Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 31/03/2020 07:28 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lý

Tỉnh Cần Thơ có 5 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hoà Hảo. Sự hình thành và phát triển các tôn giáo trong tỉnh Cần Thơ khá đa dạng.

         Phật giáo người Việt có mặt ở Cần Thơ ngay từ khi vùng đất này được khai mở, do những di dân từ miền Bắc, miền Trung đem theo tôn giáo này từ nguyên quán đến vùng đất mới. Phật giáo Théravada tồn tại lâu đời trong đồng bào Khmer. Công giáo được các giáo sĩ người Pháp truyền vào Cần Thơ cuối thế kỷ XIX. Những xứ đạo được thành lập sớm ở Cần Thơ như Trà Long (1878), Đức Bà (1880), Bò Ớt (1883), Láng Sen (1881)(1)…Sau năm 1954, đồng bào Công giáo miền Bắc di cư lập khu dinh điền Cái Sắn, hình thành nên cộng đồng Công giáo người Việt gốc Bắc. Đạo Tin lành phát triển đến tỉnh Cần Thơ năm 1921, do một mục sư người Pháp làm công việc truyền giáo, nhưng đạo Tin lành phát triển mạnh trong thời kỳ đế quốc Mỹ thực hiện chính sách thực dân kiểu mới tại miền Nam (1954 – 1975). Đạo Cao đài ra đời năm 1926 tại Tây Ninh, thì trong năm đã phát triển đến Cần Thơ. Quá trình phát triển đạo Cao đài cũng là quá trình phân hoá thành nhiều hệ phái. Trong năm 1926, ông Ngô Minh Chiêu, người anh cả trong 12 vị sáng lập đạo Cao đài đã tách ra, về Cần Thơ, lập phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, Cao đài Ban Chỉnh đạo phát triển đến Cần Thơ năm 1928, Cao đài Tiên Thiên, Cao Đài Tây Ninh truyền đến Cần Thơ năm 1930…Phật giáo Hoà Hảo ra đời tại An Giang năm 1939 và truyền đến Cần Thơ năm 1940, nhưng phát triển mạnh vào những năm ông Huỳnh Phú Sổ đi “khuyến nông” nhiều nơi ở Cần Thơ.

Quá trình phát triển của Cần Thơ từng bước hình thành vị trí Tây Đô. Sự phát triển của các tôn giáo tỉnh Cần Thơ cũng theo hướng chọn Cần Thơ để thiết lập các tổ chức, trụ sở quan trọng của Giáo hội như:
1) Đối với Công giáo, giáo phận Cần Thơ được thành lập năm 1955, năm 1960, Toà thánh Vatican nâng giáo phận Cần Thơ thành giáo phận chính toà. Giáo phận Cần Thơ lúc đó gồm các tỉnh Phong Dinh, Ba Xuyên, Bạc Liêu, Chương Thiện. Toà giám mục, nhà thờ Chính toà đặt tại Cần Thơ. Năm 1988, đại chủng viện Thánh Quý của đạo Công giáo được thành lập tại thị trấn Cái Răng, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ, là nơi đào tạo linh mục cho Giáo hội Công giáo ở 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
2) Đạo Tin lành Việt Nam thành lập Địa hạt Tây Nam Bộ năm 1972. Địa hạt Tây Nam Bộ của Tin lành Việt Nam gồm các tỉnh phía Tây sông Hậu, trụ sở đặt tại 57 đường Nguyễn Trãi, Cần Thơ.
3) Hệ phái Cao đài Chiếu Minh Long Châu ra đời năm 1956, Toà thánh Long Châu được xây dựng tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, Cần Thơ.
4) Văn phòng của hệ phái Tứ Ân Hiếu Ngxhĩa của Nguyễn Long Châu tại đường Hùng Vương, Cần Thơ… Cần Thơ trở thành là trung tâm điều hành của một số tôn giáo trong tỉnh và khu vực.
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, nhìn dưới góc độ chính trị học tôn giáo thì các tôn giáo tỉnh Cần Thơ, dưới tác động của các lực lượng chính trị xã hội đương thời đã có sự biến đổi và phân hoá, tuy thể hiện ở từng tôn giáo, mức độ có khác nhau, nhưng nhìn chung đều phân hoá theo 3 xu hướng chủ yếu: 1. Là tu hành thuần tuý; 2. Tu hành yêu nước, ủng hộ kháng chiến; 3. Tu hành nhưng bị địch và kẻ xấu mua chuộc, lợi dụng. Có tôn giáo nổi trội ở xu hướng tu hành yêu nước ủng hộ kháng chiến, có hệ phái nổi trội ở xu hướng tu hành thuần tuý, nhưng có tôn giáo nổi trội ở yếu tố bị địch và kẻ xấu lợi dụng.
Ngày nay, 5 tôn giáo tỉnh Cần Thơ có số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc và các cơ sở thờ tự như sau: (2)
 

STT
TÔN GIÁO
TÍN ĐỒ
(người)
CHỨC SẮC
(người)
CHỨC VIỆC
(người)
CƠ SỞ THỜ TỰ
01
PHẬT GIÁO
193.636
677
1.143
236
02
CÔNG GIÁO
119.942
127
597
96
03
TIN LÀNH
6.055
18
124
12
04
CAO ĐÀI
33.821
281
457
46
05
PHẬT GIÁO HOÀ HẢO
245.390
/
/
105
TỔNG CỘNG
597.844
1.103
2.324
495

 
Tổng số tín đồ 5 tôn giáo chiếm 32,93% dân số của tỉnh (3) đại đa số là nông dân và tầng lớp lao động. Hiện nay, dưới tác động thành quả của công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước, sự tự thân vận động của các giáo hội, các tôn giáo trong tỉnh Cần Thơ đang có những biến đổi nhiều mặt:
- Những sinh hoạt tôn giáo thuần tuý diễn ra bình thường trong khuôn viên cơ sở thờ tự, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của người có đạo. Các sinh hoạt tôn giáo vượt ra ngoài khuôn viên cơ sở thờ tự hoặc những sinh hoạt tôn giáo mà người chủ trì cơ sở thờ tự chưa đăng ký hàng năm có chiều hướng gia tăng(4). Có thể lấy kết quả giải quyết đơn tôn giáo và tỉnh Cần Thơ trong hai năm 1999, cấp tỉnh nhận và giải quyết 91 đơn, cấp huyện và cơ sở nhận và giải quyết 162 đơn có liên quan đến nhu cầu tôn giáo; năm 2000 cấp tỉnh nhận và giải quyết 190 đơn, cấp huyện và cơ sở nhận và giải quyết 249 đơn có liên quan đến nhu cầu tôn giáo. Phân loại việc giải quyết 190 đơn của tôn giáo do cấp tỉnh giải quyết năm 2000 như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và có ý kiến chuyển về Trung ương giải quyết 21 đơn cho chức sắc và nhà tu hành các tôn giáo đi nước ngoài, cho phép sửa chữa, xây dựng nơi thờ tự 18 trường hợp, xem xét về mặt tư cách công dân để chấp thuận cho thọ giới, cầu phong, cầu thăng: Phật giáo 130 vị, Cao đài 101 vị, Công giáo 7 vị, Tin lành 1 vị, chấp thuận cho tổ chức lễ đạo 69 cuộc, đi lại hoạt động tôn giáo 19 trường hợp, xem xét về mặt tư cách công dân để chấp thuận cho vào học trong các trường đạo 17 trường hợp, 3 đơn không giải quyết, 2 đơn tồn đọng, giải quyết không dứt điểm, do tính chất phức tạp của sự việc. Thực tế trên cho thấy số lượng đơn tôn giáo ngày càng nhiều, thể hiện các sinh hoạt tôn giáo vượt ra ngoài khuôn viên cơ sở thờ tự hoặc người chủ trì chưa đăng ký hàng năm có chiều hướng gia tăng.
- Phong trào yêu nước trong đồng bào các tôn giáo ngày càng tăng về số và chất. Các báo cáo của các hội nghị tổng kết phong trào yêu nước trong các tôn giáo tỉnh Cần Thơ: 1) Đại hội mừng công của những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hoà bình tỉnh Cần Thơ (tổ chức năm 1995), 2) Phật giáo tỉnh Cần Thơ 25 năm một chặng đường (tổ chức năm 2000), 3) Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của các phái đạo Cao đài (năm 2000), 4) Đại hội phát huy truyền thống “Tốt đời, Đẹp đạo” của các tôn giáo tỉnh Cần Thơ, đã nói lên rất rõ xu hướng này.
- Hoạt động từ thiện xã hội do các tổ chức và cá nhân tôn giáo đạt kết quả khá cao, các công trình phúc lợi xã hội trong vùng có đông đồng bào tôn giáo được xây dựng ngày càng nhiều. Công tác từ thiện được thực hiện với 2 xu hướng: làm từ thiện để cứu khổ nhơn sinh, lập công bồi đức và làm từ thiện để phát triển đạo. Hai xu hướng trên thể hiện ở các tôn giáo cũng khác nhau: Phật giáo và Cao đài làm từ thiện chủ yếu để cứu khổ nhơn sinh (trừ nhóm chống đối trong Phật giáo), Công giáo, Tinh lành, Phật giáo Hoà Hảo làm từ thiện chủ yếu để phát triển đạo.
Nguyên nhân của những biến đổi có tính tích cực trong các tôn giáo tỉnh Cần Thơ thời gian qua là do Đảng và nhà nước có đường lối, chủ trương, chính sách tôn giáo đúng đắn, được tỉnh Cần Thơ quán triệt và vận dụng thực hiện một cách phù hợp, sáng tạo: như Tỉnh uỷ ban hành Quy chế 04 quy định hệ thống chính trị trong tỉnh tham gia làm công tác tôn giáo(5), lập ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về phân cấp quản lý giải quyết những vấn đề tôn giáo trong tỉnh (6), Ban Tôn giáo chỉ ra quy chế hoạt động của Tổ công tác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn (7)… làm cho cả hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh Cần Thơ tác động vào các tôn giáo trong tỉnh bằng tăng cường các cuộc sinh hoạt học tập, thực hiện tốt chủ trương, chính sách đáp ứng nhu cầu hợp lý của các tôn giáo tập hợp đoàn kết, chăm lo đời sống, xây dựng lực lượng ở cơ sở, cốt cán v.v…
Tuy nhiên, ở mức độ khác nhau, các tôn giáo đang đẩy mạnh công tác truyền giáo, tỷ lệ gia tăng tín đồ năm 1999 của 5 tôn giáo ở Cần Thơ như sau: Tin lành 11,63%, Công giáo 2,56%, Phật giáo 2,06%, Cao đài 2,04%, Phật giáo Hoà Hảo 1,15% (8). Các cơ sở thờ tự được xây dựng sửa chữa, tăng cường đào tạo chức sắc, phát huy các hoạt động văn hoá xã hội để mở rộng ảnh hưởng, có những hoạt động vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp. Công giáo, Tin lành hoạt động truyền đạo đạt tỷ lệ phát triển tân tòng cao. Hoạt động quan hệ quốc tế của các tôn giáo ngày càng mở rộng và có chiều hướng phức tạp hơn, nhưng vẫn nổi trội ở Công giáo, Tin lành và Phật giáo. Hoạt động mê tín dị đoan tăng. Xuất hiện một số tổ chức mới mang màu sắc tôn giáo hoạt động trên địa bàn Cần Thơ. Một số tôn giáo có từ trước nhưng hoạt động yếu nay phục hồi, hoạt động mạnh như: Baha’i, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương. Một số hệ phái Tin lành từ thành phố Hồ Chí Minh tăng cường về Cần Thơ hoạt động như Báp típ, Ngũ Tuần, chứng nhân Giêhôva. Đặc biệt, trong năm 1999 các nhóm chống đối trong các tôn giáo ở trong nước đã cấu kết với nhau, phối hợp với các nhóm tôn giáo phản động lưu vong xây dựng kế hoạch hoạt động, gây chia rẽ tôn giáo, dân tộc, chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước. Âm mưu lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình của kẻ thù diễn ra ngày càng phức tạp, gay gắt hơn.
Nguyên nhân của thực trạng một số tôn giáo phát triển, xu hướng ngoan đạo gia tăng là do trình độ dân trí có được nâng lên, nhưng nhìn chung còn thấp, những tiêu cực xã hội gia tăng, thiên tai, bệnh tật hiểm nghèo phát sinh ngày càng nhiều làm cơ sở cho nhu cầu tâm linh và các hoạt động mê tín dị đoan phát triển, sự tự thân vận động của các tôn giáo là nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ra, cũng phải lấy thêm rằng đường hướng mục vụ “canh tân” của Vatican II, quá trình “hội nhập văn hoá”, đồng hành cùng dân tộc của giáo hội Công giáo Việt Nam những năm gần đây đã làm cho đạo Công giáo gần gũi với dân tộc hơn nhưng đồng thời cũng làm cho công tác truyền giáo của Giáo hội Công giáo đạt kết quả cao hơn; Tin lành là một tôn giáo cải cách, có xu hướng đề cao dân chủ và tính tự quản của từng Hội thánh, phương thức truyền giáo cơ động trên nhiều địa bàn, nhiều đối tượng, phù hợp với một xã hội đi lên công nghiệp hoá là những yếu tố làm cho Tin lành có tốc độ phát triển tín đồ nhanh. Về mặt chủ quan, những bất cập của ta trong lãnh đạo, quản lý và vận động là nguyên nhân quan trọng.
Từ thực tế tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo tỉnh Cần Thơ những năm qua, cho phép đưa ra một số dự báo như sau: sự tác động của hệ thống chính trị, thành quả của công cuộc đổi mới, pháp luật nhà nước ngày càng hoàn chỉnh, công tác tôn giáo đi dần vào nề nếp, làm cho xu hướng đồng hành cùng dân tộc, tán thành đường lối đổi mới, tuân thủ luật pháp của các tôn giáo trong tỉnh Cần Thơ ngày càng mang tính tự giác cao hơn. Xu hướng đoàn kết trong nội bộ các tôn giáo, đoàn kết lương giáo tiếp tục được cải thiện, nhưng xu hướng phân hoá trong các tôn giáo vẫn tồn tại. Trong những năm tới, số lượng tín đồ các tôn giáo tiếp tục gia tăng, tạo ra nhu cầu xây dựng những cơ sở thờ tự mới. Tin lành và Công giáo tiếp tục giữ tốc độ phát triển tín đồ nhanh. Nông thôn vẫn là địa bàn phát triển chính của các tôn giáo trong nhiều năm, tuy nhiên quá trình đô thị hoá ở Cần Thơ 5 năm tới sẽ hình thành các cụm dân cư mới cùng với những cụm dân cư mới có đạo cũng sẽ hình thành. Sự phát triển kinh tế, xã hội làm cho dân trí ngày càng cao tác động làm cho xu hướng thế tục hoá trong các tôn giáo diễn ra nhanh hơn. Hoạt động quan hệ quốc tế của các tôn giáo tiếp tục mở rộng, nhiều loại hình đa dạng làm cho công tác quản lý trở nên khó khăn hơn. Các tổ chức mang màu sắc tôn giáo tiếp tục xuất hiện, một số hệ phái của các tôn giáo tiếp tục khôi phục hoạt động, hoặc từ nơi khác phát triển đến Cần Thơ, Phật giáo, Phật giáo Hoà Hảo và một số phái Cao đài, khi hình thành giáo hội và có pháp nhân hoạt động đã xuất hiện những nhóm đối lập, hoạt động chống lại chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và nhà nước, là nhân tố gây mất ổn định, là yếu tố dễ bị địch và bọn xấu lợi dụng.
Ngày nay, trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Cần Thơ, các tôn giáo bao gồm chức sắc, chức việc và tín đồ chiếm tỷ lệ đáng kể trong dân số của tỉnh – là nguồn lực quan trọng, là đối tượng đặc biệt. Chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo có niềm tin, nhu cầu tôn giáo, hình thành nên nét riêng ở từng tôn giáo. Tín đồ chịu ảnh hưởng giáo lý và bị lệ thuộc ở mức độ khác nhau vào giáo hội các tôn giáo. Kể cả các tôn giáo có hệ thống tổ chức giáo hội quốc tế. Chức sắc là tầng lớp trên, có ảnh hưởng chi phối nhiều mặt đối với tín đồ. Việc lợi dụng tôn giáo để chống phá công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước là những yếu tố cần phải tính đến trong quá trình làm công tác vận động cách mạng đối với tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.
Xét dưới góc độ triết học, tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội nên khi tồn tại xã hội thay đổi, tôn giáo cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, vì có tính bảo thủ nên sự biến đổi của tôn giáo thường là chậm hơn so với sự biến đổi của tồn tại xã hội. Thực tiễn công tác tôn giáo ở tỉnh Cần Thơ cho thấy hệ thống chính trị của tỉnh có thể tác động làm cho tôn giáo biến đổi nhanh hơn theo hướng các yếu tố tích cực ngày càng nhiều, các yếu tố tiêu cực ngày càng giảm, làm cho sự tồn tại của tôn giáo đem lại lợi ích nhiều hơn cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.
Để làm tốt công tác vận động cách mạng đối với tôn giáo trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Cần Thơ, xin đề xuất một số giải pháp:
- Một là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo, cần quán triệt để có nhận thức đúng: tôn giáo là một thực thể của xã hội mới, còn tồn tại lâu dài, là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, để từ đó thực sự tôn trọng nhu cầu tôn giáo chính đáng của người có đạo. Đồng thời phải tăng cường cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng tôn giáo hoạt động chống phá cách mạng. Mặt khác, chủ động tác động vào tôn giáo tạo sự biến đổi tích cực có lợi cho công cuộc đổi mới.
- Hai là, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận về tôn giáo, mặt khác đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn công tác tôn giáo ở các địa phương để rút ra bài học kinh nghiệm và bổ sung lý luận, xây dựng chiến lược, bước đi công tác đối với từng tôn giáo một cách thích hợp.
- Ba là, cần có một cơ chế lãnh đạo quản lý, vận động phù hợp đối với công tác tôn giáo – phân công rõ, phân cấp phù hợp, thiết lập các quan hệ phối hợp giữa các ngành liên quan.
- Bốn là, đầu tư thích hợp cho công tác tôn giáo như xây dựng bộ máy chuyên trách công tác tôn giáo từ Trung ương đến cơ sở đủ mạnh. Đào tạo chính quy, kết hợp với bồi dưỡng ngắn ngày lực lượng làm công tác tôn giáo, bố trí ổn định, có chính sách đãi ngộ thích hợp.
- Năm là, từng cấp nên chỉ có một đầu mối chung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo để đảm bảo tính thống nhất, tăng cường công tác vận động tín đồ, chức sắc, xây dựng cơ sở, cốt cán, phát huy mặt tích cực, văn hoá, đạo đức phù hợp của tôn giáo, từng bước đưa tôn giáo hoà nhập vào cộng đồng dân tộc.
 
TS Trần Hữu Hợp
 
Tài liệu tham khảo
1. Theo tài liệu khảo sát tại các xứ đạo cổ, do Ban Tôn giáo tỉnh Cần Thơ thực hiện.
  1. Số liệu thống kê của Ban Tôn giáo tỉnh Cần Thơ năm 1999.
  2. Dân số tỉnh Cần Thơ năm 1999 là 1.815.272 (nguồn: Cục Thống kê tỉnh Cần Thơ).
  3. Theo thông tư số 01/1999/TT/TGCP, ngày 16/6/1999 của Ban Tôn giáo Chính Phủ hướng dẫn thực hiện một số điều trong nghị định của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo thì:
- Người chủ trì cơ sở thờ tự hàng năm phải đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo (các buổi cầu nguyện, hành lễ, giảng đạo, học giáo lý) với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại và nếu đã được chấp thuận, thực hiện trong khuôn viên cơ sở thờ tự thì không phải xin phép.
- Những hoạt động tôn giáo vượt ra ngoài khuông viên cơ sở thờ tự hoặc người chủ trì cơ sở thờ tự chưa đăng ký hàng năm, muốn thực hiện, người chủ trì cơ sở thờ tự phải xin phép.
  1. Tỉnh uỷ Cần Thơ ban hành quy chế 149/QĐ-TU năm 1994, quy định hệ thống chính trị tỉnh Cần Thơ tham gia công tác tôn giáo, năm 1999 sơ kết và ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung số 4/QĐ-TU.
  2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ra quyết định số 25/ 2000/QĐ-UB, ngày 22/ 03/ 2000, ban hành kèm theo bản quy định về phân cấp quản lý và giải quyết những vấn đề tôn giáo trong tỉnh Cần Thơ.
  3. Quy chế 01/QC-TG, do Ban Tôn giáo tỉnh Cần Thơ ban hành ngày 21/02/2000.
  4. Số liệu thống kê của Ban Tôn giáo tỉnh Cần Thơ năm 1999.
Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lýPhật giáo người Việt có mặt ở Cần Thơ ngay từ khi vùng đất này được khai mở, do những di dân từ miền Bắc, miền Trung đem theo tôn giáo này từ nguyên quán đến vùng đất mới. Phật giáo Théravada tồn tại lâu đời trong đồng bào Khmer. Công giáo được các giáo sĩ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Những chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Cần Thơ: Chỉ thị 01của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện pháp lý đối với công dân có đạo
Kinh nghiệm liên kết mở các lớp bồi dưỡng về vấn đề tôn giáo tại tỉnh Quảng Trị
Vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo ở tỉnh Nghệ An
Tăng cường quốc phòng-an ninh đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn