Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 19/01/2020 12:13 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Huyện Tuyên Hoá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo

Thực hiện Kế hoạch số 91 – KH/TU ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, ngày 24/10/2014, Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hoá, Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, BCH Trung ương Đảng.

Hội nghị do ông Trần Xuân Cầm – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Trưởng ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện chủ trì; ông Đậu Đình Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7,  tham dự Hội nghị có các ông, bà trong Thường vụ huyện uỷ, trưởng các ban ngành của huyện và bí thư đảng uỷ các xã.

Công tác quán triệt và triển khai thực hiện: Ban Thường vụ huyện uỷ Tuyên Hoá đã tổ chức Hội nghị cốt cán toàn huyện để quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, BCH Trung ương Đảng và chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU ngày 28/5/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về công tác tôn giáo. Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí uỷ viên Thường vụ phụ trách cụm, huyện uỷ viên phụ trách xã, thị trấn để theo dõi đôn đốc việc tổ chức học tập, đồng thời xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết về công tác tôn giáo, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Tuyên Hoá đã có Kế hoạch triển khai, cụ thể:

- Năm 2003: Ban Thường vụ huyện uỷ Tuyên Hoá đã tổ chức Hội nghị cốt cán toàn huyện để quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, BCH Trung ương Đảng và chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU ngày 28/5/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình;

- Năm 2007: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, BCH Trung ương Đảng;

- Năm 2010: Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, BCH Trung ương Đảng; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, BCH Trung ương Đảng về công tác tôn giáo.

- Năm 2013: xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Kết luận số 8 – KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.

Qua việc quán triệt thực hiện quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, BCH Trung ương Đảng và chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU ngày 28/5/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về công tác tôn giáo, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể được nâng cao; công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, giải quyết đề nghị của các tổ chức tôn giáo được giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp của Nghị quyết, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có quần chúng có đạo bằng các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội; qua đó, đời sống của đồng bào có đạo ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn vùng giáo có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo là người Công giáo ngày càng giảm. Các cấp ủy, chính quyền cũng chú trọng  xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, vận động các tầng lớp nhân dân, tín đồ, chức sắc, nhà tu hành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo của huyện Tuyên Hoá

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đậu Đình Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 nhấn mạnh: Huyện uỷ Tuyên Hoá là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, đã chuẩn bị kỹ, chu đáo đầy đủ theo nội dung yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh. Đồng thời, ông chỉ đạo trong thời gian tới, Huyện ủy Tuyên Hoá tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 57-KL/T.Ư, ngày 3/11/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX). Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật trong hoạt động tôn giáo và đảm bảo dân chủ ở cơ sở để mọi tín đồ, chức sắc tôn giáo nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước; quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong các tôn giáo, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hoá đã khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo.

Hà Thanh Bài

Huyện Tuyên Hoá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáoHội nghị do ông Trần Xuân Cầm – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Trưởng ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện chủ trì ông Đậu Đình Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Đà Nẵng: Nâng cao vai trò của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời kỳ mới
Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa IX (Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) về công tác tôn giáo tại thị xã Gò Công
Bình yên xứ đạo Nghi Sơn
Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về công tác tôn giáo
Gia Lai phổ biến pháp luật cho chức sắc các tôn giáo.
Tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo
Bình Dương: Xóm đạo bình yên
Ban Tôn giáo Bắc Ninh: Giao ban công tác tôn giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.
Các điển hình “Dân vận khéo” được trao kỷ niệm chương
Kim Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn