Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 22/01/2020 11:24 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Thành lập Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng thuộc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố  Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng và Công văn số 1212/SNV-VP ngày 16/6/2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng thuộc Ban Tôn giáo.

Vào ngày 29/10/2014, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-BTG, Quyết định về việc thành lập Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng thuộc Ban Tôn giáo. Cụ thể như sau:

Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Ban Tôn giáo trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo khác (Minh sư, Baha’i…) trên địa bàn thành phố theo quy định của của pháp luật.

Phòng Dân tộc-Tín ngưỡng thuộc Ban Tôn giáo có một số nhiệm vụ chính gồm:

- Tham mưu lãnh đạo Ban Tôn giáo tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tín ngưỡng và các tôn giáo khác.

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, các tôn giáo khác, nghiên cứu nắm tình hình và tham mưu lãnh đạo Ban Tôn giáo giải quyết các vấn đề về quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc, tín ngưỡng, các tôn giáo khác trên địa bàn thành phố theo đúng pháp luật, thẩm quyền.

- Tham mưu lãnh đạo Ban Tôn giáo trình Uỷ ban nhân dân thành phố về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn; theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; phối hợp, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương hướng dẫn, quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo khác theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, chuyên môn nghiệp vụ quản lý về công tác: dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo khác đối với cán bộ làm công tác tôn giáo tại Phòng Nội vụ các quận, huyện và các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Ths. Đinh Đức Hiền

Thành lập Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng thuộc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Đà NẵngVào ngày 29/10/2014, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-BTG, Quyết định về việc thành lập Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng thuộc Ban Tôn giáo. Cụ thể như sau: Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng là phòng chuyên môn, có chức năng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thành phố Ninh Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ về công tác tôn giáo
Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang tuyên truyền pháp luật trong đồng bào có đạo và học sinh, sinh viên
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự Lễ Bổ nhiệm Ban điều hành, Trụ trì, Phó Trụ trì hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh.
Hội nghị toàn quốc các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non
BĐBP Hà Tĩnh - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Khu vực 1) phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo
Phát huy hiệu quả hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo tại các cơ sở tôn giáo
Thừa Thiên Huế: Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho các Ban Hộ Tự
Giáo dân Quảng Trị bảo vệ an ninh trật tự
Kiên Giang: Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc Phật giáo Hòa Hảo
Kết quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2014
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn