Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 20/11/2019 09:45 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Bắc Ninh: Vận động hội viên, đoàn viên các đoàn thể nhân dân thực hiện đường lối chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Bắc Ninh là một vùng đất hội tụ nhiều dấu tích văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo lớn; là quê hương của chùa, tháp, lễ hội và các sinh hoạt văn hóa cổ truyền; có hai tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động là Phật giáo và Công giáo.

Trong những năm qua chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hành đạo gắn bó với dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, giữ gìn thuần phong mỹ tục và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Có được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực trên các mặt công tác của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, thì chương trình phối hợp vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện đường lối chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước giữa Ban Tôn giáo tỉnh và các đoàn thể nhân dân cũng góp phần công sức không nhỏ cụ thể trên các nội dung:  

 Một là: Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về công tác tôn giáo đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên.

Trong những năm qua, căn cứ vào nội dung chương trình phối hợp, tình hình địa phương, Ban Chấp hành các đoàn thể hàng năm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là các chủ trương, chính sách về tôn giáo thông qua các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, các lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên có tôn giáo cũng như làm công tác tôn giáo nâng cao nhận thức về đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước góp phần bài trừ mê tín, dị đoan, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Từ năm 2007 đến nay, các đoàn thể, Ban Tôn giáo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã mở được 116 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo. Tại các hội nghị, cán bộ, hội viên, đoàn viên vùng giáo đã được phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước như: Quán triệt phổ biến Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng về công tác tôn giáo; Chương trình số 46 ngày 14/5/2003 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 982/QĐ-CT ngày 29/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo… và mới đây là Nghị định số 92/2012/NĐ - CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo với tổng số hơn 22.150 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên tham dự.

Ngoài ra, căn cứ vào tính đặc thù của tổ chức đoàn thể mình, mỗi đoàn thể lại có phương thức tổ chức phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước riêng. Đối với Hội phụ nữ với nội dung của các phong trào thi đua như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Gia đình 4 chuấn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đã chỉ đạo Hội phụ nữ cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền về công tác tôn giáo đến hàng ngàn cán bộ, hội viên. Tiêu biểu trong công tác này là các huyện như huyện Quế Võ đã tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh, lồng ghép các buổi sinh hoạt ở các Chi hội, các câu lạc bộ với 184 buổi sinh hoạt thu hút 34.408 lượt chị em tham gia tại các thôn, xã có đông đồng bào Công giáo như Phượng Mao, Cách Bi, Đại Xuân; Huyện Lương Tài tổ chức Hội nghị tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, chức sắc, chức việc, cán bộ Hội phụ nữ các thôn và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hội viên các tôn giáo trong huyện với hơn 6786 lượt người tham dự. Nhân dịp các ngày lễ Noel, Phật Đản… Hội phụ nữ các cấp tổ chức thăm tặng quà các gia đình tín đồ tôn giáo có công với cách mạng, các nữ tu tiêu biểu, phụ nữ nghèo và con em các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quê hương đất nước nhân dịp lễ Giáng sinh, thu hút 2215 lượt cán bộ, hội viên là giáo dân tham dự.  

Tỉnh Đoàn Thanh niên đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niện ngày thành lập Đảng(3/2), ngày thành lập đoàn(26/3), ngày giải phóng Miền nam(30/4)….

 Hàng năm Tỉnh hội và các huyện, thị hội Nông dân mở các lớp tập huấn về công tác hội, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, trong đó kết hợp phổ biến các nội dung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản pháp luật về tôn giáo. Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo phối hợp với các cộng tác viên của các đoàn thể kịp thời đưa nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bản tin Tôn giáo Bắc Ninh, … qua đó Hội viên, đoàn viên là tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn của các phần tử lợi dụng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, gây mất ổn định chính trị trật tự xã hội.

Bằng những hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và sinh động trên đây đã giúp cho các chức sắc, tín đồ và hội viên, đoàn viên của các đoàn thể trong tỉnh nắm được quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực xã hội, có kiến thức để làn chủ bản thân, từ đó có điều kiện hoạt động xã hội ngày một hiệu quả và thiết thực hơn, đồng thời thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời - đẹp đạo”. Do làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, nên sau khi thực hiện chương trình phối hợp các cấp bộ hội và hội viên, đoàn viên trong tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức đối với công tác tôn giáo. Đây là kết quả lớn nhất có tính chất tiền đề cho những người làm công tác tôn giáo.

Hai là: Quá trình thực hiện chương trình phối hợp đã trang bị một số kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác tôn giáo.

Để trang bị một số kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác tôn giáo của các đoàn thể, trong những năm qua, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với các đoàn thể nhân dân đã mở nhiều lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cơ bản về kiến thức tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, hội viên từ tỉnh đến cơ sở cụ thể:

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 01 lớp cho các cán bộ Hội phụ nữ 8 huyện, thị xã, thành phố gồn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, phuờng, thị trấn trong tỉnh với 142 chị em tham gia. Hội Phụ nữ và Phòng Nội vụ cấp huyện đã phối hợp mở được 27 lớp bồi dưỡng công tác Tôn giáo cho 1896 cán bộ, hội viên trong đó có 1236 lượt là cán bộ Hội phụ nữ chủ chốt cơ sở. Bên cạnh đó Hội phụ nữ một số cấp huyện đã gắn việc bồi dưỡng kiến thức tôn giáo cho cán bộ với các hội thi “Cán bộ giỏi”, “Gia đình với công tác phòng chống tội phạm”, “Gia đình với pháp luật”,Mẹ khoẻ con ngoan”,… đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia tích cực. Thực tế cho thấy cách làm này rất rễ tiếp thu và có hiệu quả.

Ban Chấp hành tỉnh đoàn và Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp tổ chức được 5 lớp báo cáo viên, tuyên truyền viên cho các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở; 5 lớp tập huấn cho cán bộ đoàn trên quy mô toàn tỉnh và 28 lớp cho cán bộ đoàn các huyện, thị xã, thành phố và đoàn cơ sở với hơn 1.092 lượt đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi đoàn, chủ nhiệm các câu lạc bộ thanh niên tham dự. Trên cơ sở kiến thức thu được từ những lớp tập huấn này, Ban Chấp hành các Chi đoàn triển khai tổ chức học tập cho đoàn viên thanh niên vùng giáo.

Kết quả thu được từ các lớp bồi dưỡng này, cán bộ, hội viên làm công tác tôn giáo của các đoàn thể nhân dân bước đầu đã hiểu biết được sự ra đời và tính chất của tôn giáo; hiểu được một số thuật ngữ, khái niện thường dùng trong các tôn giáo đặc biệt là nắm được chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Những kiến thức, kỹ năng trên đã góp phần giúp cho cán bộ làm công tác tôn giáo thuận lợi hơn trong công tác hàng ngày.

Ba là: Chương trình đã góp phần phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới trong kinh tế của Đảng nâng cao đáng kể đời sống vật chất đối với đồng bào vùng giáo.

Từ những định hướng có tính chủ trương trong chương trình phối hợp, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu Chiến binh và Tỉnh đoàn thanh niên trong những năm qua đã chủ động tuyên truyền vận động hội viên vùng giáo thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất như:

Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất và chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “ Sản xuất kinh doanh giỏi” , “giúp nhau xóa đói giảm nghèo” với các mô hình mới điển hình như: “ Hội nông dân là tín đồ các tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo”; “ Hội nông dân là tín đồ các tôn giáo sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Tỉnh đoàn thanh niên chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở khoa học công nghệ tổ chức chuyển giao khoa học cho 825 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên vùng giáo. Để tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế gia đình, tổ chức đoàn các cấp đã tín chấp cho đoàn viên thanh niên vay vốn. Từ đó, mô hình đoàn viên thanh niên có đạo làm kinh tế được duy trì và có hiệu quả ở nhiều xứ, họ đạo tạo niền tin cho đông đảo đồng bào giáo dân.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là giúp đỡ phụ nữ nghèo, ngay từ đầu năm 2008, Hội phụ nữ, Ban Tôn giáo tỉnh đã chỉ đạo Phòng Nội vụ và Hội LHPN các cấp tiến hành khảo sát nắm tình hình hộ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ. Theo báo cáo của 8/8 huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh trong những năm qua có 1203 hộ nghèo được giúp đỡ về tiền, vàng, con giống, vật tư nông nghiệp, ngày công với trị giá 192.900.000 đồng. Ngoài ra còn có 1253 chị kinh tế khá giúp 1022 chị có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 167.837.000 đồng bằng ngày công, con giống, cây trồng…. Hội phụ nữ các cấp đã chủ động phối hợp với ngân hàng giúp hội viên vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Tính đến nay có 725 lượt hộ gia đình Công giáo vay tổng số tiền là 13.579.000.000 đồng (trong đó có 35 lượt hộ nghèo được vay vốn với số tiền là 397.000.000đồng).

Phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong các hội viên Cựu chiến binh là người Công giáo được các cấp hội quan tâm và có hiệu quả. Qua phong trào, tỷ lệ gia đình hội viên cựu chiến binh là người Công giáo đạt mức sống khá giả ngày một tăng, không có hộ nghèo.

Bốn là: Chương trình phối hợp đã làm phong phú các hoạt động văn hóa - xã hội vùng giáo.

Trong những năm qua, các đoàn thể nhân dân và Ban Tôn giáo phối hợp với các Ban, ngành tổ chức tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, tổ chức thăm hỏi động viên các tân binh có đạo. Kết quả, trong tất cả các đợt tuyển quân đều đạt chỉ tiêu giao quân, 100% thanh niên có đạo thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự của mình trong đó có nhiều thanh niên Công giáo viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đại bộ phận thanh niên có đạo tích cực tham gia vào các phong trào do Ủy ban MTTQ, Đoàn thanh niên các cấp phát động như phong trào xây dựng gia đình văn hóa trẻ, làng văn hóa, khu dân cư đoàn kết an toàn…. Điều nổi bật là thanh niên vùng giáo rất tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do tổ chức Đoàn phát động như đảm nhận các công trình thanh niên, phong trào xóa nhà tranh tre rột nát; tham gia các cuộc vận động “ Nghĩa tình biên giới hải đảo” “ Quỹ vì người nghèo”; đã có nhiều đoàn viên, thanh niên Công giáo tham gia hiến máu nhân đạo do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức.

Hội phụ nữ tỉnh chủ động phối hợp với ngành Y tế, Trung tâm bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tổ chức khám chữa bệnh cho hội viên phụ nữ vùng giáo, đã có trên 15.435 lượt chị em được khám chữa bệnh. 100% phụ nữ có thai được tiêm phòng định kỳ. Hội còn tích cực xây dựng các mô hình câu lạc bộ với nhiều loại hình thu hút hàng ngàn hội viên tham gia. Với những nỗ lực trong hoạt động văn hóa - xã hội trên đây và sự phát triền về kinh tế, nhiều năm qua đã có 2/3 số làng Công giáo được công nhận là “làng văn hóa” cấp tỉnh, cấp huyện và hàng trăm gia đình Công giáo được công nhận là “gia đình văn hóa”.

Năm là: Củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức và tạo động lực thúc đẩy hoạt động của các đoàn thể nhân dân vùng giáo.

Thực tế cho thấy, nhiều năm trước đây; hoạt động của một số đoàn thể nhân dân có lúc, có nơi chưa được hiệu quả. Nhưng sau khi thực hiện chương trình phối hợp, tình hình đã chuyển biến theo hướng tích cực. Với xác định công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội là một trong những nội dung chính của chương trình phối hợp, các đoàn thể luôn tập trung chỉ đạo: Ngay từ những năm đầu của chương trình phối hợp, Hội phụ nữ đã tiến hành tổ chức khảo sát tình hình hội viên phụ nữ Công giáo, trên cơ sở đó tiếp tục nhân rộng mô hình điểm về xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” ở 2 chi hội Phượng Giáo, Nghĩa La huyện Lương Tài (được tỉnh chọn làm điểm từ năm 2004); Năm 2013 chọn hai đơn vị Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tri Phương, huyện Tiên Du; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lãng, huyện Lương Tài nhân rộng ra toàn tỉnh, kết hợp với thực hiện phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  Cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.  Do vậy, đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, kết quả bình xét năm sau cao hơn năm trước, riêng năm 2011 có 2399 hội viên Công giáo đăng ký thực hiện phong trào thi đua(đạt 100%) cuối năm bình xét có 2087/2399 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua (đạt 87%), gia đình đạt 4 chuẩn mực có 2053/2504 (đạt 82%)…. Bằng các hoạt động thiết thực trên đã thu hút ngày càng nhiều phụ nữ Công giáo đến với tổ chức Hội. Năm 2008 số hội viên là người công giáo là 2333 chị( đạt 67%), đến 6 tháng đầu năm 2012 toàn tỉnh đã thu hút được 2399/3288 chị tham gia (đạt tỷ lệ 74,3%); đơn vị có đông hội viên nhất là huyện Lương Tài có 1095 hội viên; có ít hội viên nhất là huyện Thuận Thành 41 hội viên. Hai ngành thường xuyên chỉ đạo Phòng Nội vụ, Hội phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên đối với các địa phương có đông đồng bào công giáo sinh sống như: tổ chức các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ; các buổi sinh hoạt chuyên đề, thành lập các tổ, nhóm, câu lạc bộ… đã thu hút đông đảo phụ nữ công giáo tham gia điển hình là các câu lạc bộ của huyện Lương Tài. Tính đến nay có 180 chị tham gia tổ phụ nữ tình thương; 88 chị tham gia CLB trang trại, 249 chị trong độ tuổi sinh đẻ là thành viên CLB không sinh con thứ ba, 74 chị tham gia CLB Nữ doanh nghiệp, 231 chị tham gia CLB Nữ cao tuổi; 30 chị tham gia câu lạc bộ Nữ thanh niên. Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia tổ chức hội, Hội phụ nữ các cấp còn thường xuyên đề xuất, giới thiệu nữ quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp; Hiện nay toàn tỉnh có tổng số 24 đảng viên nữ là tín đồ đạo Công giáo; Tham gia giữ các chức danh trong tổ chức hội có: 10 Tổ trưởng, 4 Tổ phó, 3 Chi trưởng, 3 Chi phó, 1 Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cơ sở.

Song song với việc thực hiện chương trình phối hợp, trong công tác xây dựng và củng cố các cơ sở đoàn, hội vùng giáo, Tỉnh đoàn thanh niên cùng với Ban Tôn giáo tỉnh tiến hành khảo sát tình hình đoàn viên, thanh niên vùng giáo. Qua kết quả thu được, từ tình hình thực tế, Tỉnh đoàn thanh niên và Ban Tôn giáo thống nhất đề ra biện pháp tăng cường công tác tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức khác nhau như: Phối hợp với cấp ủy Đảng, UBMT tổ quốc ở cơ sở tiến hành kiện toàn các chi đoàn vùng giáo, đồng thời tổ chức bồi dưỡng giáo dục về tư tưởng, trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên; vận động thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn, tổ chức hội; đổi mới nội dung sinh hoạt và hoạt động của đoàn…. Với những biện pháp nêu trên, tỷ lệ thanh niên Công giáo tập hợp trong tổ chức đoàn ngày một tăng, nâng tổng đoàn viên, thanh niên tập hợp trong tổ chức lên 1281 đồng chí. Chương trình rèn luyện đoàn viên và phát thẻ đoàn đã có bước tiến mới trong thanh niên Công giáo, nhiều tổ chức cơ sở đoàn thực hiện sáng tạo, đạt hiệu quả cao; chất lượng đoàn viên được nâng lên rõ rệt, qua đó các Chi đoàn đã lựa chọn được nhiều đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Trong 5 năm từ 2009 đến 2013 đã có 15 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số Đảng viên trẻ là người Công giáo đang sinh hoạt đoàn lên 25 Đảng viên.

Về tổ chức Hội cựu chiến binh, cho đến nay 100% các thôn Công giáo toàn tòng có Chi hội cựu chiến binh. Nhìn chung các Chi hội cựu chiến binh nơi có đạo đều hoạt động tốt, các hội viên gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Một số hội viên có uy tín được bầu giữ các chức vụ chủ chốt của xã, của thôn. Do phát huy được bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ và sự phấn đấu không ngừng đã có 5 hội viên Hội cựu chiến binh được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Nhiều năm qua, 100% các Chi hội Cựu chiến binh vùng giáo liên tục đạt danh hiệu “ trong sạch vững mạnh”.

Sáu là: Quá trình thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần tạo điều kiện cho giáo dân sinh hoạt thuận lợi, đúng pháp luật.

Do công tác tuyên truyền được Ban Tôn giáo tỉnh và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo nên nhìn chung các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong đó trọng tâm là Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 92/2012/NĐ - CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; các văn bản pháp quy khác như: Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật di sản văn hóa… được tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, trong hội viên đoàn viên, thanh niên cũng như tín đồ các tôn giáo. Chính vì vậy trong nhiều năm, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã hoạt động đúng pháp luật, không có điểm nóng, khiếu kiện đông người vượt cấp liên quan đến tôn giáo. Việc xây dựng cơ sở thờ tự, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; việc mở các các trường đào tạo, bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo; các hoạt động từ thiện, in ấn kinh sách, việc tổ chức các buổi lễ trọng, các lễ hội tín ngưỡng… nhìn chung đều được tổ chức trang trọng, an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể nói, thông qua việc triển khai tổ chức thực hiện chương trình phối hợp vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện đường lối chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước giữa Ban Tôn giáo và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về công tác tôn giáo đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên các cấp; Qúa trình thực hiện chương trình đã trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác tôn giáo; Góp phần không nhỏ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới trong kinh tế của Đảng, nâng cao đời sống vật chất, làm phong phú các hoạt động văn hóa- xã hội tạo động lực thúc đẩy hoạt động của các đoàn thể nhân dân và tạo điều kiện cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo thuận lợi trong khuôn khổ của pháp luật. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực các đoàn thể nhân dân đã thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên thanh niên ở vùng giáo tham gia tổ chức của mình. Từ những hoạt động trong các tổ chức Hội, tổ chức Đoàn và rèn luyện thực tế nhiều hội viên, đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và trở thành những nòng cốt đưa phong trào ở địa phương phát triển và đạt kết quả đáng kích lệ; Qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Đào Duy Hữu

Bắc Ninh: Vận động hội viên, đoàn viên các đoàn thể nhân dân thực hiện đường lối chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nướcTrong những năm qua chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hành đạo gắn bó với dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo
Những chuyển biến tích cực trong công tác tôn giáo đối với Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang
Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Quảng Bình 6 tháng đầu năm
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND huyện Long Thành tổ chức Hội nghị triển khai công tác khảo sát tổ chức, nhân sự tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Long Thành
Phòng Tôn giáo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiền thân Ban Tôn giáo tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là những người đại diện cho các tổ chức tôn giáo và cá nhân chức sắc, tu sĩ, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 10 khóa VIII HĐND tỉnh Đồng Nai
Tiền Giang: UBND tỉnh tổ chức họp mặt Đoàn Đại biểu Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) dự Đại hội cấp toàn đạo
Thanh Hóa tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành
Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo tại huyện Quảng Trạch
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho chức sắc, tu sỹ Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn