Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/01/2020 02:27 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Nam Định: Trong phong trào "Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu"
Khu dân cư giáo xứ Trung Lao, xã Trung Đông (Trực Ninh).

Những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và đông đảo đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại các khu dân cư trên địa bàn.

MTTQ các cấp đã xác định muốn làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, tuyên truyền động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở vùng đồng bào các tôn giáo thì phải coi trọng công tác xây dựng phong trào cụ thể, phù hợp với thực tiễn để vận động quần chúng có đạo tham gia. Năm 1999, Ủy ban MTTQ tỉnh đã cụ thể hóa hai phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến” và phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” nhằm vận động đồng bào có đạo trong tỉnh thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động và Chỉ thị số 11/BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” để vận động chức sắc các tôn giáo và đồng bào có đạo thực hiện các nội dung phong trào. Từ khi triển khai phong trào, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đề ra các tiêu chuẩn cụ thể dựa trên 5 tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phù hợp với giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, trong đó có 5 tiêu chuẩn đối với “Xứ, họ đạo tiên tiến” và 4 tiêu chuẩn đối với “Gia đình Công giáo gương mẫu”. Vận động các cơ sở tôn giáo và gia đình có đạo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của địa phương, đặc biệt là các quy định của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương, giáo, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; tích cực tham gia phòng, chống ma tuý, tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu lợi dụng tôn giáo để phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo, phong trào khuyến học, khuyến tài, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức tôn giáo phát động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh. Năm 1999, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã chọn huyện Xuân Trường làm điểm phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, sau hơn 1 năm triển khai đã tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành việc khảo sát, thống kê tình hình kinh tế - xã hội của từng xứ, họ đạo và hộ gia đình giáo dân, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố tổ chức cho giáo dân ký kết thi đua giữa các họ trong xứ, giữa các xứ trong huyện và giữa các gia đình giáo dân. Nhiều xứ, họ đã phổ biến các tiêu chuẩn gia đình Công giáo gương mẫu đến từng hộ gia đình. Từ năm 2000 đến nay, hằng năm, Uỷ ban MTTQ các huyện đều phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hằng năm, Uỷ ban MTTQ tỉnh đều hướng dẫn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức tọa đàm “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” và 5 năm một lần phối hợp, hướng dẫn việc đánh giá, tổng kết 2 phong trào. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% xứ, họ đạo trong tỉnh đăng ký thực hiện phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến”, đã có 817 lượt xứ, họ đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo tiên tiến” và 90.450 lượt gia đình đạt danh hiệu “Gia đình Công giáo gương mẫu”. Đại đa số các gia đình có đạo đã nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, đông đảo đồng bào có đạo đã khắc phục khó khăn phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều làng nghề truyền thống vẫn duy trì và không ngừng phát triển, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập ổn định. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), chức sắc và đồng bào có đạo luôn bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Các vị chức sắc tích cực tham gia vận động giáo dân thực hiện dồn điền, đổi thửa, đóng góp tiền của, công sức, hiến đất để làm các công trình công cộng như đường giao thông, đường ra đồng, nhà văn hóa, trường học… góp phần cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang. Phong trào giữ gìn ANTT, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống ma tuý, tội phạm, tệ nạn xã hội và những thói hư, tật xấu trái với truyền thống đạo lý của dân tộc cũng như giáo lý của tôn giáo luôn được đồng bào có đạo nhiệt tình hưởng ứng; thăm hỏi, động viên các gia đình có con em lầm lỡ, giúp các cháu vượt qua thử thách, không mặc cảm với xã hội, vươn lên hoà nhập với cộng đồng. Bên cạnh đó, hằng năm Ủy ban MTTQ tỉnh đều cử cán bộ đến trao đổi với các vị linh mục về các quy định của pháp luật trong các hoạt động tôn giáo, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật Đất đai, một số vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo. Sau 15 năm triển khai phong trào đã mang lại hiệu quả rõ nét, có sức lôi cuốn và được sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh tại mỗi địa phương nói riêng và của toàn tỉnh nói chung. 15 năm qua có gần 400 khu dân cư có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa được công nhận là “Làng văn hoá”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Khu dân cư 5 không” và “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”. Có 40 giáo xứ, giáo họ, gia đình Công giáo được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh tặng Bằng khen. Tiêu biểu như giáo xứ Đại Lại (Vụ Bản), giáo xứ Quần Vinh, Phương Lạc (Nghĩa Hưng), giáo xứ Phong Lộc (TP Nam Định)...

Những kết quả đã đạt được trong phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn khu dân cư, đưa phong trào thi đua yêu nước nói chung và bảo vệ ANTQ nói riêng ngày càng phát triển./.

(Theo baonamdinh.com.vn)

Nam Định: Trong phong trào "Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu"MTTQ các cấp đã xác định muốn làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, tuyên truyền động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Cục An ninh xã hội Bộ Công an thăm và chúc mừng Hội thánh Cao đài Tây Ninh
An Giang: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Lễ Dolta các chùa Khmer
Bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo
Ban Tôn giáo Đồng Nai tổ chức họp mặt chức sắc Công giáo trên địa bàn tỉnh năm 2014
Cà Mau mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2014
Nam Định: Tăng cường công tác tập hợp, vận động thanh niên vùng giáo
Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh thăm tặng quà Hội thánh Cao đài Tây Ninh
Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới
Sóc Trăng: Nâng cao năng lực, truyền thông về nước sạch (28/08/2014)
Bình Phước: Huyện Bù Đăng họp mặt người có uy tín, chức sắc tôn giáo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn