Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 22/01/2020 11:58 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Tôn giáo tỉnh đôi điều suy nghĩ về cán bộ, công chức làm công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo ở tỉnh Quảng Bình

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình (28/7/2004 - 28/7/2014), là công chức hiện đang công tác trong ngành, sau hơn 15 năm công tác, tôi có đôi điều suy ngẫm về đội ngũ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo - lĩnh vực công tác mà lâu nay giới công chức, kể cả công chức trong ngành xem đây là một ngành, một lĩnh vực công tác rất quan trọng.

Về thực trạng đội ngũ làm công tác tôn giáo: Theo thống kê mà chúng tôi nắm được, chỉ tiêu phân bổ hiện nay về số lượng biên chế, chuyên trách trong ngành quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo từ tỉnh, huyện, thành phố, thị xã là 29 cán bộ, công chức.

Trong đó: - Ban Tôn giáo tỉnh 15 biên chế;

                 - Các huyện, thành phố, thị xã:  14 biên chế (1 phó Trưởng phòng Nội vụ và 01 chuyên viên chủ yếu là kiêm nhiệm);

                 - Xã phường không có cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách (chủ yếu do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phường và cán bộ địa chính kiêm nhiệm).

Tổng cộng có 29 cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Số lượng trong ngành ít như vậy nhưng lại được giao nhiệm vụ rất nặng nề: quản lý gần 100 cơ sở thờ tự, hơn 54 chức sắc, nhà tu hành; hơn 104201 tín đồ Công giáo và Phật giáo.

Đi đôi với số lượng là vấn đề chất lượng, đội ngũ làm công tác tôn giáo chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức; cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp, nhất là cấp cơ sở còn mỏng, hầu hết cán bộ trong ngành đều chưa được đào tạo về chuyên ngành tôn giáo, đa phần là tuyển chọn từ các chuyên ngành: luật, lịch sử, triết học, ngữ văn,…. từ các cơ quan, ngành nghề khác chuyển sang, được trang bị về kiến thức thông qua các lớp nghiệp vụ ngắn ngày về công tác tôn giáo, một số cán bộ, công chức khác chưa được đào tạo tập huấn, ít kinh nghiệm thực tiễn nên việc tham mưu trong lĩnh vực công tác chất lượng chưa cao. Thực tế cho thấy, để có được một cán bộ có kiến thức, tâm huyết, có độ nhạy cảm, tinh tế về chính trị, làm tốt, làm giỏi công tác tôn giáo không dễ và không phải ngày một, ngày hai có thể có được. Tuy nhiên, sẽ là phiến diện nếu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo chỉ dừng lại ở mức tập huấn, bồi dưỡng mà thiếu chú trọng đến đào tạo cơ bản, hệ thống. Thực trạng này sẽ không đáp ứng kịp yêu cầu trước mắt và lâu dài đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của chức sắc, tín đồ lại càng khó hơn. Nó đòi hỏi người cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phải hiểu sâu, hiểu đúng về tôn giáo mình quản lý. Trong quá trình giải quyết công việc phải hiểu rõ nguyện vọng của chức sắc, tín đồ là đúng hay không. Và, việc đáp ứng nguyện vọng chính đáng đó vào thời điểm này đã phù hợp hay chưa là điều không đơn giản.

Trong lĩnh vực công tác này, càng làm nhiều thì càng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Đây là lĩnh vực nhạy cảm, người cán bộ làm công tác tôn giáo luôn phải là người đi trước đón đầu, là người trực tiếp lăn lộn ở cơ sở tôn giáo, tiếp xúc từng chức sắc, tín đồ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo. Chỉ cần giải quyết không thoả đáng sẽ gây tâm lý bức xúc, để lâu sẽ bùng phát thành điểm nóng, rất phức tạp, rất khó xử lý. Giải quyết một vấn đề tôn giáo phải có ý kiến thống nhất của tất cả các ngành, các cấp có liên quan. Nhiều khi do nhận thức về tôn giáo không đồng đều nên có nhiều ý kiến trái chiều nhau, khó khăn trong việc đưa ra quyết định giải quyết công việc. Vất vả là vậy, nhưng khi họp đánh giá, rút kinh nghiệm, ngoài những ý kiến ghi nhận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vẫn có ý kiến chưa hài lòng về phương pháp làm việc, xử lý vụ việc của cơ quan trực tiếp quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo.

Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã nhìn thấy được “cái khó” của những người làm công tác tôn giáo bằng những “chính sách” cụ thể….

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo được kiện toàn, có tổ chức, bộ máy đầy đủ từ tỉnh đến huyện, thành phố, thị xã. Xuất phát điểm của công tác quản lý nhà nước ở tỉnh Quảng Bình là Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có 02 biên chế (từ năm 1999 - 2001); cuối năm 2001, Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh sáp nhập với Ban Dân tộc và Miền núi là loại hình Ban đa chức năng, đa lĩnh vực giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, miền núi và tôn giáo. Thời điểm này trong số 6 huyện và thị xã đã thành lập được 01 Phòng Tôn giáo, 02 Phòng Dân tộc - Tôn giáo, đó là: huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, các phòng có số lượng công chức từ 03 đến 05 người. Còn lại 03 đơn vị, đều bố trí công chức chuyên phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện. Cấp xã, phường, thị trấn có một Phó Chủ tịch Văn xã phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo.

Ngày 30/7/2004 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình có Nghị quyết số 11/2004/NQ/HĐND về việc thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình; ngày 08/9/2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 51/2004/QĐ-UB Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình. Đồng thời Uỷ ban nhân dân các huyện có đông đồng bào theo đạo thành lập Phòng Tôn giáo (hoặc Phòng Dân tộc - Tôn giáo); biên chế cho mỗi  huyện đều có 01 Trưởng phòng, 01 - 02 cán bộ làm tôn giáo, Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ, và Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ. Ban Tôn giáo tỉnh được sáp nhập vào Sở Nội vụ, chức năng, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về tôn giáo không có nhiều thay đổi. Sau khi sáp nhập vào Sở Nội vụ tổ chức bộ máy nhanh chóng được kiện toàn, từng bước củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở theo quy định mới của Bộ Nội vụ; tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm cho những trang sử vẻ vang của ngành Tôn giáo.

Tuy nhiên, theo chúng tôi cần quan tâm chỉ đạo để tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố sau khi nhận bổ sung thêm chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ phải bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo (không bố trí kiêm nhiệm như hiện nay); đối với một số xã, phường, thị trấn có đông đồng bào có đạo cần bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm theo dõi về tôn giáo chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để theo dõi, chỉ đạo, có như vậy mới đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trong tình hình mới.

Song song với kiện toàn đội ngũ cán bộ, Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tạo mọi điều kiện về chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo và kinh phí đủ điều kiện để thực thi nhiệm vụ được giao. Đây là niềm động viên, khích lệ để cán bộ, công chức làm tôn giáo vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chế độ này sẽ thu hút được cán bộ, công chức có trình độ, năng lực về công tác ở ngành quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo.

Công tác tôn giáo là một lĩnh vực nhạy cảm, đặc thù, đòi hỏi những người làm công tác tôn giáo phải thực sự có tâm huyết, đam mê và đôi lúc phải chịu thiệt thòi, áp lực trong công việc. Tuy rằng công việc còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng, đã xác định là công chức làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, trước tiên chúng ta phải xác định tư tưởng “yên tâm công tác", không “so bì”, “đo đếm” về “cái được” và “chưa được” của ngành quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo với các ngành khác trong xã hội. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo và những người đang công tác trong ngành quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo như hiện nay, không có lý do gì để đội ngũ cán bộ, công chức của ngành quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo hôm nay lại không phát huy và nỗ lực hơn nữa để khẳng định mình, đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh.

 Hy vọng rằng, trong khó khăn, mỗi người sẽ được tôi luyện trở thành người cán bộ trung kiên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tất cả sẽ lắng sâu trở thành cốt cách của người cán bộ./.

Hà Thanh Bài

Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Tôn giáo tỉnh đôi điều suy nghĩ về cán bộ, công chức làm công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo ở tỉnh Quảng BìnhVề thực trạng đội ngũ làm công tác tôn giáo: Theo thống kê mà chúng tôi nắm được, chỉ tiêu phân bổ hiện nay về số lượng biên chế, chuyên trách trong ngành quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo từ tỉnh, huyện, thành phố, thị xã là 29 cán bộ, công chức. Trong
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Quảng Bình: Những kết quả bước đầu trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo
Ban Tôn giáo Bắc Ninh: Giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
Bắc Ninh: Vận động hội viên, đoàn viên các đoàn thể nhân dân thực hiện đường lối chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước
Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo
Những chuyển biến tích cực trong công tác tôn giáo đối với Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang
Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Quảng Bình 6 tháng đầu năm
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND huyện Long Thành tổ chức Hội nghị triển khai công tác khảo sát tổ chức, nhân sự tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Long Thành
Phòng Tôn giáo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiền thân Ban Tôn giáo tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là những người đại diện cho các tổ chức tôn giáo và cá nhân chức sắc, tu sĩ, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 10 khóa VIII HĐND tỉnh Đồng Nai
Tiền Giang: UBND tỉnh tổ chức họp mặt Đoàn Đại biểu Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) dự Đại hội cấp toàn đạo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn