏi – Đáp pháp luật, trả lời, giải đáp các câu hỏi của độc giả về pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đưa các tin, bài về quy định của chính sách, pháp luật, các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật  của Ban Tôn giáo Chính phủ còn được sự phối, kết hợp của các Ban, ngành Trung ương như Tổng Cục Anh ninh, Bộ Công an,Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tham gia ký kết Chương trình phối hợp về công tác tôn giáo, trong đó Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ của các cơ quan này.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nên đã được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, sự tham mưu thực hiện có hiệu quả của các Vụ, đơn vị trong cơ quan. Thông qua công  tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần làm cho cán bộ, công chức nắm rõ chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chức sắc, tín đồ các tôn giáo yên tâm, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện đúng pháp luật, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được năm 2014, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã đề ra những nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015; kiện toàn Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của Ban cho phù hợp với tình hình mới, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản pháp luật thể chế Hiến pháp 2013 đến đội ngũ cán bộ, công chức và chức sắc, đồng bào các tôn giáo thông qua các hoạt động cụ thể của các Vụ, đơn vị thuộc Ban. Tiếp tục đẩy mạnh các Chương trình phối hợp đã ký kết với các ngành Trung ương về tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo” chào mừng 60 năm thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ./.

Hồng Vân

Ban Tôn giáo Chính phủ với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luậtNghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng ta khẳng định: “ Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hoạt động về thanh tra chuyên ngành tôn giáo tại Kon Tum
Hoạt động của Đoàn công tác liên ngành đánh giá các cơ sở bảo trợ xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh
Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang khai mạc Hội nghị phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer
Tỉnh Quảng Bình chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo
Hội nghị hướng dẫn sinh hoạt đạo Tin lành
Ninh Thuận: Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2014
Ban Tôn giáo thành phố chúc mừng trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Lễ Cảm tạ và Cung hiến nhà nguyện Tin lành
Hà Giang: Họp Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về công tác tôn giáo
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn