Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/01/2020 09:58 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Thanh Hóa tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành

Thanh Hóa có 04 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao Đài. Số lượng đồng bào theo các tôn giáo gần 250.000 người, ở 308 xã/637 xã, chiếm khoảng trên 5% dân số toàn tỉnh. 

Là một trong những tôn giáo du nhập vào Thanh Hóa từ khá sớm, đạo Tin lành hiện nay có 01 Chi hội Tin lành Thanh Hóa được khôi phục hoạt động năm 2005, thuộc Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), có 01 Mục sư quản nhiệm với gần 200 tín đồ. Ngoài Chi hội Tin lành Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 72 điểm nhóm Tin lành thuộc 15 tổ chức, hệ phái khác nhau ở 35 xã, 11 huyện, thị xã, thành phố với hơn 5.000 tín đồ. Đa số người theo Tin lành là người dân tộc Mông, tập trung tại huyện miền núi, biên giới Mường Lát thuộc các hệ phái Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Liên hữu Cơ đốc và Tin lành Trưởng lão.

Thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành ở tỉnh; các huyện, thị, thành phố; đồng thời, tiến hành rà soát, thống kê thực trạng sự ảnh hưởng của đạo Tin lành trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, khu vực đồng bào Mông, huyện Mường Lát nói riêng; trên cơ sở đó, đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg và hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 22 điểm nhóm Tin lành được chính quyền cấp đăng ký sinh hoạt. Trong 22 điểm nhóm được cấp đăng ký sinh hoạt, có 20 điểm nhóm tại khu vực đồng bào Mông, huyện Mường Lát, 01 điểm nhóm tại huyện Nông Cống và 01 điểm nhóm tại thành phố Thanh Hóa.

Sau khi được cấp đăng ký sinh hoạt, về cơ bản, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật; đồng bào các dân tộc đoàn kết, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương. Các Trưởng điểm nhóm có thái độ cởi mở, hợp tác với chính quyền địa phương; hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo được nâng lên. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có điểm nhóm Tin lành được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo ổn định; quần chúng theo đạo Tin lành phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; mối quan hệ giữa đồng bào theo đạo với cán bộ, giữa người đứng đầu điểm nhóm với chính quyền được cải thiện. Không chỉ thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong sinh hoạt tôn giáo, nhiều điểm nhóm tin lành sau khi được cấp đăng ký sinh hoạt luôn tích cực vận động tín đồ tham gia tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, như: điểm nhóm Tin lành Mỹ Tiến, xã Công Chính, huyện Nông Cống do ông Nguyễn Ngọc Mùi làm Trưởng điểm nhóm; điểm nhóm Tin lành Lutheran, phố Cột Cờ, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa do ông Nguyễn Đắc Phúc làm Trưởng điểm nhóm; điểm nhóm Tin lành bản Suối Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát do ông Hạng A Dế làm Trưởng điểm nhóm; Điểm nhóm Tin lành bản Ún 1, xã Mường Lý, huyện Mường Lát do ông Hạng A Áo làm Trưởng điểm nhóm. Điển hình là điểm nhóm Tin lành Mỹ Tiến, xã Công Chính, huyện Nông Cống.

Với số lượng tín đồ 46 người, từ khi được cấp đăng ký sinh hoạt, năm 2009, điểm nhóm Tin lành Mỹ Tiến luôn gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật Nhà nước nói chung, về tôn giáo nói riêng. Tổ chức tốt các sinh hoạt thường niên trong đời sống đạo cho tín đồ như: tổ chức học giáo lý, học kinh thánh căn bản theo nhóm lứa tuổi; thực hiện các nghi lễ theo giáo điều, giáo luật của Tổng hội theo nội dung đã đăng ký với chính quyền;...ngoài ra, điểm nhóm còn tổ chức tốt các chương trình từ thiện, xã hội cho các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn trong phạm vi tín đồ của điểm nhóm và tại cộng đồng dân cư. Năm 2013, điểm nhóm Tin lành Mỹ Tiến đã phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động tín đồ và nhân dân quyên góp xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Mùi, thôn Thái Sơn 2, xã Công Chính. Riêng cá nhân ông Nguyễn Ngọc Mùi, Trưởng điểm nhóm là hội viên Hội Cựu Chiến binh thôn Mỹ Tiến, tích cực tham gia các hoạt động của hội và chịu khó học tập, hiện nay đã học xong chương trình Bổ túc Thần học và đang theo học cử nhân Thần học do Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch số 15-KH/TGCP, ngày 12/10/2012 và Công văn hướng dẫn số 186/TGCP-TL ngày 11/3/2014 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc triển khai công tác đối với đạo Tin lành ở khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2012 - 2015, Ban Tôn giáo Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng ở tỉnh, UBND các huyện có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 17/5/2013 triển khai một số công tác đối với đạo Tin lành giai đoạn 2013-2015, tập trung một số nội dung trọng tâm:

- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo Tin lành chấp hành nghiêm chỉnh các sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tiếp tục mở các lớp tập huấn và hội nghị quán triệt chủ trương, chính sách đổi mới đối với đạo Tin lành theo tinh thần Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 15-KH/TGCP, ngày 12/10/2012 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc triển khai công tác đối với đạo Tin lành ở khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2012 - 2015 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và trong nhân dân nơi có bộ phận quần chúng đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của đạo Tin lành.

Trong tháng 4 năm 2014, Ban Tôn giáo Thanh Hóa phối hợp với Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức thành công Hội nghị về đạo Tin lành, thời gian 03 ngày cho gần 200 người là các Trưởng điểm nhóm, phụ trách điểm nhóm và giúp việc cho điểm nhóm của tất cả các điểm nhóm trên địa bàn toàn tỉnh (kể cả số điểm nhóm đã được cấp đăng ký sinh hoạt và chưa được cấp đăng ký sinh hoạt).

Tổ chức 02 hội nghị tuyền truyền pháp luật, cụ thể là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 92 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành cho đội ngũ cán bộ xã, thôn, bản và những người theo đạo Tin lành tại 02 xã Phù Nhi và Mường Lý, huyện mường Lát.

- Tạo điều kiện để các điểm nhóm đã đăng ký sinh hoạt được sinh hoạt tôn giáo bình thường. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động, sinh hoạt của các điểm nhóm. Kiên quết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật của những người truyền đạo trái phép, tổ chức sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm nhóm nhưng không báo cáo và đăng ký với chính quyền cấp có thẩm quyền. Không để việc hiến nhượng đất đai, tài sản của hộ gia đình làm nơi sinh hoạt tôn giáo, hoặc dựng nhà nguyện trái pháp luật.

 - Tiếp tục triển khai việc đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm nhóm tại những điểm nhóm đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, chuẩn bị tốt nhân sự phụ trách điểm nhóm trước khi tiến hành hướng dẫn cho điểm nhóm thực hiện các thủ tục đăng ký sinh hoạt với chính quyền sở tại. Mục tiêu đến năm 2015, tất cả các điểm nhóm Tin lành có mặt tại địa bàn huyện Mường Lát được đăng ký sinh hoạt theo điểm nhóm.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành thí điểm việc công nhận điểm nhóm là Hội thánh trực thuộc theo tinh thần Kế hoạch số 15-KH/TGCP, ngày 12/10/2012 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc triển khai công tác đối với đạo Tin lành ở khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2012 - 2015.

Hải Vinh- Ban Tôn giáo Thanh Hóa

Thanh Hóa tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lànhLà một trong những tôn giáo du nhập vào Thanh Hóa từ khá sớm, đạo Tin lành hiện nay có 01 Chi hội Tin lành Thanh Hóa được khôi phục hoạt động năm 2005, thuộc Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), có 01 Mục sư quản nhiệm với gần 200 tín đồ. Ngoài
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo tại huyện Quảng Trạch
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho chức sắc, tu sỹ Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Đăk Nông tổ chức gặp mặt chức sắc Phật giáo nhân dịp Lễ Phật Đản PL. 2558
Đồng Nai: Sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề công tác tôn giáo
Quảng Bình: Một số kết quả về thực hiện phong trào "Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
UBND tỉnh Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị công tác tôn giáo đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn vùng đồng bào có đạo
Tiền Giang: Giám đốc Sở Nội vụ thăm và làm việc với Ban Tôn giáo
Bắc Ninh: Giao ban công tác tôn giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2014
Đề xuất lập Ban Tôn giáo thuộc UBND TP HCM
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn