Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/01/2020 09:23 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Một số kết quả về công tác tôn giáo trên địa bàn xã Mai Hóa

Xã Mai Hóa (thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) hiện có 10 thôn với 2.102 hộ, hơn 8.000 nhân khẩu; trong đó có thôn Tân Hoá với 100% giáo dân Công giáo, gồm 348 hộ, với hơn 1.700 khẩu chủ yếu sống tập trung xung quanh nhà thờ giáo xứ Minh Cầm. Nhà thờ giáo xứ Minh Cầm được đầu tư xây dựng lại từ năm 1996 đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho hàng ngàn giáo dân trên địa bàn về hành lễ mỗi khi lễ trọng tôn giáo diễn ra; tại đây có 01 Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ có 22 vị.

Cùng với điều kiện tự nhiên của huyện miền núi Tuyên Hoá, do vậy phát triển kinh tế, xã hội của xã Mai Hoá về mũi nhọn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và một số ngành nghề về phát triển sản xuất công nghiệp, hàng hoá, kinh doanh và dịch vụ thương mại…Thu nhập đời sống kinh tế của đồng bào giáo dân ở xã Mai Hoá chủ yếu về nghề chài lưới trên sông, nghề đan lát, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, buôn bán kinh doanh nhỏ lẽ…v.v.

          Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở, sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng, trong những năm qua việc củng cố, xây dựng các phong trào thi đua tại vùng giáo trên địa bàn xã Mai Hoá luôn đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của bà con giáo dân trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh trật tự vùng giáo luôn giữ vững, các vụ việc vi phạm về an toàn giao thông được ngăn chặn đẩy lùi; công tác tôn giáo đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nhận thức được công tác tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, xã Mai Hóa luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, coi công tác này là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý các hoạt động tôn giáo ở địa phương; gắn công tác tôn giáo với nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm "Công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng", “Công tác tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”; từ đó xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thôn, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 1990 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy, khoá IX về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và gần đây nhất là Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo…Xây dựng quy ước, hương ước địa phương phù hợp với đặc điểm, tập quán sinh hoạt vùng giáo…    Để thực thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn, Đảng bộ, Chính quyền xã Mai Hóa đã tập trung đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngủ cán bộ cốt cán vùng giáo, trong đó chú trọng đến những cán bộ có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, có khả năng tập hợp, thu hút quần chúng và giáo dân…đây được xác định là khâu mấu chốt quan trọng để làm tốt công tác tôn giáo ở địa phương. Để tăng cường xây dựng hạt nhân chính trị tại vùng giáo, năm 2003 Thường vụ Đảng uỷ xã đã quyết định thành lập chi bộ Đảng tại thôn Tân Hoá, điều động 06 đồng chí đảng viên nòng cốt có kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; Ban Chấp hành Đảng bộ rà soát, quy hoạch, cơ cấu một đồng chí đoàn viên nữ gốc giáo làm phó Bí thư Đoàn xã làm nòng cốt phong trào, trên cơ sở hạt nhân đó đến nay Đảng bộ đã phát triển đảng và được nhân dân tại vùng giáo tín nhiệm bầu vào Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 và được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã, Đảng uỷ viên BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 và trở thành nòng cốt trong hệ thống chính trị tại vùng giáo, giúp cho các hoạt động phong trào của vùng giáo luôn vững mạnh.

           Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở xã Mai Hoá luôn đặt nhiệm vụ công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng và phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của cấp uỷ Đảng, chính quyền. Việc giải quyết các vấn đề liên quan vùng giáo phải dứt điểm, kịp thời, không để kéo dài và đảm bảo đúng chính sách, pháp luật và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Thường xuyên chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” và Kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Bình về việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng giáo; tích cực vận động nhân dân hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chú trọng tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho giáo dân quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, các chính sách đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động, xây dựng phong trào vùng giáo phải lồng ghép với phong trào khác của địa phương như: “Xoá đói giảm nghèo”, “Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; động viên giáo dân thực hiện tốt phương châm “ kính chúa, yêu nước”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”….từ đó làm cho giáo dân nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, vận động chức sắc, người có uy tín trong họ đạo làm nòng cốt tham gia xây dựng phong trào tại vùng giáo trong những năm qua ở địa bàn xã Mai Hoá đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung tuyên truyền giáo dân được tập vào “4 không”, đó là: không nghe kẻ xấu truyền đạo trái phép; không bị kích động tụ tập đông người trái phép gây rối nơi công cộng; không nghe kẻ xấu xúi dục gây mất đoàn kết lương giáo cộng đồng dân cư; không tin theo hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, được các chức sắc, chức việc thông qua các cuộc lễ lượt, rao giảng cho giáo dân. Từ đó bà con giáo dân sống đoàn kết thương yêu lẫn nhau, giúp nhau trong cuộc sống hằng ngày, cùng nhau xây dựng gia đinh công giáo mẫu mực, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng họ đạo an toàn, đoàn kết, văn hoá.

          Việc tuyên truyền, vận động giáo dân và chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn xã tham gia xây dựng phong trào cách mạng của Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương luôn được kết hợp giải quyết tốt các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của giáo dân trên cơ sở chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến tôn giáo ở địa bàn cơ sở, cấp uỷ Đảng, Chính quyền xã Mai Hóa luôn nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo các đoàn thể làm tốt công tác tuyên tuyện, vận động, giải thích cho giáo dân hiểu rỏ các âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu; chính quyền, mặt trận xã gặp gở Linh mục, Hội đồng mục vụ giáo xứ để trao đổi, giải thích, tuyên truyền, phối hợp, từ đó giáo dân nhận thức rõ và chấp hành tốt, không có giáo dân tham gia tụ tập, gây rối, tụ tập đông người.

Những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền xã Mai Hoá luôn chú trọng nhiệm vụ chăm lo xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng giáo là điểm tựa vững chắc về công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo, đây là một nhiệm vụ luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền xã quan tâm. Trên cơ sở phải hành động thực tiễn, cấp uỷ Đảng, UBND xã đề xuất với UBND huyện Tuyên Hóa nghiên cứu xây dựng dự án thành lập Doanh nghiệp mây tre đan xuất khẩu tại vùng giáo Mai Hoá do giám đốc Doanh nghiệp là người Công giáo làm chủ, huyện và xã đã hộ trợ vốn, mở lớp dạy nghề mây tre đan xuất khẩu, cấp đất đầu tư xây dựng nhà xưởng, thiết bị máy móc chế biến sản xuất các mặt hàng mây tre đan tạo việc làm cho mọi lứa tuổi ở vùng giáo. Đến nay, trên địa bàn xã Mai Hoá đã phát triển được nhiều doanh nghiệp tư nhân do người giáo dân làm chủ, hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến, khai thác vật liệu xây dựng và kinh doanh…..đã thu hút hàng chục lao động là giáo dân tham gia, đặc biệt tại chợ Minh Cầm là chợ lớn khu vực nông thôn chiếm trên 70% số hộ kinh doanh là giáo dân họ đạo ở Mai Hoá. Do đặc thù ít đất sản xuất nông nghiệp, UBND xã đã chỉ đạo, vận động giáo dân tham gia giao đất, giao rừng và phát triển rừng kinh tế…đến nay phong trào trồng rừng của giáo dân Mai Hoá được phát triển và được xem là thế mạnh đưa lại hiệu quả kinh tế cao, bình quân mỗi hộ giáo dân có từ 2 - 4 ha rừng trồng trở lên. Cơ sở hạ tầng đường giao thông, đường điện, hệ thống nước sạch, trường học từng bước được xây dựng kiên cố; mô hình thắp sáng đường quê của tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện tại thôn Tân Hóa với kinh phí 10 triệu đồng, đời sống kinh tế, tinh thần của giáo dân ngày càng được khởi sắc. Về công tác giáo dục, được cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm đúng mức, trước đây con em họ đạo rất lười học, chủ yếu chỉ học đến THCS là bỏ học. Nhưng hiện nay đã có nhiều thay đổi đó là, con em ở vùng giáo Mai Hoá đi học đúng độ tuổi, đa số con em học hết chương trình phổ thông, tham gia các kỳ thi Đại học, Cao đẳng tỷ lệ đỗ rất cao, đã có 27 em tốt nghiệp các trường đại học, có em đã trở thành giáo viên của trường cao đẳng, có em đã trở thành giáo viên trực tiếp giảng dạy cho con em tại quê hương. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại vùng giáo luôn được chú trọng, UBND xã đã tập trung xây dựng, cũng cố các tổ chức quần chúng làm công tác tự quản về an ninh trật tự đi vào hoạt động có nề nếp, phong trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải tại vùng giáo luôn có hiệu quả, Công an xã tham mưu ra quyết định thành lập mô hình tự quản về an ninh trật tự ở vùng giáo với tên gọi “Vùng giáo bình yên”, đến nay hoạt động đã hơn 7 năm phát huy được vai trò của các chức sắc, chức việc tham gia tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại vùng giáo.

          Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã Mai Hóa thời gian qua, nhiều kinh nghiệm đã được cấp ủy và chính quyền xã rút ra, và đó cũng là một trong những định hướng cho công tác tôn giáo thời gian tới, đó là:

- Không ngừng nâng cao nhận thức và thực hiện nhất quán quan điểm, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, đảm bảo cho tín đồ và chức sắc, chức việc được sinh hoạt tôn giáo bình thường, đúng pháp luật. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở tại vùng giáo là nhiệm vụ then chốt; luôn đặt sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của cấp ủy Đảng và sự quản lý nhà nước của chính quyền về tôn giáo.

   - Tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ nòng cốt của hệ thống chính trị xã, thôn, tạo cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu của tình hình.

- Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị, thôn trong việc chủ động xây dựng các phong trào quần chúng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực cho đông đảo giáo dân. Thường xuyên giữ mối quan hệ với chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, để cùng giáo dục, vận động đồng bào có đạo tuân thủ pháp luật, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp chung của địa phương cũng như của huyện, tỉnh.

- Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tích cực sâu sát cơ sở để nắm chắc tình hình, tăng cường đối thoại, chủ động và cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin tưởng rằng thời gian tới Đảng bộ, Chính quyền xã Mai Hoá sẽ tiếp tục tập trung các biện pháp, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, quản lý tốt về công tác tôn giáo, góp phần giữ vũng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, từng bước xây dụng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường đổi mới./.

 Trung Chính

Một số kết quả về công tác tôn giáo trên địa bàn xã Mai HóaCùng với điều kiện tự nhiên của huyện miền núi Tuyên Hoá, do vậy phát triển kinh tế, xã hội của xã Mai Hoá về mũi nhọn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và một số ngành nghề về phát triển sản xuất công nghiệp, hàng hoá, kinh doanh và dịch vụ thương
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Kiên Giang tổ chức đoàn thăm chùa, gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp Lễ Sen Đôn ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer
Sở Nội vụ Bình Dương tổ chức các đoàn sở, ngành tỉnh thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tây Nam Bộ : Đồng bào Khmer bắt đầu đón lễ Sen Đôn Ta
Đồng Nai: Họp mặt chức sắc, chức việc các hệ phái Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
Thông báo về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Đồng Tháp: Họp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tiếp Giám mục Giáo phận Mỹ Tho
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt bề trên các dòng tu nam, nữ năm 2014.
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai phối hợp với Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh tổ chức lớp thứ tư trong chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho chức sắc, tu sỹ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thông báo về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn